Les llengües enfurismaren a la caverna

1

22 gener 2011 per yeagov


Les llengües enfurismaren a la caverna
Vaig escriure “Les llengües van fer tremolar el Senat”

Si en un anterior article parlava de com han reaccionat dos dels principals dirigents del PP, Mariano Rajoy i Alícia Sánchez Camacho davant el que hauria de ser un fet normal i que segons Rajoy això no passaria si Espanya fos un país normal, quan precisament perquè Espanya no és un país normal passa que s’organitzen aquests pollastres només perquè en unes institucions que paguem entre tots, inclosos catalans, gallecs i bascos, un dia s’usen les altres llengües que hi ha a l’Estat. S’han usat el català, el gallec i l’èuscar però han oblidat que hi ha tres llengües més – aragonès, asturià i arenés – que també són les llengües pròpies de ciutadans que paguen per mantenir el Senat i el Congrés dels Diputats, aquestes tres llengües han estat oblidades deliberadament per un Estat en què hi ha una clara intenció de bandejar de la vida pública i oficial perquè tenen la desgràcia de no ser prou fortes per resistir. En aquest assumpte coneixem quina és l’opinió dels dirigents del Partit Popular, i malauradament també de molts del PSOE. Els dirigents del PP no tenen cap problema a mostrar la seva mala educació i menyspreu cap a qualsevol llengua que no sigui la castellana. Fins i tot, representants pepers de Comunitats Autònomes en què es parlen aquestes llengües van deixar clara la seva intenció de no usar-la. Un exemple seria Alícia Sánchez Camacho que va fer la seva intervenció en castellà.

I ara li toca a la caverna mediàtica

Però parlem de la caverna mediàtica. Els corifeus del PP també van mostrar-se contrariats i molestos pel fet que s’empressin altres llengües al Senat. En aquest cas es tracta d’Onda Cero, del programa Herrera en la Onda que presenta Carlos Herrera, un locutor que busca el seu espai radiofònic en un espai ideològic amb molta competència, cosa que l’obliga a dir-les cada dia més grossa. El fragment que podeu escoltar són les opinions dels seus tertulians.

CARLOS HERRERA: “Amando de Miguel, bon dia”
AMANDO DE MIGUEL: “Molt bon dia”
CARLOS HERRERA: “És dispendi o un reconeixement”.
AMANDO DE MIGUEL: “És un símbol que em sembla absurd i l’expressió d’una oligarquia”
CARLOS HERRERA Joaquín Leguina, bon dia
JOAQUÍN LEGUINA: Esta és una concessió als nacionalismes, ells no concedeixen res a canvi.
CARLOS HERRERA: José Antonio Vera, bon dia.
JOSÉ ANTONIO VERA: “Sembla que és un dispendi i que no té lloc, estaria bé potser una vegada a l’any.
CARLOS HERRERA: Ángel Expósito, bon dia
ÁNGEL EXPÓSITO: Em sembla una ridiculesa, no ho arribo a entendre, em sembla que hi ha qui diu que és la xocolata del lloro, amb aquesta xocolata del lloro, amb moltíssim menys, amb la meitat d’aquesta xocolata del lloro sobreviuen molta gent a Espanya tots els dies. Que li preguntin a cada una d’aquestes famílies si 12000 euros per sessió, qui guanya a l’any 12000 euros és la xocolata del lloro”.

Anem a pams. De quina oligarquia parla Amando de Miguel?. Ès cert que Espanya fa segles que ha estat governada – amb el cul – per una petita oligarquia de cretins que impedien que el país avancés. Molts que ara se seuen als bancs del Congrés dels Diputats, del Senat i de les cambres autonòmiques són descendents que la petita camarilla que ha remenat les cireres. Només cal veure a Carlos Fabra, president de la Diputació de Castelló, des de la creació de les Diputacions provincials hi
ha hagut un Fabra al capdavant de la institució, i aquest és de la mateixa camarilla ideològica que Amando de Miguel. Ha estat aquesta oligarquia la que ha fet impossible que Espanya sigui un país normal en què les llengües catalana, basca i gallega no siguin vistes per l’Estat com una amenaça.
Leguina, un nacionalista espanyol, crec que abans era del PSOE, però ara ja veuen en quines companyies es veu. Ja ho diuen que el que més s’assembla a un nacionalista espanyol de dretes és un nacionalista espanyol d’esquerres. Hauria de mesurar més les seves paraules i no parlar de nacionalismes que treuen o de nacionalismes que no donen res a canvi, perquè si ha un nacionalisme miserable i lladre aquest és precisament el nacionalisme espanyol.

Vera diu una cosa, la contrària i a poc que el deixèssim hauria dit alguna més. Aquest considera que haver de contractar un servei d’intèrprets suposa un dispendi, té raó, però ja em dirà que hi ha en aquesta vida que sigui gratis. L’activitat política té un cost, cada vegada que es reuneixen els polítics hi ha un dispendi en dietes, i si veiem els resultats podríem dir que moltes vegades suposa un dispendi
exagerat.
Expósito diu que li sembla una ridiculesa i que no entén que es faci una sessió al Senat en (quasi) totes les llengües. A mi em sembla ridícul que aquest senyor, els altres tertulians i el locutor del programa no entenguin que el seu Estat té altres llengües, i em sembla ridícul que no entenguin aquest fet com una riquesa sinó que més aviat ho veuen com una nosa. A mi em sembla ridícul i em fa pena que els polítics espanyols i la premsa espanyola no entenguin que aquestes llengües són parlades perquè són les llengües pròpies de molta gent, i em sembla ridícul que alguns polítics, periodistes i (presumptes) intel·lectuals espanyolistes diguin que els catalans parlem català, els gallecs parlen gallec i els bascos parlen èuscar només per fotre als espanyols. Són aquestes coses les que realment són ridícules perquè gent que presumptament haurien d’estar ben informades com són els polítics, periodistes i els (presumptes) intel·lectuals (de la caverna) són en realitat una colla d’ignorants plens de prejudicis racistes, o això o són uns absoluts fills de puta feixistes, apart d’ignorants carregats de prejudicis. Els 12000 euros que ha costat la sessió del Senat en què s’han pogut usar les llengües cooficials no és la xocolata del lloro, però si que em sembla que el consum de xocolata del moro entre els tertulians cavernaris no és precisament mesurada.
És difícil que dos pobles s’entenguin quan la premsa i els polítics d’un d’aquests pobles bombardeja als seus amb missatges plens de prejudicis. El que no és normal, el que és inaudit és que allò que hauria de ser una mostra de la riquesa cultural d’un Estat sigui vista per la premsa de l’Altiplà castellà com una anormalitat que amenaça a les essències existencials, siguin les que siguin o les que els nacionalistes espanyols creguin que són. El normal hauria de ser, en un país normal, que les seves institucions emprin totes les llengües amb absoluta naturalitat, però Espanya no és, ni ha estat, i sembla que va camí de no ser-ho mai, un país normal si cada vegada que a Madrid veuen algú parlant en català, èuscar, gallec, aragonès, aranès o asturià, surten polítics dient que això no és normal o la premsa de la Vila i Cort es posa feta un basilisc.

Vídeo: UDOLS CAVERNARIS – ONDA CERO – HERRERA EN LA ONDA

Las lenguas enfureceiron a la caverna
Escribí “Las lenguas hicieron temblar el Senado”

Si en un anterior artículo hablaba de cómo han reaccionado dos de los principales dirigentes del PP, Mariano Rajoy y Alicia Sánchez Camacho ante el que debería ser un hecho normal y que según Rajoy no pasaría si España fuera un país normal, cuando precisamente porque España no es un país normal pasa que se organizan estos pollos sólo porque en unas instituciones que pagamos entre todos, incluidos catalanes, gallegos y vascos, un día se usan las otras lenguas que hay en el Estado. Se han usado el catalán, el gallego y el euskera pero han olvidado que hay tres lenguas más – aragonés, asturiano y arenas – que
también son las lenguas propias de ciudadanos que pagan por mantener el Senado y el Congreso de los Diputados, estas tres lenguas han sido olvidadas deliberadamente por un Estado en el que hay una clara intención de desterrar de la vida pública y oficial porque tienen la desgracia de no ser lo suficientemente fuertes para resistir. En este asunto conocemos cuál es la opinión de los dirigentes del Partido Popular, y desgraciadamente también de muchos del PSOE. Los dirigentes del PP no tienen ningún problema en mostrar su mala educación y desprecio hacia cualquier lengua que no sea la castellana. Incluso, representantes peperos de Comunidades Autónomas en que se hablan estas lenguas dejaron clara su intención de no usarla. Un ejemplo sería Alicia Sánchez Camacho que hizo su intervención en castellano.

Y ahora le toca a la caverna mediática

Pero hablamos de la caverna mediática. Los corifeos del PP también se mostraron contrariados y molestos debido a que se emplearan otras lenguas en el Senado. En este caso se trata de Onda Cero, del programa Herrera en la Onda que presenta Carlos Herrera, un locutor que busca su espacio radiofónico en un espacio ideológico con mucha competencia, lo que le obliga a decirlas cada día más grande . El fragmento que podéis escuchar son las opiniones de sus tertulianos.

CARLOS HERRERA: “Amando de Miguel, buenos días”
AMANDO DE MIGUEL: “Muy buenos días”
CARLOS HERRERA: “Es dispendio o un reconocimiento”.
AMANDO DE MIGUEL: “Es un símbolo que me parece absurdo y
la expresión de una oligarquía”
CARLOS HERRERA: “Joaquín Leguina, buenos días”
JOAQUÍN LEGUINA: “Esta es una concesión a los nacionalismos, ellos no conceden nada a cambio”.
CARLOS HERRERA: “José Antonio Vera, buenos días”.
JOSÉ ANTONIO VERA: “Parece que es un dispendio y que no tiene lugar, estaría bien quizás una vez al año”.
CARLOS HERRERA: “Ángel Expósito, buenos días”
ÁNGEL EXPÓSITO: “Me parece una ridiculez, no lo llego a entender, me parece que hay quien dice que es el chocolate del loro, con este chocolate del loro, con muchísimo menos, con la mitad de este chocolate del loro sobreviven mucha gente en España todos los días. Que le pregunten a cada una de estas familias si 12.000 euros por sesión, que gana al año 12.000 euros es el chocolate del loro”.

Vayamos por partes. ¿De qué oligarquía habla Amando de Miguel?. Es cierto que España hace siglos que ha sido gobernada – con el culo – por una pequeña oligarquía de cretinos que impedían que el país avanzara. Muchos que ahora se sientan en los bancos del Congreso de los Diputados, del Senado y de las cámaras autonómicas son descendientes que la pequeña camarilla que ha gobernado. Sólo hay que ver a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, desde la creación de las Diputaciones provinciales ha habido un Fabra al frente de la institución, y este es de la misma camarilla ideológica que Amando de Miguel. Ha sido esta oligarquía la que ha hecho imposible que España sea un país normal en el que las lenguas catalana, vasca y gallega no sean vistas por el Estado como una amenaza. Leguina, un nacionalista español, creo que antes era del PSOE, pero ahora ya ven en qué compañías se ve. Ya lo dicen que lo que más se parece a un nacionalista español de derechas es un nacionalista español de izquierdas. Debería medir más sus palabras y no hablar de nacionalismos que sacan o de nacionalismos que no dan nada a cambio, porque si hay un nacionalismo miserable y ladrón este es precisamente el nacionalismo español. Vera dice una cosa, la contraria y a poco que lo dejáramos habría dicho alguna más. Este considera que tener que contratar un servicio de intérpretes supone un dispendio, tiene razón, pero ya me dirá que hay en esta vida que sea gratis. La actividad política tiene un coste, cada vez que se reúnen los políticos hay un dispendio en dietas, y si vemos los resultados podríamos decir que muchas veces supone un dispendio exagerado. Expósito dice que le parece una ridiculez y que no entiende que se haga una sesión en el Senado en (casi) todas las lenguas. A mí me parece ridículo que este señor, los otros tertulianos y el locutor del programa no entiendan que su Estado tiene otras lenguas, y me parece ridículo que no entiendan este hecho como una riqueza sino que más bien lo ven como un estorbo. A mí me parece ridículo y me da pena que los políticos españoles y la prensa española no entiendan que estas lenguas son habladas porque son las lenguas propias de mucha gente, y me parece ridículo que algunos políticos, periodistas y (presuntos) intelectuales españolistas digan que los catalanes hablamos catalán, los gallegos hablan gallego y los vascos hablan euskera sólo para joder a los españoles. Son estas cosas las que realmente son ridículas porque gente que presuntamente deberían estar bien informadas como son los políticos, periodistas y los (presuntos) intelectuales (de la caverna) son
en realidad un grupo de ignorantes llenos de prejuicios racistas, o eso o son unos absolutos hijos de puta fascistas, aparte de ignorantes cargados de prejuicios. Los 12.000 euros que ha costado la sesión del Senado en que se han podido usar las lenguas cooficiales no es el chocolate del loro, pero si que me parece que el consumo de chocolate del moro entre los tertulianos cavernarios no es precisamente moderado. Es difícil que dos pueblos se entiendan cuando la prensa y los políticos de uno de estos pueblos bombardea a sus con mensajes llenos de prejuicios. Lo que no es normal, lo que es inaudito es que lo que debería ser una muestra de la riqueza cultural de un Estado sea vista por la prensa de la Meseta castellana como una anormalidad que amenaza a las esencias existenciales, sean las que sean o las que los nacionalistas españoles crean que son. Lo normal debería ser, en un país normal, que sus instituciones utilicen todas las lenguas con absoluta naturalidad, pero España no es, ni ha sido, y parece que va camino de no serlo nunca, un país normal si cada vez que en Madrid ven alguien hablando en catalán, euskera, gallego, aragonés, aranés o asturiano, salen políticos diciendo que esto no es normal o la prensa de la Villa y Corte se pone hecha un basilisco.

One thought on “Les llengües enfurismaren a la caverna

 1. M’he demorat a contestar aquest article perquè no se per on prendre-ho. Vaig llegir el teu article anterior i el vaig contestar d’acord com jo penso o crec entendre, i en realitat penso que d’alguna manera enfrontar les idees de les persones que la teva critiques i que són de la dreta del teu páis.

  La idea principal que jo crec entendre era o és que ells defensen la unitat nacional però que no consideren part d’això “la potenciació dels ens i poders regionals”, entre altres coses, em fa l’efecte que ells no tenen clara la idea unitat nacional com l’entenen vostès.

  Jo no estic tan segura que el problema de la diversitat de llengües alteri la idea d’unitat nacional … a menys que la gent de la dreta no consideri els pobles que parlen altres llengües com a part de la unitat nacional que ells entenen o creuen.

  El fet que un senador català parli en català al Senat ho considero normal, el problema per a mi és, si els que no parlen aquesta llengua ho van a comprendre en profunditat o simplement no els interessar entendre-ho, i de sobte em semblaria tot una mena de torre de babel … si no fos pels intèrprets.

  Jo crec que la intel ligència està en ser capaços de parlar dos o més idiomes, i el que pot fer això pot dirigir-se en qualsevol idioma als altres. Hi ha governants o representants del poble que parlen 3, 4 o 5 idiomes i es dirigeixen als altres en l’idioma que els altres parlen. Però crec que això és una cosa ideal no tothom pot parlar fluidament més d’un idioma.

  El teu vas mostrar la reacció de dos dels principals dirigents del PP, Mariano Rajoy i Alicia Sánchez Camacho, i jo crec que és difícil canviar les persones ja siguin de la dreta o de l’esquerra. Vaig llegir un article que posaves signat per Aznar l’any de 1979, massa antic per al meu gust, però allà ell es manifesta desconcertat enfront de les autonomies .. i assenyala que els bascos no han fet polìtica nacional. El diu que falta serietat i responsabilitat davant l’organització territorial espanyola i crítica que s’hagin fomentat nacionalismes on no n’hi havia. Creu que cal ser prudents.
  Agrega algunes coses que jo no entenc molt, per exemple: “Per Manuel Azaña els catalans somiaven amb el programa de Jaume el Conqueridor. És a dir, amb la seva part proporcional d’Aragó, amb el Regne de València i amb les Balears. De moment en el “País Valencià” ja tenen la bandera de Catalunya i d’altra banda només afegiré que la rehabilitació de la memòria del Sr Companys, de gloriosa història és ja un fet .”…

  Em fa l’efecte que al que jo em vaig referir en la resposta al teu article anterior són els problemes principals per a la gent de l’esquerra en relació a la dreta espanyola, ja siguin els seus dirigents o la resta dels militants i la resta dels pobles que pertanyen al regne d’Espanya o Estat espanyol avui dia. I crec que hi ha moltes altres coses difícils d’entendre,, pels estrangers especialment.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.848 hits
gener 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: