Kipat Barzel, relacions entre Israel i Palestina i poligàmia

15

10 Agost 2011 per yeagov


 

 
Kipat Barzel, relacions entre Israel i Palestina i poligàmia
 

Kipat Barzel a Ashkelon
El Tzáhal ha desplegat novament el sistema de defensa antimíssils (Kipat BarzeKipat Barzel) a les proximitats de la ciutat d’Ashkelon que des de fa alguns dies està sent l’objectiu dels coets llançats des de Gaza contra Israel. L’intendent d’Ashkelon va demanar al primer ministre Netanyahu i al ministre de defensa Barak que tornessin a desplegar el Kipat Barzel a la zona.
La Força Aèria israeliana va respondre atacant objectius a Gaza. Els coets llançats per Hamàs contra Israel eren del tipus Grad, i van caure en un descampat proper a Kiriat Gat i Ashkelon sense provocar víctimes ni danys materials. Un dels llançaments d’un projectil amb un abast de 30 quilòmetres va ser reivindicat per un grup afí a AlQaida, les Brigades d’Abdalà Azzam. Ja fa temps que AlQaida intenta ficar-se a Gaza, com va ficant-se en aquells llocs en què troba certa debilitat: ho vam veure a l’Iraq, on AlQaida va entrar aprofitant el buit de poder, ho hem vist a la Península del Sinaí aprofitant que a Egipte ara hi ha cert descontrol. I segurament s’ha ficat a Gaza aprofitant que Hamàs està més dèbil del que semblava, aquesta debilitat seria la que ha impulsat a Hamàs a voler fer les paus amb Fatah. Tinc la sensació que l’operació plom fos va fer-los més mal del que Hamàs vol reconèixer i del que els israelians podrien arribar a pensar en un primer moment.
El mes de setembre pròxim està previst que israelians i palestins tornin a asseure’s per negociar però a mida que s’acosta la data l’activitat d’Hamàs llançant míssils està augmentant.
Lieberman demana que es talli tota relació amb l’Autoritat Palestina
El ministre d’Exteriors israelià Avigdor Lieberman afirma que el govern israelià hauria de tallar qualsevol llaç amb l’Autoritat Palestina. Segons Lieberman “l’Autoritat Palestina està augmentant els seus esforços per portar a judici a oficials israelians a la Cort Internacional de L’Haia”. Si això és veritat pot ser com si el món s’hagués tornat boig o s’hagués capgirat, com si els assassins denunciessin les víctimes. “L’Autoritat Palestina – diu Lieberman – s’està preparant per a un vessament de sang a una escala mai vista. Com més parlen d’accions no violentes, més es preparen per al vessament de sang”. Si que és cert que Hamàs està augmentant el llançament de coets, i no em sorprenen gens ni mica les paraules de Lieberman si considerem que en altres moments en què hi havia negociacions entre israelians i palestins l’activitat terrorista d’Hamàs ha augmentat. Tindran aquesta vegada els palestins el valor d’intentar arribar a acords i després complir-los?. O faran com sempre han fet, ells perdran una altra oportunitat i faran perdre el temps a tothom?.
Demanen que es permeti la poligàmia
Un grup ultraortodox ha demanat que s’autoritzi la poligàmia, una pràctica que el judaisme va prohibir fa mil anys i que en l’antiguitat havia estat reservada als patriarques. L’argument d’aquest grup – Llar Jueva Completa – que vol recuperar aquesta pràctica és que per cada 2500 dones solteres hi ha 600 homes solters, i això condemna a aquestes dones a quedar-se solteres. I és clar, la solució proposada és que acceptin vàries dones formar part d’una mena d’harem. Aquesta organització, grup o secta afirma que no n’hi ha cap llei jueva vigent que ho prohibeixi i considera que la poligàmia és una pràctica beneficiosa per a la societat i per a les dones que davant l’escassetat d’homes poden compartir-ne un entre unes quantes.
Però sembla que si que hi ha una prohibició dictada pel rabí Gershon en Mainz (Alemanya) que va eradicar la poligàmia de la comunitat jueva asquenasites (jueus de l’Europa central i oriental) però va continuar vigent entre els sefardítes (expulsats d’Espanya). Però un representat d’aquest grupuscle ultraortodox considera que aquesta prohibició tenia una vigència limitada en el temps i el territori, que ara no està vigent i que s’han de regit pels costums dels avantpassats recordant que els patriarques tenien vàries esposes.
Però la posició del rabinat tant asquenasita com sefardita és de total oposició a la interpretació que fan els líders de Llar Jueva Completa.
El rabí Yakob Bezalel, assessor del rabí en cap sefardita Shlomo Amar, considera aquestes idees “una perversió del judaisme motivada únicament per la luxúria carnal (…). És una distorsió i una bogeria. Cap rabí pot permetre una cosa així, és una vilania”. I pel costat asquenasita el rabí Yeshua Lewin afirma que aquesta pràctica no existeix i recorda el manament d’”estimar la seva dona completament i que ella se senti completament estimada”.
Sofer fa campanya en favor d’aquesta tesi en favor de la poligàmia i per canviar la llei vigent, però sembla que no és una tesi que tingui gaire suport malgrat que Sofer intenta exposar arguments per justificar una pràctica que com moltes altres va desapareixent.
Personalment considero que la poligàmia és un disbarat, potser tenia alguna justificació fa 3000 anys però no ara. I no em sorprèn gens ni mica que sigui un líder d’una secta ultraortodoxa qui proposi aquest retorn a una pràctica menyspreable.
Kipat Barzel, relaciones entre Israel y Palestina y poligamia
Kipat Barzel en Ashkelon
El Tzahal ha desplegado nuevamente el sistema de defensa antimisiles (Kipat BarzeKipat Barzel) en las proximidades de la ciudad de Ashkelon que desde hace algunos días está siendo el objetivo de los cohetes lanzados desde Gaza contra Israel. El intendente de Ashkelon pidió al primer ministro Netanyahu y el ministro de defensa Barak que volvieran a desarrollar el Kipat Barzel en la zona.
La Fuerza Aérea israelí respondió atacando objetivos en Gaza.Los cohetes lanzados por Hamás contra Israel eran del tipo Grad, y cayeron en un descampado cercano a Kiriat Gat y Ashkelon sin provocar víctimas ni daños materiales. Uno de los lanzamientos de un proyectil con un alcance de 30 kilómetros fue reivindicado por un grupo afín a AlQaida, las Brigadas de Abdalá Azzam. Ya hace tiempo que AlQaida intenta meterse en Gaza, como metiéndose en aquellos lugares en los que encuentra cierta debilidad: lo vimos en Irak, donde AlQaida entró aprovechando el vacío de poder, lo hemos visto en la Península del Sinaí aprovechando que en Egipto ahora hay cierto descontrol. Y seguramente se ha metido en Gaza aprovechando que Hamás está más débil de lo que parecía, esta debilidad sería la que ha impulsado a Hamás a querer hacer las paces con Fatah. Tengo la sensación de que la operación plomo fundido se hacerles más daño de lo que Hamás quiere reconocer y del que los israelíes podrían llegar a pensar en un primer momento.
En septiembre próximo está previsto que israelíes y palestinos vuelvan a sentarse para negociar pero a medida que se acerca la fecha la actividad de Hamás lanzando misiles está aumentando.
Lieberman pide que se corte toda relación con la Autoridad Palestina
El ministro de Exteriores israelí Avigdor Lieberman afirma que el gobierno israelí debería cortar cualquier lazo con la Autoridad Palestina. Según Lieberman “la Autoridad Palestina está aumentando sus esfuerzos para llevar a juicio a oficiales israelíes en la Corte Internacional de La Haya”. Si esto es verdad puede ser como si el mundo se hubiera vuelto loco o se hubiera dado la vuelta, como si los asesinos denunciaran las víctimas. “La Autoridad Palestina – dice Lieberman – se está preparando para un derramamiento de sangre a una escala nunca vista. Cuanto más hablan de acciones no violentas, más se preparan para el derramamiento de sangre “. Si que es cierto que Hamás está aumentando el lanzamiento de cohetes, y no me sorprenden lo más mínimo las palabras de Lieberman si consideramos que en otros momentos en que había negociaciones entre israelíes y palestinos la actividad terrorista de Hamás ha aumentado. Tendrán esta vez los palestinos el valor de intentar llegar a acuerdos y luego cumplirlos?. O harán como siempre han hecho, ellos perderán otra oportunidad y harán perder el tiempo a todo el mundo?.
Piden que se permita la poligamia
Un grupo ultraortodoxo ha pedido que se autorice la poligamia, una práctica que el judaísmo prohibió hace mil años y que en la antigüedad había sido reservada a los patriarcas. El argumento de este grupo – Hogar Judía Completa – que quiere recuperar esta práctica es que por cada 2500 mujeres hay 600 hombres solteros, y eso condena a estas mujeres a quedarse solteras. Y claro, la solución propuesta es que acepten varias mujeres formar parte de una especie de harén. Esta organización, grupo o secta afirma que no hay ninguna ley judía vigente que lo prohíba y considera que la poligamia es una práctica beneficiosa para la sociedad y para las mujeres que ante la escasez de hombres pueden compartir uno entre varias.
Pero parece que si que hay una prohibición dictada por el rabino Gershon en Mainz (Alemania) que erradicar la poligamia de la comunidad judía askenazis (judíos de Europa central y oriental) pero siguió vigente entre los sefardíes (expulsados de España ). Pero un representante de este grupúsculo ultraortodoxo considera que esta prohibición tenía una vigencia limitada en el tiempo y el territorio, que ahora no está vigente y que deben regido por las costumbres de los antepasados recordando que los patriarcas tenían varias esposas.
Pero la posición del rabinato tanto Ashkenazi como sefardí es de total oposición a la interpretación que hacen los líderes de Hogar Judía Completa.
El rabino Yakob Bezalel, asesor del rabino jefe sefardí Shlomo Amar, considera estas ideas “una perversión del judaísmo motivada únicamente por la lujuria carnal (…). Es una distorsión y una locura. Ningún rabino puede permitir algo así, es una villanía “. Y por el lado Ashkenazi el rabino Yeshua Lewin afirma que esta práctica no existe y recuerda el mandamiento de “amar a su mujer completamente y que ella se sienta completamente amada”.
Sofer hace campaña en favor de esta tesis en favor de la poligamia y para cambiar la ley vigente, pero parece que no es una tesis que tenga mucho apoyo a pesar de que Sofer intenta exponer argumentos para justificar una práctica que como muchas otras va desapareciendo.
Personalmente considero que la poligamia es un disparate, tal vez tenía alguna justificación hace 3000 años pero no ahora. Y no me sorprende lo más mínimo que sea un líder de una secta ultraortodoxa que proponga este retorno a una práctica despreciable.

15 thoughts on “Kipat Barzel, relacions entre Israel i Palestina i poligàmia

 1. Me parece bien que Israel despliegue su sistema de defensa antimisiles para detener los misiles que le lanzan en un conflicto que parece no terminar nunca. Yo creo que si el conflicto se transforma en una guerra más grande, entonces existe el derecho de las partes a desplegar todos los sistemas de defensa y ataque que ellos quieran; yo quisiera que una gran parte de los israelíes y palestinos no quieran embarcarse en una verdadera guerra, con malas consecuencias para todos. Una cosa es hacer una guerra, ganar por ejemplo territorios, pero lo difícil es mantener lo ganado. Creo que el problema así no termina nunca.

  Si el ministro de Relaciones Exteriores de Israel piensa que el gobierno israelí debería cortar cualquier lazo con la Autoridad Palestina porque ésta demanda llevar a juicio a oficiales israelíes en la Corte Internacional de La Haya, no estoy muy de acuerdo que corten las relaciones por eso porque si los oficiales no son culpables de nada, la Corte de la Haya lo dirá. Si a Israel no le interesa nada de lo que digan los organismos internacionales, me imagino está en su derecho de no pertenecer a ellos.

  Si a Israel no le interesan los organismos internacionales entonces a mi no me interesa lo que haga Israel o hagan los países con los cuales pelee.

  Yo creo que la monogamia, poligamia o androgamia son sistemas o formas de vida de personas que no necesitan pedir permiso para tenerlas. Lo que sucede creo es que las sociedades humanas dictan leyes y en esas leyes no existe el matrimonio polígamo o andrógamo en las sociedades occidentales cristianas en la actualidad. La mayoría de las familias son monógamas en occidente. entiendo yo. Que los ortoxos judíos quieran revivir la poligamia porque asi eran sus antiguos patriarcas no veo cual es problema que lo hagan en su país. Existen los mormones y nadie los cuestiona.

 2. Jaume C. i B. ha dit:

  Los palestinos deben saber que en una guerra tienen todas las de perder. Ahora pueden lanzar cohetes sobre Israel y cuando Israel responde con un ataque ir a llorar a la ONU. En una guerra eso no podrían hacerlo. Corrijo, es lo que hicieron los sirios y los egipcios en la Guerra de los 6 días. Mientras ellos llevaban la iniciativa contra Israel hicieron oídos sordos a las peticiones de Naciones Unidas de detenerse, cuando cambiaron las tornas e Israel les causó graves pérdidas e incluso atacó El Cairo y Damasco con la aviación tanto egipcios como sirios imploraron que la ONU parara a Israel.

  Los que deberían ir ante un tribunal son los dirigentes de Hamás.Es una broma de mal gusto que Hamás quiera llevar a oficiales israelíes ante un tribunal internacional. Me parece que la propuesta de Lieberman de cortar relaciones con los palestinos está justificada. Es absurdo tener relaciones con una gente que dice que quieren exterminar a todos los judíos y destruir el Estado de Israel, y que cada día lanzan varios artefactos sobre territorio israelí.Que han atentado empleando suicidas contra ciudadanos israelíes. Ésta es la gente que quiere llevar a los oficiales israelíes ante un tribunal. Te imaginas que entran a robar en tu casa y los ladrones te acaban denunciando a ti ante la policía porqué el televisor se les ha caído en el pie. Sería el mundo al revés

  La verdad es que Israel ha devuelto territorios a sus enemigos, ha detenido el avance de sus tropas cuando las Naciones Unidas lo ha pedido, incluso ha aflojado la presión a los palestinos atendiendo la petición de Naciones Unidas, a cambio los palestinos han realizado ataques terroristas en ciudades israelíes, lo que ha obligado a Israel a presionar de nuevo a los palestinos.

  La poligamia es ilegal en todos los países occidentales, e Israel en muchos aspectos lo és. En este caso se trata de una pequeña secta ultraortodoxa la que pide que se autorice la poligamia, algo que está prohibido en Israel y también en el judaísmo según proclaman dos de las ramas principales del judaísmo a través de sus rabinos jefes. En cuanto a los mormones: En Estados Unidos la bigamia, trigamia y poligamia son delito con penas de cárcel. Los mormones la practicaron en el siglo XIX aunque fue poco a poco abandonada y ahora solo una pequeña rama de los mormones la practica, y ello les hace tener dificultades con las leyes de Estados Unidos que lo prohiben. Tengo una prima que vive en Estados Unidos y es mormona, conozco el tema.

 3. Si los palestinos saben que en una guerra tienen todas las de perder, me imagino sabrán también enfrentar las consecuencias y un posible baño de sangre…pero creo que hay muchos palestinos a los que no les gustaría eso y creo que muchos emigran a otros lugares antes de vivir eso. Lo que si puede suceder es que mucha gente en el mundo tome partido por unos u otros y a veces la gente tiene inclinación por ir hacia los más débiles.

  Bueno, son los israelíes los que tendrán que resolver el problema de sus relaciones con otros pueblos, dificilmente nosotros podemos influir en eso creo yo.

  Si no hay relaciones, entonces hay guerra porque tienen pendientes varios problemas y si Israel no quiere relaciones con ellos no veo como se van a solucionar los problemas. Estarían eternamente en guerra. Y a mi al final eso me da lo mismo. Yo siempre he pensado que la guerra es una trampa para Israel.

  Personalmente creo que nadie tiene que pedir permiso para vivir como se le de la gana si lo hace fuera de las leyes del matrimonio. No es necesario casarse para tener una familia.

  .

 4. yeagov ha dit:

  El problema es que en este asunto los palestinos de a pie no tienen ni voz ni voto, esas cosas las deciden sus líderes y sus líderes prefieren la guerra, aunque ello implique que los primeros en caer sean sus conciudadanos. De unos dirigentes que atan un cinturón de explosivos a uno de los suyos y le dicen que se haga estallar cuando vea un grupo de israelíes juntos no debemos esperan decencia.

  Los israelíes están por la paz pero si alguien les ataca debe entender que no se van a dejar degollar. La época de los progroms ha pasado, quien quiera matar a un israelí debe entender que estos judíos no son los que se dejaban asesinar sin defenderse, éstos saben defenderse y han demostrado que como soldados son unos soldados muy eficientes.

  No es que Israel no quiera solucionar las disputas mediante la negociación, lo que dicen es que si los palestinos no quieren negociar, y si atendemos al discurso de Hamás, eso parece, deberán atenerse a las consecuencias. Los árabes llevan 63 años atacando a Israel y han sido derrotados siempre en el campo de batalla. Si no son capaces de aprender de los errores y ver que el camino de la guerra no es un camino viable.

  En Israel no existe el matrimonio civil, y los rabinos no aceptan la poligamia.

 5. Si tú lo dices…en realidad a mi no me importa mucho si un pueblo acepta que sus dirigentes los lleven a la guerra. Si no se meten en mi país, pueden hacer lo que quieran en sus territorios, donde es el pueblo el que tiene que defenderse de los malos dirigentes; si no son capaces el problema es de ellos, yo no voy a ir a decirles lo que tienen que hacer y no creo que tampoco ellos acepten que les digan que tienen que hacer.

  Yo no te discuto que los israelíes sean soldados eficientes, me imagino que deben serlo. Sus propios dirigentes les dirán lo que tienen que hacer.

  No sabía que en Israel no existe el matrimonio civil ¿y qué es lo que hay?

 6. Jaume C. i B. ha dit:

  A mi tampoco me importa demasiado si alguien decide cortarse las venas siempre que no me salpique con su sangre. Perdón por esta animalada que acabo de soltar. Debemos distinguir que los palestinos en toda esta historia no tienen voz ni voto, no la tienen porqué tienen la desgracia de que sus dirigentes no se la han dado. Por tanto, cuando hablo de los palestinos me refiero a sus dirigentes. Es la gran diferencia con Israel, en Israel los ciudadanos le echan a la cara a sus gobernantes que las cosas no vayan bien. Por ejemplo, después de la Guerra del Yom Kippur en que Israel tuvo muchas bajas, mucha gente culpó de la situación a la primera ministra Golda Meir y se lo dijeron a la cara, eso es algo que no me imagino que ocurra en Gaza, no veo a un habitante de Gaza ir a ver al líder de Hamás pidiéndole explicaciones de porqué ha muerto su hijo.

  La sociedad israelí es muy asamblearia, más que piramidal, como serían las sociedades árabes. Y los judíos son capaces de discutir incluso por detalles insignificantes. Ellos mismos dicen que en una reunión de dos judíos hay tres opiniones. El ejército israelí es eficiente por necesidad, son pocos y no se pueden permitir tener bajas, y porqué la vida les va en ello. Se han enfrentado a ejércitos que les superaban en una proporción de 50 árabes por cada israelí, y han salido victoriosos.

  En Israel lo que cuenta es el matrimonio religioso, indiferentemente de cual sea la religión.

 7. Eres muy gracioso, pero te encuentro razón,
  Yo pienso que el suicidio es un derecho y si alguien quiere suicidarse no se lo impediría. Entiendo lo que dices, que los palestinos no opinan en su país y son los dirigentes los que deciden las cosas. El ejemplo que das me llama la atención, que el pueblo palestino no encara a sus líderes por la muerte de sus hijos…y dices también que los dirigentes palestinos no les ha dado derecho a voz y voto a su pueblo, me llama eso más la atención porque creo que es el pueblo el que decide quienes son sus dirigentes y es el pueblo el que decide que forma de gobierno se da. No creo que sean tan pacíficos los árabes con las grandes revueltas que tienen en todas partes. Y te diré que hay socialistas entre los árabes aunque resulte difícil de creer. Y si son socialistas tienen otras ideas, no son islámicos.

  No sabía eso, que el matrimonio religioso era lo importante, creo que tiene algún sentido si tienes ideas religiosas y si no, no te casas. Como se regularizan los hijos por ejemplo, o las herencias, o no hay herencias?

 8. yeagov ha dit:

  Los palestinos no eligen a sus gobernantes, a diferencia de lo que sucede en Israel. Si un ciudadano palestino le dijera a sus gobernantes de Hamás que no les hace caso se lo llevarían inmediatamente a la cárcel, en Israel no son raros los casos de desobediencia civil, empezando por los colonos que suelen desobedecer a menudo las decisiones del gobierno de turno.

  El matrimonio legal es el religioso, los temas de herencias si que son un tema de la ley civil. No hace mucho leí que querían redactar una ley civil para el matrimonio. El matrimonio judío se rige por la Torá, el cristiano por la Biblia y el musulmán por el Corán.

 9. Tu dices que los palestinos no eligen a sus gobernantes, pero yo leí que después del acuerdo de Oslo que decía que los Palestinos deberían gobernarse a sí mismos de acuerdo con principios democráticos, se celebrarían elecciones libres, directas y universales para el consejo, bajo supervisión internacional. Entiendo que la gente votó allí. Creo que se sabe poco en verdad de como funcionó eso y si sigue funcionando.

  Creo que hay muchas noticias e informaciones del mundo de lo cual no tenemos idea y nos sorprendemos cuando encontramos algunas de esas noticias.

  No sabía lo que dices sobre el matrimonio religioso en Israel como el único válido ¿Y si una persona no es religiosa? Si existe una ley civil me cuesta aceptar que no incluya el matrimonio.

  Yo pienso que el matrimonio civil es un contrato social que cada pareja podría establecerlo a su manera,como un compromiso privado de dos personas una frente a la otra en la sociedad a la cual pertecen.

 10. yeagov ha dit:

  Los palestinos “deberían gobernarse con principios democráticos”, pero eso no es lo que sucede ahora. Hubo unas elecciones que ganó Hamás en Gaza y Fatah en Cisjordania. Hamás eliminó a los dirigentes de Fatah y otros grupos en Gaza, Fatah hizo lo mismo con los de Hamás en Cisjordania. Las elecciones fueron un montaje tanto en Gaza como en Cisjordania.

  Tu puedes constar como cristiana y sin embargo no ser creyente. Muchos judíos como muchos cristianos no siguen los ritos de su fe al pie de la letra y sin embargo se casan por la vía religiosa simplemente por costumbre. Luego no pisan la iglesia o la sinagoga nunca más.

 11. De acuerdo, entiendo, creo entonces que vamos a tener que asumir que muchos palestinos profesan una ideología o sentimientos más extremos hacia los extrajeros, en especial hacia los israelíes como resultado creo de la creación del estado de Israel. pero al mismo tiempo pienso que tenemos que considerar que también existen muchos palestinos moderados y dispuestos a connversar con Israel. Creo que Israel no debe cerrar el camino a esa segunda posibilidad. Creo que vamos a tener que aceptar que Hamas es dominante en Gaza como Fatah lo es en Cisjordania, si la realidad nos da eso..
  Enti8endo que por esa razón las conversaciones de Israel han sido siempre con la gente de Cisjordania.
  Estoy de acuerdo contigo que mucha gente es bautizada como católica cristiana y al final carece de fe. Hasta se casa por la iglesia sin tener fe, lo que yo no quise hacer, no quise hacer el teatro religioso si carecía de fe, pero a pesar de eso no reniego de mi bautizo y comunión lo que considero un privilegio.A mi matrimonio civil no asistió nadie de mi familia, sólo mis padres y hermanos, porque no me casé por la iglesia. Dentro de los cristianos y católicos hay mucha gente intransigente que no acepta a los que no son de la iglesia o se retiran por falta de fe. Piensan que no tiene sentido acercarse a ellos. Mi madrina de bautizo dejó de visitarme porque no me casé por la iglesia, no hizo ningún esfuerzo por acercarme a ella.Yo creo que la actitud de ellos debiera ser otra…

 12. yeagov ha dit:

  Si esos palestinos moderados dispuestos a llegar a acuerdos con Israel deben estar escondidos para evitar que los maten.
  Es una evidencia que Hamás controla Gaza y Fatah Cisjordania.
  Hoy en día lo podemos ver de un modo diferente, especialmente si vivimos en ciudades, pero sabes muy bien que en las poblaciones menores y hace muchos años la apariencia ante los vecinos era importante. Si no te veían en la iglesia el domingo y fiestas de guardar te miraban raro. Consideraban que hacer una demostración de compromiso con la Iglesia era importante, aunque en nuestro interior fuéramos ateos convencidos. Es decir, era más aceptado un hipócrita que un ateo.

 13. Tu eres sarcástico como siempre, y estanos de acuerdo.

 14. Perdona los errores en la escritura pero a veces el sistema salta y envía las cosas antes que las revise.

 15. yeagov ha dit:

  No te preocupes por los errores ortográficos, algunos son aceptables, y que se desplace alguna letra también.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uniu-vos a 1.800 seguidors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.642 hits
Agost 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: