EL RÈGIM SIRIÀ S’ENFRONTA A TOTHOM

3

2 Juliol 2011 per yeagov


 
EL RÈGIM SIRIÀ S’ENFRONTA A TOTHOM
 
Síria contra Turquia

El règim sirià té en alerta a tots els seus veïns ja que intenta provocar conflictes amb els seus veïns per tal de desviar l’atenció de la repressió que està duent a terme contra la seva pròpia població. Aquesta situació fa témer a Turquia que el règim dels Asad intenti provocar un conflicte dins del territori turc. Aquestes últimes setmanes els turcs han detectat un moviment massiu de tropes sirianes cap a la frontera amb Turquia. El temor principal del govern turc expressat pel primer ministre Erdogan després de ser informat pel seu servei d’Intel•ligència és que tropes sirianes intentin atacar els campaments de refugiats sirians en territori turc en que hi ha més de 12000 persones. El govern turc ha demanat al règim sirià que retiri les tropes sirianes de la frontera però el règim cada dia mes embogit ha acusat al govern turc de conspirar contra Síria amb Qatar i França a favor dels interessos nord-americans.

I només faltava l’Iran ficant cullerada. I el règim iranià, aliat del règim sirià, va amenaçar de bombardejar bases de la OTAN a Turquia si el govern d’Ankara permet que s’emprin les bases turques de la OTAN per atacar territori sirià. El govern turc tem que si l’exèrcit sirià realitza incursions sobre les ciutats kurdes els kurds es vegin obligats a creuar la frontera amb Turquia.

El règim sirià ha assassinat a més d’un miler dels seus ciutadans des de que van començar les protestes, sembla que veient-se incapaç d’aturar les revoltes del seu poble, i no estan el dictador gens disposat a abandonar el país, ans al contrari, Asad vol mantenir-se al poder encara que hagi de fer-ho damunt dels cadàvers dels seus conciutadans, i tement que quan s’acabi amb el sàtrapa libi Muamar el Gadafi l’atenció de les forces internacionals se centrin en ell, està intentant estendre el conflicte, tant en direcció a Turquia com cap a Israel. I darrera està el seu aliat, el règim iranià que ajuda a reprimir la revolta siriana juntament amb els sicaris d’Hezbolà.

Diplomàtics sirians exercint de matons a Londres

La comunitat siriana resident a Londres també es manifesta contra el règim dels Asad i alguns diplomàtics sirians han provat d’intimidar als manifestants, raó per la qual el govern britànic a cridat a consulta l’ambaixador sirià al Regne Unit per demanar-li explicacions i expressar-li la profunda preocupació del govern britànic per les notícies aparegudes a la premsa que informaven que un diplomàtic sirià s’havia dedicat a fer fotos dels manifestants i després les havia enviat a Damasc per poder coercir els seus familiars. “Qualsevol activitat d’aquesta mena suposaria un clar trencament del que es considera un comportament acceptable. Si aquestes acusacions quedaren demostrades, el Foreign Office actuaria amb rapidesa”, diu el Foreign Office. El llenguatge diplomàtic és molt… diplomàtic, et poden dir que et trencaran la cara i fer-ho amb el llenguatge més suau, però això amaga, diguem-ho clar, una amenaça que tinc seriosos dubtes que els britànics arribin a complir. Com a molt, i aquesta és la norma, convidaran al diplomàtic sirià a fer les maletes i a sortir de la Gran Bretanya immediatament.
Israel adverteix a Asad
 
Els serveis d’Intel·ligència israelians van detectar un moviment massiu de tropes sirianes cap a la frontera amb Israel i també el trasllat de míssils de llarg abast. El govern israelià informat d’aquests moviment pels seus serveis d’Intel·ligència van advertir a Asad que si ataca Israel el faran el faran responsable i el mateix Asad es convertirà en un objectiu d’un possible atac de resposta israelià. Israel acostuma a respondre atacant als responsables del llançament de míssils i coets contra el seu territori, generalment, i això ho saben tant els terroristes d’Hamàs com els de Hezbolà, els responsables de realitzar els llançaments són homes morts, el fet que Israel assenyali directament a Asad no hauria de ser ignorat pel dictador sirià. Només trobo una part negativa i és que podrien convertir a Asad en un màrtir.
El Tzáhal ha augmentat el grau d’alerta a la frontera nord davant la possibilitat que els terroristes d’Hezbolà, aliats i/o esbirros del règim sirià que els finança i arma, intentin creuar la frontera per segrestar soldats o civils israelians.
 
Experts en qüestions sirianes establerts als Estats Units han acusat al règim sirià de promoure el dia de la Naksa a la frontera d’Israel per distreure l’atenció de l’opinió pública dels que succeeix a l’interior de Síria.
Repassem la notícia sobre Turquia i sobre Israel. Tenen en comú que tots dos països han detectat que Síria ha desplaçat tropes cap aquestes fronteres i tant Turquia com Israel temen que el règim sirià intenti provocar un conflicte fronterer per distreure l’atenció del que succeeix dins de Síria. És a dir, el règim sirià podria provocar dues guerres amb dos dels seus veïns per desviar la mirada del conflicte intern en què el règim reprimeix sense cap contemplació les protestes de la seva població, en què ja han mort més d’un miler de persones.

EL RÉGIMEN SIRIO SE ENFRENTA A TODOS

Siria contra Turquía
El régimen sirio tiene en alerta a todos sus vecinos ya que intenta provocar conflictos con sus vecinos para desviar la atención de la represión que está llevando a cabo contra su propia población. Esta situación hace temer a Turquía que el régimen de los Asad intente provocar un conflicto dentro del territorio turco. Estas últimas semanas los turcos han detectado un movimiento masivo de tropas sirias hacia la frontera con Turquía. El temor principal del gobierno turco expresado por el primer ministro Erdogan tras ser informado por su servicio de Inteligencia es que tropas sirias intenten atacar los campamentos de refugiados sirios en territorio turco en que hay más de 12.000 personas. El gobierno turco ha pedido al régimen sirio que retire las tropas sirias de la frontera pero el régimen cada día más enloquecido acusó al gobierno turco de conspirar contra Siria con Qatar y Francia a favor de los intereses norteamericanos.
Y sólo faltaba Irán metiendo cucharada. Y el régimen iraní, aliado del régimen sirio, amenazó con bombardear bases de la OTAN en Turquía si el gobierno de Ankara permite que se utilicen las bases turcas de la OTAN para atacar territorio sirio. El gobierno turco teme que si el ejército sirio realiza incursiones sobre las ciudades kurdas los kurdos se vean obligados a cruzar la frontera con Turquía.
El régimen sirio ha asesinado a más de un millar de sus ciudadanos desde que comenzaron las protestas, parece que viéndose incapaz de detener las revueltas de su pueblo, y no están al dictador nada dispuesto a abandonar el país, sino al contrario, Asad quiere mantenerse en el poder aunque tenga que hacerlo sobre los cadáveres de sus conciudadanos, y temiendo que cuando acabe con el sátrapa libio Muamar el Gadafi la atención de las fuerzas internacionales se centren en él, está intentando extender el conflicto, tanto en dirección a Turquía como a Israel. Y detrás está su aliado, el régimen iraní que ayuda a reprimir la revuelta siria junto con los sicarios de Hezbolá.
Diplomáticos sirios ejerciendo de matones en Londres
La comunidad siria residente en Londres también se manifiesta contra el régimen de los Asad y algunos diplomáticos sirios han intentado intimidar a los manifestantes, por lo que el gobierno británico a llamado a consulta al embajador sirio en el Reino Unido para pedirle explicaciones y expresarle la profunda preocupación del gobierno británico por las noticias aparecidas en la prensa que informaban que un diplomático sirio se había dedicado a hacer fotos de los manifestantes y después las había enviado a Damasco para poder coercitivas sus familiares. “Cualquier actividad de este tipo supondría un claro quebrantamiento de lo que se considera un comportamiento aceptable. Si estas acusaciones quedaron demostradas, el Foreign Office actuaría con rapidez”, dice el Foreign Office. El lenguaje diplomático es muy … diplomático, te pueden decir que te romperán la cara y hacerlo con el lenguaje más suave, pero esto esconde, digámoslo claro, una amenaza que tengo serias dudas de que los británicos lleguen a cumplir. Como mucho, y esta es la norma, invitarán al diplomático sirio a hacer las maletas y salir de la Gran Bretaña inmediatamente.
Israel advierte a Asad
Los servicios de Inteligencia israelíes detectaron un movimiento masivo de tropas sirias hacia la frontera con Israel y también el traslado de misiles de largo alcance. El gobierno israelí informó de estos movimiento por sus servicios de Inteligencia advirtieron a Asad que si ataca Israel lo harán lo harán responsable y el mismo Asad se convertirá en un objetivo de un posible ataque de respuesta israelí. Israel suele responder atacando a los responsables del lanzamiento de misiles y cohetes contra su territorio, generalmente, y eso lo saben tanto los terroristas de Hamás como los de Hezbolá, los responsables de realizar los lanzamientos son hombres muertos, el hecho de que Israel señale directamente a Asad no debería ser ignorado por el dictador sirio. Sólo encuentro una parte negativa y es que podrían convertirse en Asad en un mártir.
El Tzahal ha aumentado el grado de alerta en la frontera norte ante la posibilidad de que los terroristas de Hezbolá, aliados y / o esbirros del régimen sirio que los financia y arma, intenten cruzar la frontera para secuestrar soldados o civiles israelíes.
Expertos en cuestiones sirias establecidos en los Estados Unidos han acusado al régimen sirio de promover el día de la Naksa en la frontera de Israel para distraer la atención de la opinión pública de los que sucede en el interior de Siria.
Repasamos la noticia sobre Turquía y sobre Israel. Tienen en común que ambos países han detectado que Siria ha desplazado tropas hacia estas fronteras y tanto Turquía como Israel temen que el régimen sirio intente provocar un conflicto fronterizo para distraer la atención de lo que sucede dentro de Siria. Es decir, el régimen sirio podría provocar dos guerras con dos de sus vecinos para desviar la mirada del conflicto interno en el que el régimen reprime sin ninguna contemplación las protestas de su población, en la que ya han muerto más de un millar de personas.

3 thoughts on “EL RÈGIM SIRIÀ S’ENFRONTA A TOTHOM

 1. Yugurta Domingo ha dit:

  Pel que sembla hi ha molta informació i desinformació sobre la situació a Síria en els mitjans internacionals, però el que sembla ser coincident és que el poble sirià demana llibertat i democràcia mentre el govern els reprimeix.

  Em sembla natural que el govern sirià es manifesti contra Turquia si aquests han donat refugi als opositors al règim d’Assad. De tota manera entenc també que l’aixecament de l’estat d’emergència a Síria després de 40 anys i la concessió d’una amnistia general es troben entre les accions del president Bashar Assad amb l’objectiu d’acabar amb els disturbis a Síria. Però això no sembla ser suficient per a ningú. Els sirians que van a refugiar a Turquia augmenten després del sorgiment de mobilitzacions de tropes a la regió de Jisr al-Shughur, a la frontera entre Turquia i Síria i per la seva part el primer ministre de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va dir que el seu país no tancarà les seves fronteres als refugiats de Síria.

  D’altra banda el 20 de juny 2011 el president de Rússia, Dmitri Medvédev, va anunciar que el seu país utilitzarà el seu dret a veto al Consell de Seguretat de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) en cas que aquest organisme adopti contra Síria alguna resolució similar a la que es va imposar a Líbia, però va admetre la possibilitat que la Federació Russa recolzi un altre tipus de documents votats en el si del Consell de Seguretat de l’ONU contra Síria. El cap d’Estat rus va assenyalar que la resolució del Consell de Seguretat contra Líbia es va convertir en un paper que serveix de “encobriment a l’operació militar irracional” i no volen que això passi a Síria.

  Rússia, la Xina i el Líban han bloquejat fins a dues vegades l’aprovació d’una resolució contra Síria, tot i la insistència dels Estats Units, Regne Unit, França i Portugal.

  El que si em sorprèn és que el ministre de Relacions Exteriors britànic, William Hague, hagi demanat que la coalició internacional dirigida per l’OTAN intensifiqui els atacs aeris contra objectius en terra a Líbia per trencar el “estancament militar”, “Hague va trucar a altres països a aportar forces als atacs contra posicions de les forces del líder libi, Muammar Gaddafi “, és cert que va dir també que pot existir un estancament militar, però de cap manera estan estancats el camí de la diplomàcia, les sancions i l’aïllament del règim de Gaddafi, i ha indicat que a Doha es discutirà també sobre el futur procés de transició política a Líbia i sobre la creació d’un mecanisme per institucionalitzar l’oposició. “- Considero això un intervencionisme descarat …

 2. yeagov ha dit:

  És al govern turc a qui li preocupa que l’exèrcit sirià realitzi incursions en territori turc, especialment en les zones on hi ha refugiats de nacionalitat siriana que han fugit de la repressió siriana.

  Els russos tenen el costum de dir el contrari del que diguin els americans, en realitat els importa poc si l’OTAN bombardeja Síria. L’únic interès rus a Síria és que és un bon client de les fàbriques d’armes russes.

  No es vol que el tema libi es converteixi en un conflicte com el de l’Afganistan o l’Iraq.

  Cert, és un intervencionisme descarat per part de tots, dels que posen tropes o bombardegen els exèrcits d’aquests països i dels que subministren armes a aquests exèrcits dels països àrabs, és a dir, dels països occidentals d’una banda i dels russos de l’altra. I em sembla pitjor l’actitud dels russos per col.laborar amb aquests règims àrabs.

 3. Crec que estem més o, menys d’acord ….

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.770 hits
Juliol 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Enllaços més clicats

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: