Aznar cabdill d’Espanya per la gràcia de la caverna

Deixa un comentari

1 Abril 2011 per yeagov


Aznar cabdill d’Espanya per la gràcia de la caverna

Aznar i la guerra d’Irak: “Jo no vaig enviar cap tropa de combat espanyola a Iraq, ara hi estan les forces espanyoles, ara hi ha forces de combat espanyoles a Iraq. Jo no vaig enviar cap soldat, no vaig enviar cap avió, no vaig enviar cap submarí, no vaig enviar res, simplement Espanya no va participar a la intervenció militar d’Iraq”. El govern del PP presidit per José María Aznar López va perdre les eleccions l’any 2004, en aquell moment hi havia a Iraq 1300 militars espanyols. Crec que algú els va enviar, i aquest algú només podia ser el govern espanyol, que ves per on, estava presidit per Aznar. Cal recordar que es va fer una manifestació en contra de la guerra d’Iraq i especialment contra la presència de tropes espanyoles, una manifestació que no al govern del senyor Aznar no li va fer cap gràcia. Aznar i l’Estat residual: “Hem arribat a una situació d’Estat residual, i aquest Estat residual no és ni políticament desitjable, ni financerament sostenible, per tant farem molt bé de repensar quines són les actuals circumstàncies que determinen una part de la crisi política que en aquest moment es viu a Espanya”. La crisi econòmica és el producte d’un sistema econòmic que defensa el senyor Aznar, però la política que es viu a Espanya no és aliena al Partit Popular, encara que els altres partits, especialment el PSOE, també en tinguin responsabilitats, però és el PP qui ha convertit la política en un festival de politicastres corruptes, mesquins o ineptes. Encara que la corrupció està generalitzada aquesta infecta al PP allà on governa, per no parlar de la dubtosa ètica de alguns dirigents del PP que busquen rèdits electorals fins i tot amb temes com el terrorisme o fomentant les picabaralles entre pobles. No entraré en detalls perquè són temes que ja he tractat altres cops, i a hores d’ara la llista de menyspreables comportaments d’aquest partit només hi cabrien en un llibre de la mida de la guia telefònica, i això només enumerant els fets i sense explicar cada fet detalladament. Si l’Estat espanyol és residual potser convindria fer amb ell el mateix que es fa amb els residus tòxics, ficar-lo en un contenidor estanc i enterrar-lo abans que ens acabi podrint a tots, i de pas a gent com Aznar ficat dins, ell si que és un residu. Ja les té aquestes coses Aznar, l’any 1979 malparlava de les incipients Comunitats Autònomes, i alguns anys desprès el mateix senyor Aznar es convertia en president de Castella i Lleó, una Comunitat Autònoma, ara que ja no és president de cap Comunitat Autònoma, torna a malparlar d’elles. A Aznar només l’interessa una cosa, el poder, sigui donant la cara o movent ell els fils de la titella que ell mateix va situar al capdavant del PP. Em sembla que l’únic residu és Aznar, un residu molt tòxic que ha aconseguit tornar la política espanyola als seus nivells tradicionals, uns nivells propis d’una república bananera en que ell creu que és el cabdill salvapàtries. Tampoc podem esperar gaire d’algú com Aznar, és un franquista que va néixer massa tard per ser ministre d’aquell règim, o potser pretén fer real allò de que el “Caudillo” va deixar-ho tot lligat i ben lligat, i Aznar ha de garantir que res es deslligui.
Aznar contra els socialistes i contra ETA: “Els socialistes tenen un problema sempre amb la legalitat i amb la llei, perquè en lloc de dedicar-se a aplicar la llei i aplicar l’Estat de dret al que es dediquen és a buscar dreceres, de vegades busquen la drecera de la guerra bruta i el GAL, ara busquen la drecera de la negociació”. Tots els governs espanyols del període democràtic han negociat amb ETA i tots han emprat dreceres, abans que el PSOE i el GAL van existir organitzacions semblants que feien el mateix sota diferents denominacions, res no garanteix que no hi hagin existit després. I tots han negociat, fins i tot Aznar, un Aznar que ho va reconèixer dient: “Jo he volgut que els ciutadans espanyols sabessin i tinguessin molt clar que el Govern i jo personalment hem autoritzat contactes amb l’entorn del Moviment Basc d’Alliberament, jo ho he autoritzat personalment i vull que els espanyols ho sàpiguen”. Aquest rampell de sinceritat només va ser flor d’un dia, i si us fixeu en les paraules Aznar usa l’eufemisme “entorn del Moviment Basc d’Alliberament”, i com jo dic sempre, les paraules mai són innocents, encara menys quan qui les diu és un personatge tan maquiavèl·lic com Aznar, això si, un Maquiavel amb tocs de Torrente. Creu que dient que va negociar amb l’“entorn del Moviment Basc d’Alliberament” en lloc de dir que ha negociat amb ETA, ell quedarà net com una patena, però això és poc sincer. Aznar acusa, no és la primera vegada que ell o algú del seu partit acusen a altres, especialment al govern socialista de connivència amb els terroristes, encara que rara és la setmana que no capturen algun etarra. I això és el que al PP li preocupa més. Si ETA s’acaba es queden sense un dels seus temes preferits que pensen que els donen rèdits electorals. Però al PP li preocupa molt que s’acabés amb ETA, estan molestos perquè no hi ha un atemptat cada setmana, al PP li preocupa que ETA s’acabi perquè ETA li dóna vots, si ETA matés al PP se li sumarien uns quans milers de vots, si ETA s’acabés seria un èxit pel govern de torn, i això li faria mal al PP que ha jugat amb aquest assumpte del terrorisme i el que sap més greu, ha usat a les víctimes del terrorisme en profit seu, convertint la principal organització de víctimes del terrorisme en un apèndix del PP, un apèndix que li fa homenatges a Aznar que em causen vergonya aliena. Si ETA desaparegués el PP necessitaria crear-ne una encara que fos virtual. I hi ha vegades que tinc la sensació que ETA i el PP s’ajudin És vergonyós veure que el PP actuï de“portaveu” d’ETA usant comunicats de la organització terrorista per enfrontar-se al govern. Sorprèn que el PP es cregui a ETA a ulls clucs, en realitat no se’ls creuen, però al PP li és útil cada comunicat d’ETA, quan arran de l’atemptat de 2004 el PP no va voler desestimar l’autoria d’ETA ni quan l’entorn, el famós entorn amb el que Aznar va negociar, negà la seva autoria. Llavors no se’ls van creure perquè al PP li anava millor que l’atemptat contra les rodalies madrilenyes fos obra d’ETA, si no ho era els rebentava tot l’argument, ara si que “se’ls creuen” perquè recolza el seu argument. Aznar s’ha convertit en una mena de messies apocalíptic o cabdill carpetovetònic que es creu corejat per les masses però que en realitat està corejat per les veus de la caverna.

 
Vídeo: AZNAR MENTEIX
 

Aznar caudillo de España por la gracia de la caverna

Aznar y la guerra de Irak: “Yo no envié tropa de combate española a Irak, ahora están las fuerzas españolas, ahora ha fuerzas de combate españolas en Iraq. Yo no envié ningún soldado, no envié ningún avión, no envié ningún submarino, no envié nada, simplemente España no participó en la intervención militar de Irak “. El gobierno del PP presidido por José María Aznar López perdió las elecciones del año 2004, en aquel momento había en Irak 1300 militares españoles. Creo que alguien les envió, y ese alguien sólo podía ser el gobierno español, que mira por donde, estaba presidido por Aznar. Hay que recordar que se hizo una manifestación en contra de la guerra de Irak y especialmente contra la presencia de tropas españolas, una manifestación que no al gobierno del señor Aznar no le hizo ninguna gracia. Aznar Estado residual: “Hemos llegado a una situación de Estado residual, y ese Estado residual no es ni políticamente deseable, ni financieramente sostenible, por lo tanto haremos muy bien de repensar cuáles son las actuales circunstancias que determinan una parte de la crisis política que en este momento se vive en España“. La crisis económica es el producto de un sistema económico que defiende el señor Aznar, pero la política que se vive en España no es ajena al Partido Popular, aunque los otros partidos, especialmente el PSOE, también tengan responsabilidades, pero es el PP quien ha convertido la política en un festival de politicastros corruptos, mezquinos o ineptos. Aunque la corrupción está generalizada esta infecta al PP allí donde gobierna, por no hablar de la dudosa ética de algunos dirigentes del PP que buscan réditos electorales incluso con temas como el terrorismo o fomentando las rencillas entre pueblos. No entraré en detalles porque son temas que ya he tratado otras veces, y actualmente la lista de despreciables comportamientos de este partido sólo cabrían en un libro del tamaño de la guía telefónica, y esto sólo enumerando los hechos y sinexplicar cada hecho detalladamente. Si el Estado español es residual quizás convendría hacer con él lo mismo que se hace con los residuos tóxicos, meterlo en un contenedor estanco y enterrarlo antes de que nos acabe pudriendo a todos, y de paso a gente como Aznar metido dentro , él si que es un residuo. Ya las tiene estas cosas Aznar, en 1979 despotricaba de las incipientes Comunidades Autónomas, y algunos años después el mismo señor Aznar se convertía en presidente de Castilla y León, una Comunidad Autónoma, ahora que ya no es presidente de ninguna Comunidad Autónoma, vuelve a hablar mal de ellas. A Aznar sólo le interesa una cosa, el poder, sea dando la cara o moviendo él los hilos de la marioneta que él mismo situó al frente del PP. Me parece que el único residuo es Aznar, un residuo muy tóxico que ha conseguido devolver la política española a sus niveles tradicionales, unos niveles propios de una república bananera en que él cree que es el caudillo salvapatrias.Tampoco podemos esperar mucho de alguien como Aznar, es un franquista que nació demasiado tarde para ser ministro de aquel régimen, o quizá pretende hacer real aquello de que el “Caudillo” dejó todo atado y bien atado, y Aznar debe garantizar que nada se desate. Aznar contra los socialistas y contra ETA: “Los socialistas tienen un problema siempre con la legalidad y con la ley, porque en lugar de dedicarse a aplicar la ley y aplicar el Estado de derecho al que se dedican es a buscar atajos, a veces buscan el atajo de la guerra sucia y el GAL, ahora buscan el atajo de la negociación“. Todos los gobiernos españoles del periodo democrático han negociado con ETA y todos han utilizado atajos, antes de que el PSOE y el GAL existieron organizaciones similares que hacían lo mismo bajo diferentes denominaciones, nada garantiza que no hayan existido después. Y todos han negociado, incluso Aznar, un Aznar que lo reconoció diciendo: “Yo he querido que los ciudadanos españoles supieran y tuvieran muy claro que el Gobierno y yo personalmente hemos autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación , yo lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan“. Este arrebato de sinceridad sólo fue flor de un día, y si os fijáis en las palabras Aznar usa el eufemismo “entorno del Movimiento Vasco de Liberación“, y como yo digo siempre, las palabras nunca son inocentes, menos aún cuando quien las dice es un personaje tan maquiavélico como Aznar, eso si, un Maquiavelo con toques de Torrente. Cree que diciendo que negoció con el “entorno del Movimiento Vasco de Liberación” en lugar de decir que ha negociado con ETA, él quedará limpio como una patena, pero eso es poco sincero. Aznar acusa, no es la primera vez que él o alguien de su partido acusan a otros, especialmente al gobierno socialista de connivencia con los terroristas, aunque rara es la semana que no capturan algún etarra. Y eso es lo que al PP le preocupa más. Si ETA acaba se quedan sin uno de sus temas preferidos que piensan que les dan réditos electorales. Pero al PP le preocupa mucho que se acabara con ETA, están molestos porque no hay un atentado cada semana, al PP le preocupa que ETA se acabe para que ETA le da votos, si ETA matara al PP se le sumarían unos cuantos miles de votos, si ETA acabara sería un éxito por el gobierno de turno, y eso le haría daño al PP que ha jugado con este asunto del terrorismo y lo que sabe más grave, ha usado a las víctimas del terrorismo en su provecho, convirtiendo la principal organización de víctimas del terrorismo en un apéndice del PP, un apéndice que le hace homenajes a Aznar que me causan vergüenza ajena. Si ETA desapareciera el PP necesitaría crear una aunque fuera virtual. Y hay veces que tengo la sensación de que ETA y el PP se ayuden Es vergonzoso ver que el PP actúe de “portavoz” de ETA usando comunicados de la organización terrorista para enfrentarse al gobierno. Sorprende que el PP se crea a ETA a pies juntillas, en realidad no les creen, pero al PP le es útil cada comunicado de ETA, cuando a raíz del atentado de 2004 el PP no quiso desestimar la autoría de ETA ni cuando el entorno, el famoso entorno con el que Aznar negoció, negó su autoría. Entonces no les creyeron porque al PP le iba mejor que el atentado contra las cercanías madrileñas fuera obra de ETA, si no lo era los reventaba todo el argumento, ahora si que “se les creen” porque apoya el su argumento. Aznar se ha convertido en una especie de mesías apocalíptico o caudillo carpetovetónico que se cree coreado por las masas pero que en realidad está coreado por las voces de la caverna.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

  • 29.841 hits
Abril 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Enllaços més clicats

  • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: