Un te enverinat

15

6 Agost 2011 per yeagov


 
Un te enverinat
 
Els Estats Units podrien entrar en suspensió de pagaments perquè l’ala ultra del Partit Republicà vol que tot se’n vagi a fer punyetes si amb això aconsegueixen fer caure a Obama. El Tea Party ha portat els Estats Units a una situació inversemblant, la primera potència del Món incapaç de pagar els sous dels seus funcionaris i de fer front a les despeses.
Aquesta situació tindria certs paral•lelismes amb l’Aiguardent Party espanyol, és a dir, amb l’ala més ultra del Partit Popular, que per tal de posar a Rajoy a la Moncloa estan disposats al que calgui, encara que això impliqui enfonsa el seu propi país.
Tampoc ajuda que els corifeus mediàtics animin aquestes branques més guillades tant del Partit Republicà com del Partit Popular.
Si allà tenen la Fox (Grup Murdoch, per cert) engrescant al Tea Part, l’ala ultradretana del Partit Republicà nord-americà, a comportar-se com a brètols, a Espanya és Intereconomía qui fa ballar al seu ritme l’Aiguardent Party, l’ala fatxa i boja del PP. En un moment de crisi econòmica seria lògic que tots els partits, especialment els majoritaris, intentessin solucionar els problemes, però tant al Tea Party com a l’Aiguardent Party els interessa governar, com que ara no governen es dediquen a posar entrebancs, negant-se a arribar a acords que permetin l’aprovació de mesures que poden minimitzar els efectes de la crisi, només els interessa arriba al poder encara que abans s’hagi d’anar tot a la merda.
Aquest té americà pot acabar sent molt verinós, no només pels nord-americans, també per a la resta del Món ja que vivim en un món en què tot està connectat, especialment l’economia. L’economia i els seus efectes és una de les poques coses amb efectes globals, quasi mai positius, igual que els efectes dels canvi global en el medi ambient. Una situació en què la primera potència del Món no pogués fer front als seus pagaments podria ser perjudicial de cara a la sortida de la crisi, i si això perjudica l’economia dels Estats Units tinguem clar que els seus efectes també els patirem la resta del Món, tal com va passar amb la crisi, que va originar-se als Estats Units i va acabar afectant quasi tot el Món. Una crisi que en origen va estar provocada per unes pràctiques financeres deshonestes en un sistema econòmic tan lliberal com el dels Estats Units que va desregular el sistema financer, aquestes polítiques que van ser l’origen de la crisi i que tan el Tea Party com l’Aiguardent Party defensen, i quan toca aplicar remeis fan tot el possible per impedir-ho.
Un té envenenado
Los Estados Unidos podrían entrar en suspensión de pagos para que el ala ultra del Partido Republicano quiere que todo se vaya al carajo si con ello consiguen derribar a Obama. El Tea Party ha llevado a los Estados Unidos a una situación inverosímil, la primera potencia del Mundo incapaz de pagar los sueldos de sus funcionarios y de hacer frente a los gastos.
Esta situación tendría ciertos paralelismos con el Aguardiente Party español, es decir, con el ala más ultra del Partido Popular, que para poner a Rajoy en la Moncloa están dispuestos a lo que sea necesario, aunque ello implique hunde el su propio país.
Tampoco ayuda que los corifeos mediáticos animen estas ramas más chiflada tanto del Partido Republicano como del Partido Popular.
Si allí tienen la Fox (Grupo Murdoch, por cierto) animando el Tea Parte, el ala ultraderechista del Partido Republicano estadounidense, a comportarse como gamberros, en España es Intereconomía quien hace bailar a su ritmo del Aguardiente Party , el ala facha y loca del PP. En un momento de crisis económica sería lógico que todos los partidos, especialmente los mayoritarios, intentaran solucionar los problemas, pero tanto el Tea Party como el Aguardiente Party les interesa gobernar, como que ahora no gobiernan se dedican a poner obstáculos, negándose a llegar a acuerdos que permitan la aprobación de medidas que pueden minimizar los efectos de la crisis, sólo les interesa llega al poder aunque antes tenga que ir todo a la mierda.
Este tiene americano puede acabar siendo muy venenoso, no sólo por los estadounidenses, también para el resto del Mundo ya que vivimos en un mundo en el que todo está conectado, especialmente la economía. La economía y sus efectos es una de las pocas cosas con efectos globales, casi nunca positivos, al igual que los efectos de los cambio global en el medio ambiente. Una situación en la que la primera potencia del Mundo no pudiera hacer frente a sus pagos podría ser perjudicial de cara a la salida de la crisis, y si ello perjudica la economía de Estados Unidos tengamos claro que sus efectos también los sufriremos el resto del mundo, tal como ocurrió con la crisis, que originó en los Estados Unidos y acabó afectando casi todo el Mundo. Una crisis que en origen estuvo provocada por unas prácticas financieras deshonestas en un sistema económico tan liberal como el de Estados Unidos que desregular el sistema financiero, estas políticas que fueron el origen de la crisis y que tanto el Tea Party como el ‘Aguardiente Party defienden, y cuando toca aplicar remedios hacen todo lo posible para impedirlo.

15 thoughts on “Un te enverinat

 1. En els últims dies han aparegut diferents informacions sobre què pot passar amb l’economia dels Estats Units, què passarà amb Grècia, quina és la real situació d’Itàlia o Espanya i com reaccionaran les borses de les principals places financeres del món.

  És així que, “l’actual escenari internacional sembla simiiar a altres temps en que van precedir serioses crisis globals.”.

  Per això, “Estats Units no ha garantit res amb el seu acord, ja que el seu elevat dèficit, l’alt índex d’atur i la paralització del consum per l’estancament de l’economia enfonsa el país. Itàlia, en la mira dels mercats, insisteix en demostrar que no es troba a la vora del “default” financer “.

  I a Espanya, “l’anomenat anticipat a eleccions intenta pel que sembla, normalitzar un escenari abans que s’agreugi en tot el continent.”

  Per la qual cosa, “si els Estats Units recau en una recessió, si Itàlia reconeix la seva debilitat financera i Espanya no resisteix, la crisi global serà imminent.”

  Doncs val aclarir, “no es tracta d’alarmar sense més motiu, sinó perquè descriure una situació que és realment crítica i que, sense dubtes, podria afectar tots els continents per igual.”

  Per al govern de Barack Obama la recuperació econòmica és la seva màxima prioritat bolcant seva atenció a la creació de llocs de treball i el creixement. El diu que “han de fer tot el possible per ajudar la gent a trobar feina, crear les condicions perquè les empreses puguin contractar, i que els ingressos tornin a pujar per la gent”

  Obama també va reiterar la seva sol licitud que, “en reprendre la sessió legislativa al setembre pròxim, el Congrés aprovi mesures com l’extensió dels retallades tributàries per a les famílies treballadores i la classe mitjana i la simplificació de tràmits burocràtics per incentivar la creació de llocs de treball en el sector privat. ” I va repetir el seu desig que “el Congrés aprovi els tractats de lliure comerç amb Corea del Sud, Colòmbia i Panamà, i l’extensió de la Llei d’Ajustament Comercial (TAA, en anglès), que ofereix ajuda i capacitació per als treballadors nord-americans desplaçats per la competència del comerç exterior. ”

  Obama ha assenyalat que tant demòcrates com republicans han de treballar estretament per elaborar un pla a llarg termini que restableixi la salut fiscal dels Estats Units.

  Mentrestant “l’empresa avaluadora de risc Standard & Poor ‘s ha rebaixat la qualificació del deute dels EUA de AAA, la màxima possible, a AA +, el que fa témer un augment en les taxes d’interès i una major desistiment econòmica en el país. “.
  Valorar traducción

 2. yeagov ha dit:

  El problema es el efecto pernicioso que tiene la acción del Tea Party que prefiere que todo se vaya al cuerno si ello les abre las puertas para derrotar a Obama y de las agencias de rating que están empeñadas en poner trabas a la salida de la crisis económica. Cuando los indicadores económicos indican que un país empieza a levantar cabeza salen ellos y dan un golpe a la economía de ese país. Primero rebajaron la calificación de Estados Unidos lo que provocó una caída de las Bolsas mundiales, y luego empezó a correr el rumor de que bajarían de nuevo la nota, aunque luego lo desmintieron pero las bolsas volvieron a desplomarse.
  Parecía que empezaba a salirse de la crisis y se inician una serie de ataques contra las economías de diversos países, ahora también empiezan a correr rumores sobre Francia.

  Habría que investigar las cuentas de estas agencias de calificación, me parece que desde el inicio de la crisis deben haber ganado mucho dinero.

 3. De acuerdo las calificaciones y encuestas de las empresas o agencias que se dedican a eso pueden influir en la opinión pública y también es posible que algunas de ellas por dinero falseen datos, o los aumenten o disminuyan. Rebajar el lugar de confianza de USA de AAA a AA+ puede influir en la confianza de mucha gente y por consiguiente en el mundo financiero.
  No se si es posible investigar las cuentas de esas agencias.

  Yo creo que lo importante en estos momentos es entender que ambos partidos demócratas y republicanos han llegado a un acuerdo lo que considero un triunfo para Obama. Creo también que hay que entender que es lo que está haciendo Obama.

  Primero tratando de generar confianza y como líder o conducción de su país no puede generar la desconfianza.

  Para el gobierno de Obama la recuperación económica es su máxima prioridad volcando su atención a la creación de lugares de trabajo y al crecimiento. El dice que hay que hacer todo lo posible por ayudar a la gente a encontrar trabajo, crear condiciones para que las empresas puedan contratar y así la gente pueda volver a tener ingresos.

  Obama está pidiendo al Congreso que apruebe medidas como “la extensión de los recortes tributarios” para los trabajadores y la clase media, y la simplificación de los trámites burocráticos para incentivar la creación de lugares de trabajo en el sector privado.
  .
  El espera también que el Congreso apruebe tratados de libre comercio con Corea del Sur, Colombia y Panamá. y ” la extensión de la ley de ajustamiento comercial” (TAA, en inglés), que ofrece ayuda y capacitación para los trabajadores norteamericanos desplazados por la competencia del comercio exterior.

  Obama señala que tanto demócratas como republicanos tienen que trabajar estrechamente para elaborar un plan a largo plazo que restablezca la salud fiscal de USA.

  Es cierto que la rebaja de calificación máxima de USA a una menor hace temer un aumento de las tasas de interés y un mayor desistimiento económico en el país, menor confianza diría yo, para hacer inversiones.

 4. yeagov ha dit:

  Si que es posible investigar las cuentas y las actividades de estas agencias pero ¿lo hará algún Estado?. Sospecho que ningún Estado se atreverá a realizar una investigación a fondo de estas agencias, se han convertido en un monstruo con un excesivo poder, poder que les han concedido los Estados. Además, las principales agencias tienen su sede en Estados Unidos, incluso una de ellas que es francesa tiene su sede en Estados Unidos, deberían ser los Estados Unidos quienes realizaran la investigación, y dudo que lo hagan, si Obama iniciara una investigación se enfrentaría a una atroz oposición por parte de los republicanos.

  Estados Unidos tiende cada vez más a un Estado cada vez más residual, se impone el liberalismo en lo económico en todo, el Estado, especialmente el Estado federal tiende a desaparecer y a medida que el Tea Party vaya creciendo veremos unos Estados Unidos en que el gobierno federal tenga cada vez menos poderes frente al de los Estados, y estos cada vez ofrecerán menos servicios a los ciudadanos, quien quiera algo que lo pague es la tesis que se está imponiendo allí.

  A los Republicanos les interesa que se reduzcan al mínimo los impuestos, eso quiere decir que las administraciones públicas tendrán cada vez menos dinero para los servicios públicos.

 5. Perdona pero no se me ocurre que podrían investigar de esas agencias ¿que han falseado datos? si fuese así, no se si eso llega a ser un delito porque en USA hay libertad de comunicación y se piensa que incluso los medios pueden dar falsas noticias y que la única censura es la del público que no compre dichos medios.o no haga caso de las falsedades. Pienso que a veces a la gente le gusta leer noticias escandalosas o truculentas muchas de ellas falsas o exageradas, y a nadie meten en la cárcel por eso, a menos que afecte la honra de alguna persona o servicio creo yo. . Pero en una cosa te encuentro razón y es que a veces muchas de esas noticias o información pueden afectar la seguridad y estabilidad de la nación, ahí el gobierno podría iniciar una demanda contra ellos, aunque no se cual sería el límite…Me imagino que existiría oposición de los republicanos si Obama inicia tal demanda, hay mucha gente que utiliza esa clase de información contra sus adversarios políticos, pero a lo mejor no es así y los republicanos aceptarían la investigación.

 6. yeagov ha dit:

  Esas agencias dieron las calificaciones más altas a las entidades bancarias estadounidenses desde las que se desencadenó la crisis hasta el dia antes de que todo este lío estallara.
  Estas agencias de calificación hicieron recomendaciones al gobierno griego, recomendaciones que fueron seguidas al pie de la letra, y ahora deciden que la economía griega esta al borde de la bancarrota.
  Estas agencias controlan un 1/3 del comercio del cobre, se sabe que han provocado que el cobre aumente de precio, es decir, sus acciones no se limitan a poner nota a países y entidades, son parte del negocio e influyen en la economía no solo con sus calificaciones, y por tanto se benefician.

 7. No entendía mucho pero después de leer algo más entiendo que “Standard & Poor’s (S&P) es una agencia de calificación de riesgo, división de la empresa McGraw-Hill, dedicada a la elaboración y publicación periódica de calificación de riesgos de acciones y bonos, que fija la posición de solvencia de los mismos; y que comparte oligopolio con Moody’s y Fitch Group.”

  Muchos piensan que S&P está desacreditada para emitir sus calificaciones ya que ” otorgó la categoría mayor AAA a grandes porciones de los paquetes de hipotecas basura, conocidos como collateralized debt obligation (CDO).” lo que hizo que inversores confiando en el bajo riesgo que la triple AAA implica adquirieron CDO con grandes pérdidas.
  El hecho de que sean los propios clientes que pagan los que son calificados ha llevado a muchos a criticar su objetividad.

  ¿El gobierno de USA les pagó a ellos para que los califiquen?.

 8. yeagov ha dit:

  El problema de estas agencias es que no está claro cuales son sus intereses. Es cierto, calificaron las hipotecas basura con las notas más altas y a las entidades en las que se originó la crisis días antes de que se hundieran arrastrando con ellas a todos.

  Parece ser que también tienen control sobre una parte – 1/3 – del mercado de diversos metales y que especulan con su precio y su stock en el mercado.

  Una de estas agencias fue contratada para asesorar al gobierno griego en materia de economía, ya vemos en que situación esta Grecia ahora y como estas agencias puntúan ahora la economía griega.

 9. Yo creo que lo más importante es que en esa agencia y seguramente otras similares, son los propios clientes que pagan los que son calificados, lo que hace dudar de la objetividad de sus calificaciones o informes.

 10. yeagov ha dit:

  Pero puede ocurrir que estas agencias hayan vista este sistema de calificaciones como un medio de extorsión. Es decir, tu tienes una empresa, pides a una agencia de calificación que la puntúe, sabes que tener un certificado que califique con nota alta tu empresa es positivo, pero la agencia empieza a forzar para que cumplas una serie de requisitos y les pagues más. Esos requisitos son cada vez más exigentes hasta que llega un momento en que resulta imposible cumplirlos. No es que tu empresa haya empeorado en calidad, es que ellos dicen que es peor porqué no te has sometido a su chantaje.

 11. Puede ser, aunque me gustaría saber quien les pagó para que hagan una calificación del país.

 12. yeagov ha dit:

  Seguramente Grecia pagó sus calificaciones y también el asesoramiento, y ya vemos como está Grecia en estos momentos.

 13. La verdad me cuesta entender quien pudo pagar por las calificaciones de Grecia ¿el gobierno griego? tal vez algún partido político…o algún gran empresario interesado.

 14. Jaume C. i B. ha dit:

  En el caso de Grecia fue el gobierno griego, aunque los consejos que les dieron los asesores de estas agencias son los que les han llevado a la ruina, y luego las mismas agencias han calificado a Grecia que seguía sus consejos con una nota que tornaba la economía griega en inviable.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.687 hits
Agost 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Enllaços més clicats

 • Cap

Entrades més vistes

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: