Telèfon vermell, volem cap a Teheran? (II)

9

8 Novembre 2011 per yeagov


 
Telèfon vermell, volem cap a Teheran? (II)


L’exèrcit nord-americà preocupat per si Israel decideix atacar l’Iran

Un alt comandament militar nord-americà ha declarat que els preocupa que Israel decideixi atacar les instal•lacions del programa nuclear iranià sense avisar-los prèviament. Abans Israel consultava, segons aquesta font, qualsevol acció però ara no estan tan segurs que els israelians ho facin. Aquesta mateixa font diu que en aquests moments els Estats Units no tenen intenció d’atacar l’Iran, de moment. Aquesta font diu que l’atac israelià contra les instal•lacions nuclears iranianes seria realitzat mitjançant avions i míssils balístics però adverteix que el sistema defensiu iranià suposa una amenaça per l’aviació israeliana en cas que es realitzés l’atac. Descarta l’ús d’avions no tripulats perquè aquests no poden carregar les bombes necessàries per destruir les instal•lacions i adverteix que la necessitat de reabastiment en vol faria que poguessin ser detectats fàcilment. També hi ha el fet que han de travessar l’espai aeri de diversos països que també els podrien detectar.

Els israelians no avisaran els Estats Units

Ni el primer ministre Binyamin Netanyahu ni el ministre de defensa Ehud Barak van comprometre’s a abissar al govern nord-americà si decideixen atacar les instal•lacions nuclears iranianes, en tot moment van respondre al secretari de defensa dels Estats Units Leon Panetta amb ambigüitats.

Barak havia demanat un augment del pressupost militar davant la possibilitat que hagin de fer front a un atac contra les instal•lacions iranianes en solitari.

Tinc la sensació que els israelians no es refien dels nord-americans per alguna raó, com si tinguessin por que els nord-americans anessin a trair-los. Els israelians saben que no han d’esperar que ningú els ajudi, que pot arribar el dia que ni tan sols puguin confiar en els seus aliats més pròxims. És molt probable que tinguin por que els Estats Units decideixin sacrificar Israel per mantenir les inestables aliances amb els països àrabs.

Un informe de la Nacions Unides sobre el programa nuclear iranià

L’Organització Internacional de l’Energia Atòmica farà públic aquest dilluns un informe sobre el programa nuclear iranià. Es pot llegir en les parts filtrades que l’Iran va construir un contenidor per realitzar experiments amb explosius de gran potència que, segons els experts, s’usen per detonar les ogives nuclears.

Iran celebra el 32 aniversari de l’assalt a l’ambaixada dels Estats Units a Teheran

Fa 32 anys, un 4 de novembre de 1979, deu mesos després del triomf de la Revolució Islàmica, l’ambaixada dels Estats Units a Teheran va ser assaltada per estudiants islamistes amb el suport del règim dels aiatol•làs. Durant 444 dies 66 ciutadans nord-americans van ser retinguts pels islamistes. Els Estats Units van trencar relacions diplomàtiques amb el règim dels aiatol•làs.

Milers d’iranians van concentrar-se per celebrar aquest fet. Els manifestants van cridar consignes contra els Estats Units i Israel: “Mort als Estats Units” i “mort a Israel”. I van acusar als Estats Units de ser un país terrorista.

Analitzem els fets: A l’Iran ningú es manifesta si no és una manifestació organitzada pel règim com va quedar clar l’any 2009 quan la gent va sortir a protestar contra els frau electoral perpetrat pel règim que va permetre a Ahmadinejad continuar en el poder. El règim va esclafar les protestes sense contemplacions matant i empresonant als manifestants. Per tant, és evident que aquesta manifestació l’ha organitzat el règim igual que aquest règim va ser responsable de l’assalt a l’ambaixada nord-americana fa 32 anys. I afegir que el govern iranià responsable d’aquesta manifestació té molta barra acusant els Estats Units d’Estat terrorista quan hi ha un parell de ministres iranians i altres alts funcionaris del règim en llistes de busca i captura pels atemptats contra l’AMIA i l’ambaixada israeliana de Buenos Aires fa 17 anys, reclamats per la Justícia argentina.

El principal orador d’aquest acte, Said Jalili, va ser secretari del consell suprem de seguretat nacional de la revolució islàmica. Aquest individu reclama que les Nacions Unides “prenguin les mesures pertinents de càstig als Estats Units i als que estiguin implicats en dur a terme accions terroristes”. Podrien començar pel govern iranià, autor dels dos atemptats abans citats a Buenos Aires i principal suport econòmic i material d’organitzacions terroristes com Hezbolà (Líban) i Hamàs (Gaza).

Jalili atribueix a l’Iran haver estat l’inspirador de la primavera àrab. Si, van derrocar una dictadura per imposar una altra de caràcter islàmic, en això té raó, i veiem que els règims totalitaris militars de l’Orient Mitjà que han anat caient poden acabar convertint-se en règims totalitaris teocràtics.

Les relacions entre l’Iran i els Estats Units en aquests 32 anys mai han estat bones però últimament han empitjorat encara més. Els Estats Units acusen al règim iranià d’orquestrar atemptats als Estats Units contra l’ambaixador de l’Aràbia Saudita i contra l’ambaixada israeliana, acusacions que el règim iranià diu que són falses. Els Estats Units van detenir a un dels terroristes que va ser detingut quan intentava contactar amb un càrtel de drogues mexicà, els ZETAS, per sol•licitar la seva ajuda, però l’iranià detingut quan va contactar amb un agent de la DEA que es feia passar per narcotraficant. Els iranians acusen als Estats Units de planejar l’assassinat de funcionaris iranians.

El règim iranià ha advertit que si els ataquen respondran amb tot el seu poder militar. Suposo que els iranians amb el que adverteixen principalment és amb començar a llançar coets en totes direccions. Veig que l’Iran està fent el mateix que l’Iraq de Saddam Hussein que durant la guerra va dedicar-se a llançar míssils SCUD contra l’Aràbia Saudita i Israel. Els míssils iranians pel que hem anat sabent tenen molt més abast, alguns models arribarien quasi a Itàlia. Probablement els iranians el que estan dient és que si algú els ataca procuraran que tothom rebi les conseqüències. Ja fa temps que el règim iranià i les seves instal•lacions haurien d’haver estat esborrades del mapa, mentre més triguin a fer-ho, els iranians estaran en capacitat d’estendre la destrucció més lluny. A Hitler el podien haver aturat l’any 33 quan encara no tenia la maquinària de guerra preparada, van esperar fins el 39 i Europa i el món en van patir les conseqüències. Les armes de llavors eren petards de fira al costat de les que hi ha ara. El règim de bojos que hi ha a l’Iran ja ha anat advertint de la seva intenció d’utilitzar les armes que tingui al seu abast, si encara no ho han fet és perquè probablement encara no estan preparats.

La zona d’exclusió a l’Iraq expira

A fi d’any la zona d’exclusió aèria sobre l’Iraq expirarà. Aquesta clàusula va ser imposada pel regim iranià per impedir que Israel pogués atacar les instal•lacions nuclears iranianes travessant l’espai aeri iraquià. Quina baixada de pantalons davant el règim iranià. Segons l’acord entre el govern iraquià i el dels Estats Units, els Estats Units han d’impedir que es pugui usar l’espai iraquià per algun país per atacar altres. El que em crida l’atenció és que aquesta clàusula la imposés el règim iranià, una clàusula que els ha permès desenvolupar el seu programa armamentístic i nuclear sense el risc que el país al que amenacen amb utilitzar aquestes armes pugui fer res per impedir-ho. Ara és més fàcil entendre que els israelians mostrin tanta desconfiança vers els nord-americans.

Teléfono rojo, volamos hacia Teherán? (II)

El ejército estadounidense preocupado por si Israel decide atacar a Irán

Un alto mando militar estadounidense ha declarado que les preocupa que Israel decida atacar las instalaciones del programa nuclear iraní sin avisarles previamente. Antes Israel consultaba, según esta fuente, cualquier acción pero ahora no están tan seguros de que los israelíes lo hagan. Esta misma fuente dice que en estos momentos los Estados Unidos no tienen intención de atacar Irán, por el momento. Esta fuente dice que el ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes sería realizado mediante aviones y misiles balísticos pero advierte que el sistema defensivo iraní supone una amenaza para la aviación israelí en caso de que se realizara el ataque.Descarta el uso de aviones no tripulados para que éstos no pueden cargar las bombas necesarias para destruir las instalaciones y advierte que la necesidad de reabastecimiento en vuelo haría que pudieran ser detectados fácilmente. También está el hecho de que deben atravesar el espacio aéreo de varios países que también podrían detectar.

Los israelíes no avisarán los Estados Unidos

Ni el primer ministro Binyamin Netanyahu ni el ministro de defensa Ehud Barak se comprometieron a avisar al gobierno norteamericano si deciden atacar las instalaciones nucleares iraníes, en todo momento respondieron al secretario de defensa de los Estados Unidos Leon Panetta con ambigüedades.

Barak había pedido un aumento del presupuesto militar ante la posibilidad de que tengan que hacer frente a un ataque contra las instalaciones iraníes en solitario.

Tengo la sensación de que los israelíes no se fían de los estadounidenses por alguna razón, como si tuvieran miedo de que los estadounidenses fueran a traicionarlos. Los israelíes saben que no deben esperar a que nadie les ayude, que puede llegar el día en que ni siquiera puedan confiar en sus aliados más cercanos. Es muy probable que tengan miedo de que los Estados Unidos decidan sacrificar Israel para mantener las inestables alianzas con los países árabes.

Un informe de la Naciones Unidas sobre el programa nuclear iraní

La Organización Internacional de la Energía Atómica hará público este lunes un informe sobre el programa nuclear iraní. Se puede leer en las partes filtradas que Irán construyó un contenedor para realizar experimentos con explosivos de gran potencia que, según los expertos, se usan para detonar las ojivas nucleares.

Irán celebra el 32 aniversario del asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán

Hace 32 años, un 4 de noviembre de 1979, diez meses después del triunfo de la Revolución Islámica, la embajada de Estados Unidos en Teherán fue asaltada por estudiantes islamistas con el apoyo del régimen de los ayatolás. Durante 444 días 66 ciudadanos estadounidenses fueron retenidos por los islamistas.Los Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas con el régimen de los ayatolás.

Miles de iraníes se concentraron para celebrar este hecho. Los manifestantes gritaron consignas contra Estados Unidos e Israel: “Muerte a Estados Unidos” y “muerte a Israel“. Y acusaron a los Estados Unidos de ser un país terrorista.

Analizamos los hechos: En Irán nadie se manifiesta si no es una manifestación organizada por el régimen como quedó claro en 2009 cuando la gente salió a protestar contra los fraude electoral perpetrado por el régimen que permitió a Ahmadineyad continuar en el poder . El régimen aplastó las protestas sin contemplaciones matando y encarcelando a los manifestantes.Por tanto, es evidente que esta manifestación la ha organizado el régimen al igual que este régimen fue responsable del asalto a la embajada estadounidense hace 32 años. Y añadió que el gobierno iraní responsable de esta manifestación tiene mucha cara acusando a los Estados Unidos de Estado terrorista cuando hay un par de ministros iraníes y otros altos funcionarios del régimen en listas de búsqueda y captura por los atentados contra la AMIA y la la embajada israelí de Buenos Aires hace 17 años, reclamados por la Justicia argentina.

El principal orador de este acto, Said Jalili, fue secretario del consejo supremo de seguridad nacional de la revolución islámica. Este individuo reclama que las Naciones Unidas “tomen las medidas pertinentes de castigo a los Estados Unidos y los que estén implicados en llevar a cabo acciones terroristas“.Podrían empezar por el gobierno iraní, autor de los dos atentados antes citados en Buenos Aires y principal apoyo económico y material de organizaciones terroristas como Hezbolá (Líbano) y Hamas (Gaza).

Jalili atribuye a Irán haber sido el inspirador de la primavera árabe. Si derribaron una dictadura para imponer otra de carácter islámico, en eso tiene razón, y vemos que los regímenes totalitarios militares de Oriente Medio que han ido cayendo pueden acabar convirtiéndose en regímenes totalitarios teocráticos.

Las relaciones entre Irán y Estados Unidos en estos 32 años nunca han sido buenas pero últimamente han empeorado aún más. Los Estados Unidos acusan al régimen iraní de orquestar atentados en Estados Unidos contra el embajador de Arabia Saudí y contra la embajada israelí, acusaciones que el régimen iraní dice que son falsas. Los Estados Unidos detuvieron a uno de los terroristas que fue detenido cuando intentaba contactar con un cártel de drogas mexicano, Los Zetas, para solicitar su ayuda, pero el iraní detenido cuando contactó con un agente de la DEA que se hacía pasar por narcotraficante. Los iraníes acusan a los Estados Unidos de planear el asesinato de funcionarios iraníes.

El régimen iraní ha advertido de que si los atacan responderán con todo su poderío militar. Supongo que los iraníes con lo que advierten principalmente es con empezar a lanzar cohetes en todas direcciones. Veo que Irán está haciendo lo mismo que el Irak de Sadam Husein que durante la guerra se dedicó a lanzar misiles SCUD contra Arabia Saudí e Israel. Los misiles iraníes por lo que hemos ido sabiendo tienen mucho más alcance, algunos modelos llegarían casi a Italia. Probablemente los iraníes lo que están diciendo es que si alguien los ataca procurarán que todos reciba las consecuencias. Ya hace tiempo que el régimen iraní y sus instalaciones deberían haber sido borradas del mapa, mientras más tarden en hacerlo, los iraníes estarán en capacidad de extender la destrucción más lejos. A Hitler lo podían haber parado el año 33 cuando aún no tenía la maquinaria de guerra preparada, esperaron hasta el 39 y Europa y el mundo sufrieron las consecuencias. Las armas de entonces eran petardos de feria comparadas a las que hay ahora. El régimen de locos que hay en Irán ya ha ido advirtiendo de su intención de utilizar las armas que tenga a su alcance, si aún no lo han hecho es porque probablemente todavía no están preparados.

La zona de exclusión en Irak expira

A fin de año la zona de exclusión aérea sobre Irak expirará. Esta cláusula fue impuesta por el régimen iraní para impedir que Israel pudiera atacar las instalaciones nucleares iraníes atravesando el espacio aéreo iraquí. ¿Qué bajada de pantalones ante el régimen iraní. Según el acuerdo entre el gobierno iraquí y el de Estados Unidos, los Estados Unidos deben impedir que se pueda usar el espacio iraquí por algún país para atacar otros. Lo que me llama la atención es que esta cláusula la impusiera el régimen iraní, una cláusula que les ha permitido desarrollar su programa armamentístico y nuclear sin el riesgo de que el país al que amenazan con utilizar estas armas pueda hacer nada para impedirlo . Ahora es más fácil entender que los israelíes muestren tanta desconfianza hacia los norteamericanos.

9 thoughts on “Telèfon vermell, volem cap a Teheran? (II)

 1. No creo que Israel solo ataque las instalaciones nucleares de Irán, si no está de acuerdo previamente con USA. En el mismo Estado de Israel hay discrepancias, hay gente que no quiere que se realice el ataque y otros prefieren lo haga USA.
  Creo que la situación actual no es la misma que cuando Israel destruyó un reactor nuclear en Irak.
  Creo que es un arror que Israel ataque a Irán. No me gustaría que Israel o USA ataquen a Irán.

 2. yeagov ha dit:

  Es cierto que no todos los ministros del gobierno israelí están convencidos de que el ataque fuera un éxito y los militares temen el coste que les supondría ya que el raid tendría que sobrevolar varios países lo que pondría a los iraníes en alerta.
  Sin embargo creo que hay que borrar del mapa las instalaciones nucleares iraníes e incluso debilitar su potencia militar antes de que ésta sea empleada porqué es los dirigentes iraníes han amenazado con atacar a sus vecinos e incluso a Europa. Rafsanyani amenazó con disparar cohetes en todas las direcciones, y en estos momentos sus cohetes alcanzan la mitad de Europa.
  Voy a ser un poco cruel, prefiero que arrasen la central nuclear iraní de Busehr y otras instalaciones militares y nucleares iraníes y que le caiga un misil a Ahmadinejad y a los clérigos chiitas que gobiernan ese país a que caiga un solo misil en mi ciudad.
  Irán atacará en cuanto sus armas estén listas, no se puede permitir que ese hitler islámico llegue a tener la capacidad de atacar.

 3. Entiendo..al parecer para algunos los esfuerzos diplomáticos- para detener el programa nuclear iraní- fracasaron; la amenaza de usar la fuerza – e, incluso, el uso real
  de la fuerza – parecen ser las únicas medidas preventivas viables. Entiendo también que dentro de la comunidad internacional, Israel parece ser el más preocupado sobre las perspectivas de un Irán nuclear Entiendo que piensan que la acción militar -contra las instalaciones nucleares iraníes- implica muchos riesgos y complicaciones pero que la dificultad es exagerada y que la inacción acarrearía peores consecuencias.

  Entiendo que para la Inteligencia de las fuerzas de defensa de Israel el punto de no retorno fue en marzo de 2006. La idea al parecer es que , el término “punto de no-retorno” se refiere, probablemente, a cierta medida de la madurez tecnológica nuclear de Irán entiendo.

  Por otro lado se encuentran los paises de medio oriente que de cara a la opinión pública intentan disentir por motivos políticos con la OTAN (que afirma que Irán nuclear es un peligro para la paz mundial debido a la inestabilidad de sus gobiernos) pero proponiendo al mismo tiempo que cada país es libre de determinar la tenencia de un arsenal nuclear, con lo que yo a veces concuerdo, pero entiendo la pòsición contraria también en caso de una guerra nuclear en el mundo.
  Los chinos .no ven como conveniente el incremento del arsenal nuclear mundial pero apoyar a la OTAN es ir contra sus propios intereses.

  El juego de la política y la diplomacia seguirá siendo complejo creo yo.

 4. yeagov ha dit:

  Atacar y destruir el programa nuclear iraní tiene muchos riesgos, no hacerlo también. Sin armas nucleares Irán podría responder atacando a todos los países al alcance de sus misiles, algo que ha amenazado con hacer si les destruyen las instalaciones en que se desarrolla el programa nuclear, pero si desarrollan ese programa nuclear la amenaza es mayor. Evidentemente preferimos que no nos ataquen con nada pero que preferimos un misil convencional o una bomba atómica.
  Si a Hitler lo hubieran matado en cuanto llegó al poder y empezó a desarrollar su programa armamentístico nos habríamos ahorrado 6 años de guerra y millones de muertos, muchos de ellos en campos de exterminio. A Irán aún se le pueden parar los pies antes de que sea capaz de convertir en desiertos radioactivos todo lo que hay en 2000 kilómetros a su alrededor.
  Creo que la diplomacia ha fracasado como fracasó con Hitler. Recuerda que Hitler iba se metió en los sudetes y acabó zampándose Checoslovaquia, ante las amenazas de guerra dijo que no iría más allá, y fue más allá. La guerra que se quiso evitar acabó llegando y tuvo un precio muy alto.
  El deriva del régimen iraní ha ido más allá de lo aceptable.

 5. Entiendo, la OTAN ha dicho qué un Irán nuclear es un peligro para la paz mundial por la inestabilidad de sus gobiernos.. ¿eso significa que si cambia el gobierno de Irán, ellos pueden desarrollar su energía nuclear con fin pacífico?

  Tú dices que aun sin armas nucleares Irán podría responder atacando a todos los países al alcance de sus misiles, algo que ha amenazado con hacer si les destruyen las instalaciones en que se desarrolla el programa nuclear Yo creo que eso es una exageración. Yo creo que hay otras formas de enfrentar un ataque contra sus instalaciones nucleares y es en primer lugar romper relaciones diplomáticas con los países que hagan eso y sus aliados; (siempre que no ataquen a la población civil y sólo destruyan las instalaciones; porque si atacan a la población civil creo que tendrían que responder al ataque especialmente si ocupan su territorio); y establecería otras relaciones diplomáticas o las reforzaría con los países que son sus aliados y los apoyarían.

  Creo que exageras también cuando dices que Irán atacaría a todos los países al alcance de sus misiles, no, no es así, creo yo, sólo atacaría a sus enemigos si es atacado y ocupado su territorio; Irán tiene amigos o aliados en su entorno..y también en América Latina.
  Tu dices que si desarrollan el programa nuclear la amenaza es mayor, si para sus enemigos, si los atacan, pero no para el resto de los países. ¿Un Irán nuclear en el gobierno del sha de Irán no es un peligro para Irán y sus aliados, pero un Irán nuclear de una revolución Islámica, si lo es?

  De todos modos creo que la imagen que das de Irán como una especie de Némesis capaz de convertir en desierto radioactivo todo lo que hay a su alrededor en 2000 kilometros me parece demasiado, la radiactividad también los alcanzaría a ellos. USA lanzó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki lejos de su territorio, se las lanzó a los japoneses no a su alrededor.

  Creo que la revolución islámica es una cosa y que Hitler occidental con cruz gamada es otra..

 6. yeagov ha dit:

  Imagina que tu vecino se dedica a hacerse el chulo diciendo que tiene una pistola de gran calibre con la que matará a todos, cuando viene la policía se niega a que registren su casa y niega tener el arma pero afirma que si la tuviera haría lo que dice. Ese vecino amenaza a todos con organizar un lío impresionante si la policía vuelve a visitarle, y cuando la policía le exige que deje de amenazar el niega haberlo hecho pero que está muy molesto y a lo mejor agrede a alguien. Ese vecino que amenaza y niega que lo hace mientras lo hace, es Irán, el arma podrían ser los misiles balísticos, quizá con ojivas nucleares, la OIEA es la policía.
  ¿Cambiar de gobierno solucionaría el conflicto?, preguntas. Substituir a Ahmadinejad no serviría de nada, el gobierno de Irán es el consejo de la revolución islámica, gobierno que nadie elige pero si que gobierna y decide. Derrocar a este consejo de la revolución podría ser una posibilidad pero me parece que sucedería lo mismo que en Irak. Controlan todos los resortes del poder, si los derrocas del poder todo el sistema se hunde, es lo que sucedió en Irak cuando cayó Saddam, el régimen controlaba todo, al desaparecer el régimen Irak se convirtió en un caos cuando había sido un país en el que el régimen lo controlaba todo.
  A Irán solo le queda Siria en la zona como amigo, Si empezaran a caer misiles sobre Arabia Saudita y los demás países del Golfo, estos podrían decidir atacar aunque solo fuera por orgullo. Israel no se andaría con bromas si caen misiles en Tel Aviv o Jerusalén. ¿Crees que no pasaría nada si cayeran misiles en países de la UE?.
  Irán puede creer que mediante esos ataques a sus enemigos podría extender su versión del Islam, incluso en otros Estados islámicos que no siguen esa rama del Islam.
  Estados Unidos solo quiso dar un golpe terrible al Japón para forzar una rendición. Irán podría pensar en que ya que todo está perdido arrastrarnos a todos a la destrucción. Sería algo parecido a lo que hacen los terroristas suicidas pero a lo bestia.

 7. Creo que el ejemplo no es bueno, que la imagen no es correcta ya que un país no es exactamente como el vecino/vecindario de una población; cada país tiene su propia constitución, leyes, policía, creo que no debe entrar policía de otro país a revisar un territorio ajeno, lo considero una mala práctica si es así.

  Si un país agrede a otro por supuesto es una declaración de guerra y/o ruptura de relaciones diplomáticas, que creo es lo mejor cuando hay conflicto entre países que aparentemente no tienen una solución, ni a corto ni a largo plazo. Aunque existe la justicia de la ONU que creo es la última instancia.

  Yo creo que cambiar el régimen iraní depende de su propio pueblo no de los extranjeros y menos de extranjeros que ni siquiera son vecinos territoriales. No entiendo, por qué Irán iba a lanzar misiles contra Arabia saudita si ellos no los atacan, y menos contra la Unión europea que participa en la OTAN? Todos ellos son islámicos pero reconozco que Ios iraníes no son árabes. Yo no creo que los emiratos árabes quieran destruir lo que han construido con el petróleo, las nuevas ciudades, por ejemplo, Dubai. Sólo un bárbaro podría querer destruir eso.

  Tampoco creo que a Irán le interese que todos sean shiitas como las mayorías de su país; existen otras religiones también en Irán y considerando que no son árabes sino persas, no creo que les interese lo que son otros fuera de su territorio. Yo creo que hay muchas palabras que se utilizan en la política y diplomacia que son sólo como para “asustar” a los otros. Por ejemplo Chávez dijo que se acaba el mundo si hay una guerra nuclear.

  Si, con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki terminaron la guerra, pero creo que es algo bárbaro, es un buen ejemplo para no querer una guerra.

 8. yeagov ha dit:

  Si Irán se convierte en una amenaza y va camino de hacerlo, no solo para Israel, también amenaza a Arabia Saudita, habrá que ponerlos en su sitio. Irán pretende armas nucleares porqué sabe que en caso de guerra convencional tiene todas las de perder. Hasta ahora el régimen iraní ha financiado el terrorismo, recordaré los dos atentados en Buenos Aires contra la embajada israelí y la AMIA, llevado a cabo por personas que hoy son miembros del gobierno y en algún caso en busca y captura. Irán por la vía convencional difícilmente vencerá a Israel, si no lo lograron cinco Estados árabes atacando a la vez y desde todas las direcciones, menos lo logrará Irán en solitario o con la ayuda de Hamás y Hezbolá.

  El conflicto entre Irán e Israel no tiene razón de ser. Irán no debería tener razones para atacar a Israel. Hay unos 1500 kilómetros entre Tel Aviv e Irán por carretera, menos en línea recta y deben cruzar Irak, Siria y/o Jordania para llegar hasta Israel. No creo que a los iraquíes les haga gracia ver pasar miles de tanques y soldados iraníes por su territorio para atacar a Israel. Lo mismo digo de los misiles. El conflicto entre ambos países solo se justifica por la ideología islamofascista del régimen iraní. Todo el discurso de los dirigentes iraníes se basa en proferir la amenaza de destruir Israel solo porqué están ahí. Desgraciadamente las amenazas contra la UE y Arabia Saudita del régimen iraní están ahí. Fíjate que cuando se habló del escudo antimisiles de la OTAN el régimen iraní protestó y después amenazó con atacar. Las amenazas contra Arabia Saudita tienen que ver con dos razones: Arabia es un competidor de Irán con el petróleo, y se trata de dos modelos de Islam diferentes, Irán es chiita, Arabia es suní. Es decir, es un conflicto económico y religioso.

  El Islam es una religión en expansión, lo hacen mediante la conversión pacífica o forzada, y aspiran a poder imponer el Islam allí donde no está el Islam. Si, en Irán están los zoroastrianos, y tienen serias dificultades con el régimen.

  Estados Unidos usó la guerra sin saber muy bien cuales podían ser las consecuencias, algún teórico de la época temía que cuando estallara la bomba se iniciaría una reacción en cadena que destruiría la Tierra, por suerte no fue así, pero cuando lanzaron la bomba en Hiroshima no sabían muy bien que podía pasar. El uso de armas de destrucción masiva ha sido usado por casi todas las potencias pero ahora empieza a asumirse que eso conlleva un riesgo inaceptable. El temor es que este tipo de armas acaben en manos de terroristas nihilistas. ¿Crees que a alguien que se hace volar con dinamita le importará mucho si en lugar de hacerlo con dinamita se revienta con una bomba atómica?. En los regímenes islámicos hay un componente nihilista, pueden considerar que con tal de ir al paraíso con las 70 uríes vale la pena mandarnos a todos al cuerno con una gran explosión nuclear. Por eso no se puede permitir que esos psicópatas islámicos tengan armas nucleares.

 9. Yo no creo que Irán quiera atacar a Israel, como tú bien dices hay “unos 1500 kilómetros entre Tel Aviv e Irán por carretera, menos en línea recta y deben cruzar Irak, Siria y/o Jordania para llegar hasta Israel.” Y si fuesen atacados destruyéndoles sus instalaciones nucleares tampoco creo que ataquen a Israel, sólo romperían relaciones con ellos y tal vez con sus aliados. En el caso que fuera atacada su población civil desarmada, no se que haría Irán, salvo defenderse en su propio territorio, no creo que ataque territorio israelí y no creo que a Israel le convenga hacer una guerra en territorio iraní que no podría controlar por su extensión y por la población mayor que la de ellos. Creo que nunca podría hacer esa guerra solo a menos que se metiera USA, que no creo que lo haga, por los problemas internos de dinero que tienen. No se si el congreso les autorizaría dinero que no tienen para hacer una guerra en Irán ycuando están retirando incluso tropas de otros territorios.
  Yo creo que el lenguaje de las amenazas es sólo palabrería mientras eso no se traduzca en uso de la fuerza real que no creo que parta de Irán, más bien un ataque partiría de Israel si se llega a producir, pienso yo.
  No creo tampoco que los países árabes quieran entrar en una guerra con Irán, especialmente cuando están haciendo todos los esfuerzos por solucionar la violencia en Siria. No creo que los expertos de USA no supieran lo que iba a suceder si lanzaban una bomkba atómica en Japón, creo que lo sabían muy bien, los que no lo sabían era los pueblos que se vieron sorprendidos por esa acción.

  Los pueblos islámicos si tu no los atacas ellos no te atacan.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.859 hits
Novembre 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: