Iran compra míssils russos – Acusat de frau l’Indiana Jones de la Torà – Vi kosher argentí – Mubarak acusat d’assassinar 7000 policies

35

26 Agost 2011 per yeagov


 

 
Iran compra míssils russos – Acusat de frau l’Indiana Jones de la Torà – Vi kosher argentí – Mubarak acusat d’assassinar 7000 policies

Iran compra míssils russos

El règim iranià vol que els tribunals internacionals autoritzin la venda de míssils russos S-300, venda paralitzada per un decret del president rus Medvedev arran de la resolució 1929 de les Nacions Unides. Medvedev va prohibir l’any 2010 la venda d’armament pesat – míssils, tancs, avions i bucs de guerra – a l’Iran en compliment de la resolució 1929 de Nacions Unides. Aquesta decisió va molestar al règim iranià que va portar a Rússia davant dels tribunals internacionals i es plantegen demanar als russos una compensació econòmica.
El contracte de venda d’armes suspès pel decret de Medvedev l’any 2010 va ser signat l’any 2007. l’S-300 és un sistema més potent que el sistema de míssils antiaeris TOR-M1 que l’Iran va adquirir als russos l’any 2005.
Sembla que les relacions entre l’Iran i Rússia s’han anat deteriorant per diverses raons, també tenen ambdós països un contenciós pels endarreriments en la construcció i posada en marxa de la central nuclear de Bushehr.
L’Iran proposa que aquest armament la venda del qual està paralitzada pugui arribar a l’Iran passant per un tercer país, Veneçuela. El president veneçolà Hugo Chávez va mostrar la seva disposició a actuar de mitjancer en aquest tràfic d’armes. Us recomano que tingueu davant un mapa del món, marqueu Rússia, país que fabrica aquest sistema de míssils, Veneçuela, país que s’ofereix per actuar de mitjancer en aquesta operació de tràfic d’armes, i l’Iran, destinatari dels míssils. És com si Espanya li ven alguna cosa a Portugal però aquest producte és enviat prèviament a Myanmar.

Acusat de frau l’Indiana Jones de la Torà

Menachem Youlus ha estat acusat de frau als donants de la organització “Save a Torah” que ell mateix presideix dedicada al rescat d’exemplars de la Torà perduts o robats durant l’Holocaust. Youlus ha estafat centenars de milers de dòlars a aquests donants, en concret d’uns 250000 dòlars i podria ser condemnat a 20 anys de presó. Youlus es qualifica a ell mateix d’”Indiana Jones jueu” i durant molts anys va inventar-se històries molt enredades per justificar el cost de les seves investigacions per trobar els exemplars de la Torà robats o perduts entre 1939 i 1945, alguns als camps d’Auschwitz i Bergen-Belsen. Segons l’acusació Youlus es dedicava a recórrer el món captant donacions per a “Save a Torah” que després ingressava als seus comptes personals i no als de la organització que ell mateix presidia. Algunes vegades augmentava les factures amb l’argument que les despeses per rescatar les Toràs havien augmentat quan en realitat adquiria les Toràs a altres comerciants especialitzats en la Torà.
L’organització “Save a Torah” va recaptar 1,3 milions de dòlars en donacions des de 2004 fins l’any passat. Youlus deia que havia viatjat arreu del Món a la recerca del planeta rescatant exemplars de la Torà però el servei d’immigració dels Estats Units, del Departament de Seguretat Nacional i l’Oficina d’Immigració i Duanes diuen que Youlus no va viatjar mai a l’estranger durant tots aquests anys. Quin barrut.

Vi kosher argentí

És pot ser un amant del bon vi i un devot jueu?. Doncs si. A l’Argentina s’ha creat el primer club de vins kosher, el Kosher Wine Club, vins elaborats sota supervisió rabínica. El terme”kosher” significa “apte”. El vi kosher s’elabora com qualsevol vi però un rabí certifica que aquest vi ha estat elaborat seguint els preceptes religiosos i manipulat únicament per persones autoritzades per un rabí.
Segons Mariana Gil Juncal, sumiller del KWC afirma que “el procés d’elaboració és igual al d’altres vins. La diferència, al ser kosher, és que tenim la certificació d’un rabí”, el personal que elabora el vi és observant del sàbat i estudiós de la Torà. El vi que ha de consumir-se en una data com la Pasqua jueva o Pesaj ha d’estar lliure de llevats, i això ho certifica un rabí. Les variants de raïm emprades són merlot i cabernet, també malbec, una variant de raïm que és el raïm propi de l’Argentina. Una ampolla de vi kosher argentí pot costar uns 15,5 dòlars.

Mubarak acusat d’assassinar 7000 policies

De tot arbre caigut tothom en vol fer llenya i això és aplicable també a Mubarak, ara que ha perdut el poder després de 30 anys exercint-lo amb mà de ferro el comencen a acusar de tot el que va fer durant el seu llarg mandat. Als càrrecs pels quals se l’estava jutjant relacionats amb la repressió de les revoltes que van acabar derrocant-lo ara se li van afegint càrrecs. L’any 1986, fa 25 anys, Mubarak va ordenar reprimir una manifestació de policies que protestaven per l’augment del període del servei militar de tres a quatre anys. Les forces armades van emprar helicòpters de guerra i avions de combat per reprimir aquestes manifestacions de policies bombardejant als manifestants per ordres de Mubarak. Aquelles manifestacions van ser provocades per un rumor fals amb el clar propòsit de posar en dificultats al general Ahmed Rushdi, ministre de l’Interior en aquell moment que s’havia destacat per combatre la corrupció. És a dir, per acabar amb un ministre de l’Interior honest que volia acabar amb la corrupció existent algú va promoure una manifestació fent córrer un rumor que augmentarien el servei militar un any més. A Mubarak l’acusen d’ordenar a les Forces Armades bombardejar als manifestants quan l’exèrcit va fracassar en el seu intent de prendre el control del Camp Tora i els policies van obrir foc contra els militars. Llavors la Força Aèria va atacar des de l’aire als policies. Van morir 7000 policies, i és d’això del que s’acusa ara a Mubarak, apart de les acusacions ja conegudes relacionades amb la repressió de les revoltes fins el moment de la seva caiguda.

Irán compra misiles rusos – Acusado de fraude Indiana Jones de la Torá – Vino kosher argentino – Mubarak acusado de asesinar 7000 policías

Irán compra misiles rusos

 

El régimen iraní quiere que los tribunales internacionales autoricen la venta de misiles rusos S-300, venta paralizada por un decreto del presidente ruso Medvedev a raíz de la resolución 1929 de las Naciones Unidas. Medvedev prohibió en 2010 la venta de armamento pesado – misiles, tanques, aviones y buques de guerra – en Irán en cumplimiento de la resolución 1929 de Naciones Unidas. Esta decisión molestó al régimen iraní que llevó a Rusia ante los tribunales internacionales y se plantean pedir a los rusos una compensación económica.
El contrato de venta de armas suspendido por el decreto de Medvedev en el año 2010 fue firmado el año 2007. el S-300 es un sistema más potente que el sistema de misiles antiaéreos TOR-M1 que Irán adquirió a los rusos en 2005.
Parece que las relaciones entre Irán y Rusia se han ido deteriorando por varias razones, también tienen ambos países un contencioso por los retrasos en la construcción y puesta en marcha de la central nuclear de Bushehr.
Irán propone que este armamento cuya venta está paralizada pueda llegar a Irán pasando por un tercer país, Venezuela. El presidente venezolano Hugo Chávez mostró su disposición a actuar de mediador en este tráfico de armas. Os recomiendo que tengáis ante un mapa del mundo, marque Rusia, país que fabrica este sistema de misiles, Venezuela, país que se ofrece para actuar de mediador en esta operación de tráfico de armas, e Irán, destinatario de los misiles. Es como si España le vende algo en Portugal pero este producto es enviado previamente a Myanmar.

Acusado de fraude el Indiana Jones de la Torá

Menachem Youlus ha sido acusado de fraude a los donantes de la organización “Save a Torah” que él mismo preside dedicada al rescate de ejemplares de la Torá perdidos o robados durante el Holocausto. Youlus ha estafado cientos de miles de dólares a estos donantes, en concreto de unos 250.000 dólares y podría ser condenado a 20 años de prisión. Youlus se califica a sí mismo de “Indiana Jones judío” y durante muchos años se inventó historias muy enredadas para justificar el coste de sus investigaciones para encontrar los ejemplares de la Torá robados o perdidos entre 1939 y 1945, algunos en los camposde Auschwitz y Bergen-Belsen. Según la acusación Youlus se dedicaba a recorrer el mundo captando donaciones para “Save a Torah” que luego ingresaba a sus cuentas personales y no a los de la organización que él mismo presidía. Algunas veces aumentaba las facturas con el argumento de que los gastos para rescatar las Torás habían aumentado cuando en realidad adquiría las Torás a otros comerciantes especializados en la Torá.
La organización “Save a Torah” recaudó 1,3 millones de dólares en donaciones desde 2004 hasta el año pasado. Youlus decía que había viajado por todo el mundo en busca del planeta rescatando ejemplares de la Torá pero el servicio de inmigración de los Estados Unidos, del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Inmigración y Aduanas dicen que Youlus no viajó nunca a el extranjero durante todos estos años. Qué caradura.

Vino kosher argentino

¿Se puede ser un amante del buen vino y un devoto judío?. Pues sí. En Argentina se ha creado el primer club de vinos kosher, el Kosher Wine Club, vinos elaborados bajo supervisión rabínica.El término “kosher” significa “apto”. El vino kosher elabora como cualquier vino pero un rabino certifica que este vino ha sido elaborado siguiendo los preceptos religiosos y manipulado únicamente por personas autorizadas por un rabino.
Según Mariana Gil Juncal, sumiller del KWC afirma que “el proceso de elaboración es igual al de otros vinos. La diferencia, al ser kosher, es que tenemos la certificación de un rabino “, el personal que elabora el vino es observando el sabbat y estudioso de la Torá. El vino que debe consumirse en una fecha como la Pascua judía o Pesaj debe estar libre de levaduras, y eso lo certifica un rabino. Las variantes de uva utilizadas son merlot y cabernet, también malbec, una variante de uva que es la uva propio de Argentina. Una botella de vino kosher argentino puede costar unos 15,5 dólares.

Mubarak acusado de asesinar 7000 policías

De todo árbol caído todo el mundo quiere hacer leña y eso es aplicable también a Mubarak, ahora que ha perdido el poder tras 30 años ejerciéndolo con mano de hierro lo empiezan a acusar de todo lo que hizo durante su largo mandato. Los cargos por los que se le estaba juzgando relacionados con la represión de las revueltas que acabaron derribando-lo ahora se le van añadiendo cargos. En 1986, hace 25 años, Mubarak ordenó reprimir una manifestación de policías que protestaban por el aumento del periodo del servicio militar de tres a cuatro años. Las fuerzas armadas emplearon helicópteros de guerra y aviones de combate para reprimir estas manifestaciones de policías bombardeando a los manifestantes por órdenes de Mubarak. Aquellas manifestaciones fueron provocadas por un rumor falso con el claro propósito de poner en dificultades al general Ahmed Rushd, ministro del Interior en aquel momento que había destacado por combatir la corrupción. Es decir, para acabar con un ministro del Interior honesto que quería acabar con la corrupción existente alguien promovió una manifestación haciendo correr un rumor que aumentarían el servicio militar un año más. En Mubarak le acusan de ordenar a las Fuerzas Armadas bombardearon a los manifestantes cuando el ejército fracasó en su intento de tomar el control del Campo Tora y los policías abrieron fuego contra los militares. Entonces la Fuerza Aérea atacó desde el aire a los policías. Murieron 7.000 policías, y es de eso de lo que se acusa ahora a Mubarak, aparte de las acusaciones ya conocidas relacionadas con la represión de las revueltas hasta el momento de su caída.

35 thoughts on “Iran compra míssils russos – Acusat de frau l’Indiana Jones de la Torà – Vi kosher argentí – Mubarak acusat d’assassinar 7000 policies

 1. Entiendo que “la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada el 9 de junio de 2010, declaró que Irán no había demostrado que se hubiesen suspendido todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y reprocesamiento de uranio, de manera contraria a lo dispuesto en las resoluciones número 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) y 1887 (2009); resoluciones referentes a la no proliferación de armas nucleares y el programa nuclear de Irán. Por dicho incumplimiento, la resolución contempló una serie de nuevas sanciones a Irán, incluyendo determinado armamento pesado, bloqueo de transacciones financieras y la inspección de cargas sospechosas enviadas por mar o aire al país persa”.
  Esta resolución, a propuesta de Francia y Reino Unido, fue aprobada por 12 votos a favor, una abstención por parte del Líbano y los votos en contra de Turquía y Brasil. para estos tres últimos países, la 1929 puede truncar los esfuerzos diplomáticos realizados hasta la fecha, mientras que las sanciones representan un fracaso de la diplomacia.”.
  Seguramente los iraníes quieren que los rusos cumplan con algún compromiso anterior a la fecha de la resolución 1929 (2010;reo que está bien que eso lo discutan en los tribunales internacionales.

 2. Entiendo que alguien pudo estafar a personas de otros países sin haber viajado nunca a esos países, ya que hoy día existen las tarjetas electrónicas y muchas formas de transferir dinero..Parece que salvar a la Torah es algo muy interesante para muchas personas en el mundo. Pienso que las cosas de la religión se prestan a veces para estafar a la gente.

 3. De acuerdo, también creo que Mubarfak ahora que ha perdido el poder tras 30 años de ejercerlo con mano de hierro, lo acusarán de todo lo que hizo durante su largo mandato. Esperemos que sobreviva a tantas acusaciones.

 4. ¿Se puede ser un amante del buen vino y un devoto judío?. Me imagino que si. No sabía que existía el vino kosher certificado por un rabino.y que ese vino “ha sido elaborado siguiendo los preceptos religiosos y manipulado únicamente por personas autorizadas por un rabino.”.
  La iglesia católica también fabrica vino, pero para para misa.. Creo que existe un vino añejo que se llama Benedictinos y que fabrican los sacerdotes de esa orden.

 5. Jaume C. i B. ha dit:

  Como has ido comentando el artículo por partes te iré respondiendo del mismo modo. El término kosher significa apto, y hace referencia a aquellos productos que en el caso de los alimentos han sido elaborados siguiendo las normas judías. Cualquier alimento existe en versión kosher, en el fondo, salvo por el hecho de que un vino kosher sigue las normas para su elaboración que supervisa un rabino no se puede decir que un vino kosher y uno que no lo sea se diferencien a la hora de consumirlo. Si se bebé en demasia emborrachan ambos. La noticia está no en el hecho de que se elabore un vino kosher, ya que siempre ha existido, si no que lo hagan en Argentina y que han creado un club alrededor de este vino. Cabe recordar que la comunidad judía argentina es la más importante de latinoamérica.

 6. Ok.
  Muy interesante la información, gracias. No conocía la existencia de ese vino kosher y que se fabricara en Argentina. Debe ser un buen vino.

 7. Jaume C. i B. ha dit:

  Debe serlo porqué cuesta 15 dolares por botella, aunque creo que de momento solo lo venderán a miembros de su club, aunque tienen previsto ampliar, supongo que el límite estará en la producción.

 8. Jaume C. i B. ha dit:

  Si se supiera con toda seguridad que el programa nuclear iraní solo tiene como fin la producción de energía nuclear no habría problema, el problema es que es un programa con dos vertientes, la civil y la militar, y es por la militar por la que a Irán se le han impuesto sanciones. El hecho de que paralelamente esté Irán desarrollando misiles capaces de llegar hasta Israel obliga a prohibir que Irán desarrolle ese programa nuclear. Y el hecho de que el presidente de la República de Irán amenace todos los días con destruir Israel es lo que debe hacer que se tomen medidas drásticas contra Irán. Ya hemos tenido demasiadas experiencias nefastas con dictadores que lanzan bravatas contra grupos étnicos o países sin que se haya hecho nada hasta que ha sido demasiado tarde. Creo que no se puede permitir a Irán desarrollar ese programa nuclear ni tampoco desarrollar su programa armamentístico, y convendría que la comunidad internacional tomara en cuenta la posibilidad de derrocar a los gobernantes de ese país antes que tengan la capacidad de cumplir sus amenazas.
  Sorprende que los rusos acepten cumplir esa resolución puesto que no quieren cumplir con las que afectan a Siria porqué la venta de armas a Siria les supone 4000 millones de dolares que dejarían de ingresar si no le pueden vender a Siria las armas que habían acordado, y sin embargo, sorprende que decidan dejar correr un contrato con Irán de alrededor de 8000 millones de dólares.

 9. Jaume C. i B. ha dit:

  La Torà es el texto principal del judaísmo, son los cinco primeros libros de la Biblia, es decir el Pentateuco, muchas Torah además del valor religioso, tienen un valor económico muy elevado al tratarse de textos antiguos.
  Es normal que lo hayan pillado y hayan acabado descubriendo que este personaje no había realizado esos viajes, parece ser que logró crear unas historias muy rocambolescas para justificar sus honorarios y que al final algo empezó a oler a chamusquina en todo este asunto.

 10. Jaume C. i B. ha dit:

  Algunas de las acusaciones conllevan pena de muerte, pero creo que en Egipto son bastante más civilizados que en alguno de los países de la zona. También puede ocurrir que Mubarak por problemas de salud aún siendo condenado no sea ejecutado.

 11. US$ 15 dólares no es mucho dinero en pesos chilenos. El dolar está hoy día a $465 pesos o sea una de esas botellas de vino cuesta aquí $6.975 pesos.
  Aquí hay vinos buenos de $ 3.900, $4.500 hasta vinos de colección que pueden costar $48.000 la botella. ese vino debe ser bueno, por el precio.

 12. Me da la impresión que la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU en relación a Irán, es bastante seria..y que por ello los rusos se han negado a venderles armas. Entendo que un representante del gobierno ruso ha ido a Siria a conversar con el gobierno sirio, me imagino que porque la situación de los sirios es distinta a la de los irjaníes ya que no han sido sancionados por la ONU.

 13. Entiendo, muy ingenioso, cobraba poor sus historias…

 14. De acuerdo contigo..

 15. Jaume C. i B. ha dit:

  Siria si que ha sido sancionada por la ONU. Pero también hay una cuestión de ética, Rusia no debería vender material de guerra a un país que está empleando material de guerra contra su propia población.

 16. Jaume C. i B. ha dit:

  El hecho de que hayan decidido formar un club y que por ahora solo lo vendan a sus socios indica que la producción és pequeña pero también que debe ser un buen vino. Parece ser que ha recibido buenas calificaciones de los enólogos.

 17. Me imagino, por el precio y porque han formado un club debe ser un buen vino.

 18. No, entiendo que hay condena, pero no hay sanciones a través de resoluciones de la ONU. Aunque las están pidiendo.lei yo.

 19. yeagov ha dit:

  Las condenas suelen ser el paso previo a las sanciones. Las sanciones implican entre otras cosas que los activos que un país tenga en el extranjero queden bloqueados, y también que se prohiba la venta de determinados productos a ese país.

 20. Está claro, pero entiendo que todavía no hay sanciones para Siria en la ONU sólo condena.

 21. yeagov ha dit:

  Los rusos se oponen a las sanciones alegando que la situación siria no supone riesgo alguno para la estabilidad mundial y que la represión del régimen sirio contra su población es un asunto interno. Si no se han impuesto sanciones es porque los rusos vetan las sanciones.

 22. Entiendo, es posible que los rusos consideren que el asunto Libio es parte de la política nacional de ese país y que eso no afectará a las relaciones internacinales con otros países…mmmm…que difícil es entender la política internacional a veces, tanto como entender algunas politicas nacionales..

 23. yeagov ha dit:

  Una democracia puede tener asuntos internos, cuando un país se dedica a reprimir a cañonazos a su propia gente deja de ser un asunto interno.
  ¿Consideras que si en la casa de tu vecino uno de los miembros de la familia decide matar a todos los demás debe considerarse un asunto interno de esa casa o llamarás a la policía para que lo impida?.
  Gadafi es ese vecino que está matando a los que viven en su casa o lo intenta, no considero que eso se pueda considerar un asunto interno. Además, cuando se deja que un tirano se salga con la suya éste suele envalentonarse y quizá intente meterse en casa ajena.

 24. Creo que no se puede comparar la situación interna de un país con la de una casa. Existe la privacidad de las personas y nadie tiene derecho a meterse en tu casa por presunciones de los vecinos. Pueden llamar a la policía si hay gritos o escandalos, pero si no es así nadie puede ,meterse en tu casa. La policía llega sólo si hay un cadáver, no llega porque hay una pelea en una casa donde se amenacen de muerte unos a otros por un carácter extremista de las personas. . La denuncia tienen que hacerla las personas involucradas no los vecinos.

  En un país yo creo que hasta puede haber una guerra civil y no tienen derecho los otros países de meterse. Existen las fronteras de los países, estoy en contra de un posible gobierno mundial que le digan a los países lo que tienen que hacer desde el extranjero. Es como si le dijeran a los chilenos como tienen que solucionar el problema de la educación en Chile, ellos no viven aquí…Pueden opinar, si, pero no tienen derecho a intervenir, pienso yo.-

 25. yeagov ha dit:

  Depende, si en la casa de los vecinos alguien se lía a pegar tiros y se oyen gritos de gente pidiendo socorro no podemos decir que se debe respetar la intimidad del hogar. Si en la casa de tu vecino ves que el vecino dispara contra su familia ¿esperarás que ellos llamen a la policía o lo harás tu?.
  Con los países puede ocurrir lo mismo, si en un país el gobernante usa toda la maquinaria del Estado para aplastar unas protestas empleando al ejército lo que no podemos decir es que eso sea un asunto interno.
  Ahí te equivocas, si en un país hay una guerra civil si que sus vecinos deberían intervenir para detener el conflicto. En España hubo una guerra civil, las potencias europeas decidieron no intervenir, pero Alemania e Italia intervinieron a favor del golpista Franco, los soviéticos enviaron armamento al gobierno de la República que quedó bloqueado en la frontera francesa, país que se oponía a intervenir, y sin embargo al bloquear ese armamento soviético estaba interviniendo para favorecer al bando fascista. Cuando las potencias democráticas decidieron no intervenir lo que hicieron fue favorecer al bando golpista, ya que éste si que tenía ayuda exterior.

 26. Yugurta Domingo ha dit:

  Pero por eso te digo, uno puede llamar a la policía si en una casa están haciendo escándalo y molestando a los vecinos con sus gritos; si me molestan a mi reclamo y llamo a la policía, si no no. Yo no puedo ver lo que sucede dentro de otra casa, porque no es mi casa. No me puedo meter para averiguar que hay ahí.
  No estoy de acuerdo con intervención extranjera en el conflicto de un país. El pueblo tiene que aprender a defenderse de los abusos en su territorio.
  El problema es que los otros países toman partido y simplemente se meten en la guerra civil pero a favor de uno u otro. No tratan de solucionar el conflicto.
  Por ejemplo está pendiente lo del Estado Palestino y dicen que en relación a eso en la ONU la UE se divide con los que están a favor del estado Palestino y los que no. Al final para unos va a existir el estado Palestino y para otros no.,

 27. yeagov ha dit:

  Si oyes tiros dentro de una casa lo que no vas a pensar es que estén celebrando un cumpleaños.

  En el caso de Siria como en el de Libia estaría perfectamente justificada la intervención dado que en ambos casos el Estado emplea todos sus medios para aplastar las revueltas, en el caso de Libia sería para evitar que los excesos del régimen libio sean respondidos por excesos en el otro lado, como está sucediendo.
  No intervenir es ponerse al lado del bando más fuerte. No intervenir contra Bashar es como colaborar con él.

  Yo estoy de acuerdo en que las Naciones Unidas se metan en Gaza y pongan orden allí eliminando las organizaciones terroristas que allí se mueven. Y si no lo hacen que dejen de criticar a Israel por defenderse de terroristas islámicos.

  Los palestinos deberían dejar de tomar el pelo a todo el mundo, si quieren ser un Estado que lo hagan y procuren hacerlo en paz, pero que no lloren si Israel les responde cada vez que los terroristas palestinos atentan en territorio israelí.

  En los territorios palestinos tendría que levantarse la población contra sus propios dirigentes y acabar con ellos, cuando los palestinos hagan con los líderes de Hamás lo que los libios con Gadafi empezaré a tenerles algo de respeto.

 28. A lo mejor si, si fuera en México pensaría que están celebrando un cumpleaños. En Chile si escuchas disparos piensas que son narcotraficantes en una pelea entre ellos, y ahí tu no te metes porque te puede alcanzar un balazo.

  Tu hablas de intervención pero yo me pregunto que piensa la gente que vive en ese país.
  En Chile hubo un golpe militar, detenciones desaparecidos pero nadie pensó que iban a venir del extranjeros a solucionarnos el problema. Eramos y somos nosotros los que tenemos que solucionar los problemas de nuestro país.

  No estoy de acuerdo que la ONU se meta en Gaza.

 29. yeagov ha dit:

  Si oyera un tiroteo cerca de mi casa avisaría a la policía, aquí también solemos tirar petardos para algunas celebraciones pero nadie los tira dentro de las casas, por tanto si oigo explosiones en una casa lo normal será llamar a la policía.

  En Chile hubo un golpe de Estado, es cierto que nadie pensó en que fuera alguien a impedirlo, especialmente porqué quienes podrían haberlo hecho fueron quienes empujaron para que se cometiera. Es sabido que en el golpe chileno la mano del gobierno de Estados Unidos estaba detrás.

  Que Hamás y otras organizaciones terroristas palestinas lancen cohetes contra Israel no es un tema interno, o se mete la ONU y pone orden en Gaza o tendrá que hacerlo Israel para defenderse de los ataques terroristas.

 30. Bueno, donde yo vivo, no se escuchan disparos pero en algunas poblaciones en Santiago si.
  Yo llamo a la seguridad ciiudadana si algo me afecta, por ejemplo si escucho llorar a un niño como si le estuvieran pegando, algo como fuera de lo común. También llamé una vez cuando vi una niña en la calle un día que estaba lloviendo mucho e iba sin paraguas caminando y era una niña pequeña. Llamé de inmediato a la seguiridad ciudadana y lee dije donde iba caminando pero no salí de mi casa a detenerla. Era desconocida de aquí donde vivo. Tu puedes entrar a un niño a tu casa y después llega un adulto que se puede molestar contigo.

  Cierto, así dicen que fue,

  De acuerdo, que grupos extremos lancen cohetes contra Israel pienso que es un problema de dos países y también estoy de acuerdo que eso puede afectar a otros paises en el sector, porque puede producirse una guerra donde se pueden meter más personas. Pero yo creo que para enfrentar eso no necesitan ocupar el territorio de Gaza.

 31. yeagov ha dit:

  Para eso está la policía, para solucionar ese tipo de problemas.

  La operación plomo fundido demostró su utilidad, ya que debilitó durante algún tiempo la capacidad de Hamás para atacar el territorio israelí, de los 80 cohetes diarios que caían en territorio israelí se pasó a lanzamientos esporádicos, creo, que a pesar de las críticas internacionales Israel debería haber actuado con más contundencia y no detenerse ante lo que dijera la comunidad internacional. Y también creo que no se emplearon a fondo hasta descabezar a las organizaciones terroristas palestinas. Sé que dirás que murió mucha gente, cierto, pero los hechos han demostrado que la operación plomo fundido se quedo corta. Los palestinos querían la guerra, la buscaron, y cuando la tuvieron y sufrieron sus consecuencias corrieron a las Naciones Unidas para que parara una guerra que ellos habían provocado. No haber acabado el trabajo será la causa de otra guerra.

 32. Yo dije seguridad ciudadana, no dije policía. La policía son los carabineros e Investigaciones La seguridad ciudadana pertenece a la Municipalidad, son funcionarios de ellos. Yo diría que son guardias municipales.

  Yo no entiendo entonces por qué Israel no hace lo que tiene que hacer., Personalmente no estoy de acuerdo con una guerra y acepto al estado de Palestina, pero creo que ellos sabrán lo que hacen y asumir las consecuencias de sus actos.

 33. yeagov ha dit:

  Escuchando a los miembros del gobierno israelí llego a la conclusión que ellos y los jefes militares descartan, por ahora, realizar una acción dura contra los palestinos, por el coste en vidas humanas y económico, pero también temen que al final tendrán que hacer algo, y que entonces les va a ser mucho más costoso en vidas humanas, especialmente.
  Me llama la atención que nadie critique a los palestinos por su actitud absolutamente infame y sus posiciones poco claras en todo este asunto. Van de camorristas buscando pelea y cuando les dan corren a buscar la protección de Naciones Unidas.

  Del tema de Turquía e Israel hablaré en un artículo pero ahora quiero decir que Turquía lleva años intentando entrar en la UE y la UE le exige que cumpla una serie de requisitos para ser miembros de la UE. Naciones Unidas deberían exigir a los palestinos que dejen de marear la perdiz de una vez, tampoco creo que Naciones Unidas deba reconocer a un Estado palestino cuyas principales fuerzas dirigentes llevan años dedicadas al terrorismo y que algunas de esas fuerzas tienen entre sus estatutos la destrucción de un Estado vecino. Si la UE no puede aceptar a Turquía por sus carencias democráticas, Naciones Unidas tampoco debería reconocer a Palestina, ya que no solo ignoran lo que es la democracia sino que además no tienen complejos en anunciar que quieren destruir a Israel.

 34. Lo que te quiero decir es que creo han habido algunos cambios en estos días, en Siria ha muerto más gente pero Bashar Assad dejó entrar a Siria a la Cruz Roja Internacional y les abrió las cárceles y lugares donde están detenidos los opositores del régimen que
  él dice son grupos terroristas, mostró los muertos del regimen, policías y otros que esos grupos habrían asesinado, al parecer algunos extranjeros no están en contra de Assad.

  En relación al asunto de los palestinos que esperan llegar a la ONU el 20 de septiembre próximo, USA está en contra del reconocimiento de Palestina independiente y dicen ha iniciado una campaña para que Palestina no sea apoyado allí (ellos piensan que tienen que hacer conversaciones de paz directamente con los israelíes), no estoy muy segura que le resukte, porque hay mucha gente a favor de los palestinos aun cuando en la UE hay división al respecto. los países votan por separado entiendo.

  El juicio a Mubarak está resultando un escándalo porque los abogados de las partes se han enfrentado a puñetazos y partidarios de Mubarak y de los otros se enfrentan. Dicen que los militares están en la cupula por Mubarak.

  Yo creo que el ingreso de Turquía a la UE es algo diferente a reconjocer en la ONU la independencia de Palestina y aceptarlo ser miembro de la ONU para que la solución de algunos problemas entre ambos pueblos sea en ese nivel a través de la Corte Internacional de Justicia.

 35. Yo creo que los israelíes tienen que esperar a ver que sucede en la ONU en relación a los palestinos, porque si ellos son aceptados en la ONU los problemas de ese nuevo estado independiente ya no se resolverán via armas sino en la corte internacional de justicia, creo yo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.732 hits
Agost 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: