Execucions d’Hamàs, influència iraniana a Veneçuela, el diari de Mengele, legalització de partits polítics a Síria i els problemes de l’habitatge a Israel / Ejecuciones de Hamás, influencia iraní en Venezuela, el diario de Mengele, legalización de partidos políticos en Siria y los problemas de la vivienda en Israel

2

27 Juliol 2011 per yeagov


 

 
Execucions d’Hamàs, influència iraniana a Veneçuela, el diari de Mengele, legalització de partits polítics a Síria i els problemes de l’habitatge a Israel

Dos palestins afusellats per Hamàs
L’organització terrorista islàmica Hamàs que controla amb mà de ferro la Franja de Gaza va executar a un pare i un fill acusant-los d’estar al servei d’Israel. L’execució d’aquests dos homes s’ha fet sense l’autorització del president de l’Autoritat Palestina. Segons la legislació palestina Abas és qui autoritza aquests temes. És curiós que Hamàs i Fatah arribin a un acord i Hamàs ja comença passant-se pel folre l’autoritat de la màxima autoritat palestina. Si Abas no els toca aviat el crostó als d’Hamàs es pot trobar que Hamàs estengui les seves activitats terroristes a Cisjordània.
Els dos palestins executats per treballar al servei d’Israel van ser acusats de subministrar informació a Israel que va ajudar als israelians a localitzar caps terroristes que van ser eliminats, com per exemple Abdel Aziz al Rantisi a qui els israelians van matar llençant un míssil contra el seu cotxe. Els executats van apel•lar la sentència però els hi van denegar. Van acabar executats. Els familiars dels dos homes morts van protestar contra l’execució cremant neumàtics en un carrer de Gaza fins que la policia (d’Hamàs) els va dispersar. Curiós país en què la policia, el govern i els delinqüents són els mateixos, Hamàs.
El pacte per reconciliar Gaza (en mans de Hamàs) i Cisjordània (en mans de Fatah) trontolla per les quotes de poder, i evidentment per la nul•la disposició d’Hamàs de respectar l’autoritat d’Abas, com demostra el fet que executessin aquests dos homes sense consultar a Abas.
Les organitzacions de drets humans són crítiques amb aquestes execucions realitzades per Hamàs, i que precisen segons la llei palestina de l’autorització del president palestí, Abas. Abas, sempre ha ajornat l’aplicació d’aquestes sentències de mort.
Preocupant influència iraniana a Veneçuela
Iran guanya influències en països de l’Amèrica llatina governats per règims populistes com Veneçuela. El cap sortint de l’Estat Major conjunt dels Estats Units va exposar la seva preocupació per aquesta creixent influència iraniana a llatinoamèrica: “Certament comparteixo la preocupació sobre els vincles de Veneçuela i l’Iran que venen desenvolupant-se des de fa prou temps i que està creixent”. Segons Mullen, els Estats Units estan creant un escut antimíssils per protegir Europa dels projectils que està desenvolupant l’Iran.
Sobre Israel va dir que aquest país intentava rebaixar la tensió amb Turquia per intentar coordinar una col•laboració militar d’ambdós Estats. Les relacions entre Turquia i Israel van començar a deteriorar-se quan el partit islamista AKP va accedir al poder i l’assalt a la flotilla en què van matar a 9 islamistes turcs va empitjorar encara més les relacions. Sens dubte la relació de l’Iran amb alguns països de l’Amèrica Llatina és bona però a aquests països els ha creat algunes dificultats amb els seus veïns. La visita d’un ministre iranià a Bolívia, reclamat per l’Argentina per la seva implicació en l’atemptat contra l’AMIA, i que Bolívia no el detingués per extradir-lo a l’Argentina va crear malestar. Bolívia va disculpar-se però l’ocellot terrorista ja havia marxat. I sospito que el govern bolivià no hauria tingut valor per detenir aquest terrorista iranià ja que això els hauria indisposat amb l’Iran.
Els diaris de Mengele
Un jueu ortodox va comprar per 300000 dòlars els diaris personals del doctor Josef Mengele, un metge nazi conegut com l’”àngel de la mort” pels seus horripilants experiments amb jueus i gitanos a Auschwitz. En aquests diaris Mengele narra el període entre 1960 i 1975, després de la seva fugida d’Alemanya i el seu periple per diversos països de llatinoamèrica fins que va establir-se al Brasil.
El comprador té la intenció de crear un museu amb aquests diaris i altres peces que posseeix sobre l’Holocaust. Els diaris contenen dibuixos i reflexions autobiogràfiques de Mengele.
Mengele va realitzar experiments amb els presoners d’Auschwitz de 1943 fins el final de la guerra. Està considerat com un dels metges més cruels i mancats d’escrúpols del règim nazi, no va ser l’únic que va fer atrocitats amb els presoners però si que ser el més despietat. Mengele va ser capturat i va estar un temps en un camp de presoners però va aconseguir fugir, va arribar a l’Argentina, un país al que van anar a refugiar-se molts nazis, que van poder viure tranquils durant un temps sense ser molestats per les autoritats argentines. Finalment, l’”àngel de la mort” va decidir traslladar-se al Brasil on va morir l’any 1979 ofegat en una platja de Sao Paulo.
Partits legals a Síria
El règim sirià ha aprovat un projecte de llei que autoritzarà la creació de partits polítics. Aquest és un intent per aturar les revoltes que viu Síria i que el règim de Bashar al Asad ha reprimit sense contemplacions. La llei estableix el marc legal pel qual es regiran aquests partits, incloent-hi les fonts de finançament, els drets i els deures. Entre els deures per a poder crear un partit polític hi ha el compromís amb la Constitució, el respecte a la llei, i agafeu-vos fort, el respecte als principis democràtics. Si, el règim de Bashar al Asad demana als partits que es creïn que tinguin principis democràtics en un país que es governat per un règim que no té principis democràtics. Estaran prohibits els partits amb base religiosa o tribal i els fonamentats en la discriminació per raça, sexe o ètnia, i no podan estar vinculats a partits estrangers. Un altre requisit serà tenir una base d’almenys 1000 militants originaris d’almenys la meitat de les províncies sirianes. Com podem veure s’autoritza la creació de partits però els requeriments fa que sigui molt complicat fer-ho. Cal afegir que un comitè governamental decidirà si autoritza o no la creació del nou partit. És a dir, redacten una llei que autoritza la creació de partits polítics, que entre els requeriments a aquests nous partits hi ha el de tenir principis democràtics, així poden presentar-se davant el món com un país que està fent reformes democratitzadores, però tot és un bluf immens perquè els requeriments són molt difícils de complir i a més, el règim de Bashar al Asad és el que decideix si s’autoritza o no cada partit.
Protesta contra el preu de l’habitatge davant la Kneset
L’habitatge és un problema a molts països, poder accedir a un habitatge a preu assequible és cada dia més complicat. I comencen a haver-hi protestes arreu del món. A Barcelona hem vist com s’han impedit o intentat impedir desnonaments de persones i famílies a les que els han duplicat la renda d’un dia a un altre i no poden pagar el propietari ha sol•licitat el desnonament de l’inquilí. Hi ha hagut vegades que els veins i els moviments cívics han aconseguit impedir el desnonament però altres vegades ha acabat el desnonament en una batalla campal entre els veins i la policia.
Però el tema de l’habitatge a Barcelona ja el tractaré més endavant, ara vull tractar la protesta contra el preu de l’habitatge a Israel que ha portat a centenars de joves fins a les portes de la Kneset, el Parlament d’Israel. Els manifestants van bloquejar la porta de la Kneset aixecant un mur de ciment. No ha estat una protesta del tot pacífica. “Diversos centenars de persones estan protestant avui en diferents punts a prop del Parlament. Cinc han estat detinguts i un policia ha estat lleument ferit”, segons un portaveu de la policia. Suposo que a la policia no li deu haver semblat gaire correcte que algu aixequi una tàpia a la Kneset, suposo que als diputats tampoc. Un dels indignats va dir als mitjans que havien aixecat un mur a la Kneset “perquè no es pot construir a Israel, encara que un treballi”. Els manifestants van acampar en un cèntric bulevar de Tel Aviv per protestar pel desnonament d’una estudiant, poc després accions similars van estendre’s a altres ciutats.

Ejecuciones de Hamás, influencia iraní en Venezuela, el diario de Mengele, legalización de partidos políticos en Siria y los problemas de la vivienda en Israel
Dos palestinos fusilados por Hamás
La organización terrorista islámica Hamas que controla con mano de hierro la Franja de Gaza ejecutó a un padre y un hijo acusándolos de estar al servicio de Israel. La ejecución de estos dos hombres se ha hecho sin la autorización del presidente de la Autoridad Palestina. Según la legislación palestina Abas es quien autoriza estos temas. Es curioso que Hamás y Fatah lleguen a un acuerdo y Hamás ya empieza pasándose por el forro la autoridad de la máxima autoridad palestina. Si Abas no les toca bien el corteza a los de Hamás se puede encontrar que Hamás extienda sus actividades terroristas en Cisjordania.
Los dos palestinos ejecutados por trabajar al servicio de Israel fueron acusados de suministrar información a Israel que ayudó a los israelíes a localizar jefes terroristas que fueron eliminados, como por ejemplo Abdel Aziz al Rantisi a quien los israelíes mataron tirando un misil contra su coche. Los ejecutados apelaron la sentencia pero les denegaron. Acabaron ejecutados. Los familiares de los dos hombres muertos protestaron contra la ejecución quemando neumáticos en una calle de Gaza hasta que la policía (de Hamás) los dispersó. Curioso país en el que la policía, el gobierno y los delincuentes son los mismos, Hamás.
El pacto para reconciliar Gaza (en manos de Hamás) y Cisjordania (en manos de Fatah) se tambalea por las cuotas de poder, y evidentemente por la nula disposición de Hamás de respetar la autoridad de Abas, como demuestra el hecho que ejecutaran estos dos hombres sin consultar a Abas.
Las organizaciones de derechos humanos son críticas con estas ejecuciones realizadas por Hamás, y que precisan según la ley palestina de la autorización del presidente palestino, Abas. Abas, siempre ha aplazado la aplicación de estas sentencias de muerte.
Preocupante influencia iraní en Venezuela
Irán gana influencias en países de América Latina gobernados por regímenes populistas como Venezuela. El jefe saliente del Estado Mayor conjunto de Estados Unidos expuso su preocupación por esta creciente influencia iraní en Latinoamérica: “Ciertamente comparto la preocupación sobre los vínculos de Venezuela e Irán que vienen desarrollándose desde hace bastante tiempo y que está creciendo “. Según Mullen, los Estados Unidos están creando un escudo antimisiles para proteger Europa de los proyectiles que está desarrollando Irán.
Sobre Israel dijo que este país intentaba rebajar la tensión con Turquía para intentar coordinar una colaboración militar de ambos Estados. Las relaciones entre Turquía e Israel comenzaron a deteriorarse cuando el partido islamista AKP accedió al poder y el asalto a la flotilla en que mataron a 9 islamistas turcos empeoró aún más las relaciones. Sin duda la relación de Irán con algunos países de América Latina es buena pero a estos países les ha creado algunas dificultades con sus vecinos. La visita de un ministro iraní en Bolivia, reclamado por Argentina por su implicación en el atentado contra la AMIA, y que Bolivia no detuviera para extraditarlo a Argentina creó malestar. Bolivia disculparse pero el pajarraco terrorista ya se había ido. Y sospecho que el gobierno boliviano no habría tenido valor para detener este terrorista iraní ya que esto les habría indispuesto con Irán.
Los diarios de Mengele
Un judío ortodoxo compró por 300.000 dólares los diarios personales del doctor Josef Mengele, un médico nazi conocido como el “ángel de la muerte” por sus horripilantes experimentos con judíos y gitanos en Auschwitz. En estos diarios Mengele narra el período entre 1960 y 1975, tras su huida de Alemania y su periplo por varios países de Latinoamérica hasta que se estableció en Brasil.
El comprador tiene la intención de crear un museo con estos periódicos y otras piezas que posee sobre el Holocausto. Los diarios contienen dibujos y reflexiones autobiográficas de Mengele.
Mengele realizó experimentos con los prisioneros de Auschwitz de 1943 hasta el final de la guerra. Está considerado como uno de los médicos más crueles y faltos de escrúpulos del régimen nazi, no fue el único que hizo atrocidades con los prisioneros pero sí que fue el más despiadado. Mengele fue capturado y estuvo un tiempo en un campo de prisioneros pero logró huir, llegó a la Argentina, un país al que fueron a refugiarse muchos nazis, que pudieron vivir tranquilos durante un tiempo sin ser molestados por las autoridades argentinas. Finalmente, el “ángel de la muerte” decidió trasladarse a Brasil donde murió en 1979 ahogado en una playa de Sao Paulo.
Partidos legales en Siria
El régimen sirio ha aprobado un proyecto de ley que autorizará la creación de partidos políticos. Este es un intento por detener las revueltas que vive Siria y que el régimen de Bashar al Asad ha reprimido sin contemplaciones. La ley establece el marco legal por el que se regirán estos partidos, incluyendo las fuentes de financiación, los derechos y deberes. Entre los deberes para poder crear un partido político existe el compromiso con la Constitución, el respeto a la ley, y tome en cuenta fuerte, el respeto a los principios democráticos. Si el régimen de Bashar al Asad pide a los partidos que se creen que tengan principios democráticos en un país que se gobernado por un régimen que no tiene principios democráticos. Estarán prohibidos los partidos con base religiosa o tribal y los basados en la discriminación por raza, sexo o etnia, y no podan estar vinculados a partidos extranjeros. Otro requisito será tener una base de al menos 1.000 militantes originarios de al menos la mitad de las provincias sirias. Como podemos ver se autoriza la creación de partidos pero los requerimientos hace que sea muy complicado hacerlo. Hay que añadir que un comité gubernamental decidirá si autoriza o no la creación del nuevo partido. Es decir, redactan una ley que autoriza la creación de partidos políticos, que entre los requerimientos a estos nuevos partidos se encuentra el de tener principios democráticos, así pueden presentarse ante el mundo como un país que está haciendo reformas democratizadoras, pero todo es un bluf inmenso porque los requerimientos son muy difíciles de cumplir y además, el régimen de Bashar al Asad es el que decide si autoriza o no cada partido.
Protesta contra el precio de la vivienda ante la Kneset
La vivienda es un problema en muchos países, poder acceder a una vivienda a precio asequible es cada día más complicado. Y empiezan a haber protestas en todo el mundo. En Barcelona hemos visto como se han impedido o intentado impedir desahucios de personas y familias a las que les han duplicado la renta de un día a otro y no pueden pagar el propietario ha solicitado el desahucio del inquilino. Ha habido veces que los vecinos y los movimientos cívicos han logrado impedir el desahucio pero otras veces ha terminado el desahucio en una batalla campal entre los vecinos y la policía.
Pero el tema de la vivienda en Barcelona ya lo trataré más adelante, ahora quiero tratar la protesta contra el precio de la vivienda en Israel que ha llevado a cientos de jóvenes hasta las puertas de la Kneset, el Parlamento de Israel. Los manifestantes bloquearon la puerta de la Kneset levantando un muro de cemento. No ha sido una protesta del todo pacífica. “Varios cientos de personas están protestando hoy en diferentes puntos cerca del Parlamento. Cinco han sido detenidos y un policía ha sido levemente herido “, según un portavoz de la policía. Supongo que la policía no le habrá parecido demasiado correcto que alguien levante una tapia en la Kneset, supongo que los diputados tampoco. Uno de los indignados dijo a los medios que habían levantado un muro en la Kneset “porque no se puede construir en Israel, aunque un trabaje”. Los manifestantes acamparon en un céntrico bulevar de Tel Aviv para protestar por el desahucio de una estudiante, poco después acciones similares extenderse a otras ciudades.

2 thoughts on “Execucions d’Hamàs, influència iraniana a Veneçuela, el diari de Mengele, legalització de partits polítics a Síria i els problemes de l’habitatge a Israel / Ejecuciones de Hamás, influencia iraní en Venezuela, el diario de Mengele, legalización de partidos políticos en Siria y los problemas de la vivienda en Israel

 1. Mon Money ha dit:

  Em crida l’atenció que Israel digués que “tracta de rebaixar la tensió amb Turquia per intentar coordinar una col.laboració militar dels dos estats”; està clar que les relacions entre Turquia i Israel es van deteriorar especialment, crec jo, quan va ser l’assalt a la flotilla de la llibertat on 9 activistes turcs van ser assassinats. Turquia no accepta mantenir relacions amb Israel mentre no li demanin disculpes per la mort dels 9 activistes.

  Les relacions diplomàtiques que pugui mantenir l’Iran amb altres països en realitat no m’interessa molt, potser senti curiositat si es tracta de països llatinoamericans. Crec que cada país és lliure d’establir les relacions que vulgui i amb qui vulgui.

  Els diaris de Mengele tampoc m’interessen especialment, crec que aquests escrits que entenc són part d’un museu, podrien servir d’exemple per a altres malalts mentals que els agrada torturar la gent o de cometre atrocitats com el terrorista de Noruega. No els donaria publicitat, ni faria propaganda amb ells.

  M’interessa el projecte de llei que autoritzaria la creació de partits polítics a Síria.

 2. yeagov ha dit:

  Turquia té un govern islamista moderat. El Tzahal va matar a nou islamistes turcs, és comprensible que estiguin molestos, però tenen la pell molt fina aquests turcs negant-se a mantenir relacions amb Israel per gent que va ser abatuda cometent un atemptat contra uns soldats que intentaven prendre el control d’un vaixell que intentava cometre una il · legalitat. A més, Turquia intenta culpar el PKK d’un atemptat que anava dirigit contra l’ambaixador israelià a Istanbul, perpetrat per Hezbollah, per dues raons: A Turquia li interessa que l’atemptat sigui obra del PKK i li costa acceptar que Hezbolá vaig actuar al seu territori.

  Aquestes excel lents relacions de l’Iran amb Bolívia van impedir la captura d’un terrorista iranià reclamat per Argentina i en les llistes de la Interpol.

  Poden ser útils per conèixer la mentalitat de determinats monstres que han existit al llarg de la Història. Mengele era un monstre. No va poder ser capturat gràcies a la connivència d’alguns règims dictatorials que li van donar refugi i protecció.

  Del que se sap d’aquesta llei em sembla que es tracta d’una presa del pèl de Bashar a l’oposició.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.859 hits
Juliol 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: