Israel i les seves fronteres

2

25 Mai 2011 per yeagov


 

 
Israel i les seves fronteres

Israel considera que les fronteres de 1967 són indefensables
Davant de 10000 persones del lobby pro israelià AIPAC Netanyahu va respondre al president Obama, partidari de les fronteres de 1967, que aquestes fronteres no es poden defensar. Qualsevol acord passa per “garantir la seguretat d’Israel, i per tant, Israel no pot tornar a les indefensables línies de 1967”. Netanyahu va agrair als Estats Units la seva col·laboració als Estats Units per “subministrar a Israel una assistència vital per a que Israel pugui defensar-se”. Netanyahu recorda que a Israel hi viu mig milió de musulmans que gaudeixen de plens drets, com a qualsevol país democràtic, uns drets dels quals no gaudirien en cap dels Estats veïns d’Israel. Netanyahu diu: “Vaig llegir el discurs immortal de Lincoln reafirmant ’govern del poble, per al poble i pel poble’. Saben perquè aquestes paraules ressonen amb tanta força amb mi i amb tots els israelians?. Perquè tenen les seves arrels a les primeres idees defensades pel nostre poble, el poble jueu. La idea que tots els homes han estat creats a imatge de Déu. Que cap governant està pel damunt de la llei. Totes les persones tenen dret a la justícia. Israel és el cresol de la nostra civilització comuna, el cresol dels nostres ideals morals. L’Estat jueu es basa en aquests valors eterns. Aquesta és la raó per la què més d’un milió de ciutadans musulmans israelians gaudeixen de drets democràtics plens”. Cal dir que Israel és un Estat democràtic, a diferència dels seus veïns, on hi ha llibertat de culte, a diferència dels seus veïns. Continua Netanyahu dient: “Per això l’únic lloc a l’Orient Mitjà on els cristians son completament lliures de practicar la seva fe és a l’Estat democràtic d’Israel. I és per això que només es pot confiar en Israel per a que garanteixi la llibertat de tots els credos a la nostra capital eterna, la ciutat de Jerusalem unida”. Només cal veure la situació dels coptes a Egipte, víctimes d’atacs dels fanàtics islamistes que aprofitant la
situació del país aprofiten per atacar les minories religioses, i una de les més rellevants és la dels coptes. Algú creu que si Jerusalem cau en mans dels àrabs permetran que sigui visitada pels cristians i pels jueus?. No us ho creieu pas.
Netanyahu no va voler referir-se a la situació del món àrab però va afirmar que “els problemes de la regió no tenen el seu origen en Israel”. Cert, si només hi haguessin revoltes a Egipte i algun altre dels països fronterers amb Israel encara algú s’ho podria empassar que la mà negra d’Israel és la que mou els fils, però hi ha més d’una quinzena d’Estats àrabs que tenen la seva població revoltada, i en alguns casos la mà negra té pinta de ser de grups islamistes com els Germans Musulmans, organització islamista que existeix a diversos països, i podríem sospitar que també hi fos AlQaida. El descontentament de la població a tots aquests països que exceptuant l’Islam no tenen gaire més en comú era evident, règims autoritaris que feia 30 o 40 anys que manegen els fils d’aquests països amb mà de ferro pot ser una de les causes per que exploti la ira de la gent però quan això passa quasi al mateix temps a diversos d’aquests països és per pensar que si que hi ha una mà negra, una mà negra islamista.
Netanyahu va reconèixer que la pau d’Israel amb els palestins no és la “panacea per l’Orient Mitjà” i va lamentar – i recordar – que els drets humans encara són negats per molts dels Estats de la zona als seus conciutadans. Netanyahu va demanar a la seva audiència que reconegués el fet que “Israel no és el que està malament a l’Orient Mitjà sinó que Israel és el que està bé a l’Orient Mitjà”. Israel és un Estat democràtic, cap dels seus veïns ho és.
“Volem la pau – digué Netanyahu – perquè coneixem el dolor que provoca el terrorisme i l’agonia de la guerra. Volem la pau perquè sabem de les benediccions que ens podria portar a nosaltres i als nostres veïns palestins”. Només que els seus veïns palestins prefereixen la guerra i el terrorisme. I Netanyahu diu, i li dono la raó, que el conflicte ha durat més d’un segle, suposo que deu parlar de l’arribada dels primers jueus que van començar a emigrar al territori que llavors se’n deia Palestina, sota domini otomà i després britànic sota els auspicis de les tesis de Theodore Herzl, teoritzador del retorn a la terra d’Israel. Doncs bé, si aquest conflicte fa tant que dura
és, segons Netanyahu, perquè els palestins es neguen a donar-lo per acabat. I malauradament té raó.

Lieberman dona suport a Netanyahu
El ministre israelià d’Exteriors Avigdor Lieberman va donar suport al primer ministre Netanyahu en el tema de les fronteres de 1967 considerant que aquestes són indefensables. Lieberman aclareix que “Israel està preparada per du endavant les negociacions de pau en qualsevol moment però sense precondicions”. Aquestes negociacions fa anys que estan estancades. “Tots els que vulguin negociar seran benvinguts” i “tots aquells que defensen el dret del retorn dels palestins han de saber conscient o inconscientment que la seva intenció que la seva intenció de fet és l’elimiminació d’Israel”. Lieberman va voler deixar clar que no hi haurà negociació sobre el dret de retorn “ni tan sols d’un sol refugiat”.
Detingut un xeic al Líban acusat d’espiar per a Israel
El servei d’Intel·ligència libanès va arrestar el xeic xiïta Mohamed Ali H acusant-lo de ser un espia d’Israel. Aquest xeic dirigeix el Consell Àrab-Islàmic i té unes postures contràries a Hezbolà. Curiosament la organització que ell dirigeix diu que compta amb 1500 combatents i el xeic va atribuir-se el llançament de míssils contra Israel. Aquesta detenció s’emmarca en una onada de detenció d’individus als que s’acusa de ser espies d’Israel, abans havien arrestat un oficial d’alt rang de l’exèrcit libanès, un membre d’un partit cristià i treballadors d’una empresa de telecomunicacions. Recordo que llavors vaig llegir una notícia i la vaig comentar que pel Líban corria la brama que el Mossad espiava als libanesos a través dels seus mòbils. És curiós, però
detenen a un xeic d’una organització que ha llançat míssils contra Israel i l’acusen de ser un espia d’Israel. No l’acusaran d’enviar la tecnologia dels “míssils balístics marca Hezbolà” a Israel, oi?. Els àrabs des de fa un temps veuen agents del Mossad per totes bandes: un voltor anellat per la Universitat de Jerusalem que van trobar a l’Aràbia, un tauró devorador de turistes a l’Egipte, i ara un xeic xiïta, bé almenys aquest era humà.

Israel y sus fronteras

Israel considera que las fronteras de 1967 son indefendibles
Ante 10.000 personas del lobby pro israelí AIPAC Netanyahu respondió al presidente Obama, partidario de las fronteras de 1967, que estas fronteras no se pueden defender. Cualquier acuerdo pasa por “garantizar la seguridad de Israel, y por lo tanto, Israel no puede volver a las indefendibles líneas de 1967”. Netanyahu agradeció a los Estados Unidos su colaboración a los Estados Unidos para “suministrar a Israel una asistencia vital para que Israel pueda defenderse”. Netanyahu recuerda que en Israel vive medio millón de musulmanes que gozan de plenos derechos, como cualquier país democrático, unos derechos de los que no disfrutarían en ninguno de los Estados vecinos de Israel. Netanyahu dice: “Leí el discurso inmortal de Lincoln reafirmando ‘gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo’. Saben porque estas palabras resuenan con tanta fuerza conmigo y con todos los israelíes?. Porque tienen sus raíces en las primeras ideas defendidas por nuestro pueblo, el pueblo judío. La idea de que todos los hombres han sido creados a imagen de Dios. Que ningún gobernante está por encima de la ley. Todas las personas tienen derecho a la justicia. Israel es el crisol de nuestra civilización común, el crisol de nuestros ideales morales. El Estado judío se basa en estos valores eternos. Esta es la razón por la que más de un millón de ciudadanos musulmanes israelíes gozan de derechos democráticos plenos “. Hay que decir que Israel es un Estado democrático, a diferencia de sus vecinos, donde hay libertad de culto, a diferencia de sus vecinos. Continúa Netanyahu diciendo: “Por eso el único lugar en Oriente Medio donde los cristianos son completamente libres de practicar su fe es el Estado democrático de Israel. Y es por eso que sólo se puede confiar en Israel para que garantice la libertad de todos los credos en nuestra capital eterna, la ciudad de Jerusalén unida “. Sólo hay que ver la situación de los coptos en Egipto, víctimas de ataques de los fanáticos islamistas que aprovechando la situación del país aprovechan para atacar las minorías religiosas, y una de las más relevantes es la de los coptos. Alguien cree que si Jerusalén cae en manos de los árabes permitirán que sea visitada por los cristianos y los judíos?. No os lo creéis paso.Netanyahu no quiso referirse a la situación del mundo árabe pero afirmó que “los problemas de la región no tienen su origen en Israel”. Cierto, si sólo hubiera revueltas en Egipto y algún otro de los países fronterizos con Israel aunque alguien se lo podría tragar que la mano negra de Israel es la que mueve los hilos, pero hay más de una quincena de Estados árabes que tienen su población sublevada, y en algunos casos la mano negra tiene pinta de ser de grupos islamistas como los Hermanos Musulmanes, organización islamista que existe en varios países, y podríamos sospechar que también fuera AlQaida. El descontento de la población en todos estos países que exceptuando el Islam no tienen mucho más en común era evidente, regímenes autoritarios que hacía 30 o 40 años que manejan los hilos de estos países con mano de hierro puede ser una de las causas por que explote la ira de la gente pero cuando esto ocurre casi al mismo tiempo a varios de estos países es para pensar que si que hay una mano negra, una mano negra islamista.Netanyahu reconoció que la paz de Israel con los palestinos no es la “panacea para Oriente Medio” y lamentó – y recordar – que los derechos humanos todavía son negados por muchos de los Estados de la zona a sus conciudadanos. Netanyahu pidió a su audiencia que reconociera el hecho de que “Israel no es lo que está mal en Oriente Medio sino que Israel es lo que está bien en Oriente Medio”. Israel es un Estado democrático, ninguno de sus vecinos lo es.”Queremos la paz – dijo Netanyahu – porque conocemos el dolor que provoca el terrorismo agonía de la guerra. Queremos la paz porque sabemos de las bendiciones que nos podría llevar a nosotros y a nuestros vecinos palestinos “. Sólo que sus vecinos palestinos prefieren la guerra y el terrorismo. Y Netanyahu dice, y le doy la razón, que el conflicto ha durado más de un siglo, supongo que debe hablar de la llegada de los primeros judíos que comenzaron a emigrar al territorio que entonces se llamaba Palestina, bajo dominio otomano y después británico bajo los auspicios de las tesis de Theodore Herzl, teorizador del retorno a la tierra de Israel. Pues bien, si este conflicto hace tanto que dura es, según Netanyahu, para que los palestinos se niegan a darlo por terminado. Y desgraciadamente tiene razón.

Lieberman apoya a Netanyahu
El ministro israelí de Exteriores Avigdor Lieberman apoyó al primer ministro Netanyahu en el tema de las fronteras de 1967 considerando que éstas son indefendibles. Lieberman aclara que “Israel está preparada para lleva adelante las negociaciones de paz en cualquier momento pero sin precondiciones”. Estas negociaciones llevan años estancadas. “Todos los que quieran negociar serán bienvenidos” y “todos aquellos que defienden el derecho del retorno de los palestinos deben saber consciente o inconscientemente que su intención que su intención de hecho es el elimiminació de Israel”. Lieberman quiso dejar claro que no habrá negociación sobre el derecho de retorno “ni siquiera de un solo refugiado”.
Detenido un jeque en el Líbano acusado de espiar para Israel
El servicio de Inteligencia libanés arrestó al jeque chií Mohamed Ali H acusándolo de ser un espía de Israel. Este jeque dirige el Consejo Árabe-Islámico y tiene unas posturas contrarias a Hezbolá. Curiosamente la organización que él dirige dice que cuenta con 1500 combatientes y el jeque atribuirse el lanzamiento de misiles contra Israel. Esta detención se enmarca en una ola de detención de individuos a los que se acusa de ser espías de Israel, antes habían arrestado a un oficial de alto rango del ejército libanés, un miembro de un partido cristiano y trabajadores una empresa de telecomunicaciones. Recuerdo que entonces leí una noticia y la comenté que por Líbano corría el rumor de que el Mossad espiaba a los libaneses a través de sus móviles. Es curioso, pero detienen a un jeque de una organización que ha lanzado misiles contra Israel acusado de ser un espía de Israel. No lo acusarán de enviar la tecnología de los “misiles balísticos marca Hezbolá” a Israel, ¿verdad?. Los árabes desde hace un tiempo ven agentes del Mossad por todos lados: un buitre anillado por la Universidad de Jerusalén que encontraron Arabia, un tiburón devorador de turistas Egipto, y ahora un jeque chií, bien al menos éste era humano .

2 thoughts on “Israel i les seves fronteres

 1. Perdona que sigui tan simple, però si el tema del teu article és Israel i les seves fronteres, m’agradaria que Israel d’una vegada per totes digui quines són les seves fronteres, i el que no és d’ell, és dels palestins, penso jo. De partida, Israel va dir que qualsevol sigui la solució al problema de fronteres, alguns assentaments jueus quedaran dins de l’Estat de Palestina, de comú acord amb els palestins.

 2. yeagov ha dit:

  Les actuals fronteres es corresponen amb les imposades al final de l’última guerra i considerant que Israel ha territoris.
  Israel acceptaria les línies del 67 si tingués garanties de no tornar a ser atacats però a la vista que ni Síria ni els palestins renuncien a la destrucció d’Israel les línies serien les actuals, potser amb alguna cessió de territoris si hi ha canvis en les posicions de Síria i els palestins respecte a l’existència d’Israel.
  Israel sempre parla d’arribar a acords amb els seus veïns, una altra cosa és que alguns dels seus veïns no volen acord amb Israel.
  La majoria dels assentaments estan en zones històriques, els colons són en la seva major part gent que es regeix per la Llei, i per tant convençuts que han de viure allà.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.735 hits
Mai 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: