El català en perill

3

19 Mai 2011 per yeagov


 

 
El català en perill

El nacionalisme espanyol continua entossudit en aquesta burrera de fer desaparèixer el català de l’àmbit dels Països Catalans, allà on governa el PP les polítiques dutes a terme han anat arraconant l’ús públic i oficial del català, al País Valencià ha patit un retrocés. Allà on mai ha governat el PP són determinades plataformes dirigides per sinistres personatges com Francisco Caja, que any rere any han portat la llei de normalització lingüística als Tribunals, fins ara els tribunals havien avalat quasi íntegrament la llei, però Caja i la seva camarilla han acabat trobant un Tribunal que simpatitzava amb la seva causa. I ara volen acabar de rematar la feina portant la consellera Rigau als Tribunals per desacatament. I és què acatar aquesta sentència infame seria donar un cop al coneixement de la llengua catalana al Principat.
Estem en el segle XXI i encara trobem funcionaris espanyols que empren la violència física contra qui s’expressa en català, i això no és un cas aïllat. Avalats per la camarilla
de Caja empleats públics maltracten , en aquest cas de paraula, a una dona de 80 anys a Salou, el conductor d’origen argentí d’un autobús va negar-se a atendre Carme, de 80 anys, quan aquesta se li va adreçar per demanar-li que volia baixar, el conductor va dir que no l’entenia. Ja no se li demana que parli el català, tot i que treballant en un servei públic a Catalunya hauria de fer l’esforç, però com a mínim el que si que hauria de fer és entendre el català. I sens dubte, està el fet que falti el respecte a una senyora de 80 anys.
Nota: El terme “Països Catalans” és anàleg al de francofonia, així com la francofonia reuneix als països de llengua francesa, els Països Catalans fa referència a l’àmbit dels territoris en què es parla la llengua catalana. Aquest terme apareix per primera vegada l’any 1876 a la “Historia del Dret a Catalunya, Mallorca i València, Codi dels Costums de Tortosa, I”, editat a Madrid l’any 1876, com ja he dit, i del què és autor el valencià de Catarroja (Horta Sud) Benvingut Oliver i Esteller.
CCC denunciarà la consellera Rigau per desacatament
La plataforma (in)cívica ultradretana espanyolista Convivència Cívica Catalana – que aspiren a carregar-se la convivència a Catalunya, de cívics no tenen res i de catalans encara menys – ha anunciat, segons el diari monarquicocatolicofalangista ABC, que denunciarà la consellera d’Ensenyament Irene Rigau per desacatament de la sentència del Tribunal Suprem en pro d’una educació bilingüe. La plataforma dirigida per l’ultra Francisco Caja fa molts anys que va presentant als tribunals demandes per aconseguir que se suprimeixi la llei d’immersió lingüística, tard o d’hora havien de trobar un jutge que avalés les tesis de Caja i la seva patuleia.
Considerant que si s’acatés aquesta sentència el català patiria un cop temible, i la consellera Rigau no està per aplicar una sentència que faria retornar el català a situacions predemocràtiques, que és el que pretenen Caja i la seva patuleia. Una sentència dictada a remolc de la sentència del Tribunal Constitucional, quan al llarg dels últims 30 anys totes les sentències sempre havien estat contràries a la demanda.
Parlem clar, si a Caja i la seva camarilla tant els desagrada el català crec que aquí no sentirem cap llàstima si decideixen fer les maletes. És preferible que Caja i els seus corifeus se’n vagin a Espanya ells que no que ens carreguem el futur de la nostra llengua només perquè a quatre inadaptats els molesta.
Senyora consellera, ni un pas enrere.
Condemna de 1200 euros a un guàrdia civil per agredir a un catalanoparlant

El 7 d’agost de 2009 a l’aeroport de Palma Ivan Cortés poc podia imaginar que viuria una situació pròpia d’èpoques passades. Acompanyat per la seva parella anava a embarcar quan dos agents de la Guàrdia Civil els van demanar la documentació, el dos agents van començar a fer preguntes sobre les dades, fins aquí tot normal, Ivan els va respondre en català dues vegades i la tercera en castellà, els guàrdies civils van portar l’Ivan a una sala i li van etzibar alguns cops mentre li deien que havia de “parlar amb més educació”.
Ivan presentà la denúncia davant la policia nacional a la tornada acusant els dos agents d’etzibar-li un cop al cap, un altre a la boca que el va fer sagnar i un tercer a l’estómac. El guàrdia civil ha estat condemnat a pagar una multa de 1200 euros. El jutge titular del Jutjat d’Instrucció núm.8 de Palma sentencia que els dos agents van infringir el dret reconegut a la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Balears sobre que tots els ciutadans de les illes tenen el dret a conèixer i usar la llengua catalana.
El jutge considera que aquests fets haurien d’haver estat jutjats com a delicte “pel grau d’humiliació patit pel denunciant per exercir un dret reconegut en el propi títol preliminar de la Constitució” tot i que s’ha jutjat com a falta perquè així es va fer la denúncia.
El PP de Balears es carregarà la immersió lingüística
José Ramón Bauzá, president del PP balear, ha anunciat que si guanyen les eleccions eliminaran la llei d’immersió lingüística per implantar l’elecció dels pares de la llengua vehicular. Greu error que comportarà que a la llarga una part de la població mallorquina ignori el català, perquè com passa a Catalunya els catalanoparlants som tots bilingües, però els castellanoparlants només saben parlar i escriure el castellà, i sovint no entenen un borrall del català. La immersió lingüística garanteix que al final del període escolar tots els joves coneguin ambdues llengües, les parlin, escriguin i llegeixin, però si es crea un sistema amb diverses línies educatives succeeix que els catalanoparlants si que aprenen el castellà, però els castellanoparlants no aprenen el català. Bauzá també anuncia el tancament de la Televisió de Mallorca i la privatització de la televisió pública balear IB3. Aquests anuncis els ha fet Bauzá a la COPE.

El catalán en peligro

El nacionalismo español sigue empeñado en esta burrera de hacer desaparecer el catalán del ámbito de los Països Catalans, donde gobierna el PP las políticas llevadas a cabo han ido arrinconando el uso público y oficial del catalán, el País Valenciano ha sufrido un retroceso . Allí donde nunca ha gobernado el PP son determinadas plataformas dirigidas por siniestros personajes como Francisco Caja, que año tras año han llevado la ley de normalización lingüística en los Tribunales, hasta ahora los tribunales habían avalado casi íntegramente la ley, pero Caja y su camarilla han acabado encontrando un Tribunal que simpatizaba con su causa. Y ahora quieren acabar de rematar la faena llevando la consejera Rigau los Tribunales por desacato. Y es que acatar esta sentencia infame sería dar un golpe al conocimiento de la lengua catalana en el Principado.Estamos en el siglo XXI y todavía encontramos funcionarios españoles que emplean la violencia física contra quien se expresa en catalán, y esto no es un caso aislado. Avalados por la camarilla de Caja empleados públicos maltratan, en este caso de palabra, a una mujer de 80 años en Salou, el conductor de origen argentino de un autobús se negó a atender Carmen, de 80 años, cuando ésta se le dirigió para pedirle que quería bajar, el conductor dijo que no la entendía. Ya no se le pide que hable el catalán, aunque trabajando en un servicio público en Cataluña debería hacer el esfuerzo, pero al menos lo que si que debería hacer es entender el catalán. Y sin duda, está el hecho de que falte el respeto a una señora de 80 años.
Nota: El término “Países Catalanes” es análogo al de francofonía, así como la francofonía reúne a los países de lengua francesa, los Países Catalanes se refiere al ámbito de los territorios en que se habla la lengua catalana. Este término aparece por primera vez en 1876 en la “Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia, Código de las Costumbres de Tortosa, I”, editado en Madrid en 1876, como ya he dicho, y del que es autor el valenciano de Catarroja (Horta Sud) Benvingut Oliver y Esteller.
CCC denunciará la consejera Rigau por desacato
La plataforma (in) cívica ultraderechista españolista Convivencia Cívica Catalana – que aspiran a cargarse la convivencia en Cataluña, de cívicos no tienen nada y de catalanes aún menos – ha anunciado, según el diario monarquicocatolicofalangista ABC, que denunciará la consejera de Enseñanza Irene Rigau por desacato de la sentencia del Tribunal Supremo en pro de una educación bilingüe. La plataforma dirigida por el ultra Francisco Caja hace muchos años que va presentando a los tribunales demandas para conseguir que se suprima la ley de inmersión lingüística, tarde o temprano tenían que encontrar un juez que avalara las tesis de Caja y su patulea . Considerando que si se acate esta sentencia el catalán sufriría un golpe temible, y la consejera Rigau no está para aplicar una sentencia que haría regresar el catalán en situaciones predemocráticas, que es lo que pretenden Caja y su patulea. Una sentencia dictada a remolque de la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando en los últimos 30 años todas las sentencias siempre habían sido contrarias a la demanda.Hablemos claro, si en Caja y su camarilla tanto les desagrada el catalán creo que aquí no sentiremos ninguna lástima si deciden hacer las maletas. Es preferible que Caja y sus corifeos se vayan a España ellos que no que nos carguemos el futuro de nuestra lengua sólo porque a cuatro inadaptados les molesta.
Señora consejera, ni un paso atrás.

Condena de 1.200 euros a un guardia civil por agredir a un catalanohablante
El 7 de agosto de 2009 en el aeropuerto de Palma Ivan Cortés poco podía imaginar que viviría una situación propia de épocas pasadas. Acompañado por su pareja iba a embarcar cuando dos agentes de la Guardia Civil les pidieron la documentación, los dos agentes empezaron a hacer preguntas sobre los datos, hasta aquí todo normal, Ivan les respondió en catalán dos veces y la tercera en castellano, los guardias civiles llevaron Iván a una sala y le golpeó mientras le decían que tenía que “hablar con más educación”. Ivan presentó la denuncia ante la policía nacional a la vuelta acusando a los dos agentes de endilgar un golpe en la cabeza, otro en la boca que le hizo sangrar y un tercero en el estómago. El guardia civil ha sido condenado a pagar una multa de 1.200 euros. El juez titular del Juzgado de Instrucción n º 8 de Palma sentencia que los dos agentes infringir el derecho reconocido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Baleares sobre que todos los ciudadanos de las islas tienen el derecho a conocer y usar la lengua catalana. El juez considera que estos hechos deberían haber sido juzgados como delito “por el grado de humillación sufrido por el denunciante para ejercer un derecho reconocido en el propio título preliminar de la Constitución” aunque se ha juzgado como falta para que así se hizo la denuncia.
El PP de Baleares se cargará la inmersión lingüística
José Ramón Bauzá, presidente del PP balear, ha anunciado que si ganan las elecciones eliminarán la ley de inmersión lingüística para implantar la elección de los padres de la lengua vehicular. Grave error que conllevará que a la larga una parte de la población mallorquina ignore el catalán, porque como pasa en Cataluña los catalanohablantes somos todos bilingües, pero los castellanohablantes sólo saben hablar y escribir el castellano, ya menudo no entienden una palabra del catalán. La inmersión lingüística garantiza que al final del período escolar todos los jóvenes conozcan ambas lenguas, las hablen, escriban y lean, pero si se crea un sistema con varias líneas educativas sucede que los catalanohablantes si que aprenden el castellano, pero los castellanohablantes no aprenden el catalán. Bauzá también anuncia el cierre de la Televisión de Mallorca y la privatización de la televisión pública balear IB3. Estos anuncios los hizo Bauzá en la COPE.

3 thoughts on “El català en perill

  1. No crec que el català estigui en perill, penso que és un idioma massa forta per desaparèixer .. Més aviat crec que guanya terreny com a llengua i cultura

  2. yeagov ha dit:

    La llengua catalana és un cas peculiar. Té 10 milions de parlants repartits en quatre Estats diferents, només en un d’estos Estats, Andorra, és oficial, és per tant una llengua amb més parlants que molts Estats de la UE, la desena llengua de la UE, i no obstant això no és oficial en el Parlament Europeu, segons Google és la la desena llengua més usada en Internet en tot el món, és a dir, en l’extens món som molt poca gent però amb una activitat impressionant. No obstant això, ací i en el món real, encara vivim situacions com les que he relatat en este article i en altres en què pareix que per uns minuts viatgem a molts anys enrere.

  3. yeagov ha dit:

    Un fet curiós és que als Estats Units, Alemanya o França hi ha més facultats de filologia catalana que en l’Estat espanyol, sense comptar a Catalunya.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uniu-vos a 1.800 seguidors

Estadístiques "Buscant raons"

  • 29.639 hits
Mai 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Enllaços més clicats

  • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: