I per a què serveixen les Nacions Unides?

1

30 Juliol 2011 per yeagov


 
I per a què serveixen les Nacions Unides?
 
A les Nacions Unides sovint li succeeix com a la seva predecessora, la Societat de Nacions, que hauria de servir per solucionar els conflictes i aturar les guerres però s’ofega en burocràcia i en el fet que com a organització depèn dels seus membres, els mateixos que no tenen cap mania a embrancar-se en guerres. Si ha d’enviar forces d’interposició a zones de conflicte ha d’aconseguir que ho aprovin els seus membres i que els dos països barallats ho acceptin, i això no sempre passa. Les principals potències tenen poder de veto de qualsevol decisió de les Nacions Unides i ho fan si la intervenció pot afectar als seus interessos. Moltes vegades els cascos blaus s’han de limitar a fer l’estaquirot per no acabar embolicats en el conflicte entre les parts en conflicte. Allò que haurien de ser forces d’interposició moltes vegades han d’apartar-se i deixar fer a aquelles parts que estan lluitant per no acabar rebent pels quatre cantons. Altres vegades han estat acusats d’inoperants per no haver estat capaços de protegir la població civil, i algunes vegades han abandonat a la seva sort a la població civil a la que haurien d’haver protegit. Saben el que succeeix però els seus informes estan plens d’obvietats. Està bé que coneguin el problema però l’ONU hauria de proposar la solució i posar els mitjans per aplicar-la.
L’ONU creu que a Síria potser s’estan cometent crims contra la Humanitat
Segons dos assessors de Nacions Unides a Síria podrien estar produint-se crims contra la Humanitat. Francis Deng i Eduard Luck, els assessors, mostren la seva preocupació per la violència que el règim de Bashar al Asad empra contra la població civil: “Existeix una possibilitat que a Síria s’hagin comés i se segueixin cometent crims contra la Humanitat”. Bé, el règim dels Asad i la camarilla que els dóna suport fa 40 anys que tenen el poder absolut a Síria, i no ho han fet repartint rams de flors. Els assessors de Nacions Unides Deng i Luck denuncien que les forces de seguretat sirianes segueixen “atacant la població civil a les zones on es produeixen manifestacions (contra el règim), matant als manifestants i duent a terme detencions arbitràries”. Diuen també que “Hi ha hagut nombroses denúncies de desaparicions i de tortura als detinguts, i s’ha informat que es cometen sistemàticament violacions de les lleis internacionals sobre els drets humans en el context dels atacs als civils”. Si una cosa tenen els règims totalitaris és que no respecten gens ni les lleis internacionals ni els drets humans. Ambdós assessors van demanar que es realitzi una investigació completa, independent i objectiva del que està succeint a Síria. Demanen també, en aquest cas li demanen a Asad, que deixi entrar les agències humanitàries i una missió per avaluar la situació dels drets humans. Crec que on els dos assessors demostren una gran ingenuïtat és quan demanen al règim dels Asad que protegeixi a la població civil, és a dir, que faci el contrari del que està fent.
L’ONU ajorna la publicació de l’informe sobre la Flotilla
L’ONU va encarregar a un grup d’experts un informe sobre l’incident de la Flotilla proHamàs que intentava dirigir-se a Gaza i va ser interceptada per Israel. Com a conseqüència d’aquests fets els soldats del Tzáhal van abatre 9 islamistes turcs, fet que va tensar les relacions entre Turquia i Israel. La publicació de l’informe dels experts s’ajorna fins a finals d’agost. Les raons de l’ajornament “es basa en les converses mantingudes entre el secretari general (de les Nacions Unides, Ban Ki-moon), els experts i representants dels dos governs implicats (Israel i Turquia).
Fixeu-vos en un detall d’aquell assumpte: allò que en principi era un grup que intentava cometre una il•legalitat per col•laborar amb Hamàs, encara que ells diuen que el que volien era porta subministraments als palestins de Gaza, va acabar convertint-se en un conflicte diplomàtic entre Israel i Turquia, tot perquè nou islamistes turcs van ser abatuts pel Tzáhal, el tema de Gaza va desaparèixer de les notícies, els palestins de Gaza van deixar d’importar, en el fons, els palestins mai van importar, es tractava d’un acte de propaganda d’una ONG islamista turca amb lligams amb Hamàs, que intentava trencar un bloqueig marítim de Gaza per evitar que Hamàs pugui armar-se. Si ho aconseguien haurien fet un acte propagandístic dient que havien burlat als “pèrfids sionistes”, si no ho aconseguien, per uns dies se’n parlaria d’ells, d’ells si, però no dels palestins, perquè repeteixo, i no serà la primera vegada que ho diré, els palestins no importen a ningú, ni als seus líders.
Però s’ha filtrat alguna cosa del document: El bloqueig israelià de Gaza és legal però critica al Tzáhal que s’excedís en l’ús de la força, i també critica a Turquia per l’actitud que va mostrar arran dels fets. És a dir, una mica de llenya per a tots i després una carícia.
L’ONU creu que les negociacions entre Israel i els palestins han arribat a un punt mort
L’ONU adverteix del bloqueig en què es troba el procés de pau entre palestins i israelians, demana a ambdues parts que s’esforcin per tornar a la taula de negociacions.
“El procés polític per a resoldre el conflicte entre israelians i palestins es troba en un profund i persistent punt mort. Exhortem a les parts a trobar un camí que els permeti treballar cap a la solució dels dos Estats i a la comunitat internacional a ajudar-los a trobar una sortida creïble”. Després de 63 anys crec que el procés de pau no està en un punt mort, directament està mort. Robert Serry, coordinador especial de L’ONU pel Procés de Pau a l’Orient Mitjà va dir que “els líders polítics d’ambdues parts estan frustrats, com també ho estan els seus ciutadans”. La diferència és que els israelians estan farts de la situació i ho poden expressar públicament, mentre que els ciutadans palestins potser ho pensen però els seus líders volen que el conflicte continuï.
Segons Serry les dues parts volen tornar a negociar però les negociacions que van iniciar el setembre passat estan paralitzades. Segurament no es deuen posar d’acord en el color de la taula.
El representant palestí, Mansour va dir: “Ha arribat l’hora d’acabar amb l’ocupació israeliana, ha arribat l’hora de la independència de Palestina i que Palestina i Israel visquin un junt amb un altre en pau i seguretat. (És) l’hora d’un nou Orient Mitjà”. Però no parla del setge permanent sobre algunes ciutats israelianes mitjançant l’atac amb coets, si els palestins volen arribar a ser un Estat hauran de pensar que no poden dedicar-se a llançar 80 coets diaris contra les ciutats del veí i que aquest es quedi sense fer res. De quina ocupació parlen?. A Gaza Hamàs són els amos i senyors d’aquest territori, ells són el govern – és un dir -, la policia i els terroristes, tot en un mateix paquet. Són aquests individus els que llancen coets contra Israel i després se’n van a demanar a L’ONU que pari a Israel.
És curiós que parli de la convivència d’ambdós països davant les Nacions Unides, aquesta no és pas la posició oficial de qui governa a Gaza, aquests no només no volen viure en pau amb Israel, ho diuen clar que el seu propòsit és anihilar Israel i exterminar els jueus. El procés no està en punt mort, està mort fa molt de temps.

 

¿Y para qué sirven las Naciones Unidas?
En las Naciones Unidas a menudo le sucede como a su predecesora, la Sociedad de Naciones, que debería servir para solucionar los conflictos y detener las guerras pero se ahoga en burocracia y en que como organización depende de sus miembros, los mismos que no tienen ningún reparo en enzarzarse en guerras. Si tiene que enviar fuerzas de interposición en zonas de conflicto ha de conseguir que lo aprueben sus miembros y que los dos países peleados lo acepten, y eso no siempre ocurre. Las principales potencias tienen poder de veto de cualquier decisión de las Naciones Unidas y lo hacen si la intervención puede afectar a sus intereses. Muchas veces los cascos azules deben limitarse a hacer el pasmarote para no acabar envueltos en el conflicto entre las partes en conflicto. Lo que deberían ser fuerzas de interposición muchas veces deben apartarse y dejar hacer a aquellas partes que están luchando para no acabar recibiendo los cuatro lados. Otras veces han sido acusados de inoperantes por no haber sido capaces de proteger a la población civil, y algunas veces han abandonado a su suerte a la población civil en la que deberían haber protegido. Saben lo que sucede pero sus informes están llenos de obviedades. Está bien que conozcan el problema pero la ONU debería proponer la solución y poner los medios para aplicarla.
La ONU cree que Siria quizás están cometiendo crímenes contra la Humanidad
Según dos asesores de Naciones Unidas en Siria podrían estar produciéndose crímenes contra la Humanidad. Francis Deng y Eduard Luck, los asesores, muestran su preocupación por la violencia que el régimen de Bashar al Asad emplea contra la población civil: “Existe una posibilidad de que en Siria se hayan cometido y se sigan cometiendo crímenes contra la Humanidad”. Bueno, el régimen de los Asad y la camarilla que les da apoyo hace 40 años que tienen el poder absoluto en Siria, y no lo han hecho repartiendo ramos de flores. Los asesores de Naciones Unidas Deng y Luck denuncian que las fuerzas de seguridad sirias siguen “atacando a la población civil en las zonas donde se producen manifestaciones (contra el régimen), matando a los manifestantes y llevando a cabo detenciones arbitrarias”. Dicen también que “Ha habido numerosas denuncias de desapariciones y de tortura a los detenidos, y se ha informado que se cometen sistemáticamente violaciones de leyes internacionales sobre los derechos humanos en el contexto de los ataques a los civiles”. Si algo tienen los regímenes totalitarios es que no respetan nada ni las leyes internacionales ni los derechos humanos. Ambos asesores pidieron que se realice una investigación completa, independiente y objetiva de lo que está sucediendo en Siria. Piden también, en este caso le piden a Asad, que deje entrar las agencias humanitarias e un misión para evaluar la situación de los derechos humanos. Creo que donde los dos asesores demuestran una gran ingenuidad es cuando piden al régimen de los Asad que proteja a la población civil, es decir, que haga lo contrario de lo que está haciendo.
La ONU aplaza la publicación del informe sobre la Flotilla
La ONU encargó a un grupo de expertos un informe sobre el incidente de la Flotilla proHamàs que intentaba dirigirse a Gaza y fue interceptada por Israel. Como consecuencia de estos hechos los soldados del Tzahal derribaron 9 islamistas turcos, lo que tensó las relaciones entre Turquía e Israel. La publicación del informe de los expertos se aplaza hasta finales de agosto. Las razones del aplazamiento “se basa en las conversaciones mantenidas entre el Secretario General (de Naciones Unidas, Ban Ki-moon), los expertos y representantes de los dos gobiernos implicados (Israel y Turquía).
Fijaos en un detalle de aquel asunto: lo que en principio era un grupo que intentaba cometer una ilegalidad para colaborar con Hamás, aunque ellos dicen que lo que querían era lleva suministros a los palestinos de Gaza, acabó convirtiéndose en un conflicto diplomático entre Israel y Turquía, aunque para nuevo islamistas turcos fueron abatidos por Tzahal, el tema de Gaza desapareció de las noticias, los palestinos de Gaza dejaron de importar, en el fondo, los palestinos nunca importaron, se trataba de un acto de propaganda de una ONG islamista turca con lazos con Hamás, que intentaba romper un bloqueo marítimo de Gaza para evitar que Hamás pueda armarse. Si lo conseguían habrían hecho un acto propagandístico diciendo que habían burlado a los “pérfidos sionistas”, si no lo conseguían, por unos días se hablaría de ellos, de ellos si, pero no de los palestinos, porque repito, y no será la primera vez que lo diré, los palestinos no importan a nadie, ni a sus líderes.
Pero se ha filtrado algo del documento: El bloqueo israelí de Gaza es legal pero critica al Tzahal que se excediera en el uso de la fuerza, y también critica a Turquía por la actitud que mostró a raíz de los hechos. Es decir, un poco de leña para todos y luego una caricia.
La ONU cree que las negociaciones entre Israel y los palestinos han llegado a un punto muerto
La ONU advierte del bloqueo en que se encuentra el proceso de paz entre palestinos e israelíes, pide a ambas partes que se esfuercen para volver a la mesa de negociaciones.
“El proceso político para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos se encuentra en un profundo y persistente punto muerto. Exhortamos a las partes a encontrar un camino que les permita trabajar hacia la solución de los dos Estados y en la comunidad internacional a ayudarles a encontrar una salida creíble “. Después de 63 años creo que el proceso de paz no está en un punto muerto, directamente está muerto. Robert Serry, coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio dijo que “los líderes políticos de ambas partes están frustrados, como también lo están sus ciudadanos”. La diferencia es que los israelíes están hartos de la situación y lo pueden expresar públicamente, mientras que los ciudadanos palestinos quizá lo piensan pero sus líderes quieren que el conflicto continúe.
Según Serry las dos partes quieren volver a negociar pero las negociaciones que iniciaron en septiembre pasado están paralizadas. Seguramente no se deben poner de acuerdo en el color de la tabla.
El representante palestino, Mansour dijo: “Ha llegado la hora de acabar con la ocupación israelí, ha llegado la hora de la independencia de Palestina y que Palestina e Israel vivan uno junto a otro en paz y seguridad. ( es) la hora de un nuevo Oriente Medio “. Pero no habla del asedio permanente sobre algunas ciudades israelíes mediante el ataque con cohetes, si los palestinos quieren llegar a ser un Estado tendrán que pensar que no pueden dedicarse a lanzar 80 cohetes diarios contra las ciudades del vecino y que éste se quede sin hacer nada. ¿De qué empleo hablan?. En Gaza Hamás son los dueños y señores de este territorio, ellos son el gobierno – es un decir -, la policía y los terroristas, todo en un mismo paquete. Son estos individuos los que lanzan cohetes contra Israel y después se van a pedir a la ONU que pare en Israel.
Es curioso que hable de la convivencia de ambos países ante las Naciones Unidas, esta no es la posición oficial de quien gobierna en Gaza, éstos no sólo no quieren vivir en paz con Israel, lo dicen claro que su propósito es aniquilar Israel y exterminar a los judíos. El proceso no está en punto muerto, está muerto hace mucho tiempo.

One thought on “I per a què serveixen les Nacions Unides?

 1. Tu dius que l’ONU creu que a Síria s’estan cometent crims contra la humanitat, cert, i el mateix diuen de Líbia, però allà ha intervingut l’OTAN, que ha disparat contra instal.lacions i persones, no es per què, perquè l’ONU ha de buscar la solució pacífica del conflicte, i respectar la sobirania i autodeterminació dels pobles. No ha d’intervenir d’aquesta manera en el conflicte. Crec que no s’han respectat els principis de l’ONU, amb la intervenció de l’OTAN.

  En relació a Síria, si és com diuen, estic d’acord que hi ha moltes coses que l’ONU pot fer per protegir les persones que han vist vulnerats els seus drets en aquest país. “L’ONU pot afavorir el diàleg entre els governants d’aquests països, o entre els governants i el poble i els seus representants, el diàleg moltes vegades l’inicia el secretari general en persona o pot enviar un representant perquè ho porti a terme. Si el diàleg entre governants falla, l’Assemblea General pot convocar els països afectats i entre totes les nacions que conformen l’ONU prendre les millors decisions, en forma de resolucions, per solucionar el problema. (Interessant seria conèixer les solucionmes que ofereix l’ONU) A continuació, els països en conflicte poden o no adoptar les resolucions, ja que no tenen caràcter obligatori o vinculant. ”

  Quan l’Assemblea General no pot resoldre el conflicte, “el Consell de Seguretat intervé i emet resolucions obligatòries que busquen ajudar a trobar una solució pacífica als conflictes quan no s’ha trobat una solució a través d’una altra via. Aquestes resolucions abasten:

  L’alto el foc.
  La imposició de sancions econòmiques i militars.
  La posada en marxa d’una operació de manteniment de la pau per vigilar que es portin a terme les decisions del Consell de Seguretat. ”

  Les notícies diuen i tu dius que a Síria s’està “” atacant la població civil en les zones on es produeixen manifestacions (contra el règim), matant als manifestants i duent a terme detencions arbitràries “. Diuen també que” Hi ha hagut nombroses denúncies de desaparicions i de tortura als detinguts, i s’ha informat que es cometen sistemàticament violacions de lleis internacionals sobre els drets humans en el context dels atacs als civils “; L’ONU pot, si els deixen, facilitar el diàleg, col.laborar en la solució del conflicte, crec jo, encara que de vegades alguns pobles rebutgen aquesta intervenció. Insistgo que és bo saber quines són les solucions que ofereixen.

  Quan un país no respecta les decisions o resolucions obligatòries que imposa l’ONU a través del Consell de Seguretat, “l’Organització pot adoptar diverses mesures de pressió:

  Enviar el cas al Tribunal Internacional de Justícia perquè decideixi qui té la raó.
  Imposar sancions econòmiques o d’un altre tipus a un país si amenaça o trenca la pau i actua amb violència.
  Enviar una força de pau.
  Com a últim recurs, el Consell de Seguretat pot autoritzar l’ús de la força i iniciar una operació de pau. ”

  Una altra manera d’ajudar a aconseguir la pau és mitjançant el desarmament. “L’ONU encoratja als països perquè redueixin les seves forces armades i disminueixi la quantitat d’armament de tota mena.

  Si tot fracassa, el Consell de Seguretat pot enviar forces neutrals de l’ONU, de manteniment de la pau a patrullar zones de seguretat o fer complir o vigilar acords de cessació del foc, o fins que els països en conflicte arribin a un acord. ”

  No aconsegueixo entendre per què tu dius que és una il.legalitat que un grup d’activistes humanitaris porti productes o béns a un poble que està en conflicte amb un altre.

  No entenc la legalitat del bloqueig d’Israel a la franja de Gaza .. És com si em diguessin que el bloqueig que va fer fa anys USA als cubans és legal, legal per a qui?. Podem parlar d’lagalidades en una guerra o conflicte entre pobles?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No Instagram images were found.

Join 1.800 other followers

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.508 hits
Juliol 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Enllaços més clicats

 • Cap

Articles d’altres blocs que m’agraden

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
%d bloggers like this: