Tirans antisemites d’ahir i d’avui

3

17 Juny 2011 per yeagov


Tirans antisemites d’ahir i d’avui

L’antisemitisme no és un fenomen nou, ni el cristianisme n’ha estat aliè tot i que el cristianisme va ser originàriament només una branca del judaisme, una de moltes. Els règims totalitaris dels segles XX i XXI no han estat una excepció d’altres precedents històrics. Si els Reis Catòlics van expulsar els jueus el segle XV, abans les autoritats de moltes ciutats medievals havien impulsat els pogroms — llavors encara no se’n deien així – contra els guetos jueus com una manera d’encarrilar les tensions socials, és a dir, els poderosos causants del malestar social dirigien a les masses colèriques cap als guetos per evitar que les masses els acabessin fent pagar a ells, que eren els veritables culpables, el seu malestar,
els jueus dels guetos es convertien en el boc expiatori de les tensions socials. Sempre és més fàcil tallar el coll o apallissar a unes quantes persones que se sap que no es defensaran que intentar apallissar a un senyor feudal, un virrei o un bisbe, generalment ben protegits.
L’antisemitisme d’Adolf Hitler
De les raons de l’antisemitisme de Hitler se n’han dit moltes coses. N’he sentit a dir que les raons del seu odi vers els jueus va ser que un professor seu, un professor jueu, el va humiliar i això li va provocar un ressentiment, també n’he sentit a dir que sent caporal durant la Primera Guerra Mundial tenia un superior jueu, un sergent (?), que li feia la guitza. Cap de les dues coses són res més que simples rumors, però si que sembla que va ser en aquest període de la Primera Guerra Mundial on Hitler va començar a destacar per les seves opinions antisemites segons una carta en
què el petit caporal de Bohèmia va escriure els seus primers comentaris antisemites. Aquesta carta, coneguda com la “carta Gemlich” data de
1919.
En un paràgraf de la carta el futur Führer deia que un Govern poderós podria reduir “l’amenaça jueva” però que el seu objectiu final, no obstant això, ha de ser l’eliminació sense impediments de tots els jueus junts”. És a dir, l’any 1919 aquell petit caporal de bigoti ridícul ja planejava esborrar del mapa a tots els jueus, i no se’l van prendre gaire seriosament, tampoc van creure que arribaria a posar en pràctica aquests
pensaments plasmats a la seva obra i dogma del seu partit i règim.
Aquesta carta del dictador genocida alemany va ser trobada per un soldat nord-americà en els últims mesos de la guerra. El rabí Martin Hier ha anunciat que aquesta carta va ser autentificada l’any 1988 per Charles Hamilton, expert en cal·ligrafia i adquirida pel Centre Simon Wiesenthal que ha pagat 150000 dòlars a un comerciant privat.
La carta Gemlich serà exhibida al Museu de la Tolerància de Los Ángeles a partir del mes de juliol.
Ahmadinejad
Orient Mitjà crema, la població de la majoria dels països d’aquesta àrea està revoltada contra els règims totalitaris que governen aquests països, a Egipte i Tunísia han caigut els dos dictadors, ja veurem com acaba el tema, mentre que alguns altres règims aconsegueixen
mantenir-se reprimint la seva població sense contemplacions. El règim sirià ja ha provocat més d’un miler de morts entre la seva població. Síria i l’Iran mantenen una aliança des de fa molts anys, una aliança entre el règim teocràtic iranià i el règim totalitari sirià, dos règims que mantenen a dos dels grups terroristes més actius de l’Orient Mitjà, Hamàs i Hezbolà, que mantenen el front obert contra l’Estat d’Israel, la única democràcia de la zona. El sàtrapa iranià Ahmadinejad acusa als Estats Units d’interferir en els assumptes interns de Síria, advertint a altres països de l’àrea que no copiïn les estratègies dels Estats Units, en referència a l’Aràbia Saudita. “Condemno la ingerència dels Estats Units i dels seus aliats en els assumptes interns siris. Síria es troba a l’avantguarda de la resistència. I crec que el Govern i el poble siris estan capacitats per resoldre la situació sense la necessitat d’intervenció externa”, digué el sàtrapa iranià. És veritat que el règim sirià intenta resoldre les revoltes de la única manera que sap, i de moment més d’un miler de morts poden donar testimoni de la forma en què el règim sirià soluciona el seu problema intern. Que Ahmadinejad demani — exigeixi — que altres països no intervinguin en els assumptes interns d’altres països és una broma de molt mal gust, el règim d’Ahmadinejad presta el seu ajut al règim sirià, el règim sirià es dedica a potinejar en els assumptes interns del Líban, els règims sirià i iranià financen i subministren armes a dos dels grups terroristes més poderosos de la zona, Hamàs i Hezbolà, que es dediquen a cometre atemptats contra Israel. No, el càncer de l’Orient Mitjà no és Israel, com afirma Ahmadinejad, el càncer de l’Orient Mitjà són aquests règims totalitaris i teocràtics islàmics. Ahmadinejad afirma que la República Islàmica de l’Iran dóna suport a totes les nacions i als – agafeu-vos fort — governs rebel·lats.
Incís: Em l’imaginari franquista també apareixia aquest concepte, segons ells el govern rebel·lat era el de la República i acusaven als republicans, entre moltes altres coses, de revoltar-se contra el “alzamiento”.
És a dir, segons Ahmadinejad el règim sirià està revoltat contra… contra qui?. Contra la seva població?. Els Asad “derrocaran” al seu poble?. I Gadafi al seu?. Segons Ahmadinejad “a Bahrein no hi ha problemes entre el govern (de Bahrain) i la seva població. El problema són
les tropes nord-americanes”. El règim de Bahrain està reprimint la seva població sense contemplacions amb l’inestimable ajut de l’Aràbia Saudita.. Ahmadinejad diu que dóna suport a les revoltes que s’estan produint a l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica a les que considera com “una onada de despertar islàmic” com la revolució islàmica iraniana de 1979. Això si, les revoltes contra el règim iranià són esclafades sense cap mania pel règim teocràtic iranià del qual en forma part el sàtrapa Ahmadinejad. Ahmadinejad afirma que la revolta contra el règim sirià ha estat instigada per Israel i els Estats Units. Ahmadinejad sempre veu la mà d’Israel a tot els llocs però les mans negres més importants d’Orient Mitjà són les d’Ahmadinejad i del seu amic sirià Bashar.
Tiranos antisemitas de ayer y de hoy

El antisemitismo no es un fenómeno nuevo, ni el cristianismo ha sido ajeno a pesar de que el cristianismo fue originalmente sólo una rama del judaísmo, una de muchas. Los regímenes totalitarios de los siglos XX y XXI no han sido una excepción de otros precedentes históricos. Si los Reyes Católicos expulsaron a los judíos en el siglo XV, antes las autoridades de muchas ciudades medievales habían impulsado los pogromos – entonces todavía no se llamaban así – contra los guetos judíos como una manera de encauzar las tensiones sociales, es decir, los poderosos causantes del malestar social dirigían a las masas coléricas hacia los guetos para evitar que las masas los acabaran haciendo pagar a ellos, que eran los verdaderos culpables, su malestar, los judíos de los guetos se convertían en el
chivo expiatorio de las tensiones sociales. Siempre es más fácil cortar el cuello o apalear a unas cuantas personas que se sabe que no se defenderán que intentar apalear a un señor feudal, un virrey o un obispo, generalmente bien protegidos.
El antisemitismo de Adolf Hitler

De las razones del antisemitismo de Hitler se han dicho muchas cosas. He oído decir que las razones de su odio hacia
los judíos fue que un profesor suyo, un profesor judío, lo humilló y esto le provocó un resentimiento, también he oído decir que siente cabo durante la Primera Guerra Mundial tenía un superior judío, un sargento (?), que le hacía la
pascua. Ninguna de las dos cosas son más que simples rumores, pero si que parece que fue en este período de la Primera Guerra Mundial donde Hitler comenzó a destacar por sus opiniones antisemitas según una carta en la que el pequeño cabo de Bohemia escribió sus primeros comentarios antisemitas. Esta carta, conocida como la “carta Gemlich” fecha de 1919.
En un párrafo de la carta el futuro Führer decía que un Gobierno poderoso podría reducir “la amenaza judía” pero que
su objetivo final, sin embargo, debe ser la eliminación sin impedimentos de todos los judíos juntos “. Es decir, en 1919 ese pequeño cabo de bigote ridículo ya planeaba borrar del mapa a todos los judíos, y no se tomaron muy en serio,
tampoco creyeron que llegaría a poner en práctica estos pensamientos plasmados en su obra y dogma de su partido y régimen.
Esta carta del dictador genocida alemán fue encontrada por un soldado estadounidense en los últimos meses de la
guerra. El rabino Martin Hier ha anunciado que esta carta fue autentificada en 1988 por Charles Hamilton, experto en caligrafía y adquirida por el Centro Simon Wiesenthal que ha pagado 150.000 dólares a un comerciante privado. La carta Gemlich será exhibida en el Museo de la Tolerancia de Los Ángeles a partir del mes de julio.
Ahmadineyad

Oriente Medio arde, la población de la mayoría de los países de esta área está sublevada contra los regímenes totalitarios que gobiernan estos países, en Egipto y Túnez han caído los dos dictadores, ya veremos cómo acaba el tema, mientras que otros regímenes consiguen mantener a reprimiendo su población sin contemplaciones. El
régimen sirio ya ha provocado más de un millar de muertos entre su población. Siria e Irán mantienen una alianza desde hace muchos años, una alianza entre el régimen teocrático iraní y el régimen totalitario sirio, dos regímenes que
mantienen a dos de los grupos terroristas más activos de Oriente Medio, Hamas y Hezbolá, que mantienen el frente abierto contra el Estado de Israel, la única democracia de la zona. El sátrapa iraní Ahmadineyad acusa a los Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Siria, advirtiendo a otros países del área que no copien las estrategias de los Estados Unidos, en referencia a Arabia Saudí. “Condeno la injerencia de Estados Unidos y de sus aliados en los asuntos internos sirios. Siria se encuentra a la vanguardia de la resistencia. Y creo que el Gobierno y el pueblo sirios están capacitados para resolver la situación sin la necesidad de intervención externa “, dijo el sátrapa iraní. Es verdad que el régimen sirio intenta resolver las revueltas de la única manera que sabe, y
por el momento más de un millar de muertos pueden dar testimonio de la forma en
que el régimen sirio soluciona su problema interno. Que Ahmadineyad pida – exija
– que otros países no intervengan en los asuntos internos de otros países es una
broma de muy mal gusto, el régimen de Ahmadineyad presta su ayuda al régimen
sirio, el régimen sirio se dedica a jugar en los asuntos internos del Líbano,
los regímenes sirio e iraní financian y suministran armas a dos de los grupos
terroristas más poderosos de la zona, Hamás y Hezbolá, que se dedican a cometer
atentados contra Israel. No, el cáncer de Oriente Medio no es Israel, como
afirma Ahmadineyad, el cáncer de Oriente Medio son estos regímenes totalitarios
y teocráticos islámicos. Ahmadineyad afirma que la República Islámica de Irán da
apoyo a todas las naciones y los – tome en cuenta fuerte – gobiernos
rebelados.
Inciso: Me lo imaginario franquista también aparecía este
concepto, según ellos el gobierno rebelado era el de la República y acusaban a
los republicanos, entre muchas otras cosas, de sublevarse contra el
“alzamiento”.
Es decir, según Ahmadineyad el régimen sirio está sublevado
contra … contra quien?. Contra su población?. Los Asad “derribarán” a su
pueblo?. Y Gadafi a su?. Según Ahmadineyad “en Bahrein no hay problemas entre el
gobierno (de Bahrein) y su población. El problema son las tropas
estadounidenses”. El régimen de Bahrein está reprimiendo su población sin
contemplaciones con la inestimable ayuda de Arabia Saudí .. Ahmadineyad dice que
apoya las revueltas que se están produciendo en Oriente Medio y el norte de
África a las que considera como “una ola de despertar islámico” como la
revolución islámica iraní de 1979. Eso si, las revueltas contra el régimen iraní
son aplastadas sin ningún reparo por el régimen teocrático iraní del que forma
parte el sátrapa Ahmadineyad. Ahmadineyad afirma que la revuelta contra el
régimen sirio ha sido instigada por Israel y Estados Unidos. Ahmadineyad siempre
ve la mano de Israel a todos los lugares pero las manos negras más importantes
de Oriente Medio son las de Ahmadineyad y de su amigo sirio
Bashar.

Anuncis

3 thoughts on “Tirans antisemites d’ahir i d’avui

 1. Estem d’acord que l’antisemitisme no és un fenomen nou, i que és molt antic i que ni Hitler ni els alemanys el van inventar. I estem d’acord en que el seu origen és religiós. Els cristians no admetien que els jueus rebutgessin creure que Jesús era el “fill de Déu”, el Messies. “. Quan el cristianisme es va convertir en la religió majoritària d’Europa, els jueus van ser perseguits regularment. Hi va haver períodes de calma en què se’ls va tolerar, i períodes de persecució com durant les Croades i en l’Edat Mitjana. Molts van ser massacrats i se’ls van confiscar els seus béns o se’ls va expulsar d’on vivien.

  Com tu has dit en altres ocasions eren els bocs expiatoris a qui s’acusava de tot. Pel que sembla més tard en política eren republicans el que els va implicar també el rebuig de persones i grups.
  Entenc que un dels casos més impactants d’antisemitisme va ser el de Dreyfus a França.

  Jo crec que les raons de l’antisemitisme de Hitler potser no són molt clares, amb moltes històries dubtoses crec jo, i tan sols es tracta que reflectia l’antisemitisme de sempre. Diuen que, “Hitler va reprendre l’antic antisemitisme i li va afegir fosques teories autodenominades” científiques “que provaven la superioritat de la autotitulado” raça ària “(i amb ella, de tots els alemanys) sobre la” raça jueva “”, personalment això em sembla absurd.

  Jo penso que el problema amb els àrabs o Iran és una mica diferent i que no és un antisemitisme tradicional ja que ells tenen un mateix origen semita i van poder viure junts en terres de palestina sense més conflictes em sembla. Crec que l’antisemitisme s’origina en el món àrab per la forma en què es va crear l’Estat d’Israel, separant als jueus dels àrabs en lloc de crear un Estat de Palestina on visquessin junts, com sempre havien viscut.

 2. CONTRA EL GOBIERNO SU PLAN Y EL PACTO SOCIAL PLIEGO UNICO Y PARO GENERAL A MAS …..

 3. Jaume C. i B. ha dit:

  El més curiós és que en els dos països en què els jueus estaven més integrats van produir-se els dos casos d’antisemitisme més greus. Els jueus francesos vivien plenament integrats, només cal veure l’exemple de Dreyfus, un oficial francés d’origen jueu que va demostrar la seva lleialtat amb el seu país, un país que el va engarjolar sota acusacions falses de traïció. En aquest cas era un cas individual.
  Els jueus alemanys no només estaven plenament integrats, és que gran part dels intel·lectuals i científics alemanys eren jueus. Ells es consideraven alemanys d’origen jueu. Però Hitler va usar-los com a boc expiatori dels mals d’aquella Alemanya en crisi després de la PGM.
  Hitler va basar les seves tesis en “els protocols dels savis de Sió”, un petit pamflet antisemita que recull totes les raons per odiar els jueus però que no té una coherència ideològica ni estructural. Res del que diu aquest pamflet s’aguanta, però llegit per persones amb prejudicis i que ja creuen en la tradicional malignitat dels jueus aboca a situacions com aquestes.
  En alguns països llatinoamericans els jueus són mirats amb desconfiança, especialment en aquells en què també hi ha una nombrosa població procedent de països àrabs. El fet que Israel sigui aliat dels Estats Units fa que règims populistes llatinoamericans amb “amistats” amb règims àrabs vegin la seva població jueva amb desconfiança.
  Els iranians són perses, no semites, majoritàriament. El règim iranià és una teocràcia islàmica que aspira a imposar el seu model d’islamisme, i si ja li molesta el sunnisme, que una altra branca de l’Islam, la presència d’una altra creença li resulta insuportable.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

There was an error retrieving images from Instagram. An attempt will be remade in a few minutes.

Join 1.799 other followers

Estadístiques "Buscant raons"

 • 26,308 hits
Juny 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« maig   jul. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11/09/2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171/10/2017
Votant el futur
%d bloggers like this: