La Història d’Espanya, Catalunya i Portugal segons Gregorio Peces Barba (II)

Deixa un comentari

31 Octubre 2011 per yeagov


 
La Història d’Espanya, Catalunya i Portugal segons Gregorio Peces Barba (II)

Lluny d’apaivagar-se la polèmica per les declaracions molt desafortunades d’aquest pare de la Constitució espanyola que és el jacobí Gregorio Peces Barba, la polèmica creix ja que en entrevistes que li han fet a posteriori demana disculpes amb la boca petita i donant unes explicacions que fan que les seves disculpes no valguin res i encara molestin més.
No és nou, Peces Barba és d’aquells que diu que ens estima molt, que li encanten les botifarres amb seques i després deixar caure un “però…”, i llavors ja podem posar-nos en guàrdia perquè ens deixaran anar tots els seus prejudicis sobre nosaltres, això si, ens estimen, però la culpa és, segons ells, nostra per entossudir-nos a parlar aquesta “extrañísima y curiosa lengua”, com qualificava el català un secretari d’un jutjat de Badajoz, que segons aquest bon home és “totalmente ajena al idioma oficial de estos pagos patrios, se devuelve para que por el organismo correspondiente sea correctamente redactado y sin faltas de ortografía en el idioma común de nuestra Nación, esto es, el ESPAÑOL (sic), lengua en la que se han escrito las mejores obras de la literatura universal, con la que se civilizó medio mundo y prácticamente hablada en todo él”. Un funcionari judicial d’aquest Estat del qual també formem part ignorava l’existència no només de la llengua catalana, “extrañísima y curiosa lengua”, sinó que ignorava que en aquesta llengua ja fa uns quants segles que hi ha gent que escriu i que hi ha milers d’obres escrites en aquesta llengua, sense parlar de les milers de traduccions de la literatura universal que s’han fet a la nostra llengua i que moltes obres escrites en català han estat traduïdes a altres llengües. Però en aquest país que hi ha al costat nostra, en aquest país que ens parlen castellà, no ens poden ni veure però se’ns queden 60 milions d’euros diaris, uns 21600 milions d’euros anuals, que se’n van a Espanya i dels quals no en tornem a saber res més. Sorprèn veure que aquest funcionari extremeny, com ho eren molts “conquistadores”, creu que ells van civilitzar mig món quan el que van fer va ser robar als pobles que van tenir la desgràcia de caure sota les seves botes i cometre tota mena de barbaritats, un concepte de “civilització” molt peculiar. El nacionalisme espanyol del qual aquest funcionari extremeny i Peces Barba són exemples clars té una mentalitat autoritària, prejudiciosa i ignorant. El poeta Machado va descriure la mentalitat castellana que és allò que s’amaga darrera del nacionalisme espanyol, perquè Espanya és Castella, la resta només són terres conquerides o conquistables. Els versos d’Antonio Machado a “a orillas del Duero” diuen:

Castilla miserable,
ayer dominadora
envuelta en sus andrajos,
desprecia cuanto ignora

És una llàstima veure que Castella/Espanya ignori i menyspreï a aquells que tenen més a prop i dels quals se’n beneficien econòmicament. El problema dels castellans és que no només no ens coneixen i tenen molts prejudicis sobre Catalunya, sinó que no tenen cap interès a conèixer-nos.
Peces Barba va dir que el problema de la relació entre Catalunya i Espanya “esta vez se resolverà sin necesidad de bombardear Barcelona”. Cal recordar que el mateix Azaña, recordava que a ell algú li havia dit que “caldria bombardejar Barcelona cada 50 anys”, altres diuen que la frase va ser “caldria bombardejar Barcelona una vegada cada generació”. És preocupant que els demòcrates ho pensin, preocupant perquè sembla que quan es tracta de Catalunya els nacionalistes espanyols demòcrates perden la qualitat de demòcrates i es queden només en nacionalistes espanyols. Podríem afegir a Felipe González, que va ser president del govern espanyol del 1982 al 1996 que considerava que el terrorisme d’ETA era un tema d’ordre públic però que el veritable problema d’Espanya era el “fet diferencial català”. És a dir, que jo escrigui aquestes línies en català i que vosaltres les pugueu llegir també en català és pitjor, segons l’expresident del govern espanyol Felipe González molt més perillós que no les bombes o els trets al clatell d’ETA, la “vaca cega” de Maragall, el “bon dia” de Els Pets, o “la dansa de la primavera” de Maria del Mar Bonet fan trontollar els murs de les Espanyes.
Peces Barba va ser entrevistat per Jordi Basté, el conductor de El matí, de RAC1 que li va preguntar si considerava correcte fer bromes sobre el bombardeig de Gernika o els atemptats d’ETA. Peces Barba va dir que eren coses diferents, no faria bromes dels atemptats d’ETA ni dels bombardejos de Gernika, però dels bombardejos de Barcelona si que creu que es poden fer bromes.
És comprensible, el bombardeig de Gernika durant la guerra civil el va realitzar l’aviació alemanya aliada de Franco, suposo que Peces Barba deu considerar que no pot fer bromes perquè Gernika no la van bombardejar avions espanyols. Tampoc creu que els atemptats d’ETA siguin un tema per fer bromes, potser perquè això faria perdre vots al seu partit. Però els bombardejos sobre Barcelona dels quals sembla que Peces Barba sent enyorança són els del general Espartero, general espanyol que en els anys 30 del segle XIX va decidir bombardejar la ciutat, o potser s’enyora dels bombardejos que va patir Barcelona durant més d’un any fins que la ciutat va haver de rendir-se un 11 de setembre de 1714. Segurament creu que aquestes coses donen vots al seu partit, malgrat que ell estigui retirar de la política.
Llegeixo que Barcelona ha estat bombardejada massivament sis vegades en els últims quatre segles: Durant la Guerra dels Segadors per esclafar una revolta en contra de l’anomenada Unió d’armes i els abusos de les tropes castellanes presents al territori català, que implicava que els catalans havien d’ajudar als castellans amb diners i tropes, a més de mantenir a tropes castellanes en territori català, tropes castellanes que van dedicar-se a robar, assassinar i violar tot el que van poder fins que la gent s’hi va afartar i van decidir revoltar-se. El 1705 Barcelona va ser atacada amb més de 6000 bombes. L’any 1842 va ser bombardejada des de Montjuïc durant 13 hores per esclafar la revolta. El general Prim un any més tard va decidir repetir el bombardeig contra la rebel•lió de la Jamancia. Prim va castigar la ciutat durant dos mesos deixant bona un terç de la ciutat en ruïnes. L’any 1909, durant la Setmana Tràgica en què la població va revoltar-se per impedir l’enviament de soldats a la guerra d’Africà. L’any 1934 el general Batet va bombardejar el Palau de la Generalitat i la seu del CADCI després que Companys proclamés la República Catalana. Llavors a Espanya hi governava un tal Alejandro Lerroux, un personatge conegut per la seva catalanofòbia. Durant la guerra civil Barcelona va ser bombardejada 118 vegades des del mar per l’Armada franquista i des de l’aire per l’aviació italiana feixista.
Jo espero que ja que el senyor Peces Barba creu que els bombardejos són divertits que demani que el bombardegin a ell, a veure si li continua fent tanta gràcia.

La Historia de España, Cataluña y Portugal según Gregorio Peces Barba (II)

Lejos de apaciguarse la polémica por las declaraciones muy desafortunadas de este padre de la Constitución española que es el jacobino Gregorio Peces Barba, la polémica crece ya que en entrevistas que le han hecho a posteriori pide disculpas con la boca pequeña y dando unas explicaciones que hacen que sus disculpas no valgan nada y aún molesten más.
No es nuevo, Peces Barba es de aquellos que dice que nos quiere mucho, que le encantan las morcillas con secas y luego dejar caer un “pero …”, y entonces ya podemos ponernos en guardia para que nos dejarán ir todos sus prejuicios sobre nosotros, eso si, nos quieren, pero la culpa es, según ellos, nuestra para empeñarse a hablar esta “extrañísima y curiosa lengua” como calificaba el catalán un secretario de un juzgado de Badajoz, que según este buen hombre es “totalmente ajena al idioma oficial de estos pavos patrios, se devuelve para que por el Organismo correspondiente sea correctamente redactada y sin faltas de ortografía en el idioma común de Nuestra Nación, esto es, el ESPAÑOL (sic), lengua en la que se han escrito las mejores obras de la literatura universal, con la que se civilizó medio mundo y prácticamente hablado en todo él “. Un funcionario judicial de este Estado del que también formamos parte ignoraba la existencia no sólo de la lengua catalana, “extrañísima y curiosa lengua”, sino que ignoraba que en esta lengua ya hace unos cuantos siglos que hay gente que escribe y que hay miles de obras escritas en esta lengua, sin hablar de las miles de traducciones de la literatura universal que se han hecho a nuestra lengua y que muchas obras escritas en catalán han sido traducidas a otras lenguas. Pero en este país que hay al lado nuestra, en este país que nos hablan castellano, no nos pueden ni ver pero nos quedan 60 millones de euros diarios, unos 21.600 millones de euros anuales, que se van a España y los que no volvemos a saber nada más. Sorprende ver que este funcionario extremeño, como lo eran muchos “conquistadores”, cree que ellos civilizar medio mundo cuando lo que hicieron fue robar a los pueblos que tuvieron la desgracia de caer bajo sus botas y cometer todo tipo de barbaridades, un concepto de “civilización” muy peculiar. El nacionalismo español del que este funcionario extremeño y Peces Barba son ejemplos claros tiene una mentalidad autoritaria, prejuiciosa e ignorante. El poeta Machado describió la mentalidad castellana que es lo que se esconde detrás del nacionalismo español, porque España es Castilla, el resto sólo son tierras conquistadas o conquistables. Los versos de Antonio Machado en “a orillas del Duero” dicen:

Castilla miserable,
ayer dominadora
envuelta en suspensión andrajos,
desprecia CUANTO ignora

Peces Barba dijo que el problema de la relación entre Cataluña y España “esta Vez se resolvers sin Necesidad de bombardeos Barcelona”. Cabe recordar que el mismo Azaña, recordaba que a él alguien le había dicho que “habría que bombardear Barcelona cada 50 años”, otros dicen que la frase fue “habría que bombardear Barcelona una vez cada generación”. Es preocupante que los demócratas lo piensen, preocupante porque parece que cuando se trata de Cataluña los nacionalistas españoles demócratas pierden la calidad de demócratas y se quedan sólo en nacionalistas españoles.Podríamos añadir a Felipe González, que fue presidente del gobierno español de 1982 a 1996 que consideraba que el terrorismo de ETA era un tema de orden público pero que el verdadero problema de España era el “hecho diferencial catalán”. Es decir, que yo escriba estas líneas en catalán y que vosotros las podáis leer también en catalán es peor, según el ex presidente del gobierno español Felipe González mucho más peligroso que no las bombas o los disparos en la nuca de ETA, la ” vaca ciega “de Maragall, el” buen día “de Timbiriche, o” la danza de la primavera “de Maria del Mar Bonet hacen tambalear los muros de las Españas.
Peces Barba fue entrevistado por Jordi Basté, el conductor de La mañana, de RAC1 que le preguntó si consideraba correcto hacer bromas sobre el bombardeo de Gernika o los atentados de ETA. Peces Barba dijo que eran cosas diferentes, no haría bromas de los atentados de ETA ni de los bombardeos de Gernika, pero los bombardeos de Barcelona sí que cree que se pueden hacer bromas.
Es comprensible, el bombardeo de Gernika durante la guerra civil lo realizó la aviación alemana aliada de Franco, supongo que Peces Barba debe considerar que no puede hacer bromas porque Gernika no bombardearon aviones españoles. Tampoco cree que los atentados de ETA sean un tema para hacer bromas, tal vez porque eso haría perder votos a su partido. Pero los bombardeos sobre Barcelona de los que parece que Peces Barba siente añoranza son los del general Espartero, general español que en los años 30 del siglo XIX decidió bombardear la ciudad, o quizás añora los bombardeos que sufrió Barcelona durante más de un año hasta que la ciudad tuvo que rendirse un 11 de septiembre de 1714. Seguramente cree que estas cosas dan votos a su partido, a pesar de que él esté retiró de la política.
Leo que Barcelona ha sido bombardeada masivamente seis veces en los últimos cuatro siglos: Durante la Guerra de los Segadores para aplastar una revuelta en contra de la llamada Unión de armas y los abusos de las tropas castellanas presentes en el territorio catalán, que implicaba que los catalanes debían ayudar a los castellanos con dinero y tropas, además de mantener a tropas castellanas en territorio catalán, tropas castellanas que dedicarse a robar, asesinar y violar todo lo que pudieron hasta que la gente se hartó y decidieron sublevarse. En 1705 Barcelona fue atacada con más de 6000 bombas. El año 1842 fue bombardeada desde Montjuïc durante 13 horas para aplastar la revuelta. El general Prim un año más tarde decidió repetir el bombardeo contra la rebelión de la Jamancia. Prim azotó la ciudad durante dos meses dejando buena un tercio de la ciudad en ruinas. En 1909, durante la Semana Trágica en que la población se sublevó para impedir el envío de soldados a la guerra de Africano. En 1934 el general Batet bombardeó el Palacio de la Generalitat y la sede del CADCI después de que Companys proclamase la República Catalana. Entonces en España gobernaba un tal Alejandro Lerroux, un personaje conocido por su catalanofobia. Durante la guerra civil Barcelona fue bombardeada 118 veces desde el mar por la Armada franquista y desde el aire por la aviación italiana fascista.
Yo espero que ya que el señor Peces Barba cree que los bombardeos son divertidos que pida que el bombardeen a él, a ver si le sigue haciendo tanta gracia.Es una lástima ver que Castilla / España ignore y desprecie a aquellos que tienen más cerca y los que se benefician económicamente. El problema de los castellanos es que no sólo no nos conocen y tienen muchos prejuicios sobre Cataluña, sino que no tienen ningún interés en conocernos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

  • 29.847 hits
Octubre 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enllaços més clicats

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: