L’IRAN CONTRA TOTS

1

30 Novembre 2011 per yeagov


 
L’IRAN CONTRA TOTS

El règim iranià ha decidit enfrontar-se a tothom, de moment només són amenaces però mentrestant els seus dirigents polítics i religiosos i els seus comandaments militars adverteixen als seus veïns que els atacaran si ells són atacats van construint un arsenal en què s’inclouen armes nuclears i míssils balístics de llarg abast.
 
IRAN CONTRA TURQUIA
 
El general Amir Alí Hayizadeh, cap de la secció aeroespacial de la Guàrdia Revolucionària iraniana ha amenaçat a Turquia amb atacar les instal•lacions de l’escut antimíssils de l’OTAN que hi ha a Turquia. “Ens estem preparant. Si detectem qualsevol amenaça contra l’Iran el nostre objectiu serà l’escut antimíssils de l’OTAN a Turquia i després atacarem altres objectius”. No queda clar que consideren els iranians una amenaça. Atacaran Turquia si l’escut antimíssils abat un míssil iranià que creua l’espai aeri turc?. Li estan dient a Turquia que no es defensi.
 
Per cert, no s’havien fet tan amics per anar a matar kurds?. I ara l’Iran amenaça Turquia.
 
Segons Hayizadeh l’escut antimíssils de l’OTAN és un truc per salvar Israel. Si fos així el sistema s’hauria instal•lat a Israel i no a Turquia. Israel ha desenvolupat el seu propi sistema antimíssils. A Iran li preocupa que hi hagi un sistema de defensa de l’OTAN que protegeix països als quals el règim iranià amenaça cada dia.
 
Hayizadeh afirma que “estem segurs que el sistema antimíssils està desplegat pels Estats Units per a beneficiar el règim sionista, però per enganyar al món, especialment al poble turc, que diuen que el sistema pertany a l’OTAN”. Segons aquest general iranià els turcs “hem comprés això i estem segurs que els musulmans turcs frenaran ells mateixos aquest complot” que segons el general Hayizadeh serveix per defensar Israel i els mateixos turcs “desmuntaran en peces aquest sistema antimíssils”. Delirant Iran. Aquest boig és el cap d’una unitat d’elit de l’exèrcit iranià. Els iranians s’oposen a la instal•lació d’aquest sistema antimíssils perquè creuen que s’ha instal•lat a Turquia per impedir els atacs des de l’Iran. Doncs, així és, però és que és l’Iran el país que ha amenaçat d’atacar Europa (i Israel), seria ridícul instal•lar l’escut antimíssils pensant en un atac des de Liechtenstein, el Vaticà o Andorra, amb tots els respectes per aquests tres països.
 
IRAN CONTRA LA GRAN BRETANYA
 
En un país com l’Iran ningú pixa sense el permís dels aiatol•làs un grup d’estudiants islàmics han assaltat l’Ambaixada de la Gran Bretanya a Teheran causant danys, destruint la bandera de la legació diplomàtica i rapinyant la documentació de la seu diplomàtica. La protesta va ser convocada per organitzacions ultres per protestar contra les mesures del govern britànic que va donar suport a sancions econòmiques. Els estudiants islàmics van assaltar l’Ambaixada britànica en presència de la policia.
 
L’any 1979 els estudiants islàmics, entre els que hi havia Mahmud Ahmadinejad, van assaltar l’Ambaixada dels Estats Units amb el suport del règim dels aiatol•làs, aquesta vegada li ha tocat el rebre als britànics. Els estudiants cridaven “anem a apoderar-nos de l’Ambaixada britànica”, “mort a Anglaterra”, “mort a Israel”, “mort als Estats Units”.
 
Recentment el Parlament iranià va ratificar una llei que reduïa les relacions amb la Gran Bretanya a nivell de l’encarregat de negocis, fet que suposa la retirada d’ambaixadors. Diria que els britànics després d’aquest atac contra la seva ambaixada decidiran trencar relacions amb el règim totalitari iranià. Un fet com aquest en altres èpoques hauria suposat la declaració de guerra ipso facto.
 
IRAN AMENAÇA ISRAEL
 
El ministre de defensa iranià i terrorista a temps parcial, el general Ahmed Vahidi va advertir que atacarien Israel amb 150000 míssils si Israel ataca l’Iran. El ministre terrorista iranià Vahidi està a la llista internacional de busca i captura per la seva responsabilitat en l’atac contra l’AMIA i l’Ambaixada iraniana a Buenos Aires fa 17 anys. Segons el ministre terrorista Vahidi davant de 50000 Basij, tropes paramilitars, al complex nuclear de Bushehr “Iran no és Iraq ni Afganistan, si els nord-americans cometen l’error d’atacar l’Iran, els ensenyarem com es lluita” i després va dir que “Israel ha de ser castigada pel que li ha fet als musulmans a Palestina i al Líban”. Va amenaçar d’atacar l’escut antimíssils emplaçat a Turquia si els Estats Units i Israel ataquen les instal•lacions nuclears iranianes.
 
IRAN ATACARÀ INSTAL•LACIONS NUCLEARS ISRAELIANES
 
Un altre general, Yadollah Javani, de la Guàrdia Revolucionària ha amenaçat que atacaran molts objectius a Israel incloent-t’hi les instal•lacions nuclears. Diversos oficials iranians han fet públiques amenaces contra Israel.
 
EXPLOSIÓ A ISPAHAN
 
S’ha produït una explosió en una instal•lació d’enriquiment d’urani a prop de Ispahan. Després de fer-se pública la notícia sobre aquesta explosió l’assumpte va ser tapat i no se sap que va succeir realment. Aquest fet s’ha produït dues setmanes més tard d’una altra explosió en una altra base militar iraniana en què van morir una vintena de membres de la Guàrdia Revolucionària quan estaven traslladant munició.
 
Sempre és trist que es produeixin morts però amb una mica de sort els iranians es faran volar a si mateixos i estalviaran la feina.
 
Conclusions
 
Si se’ls ataca això els donarà la legitimitat per atacar a tots els països que estan a l’abast dels seus míssils, i hi ha el perill que decideixin usar míssils amb ogives nuclears però res no garanteix que no ho facin igualment. Tot el temps que tinguin els permetrà armar-se més i millor, l’Iran és una amenaça creixent tal com creix el nombre dels seus míssils i l’abast.
 
L’Iran és un país medieval, per tant no podem tractar aquesta amenaça amb el raonament modern sinó amb el raonament que ells amb la seva mentalitat medieval podran entendre millor. Si l’Iran ha decidit amenaçar a tots els països que estan a l’abast dels seus míssils haurien d’atacar l’Iran fins a deixar-los militarment tan afeblits que no tornin a convertir-se en una amenaça.
 
El temps és fonamental. A l’Iran se l’hauria d’haver atacat fa temps, atacs centrats en el seu poder militar. Els dirigents iranians estan cada dia més bojos però són bojos molt perillosos.
 
Una referència a la situació social, política i militar del Món Àrab.
 
Estem veient com estan sent derrocats règims totalitaris als països àrabs, però els nous règims islamistes que estan apareixen com bolets a tot el món àrab poden començar a ser un problema. Convindria debilitar la capacitat militar de tots aquests països. O els debilitem o acabarem vestint gel•laba i pregant en direcció a La Meca.

IRÁN CONTRA TODOS

El régimen iraní ha decidido enfrentarse a todo el mundo, de momento sólo son amenazas pero mientras sus dirigentes políticos y religiosos y sus mandos militares advierten a sus vecinos que les atacarán si ellos son atacados van construyendo un arsenal en el que se incluyen armas nucleares y misiles balísticos de largo alcance.
 
IRÁN CONTRA TURQUÍA
 
El general Amir Alí Hayizadeh, jefe de la sección aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado a Turquía de atacar las instalaciones del escudo antimisiles de la OTAN que hay en Turquía. “Nos estamos preparando. Si detectamos cualquier amenaza contra Irán nuestro objetivo será el escudo antimisiles de la OTAN en Turquía y luego atacaremos otros objetivos “. No queda claro que consideran los iraníes una amenaza. ¿Atacarán Turquía si el escudo antimisiles abate un misil iraní que cruza el espacio aéreo turco?. Le están diciendo a Turquía que no se defienda.
 
Por cierto, ¿no se habían hecho tan amigos para ir a matar kurdos?. Y ahora Irán amenaza Turquía.
 
Según Hayizadeh el escudo antimisiles de la OTAN es un truco para salvar a Israel. Si fuera así el sistema debería instalado en Israel y no en Turquía. Israel ha desarrollado su propio sistema antimisiles. En Irán le preocupa que haya un sistema de defensa de la OTAN que protege países a los que el régimen iraní amenaza cada día.
 
Hayizadeh afirma que “estamos seguros de que el sistema antimisiles está desplegado por Estados Unidos para beneficiar al régimen sionista, pero para engañar al mundo, especialmente al pueblo turco, que dicen que el sistema pertenece a la OTAN“.Según este general iraní los turcos “han comprendido esto y estamos seguros de que los musulmanes turcos frenarán ellos mismos este complot” que según el general Hayizadeh sirve para defender Israel y los mismos turcos “desmontarán en piezas este sistema antimisiles“. Delirante Irán. Este loco es el jefe de una unidad de élite del ejército iraní. Los iraníes se oponen a la instalación de este sistema antimisiles porque creen que se ha instalado en Turquía para impedir los ataques desde Irán. Pues, así es, pero es que es Irán el país que ha amenazado con atacar Europa (e Israel), sería ridículo instalar el escudo antimisiles pensando en un ataque desde Liechtenstein, el Vaticano o Andorra, con todos los respetos para estos tres países.
 
IRÁN CONTRA GRAN BRETAÑA
 
En un país como Irán nadie mea sin el permiso de los ayatolás un grupo de estudiantes islámicos asaltaron la Embajada de Gran Bretaña en Teherán causando daños, destruyendo la bandera de la legación diplomática y rapiña la documentación de la sede diplomática. La protesta fue convocada por organizaciones ultras para protestar contra las medidas del gobierno británico que apoyó a sanciones económicas. Los estudiantes islámicos asaltaron la Embajada británica en presencia de la policía.
 
En 1979 los estudiantes islámicos, entre los que había Mahmud Ahmadineyad, asaltaron la Embajada de Estados Unidos con el apoyo del régimen de los ayatolás, esta vez le ha tocado el recibir a los británicos. Los estudiantes gritaban “vamos a apoderarnos de la Embajada británica“, “muerte a Inglaterra“, “muerte a Israel “, ” muerte a Estados Unidos “.
 
Recientemente el Parlamento iraní ratificó una ley que reducía las relaciones con Gran Bretaña a nivel del encargado de negocios, lo que supone la retirada de embajadores. Diría que los británicos después de este ataque contra su embajada decidirán romper relaciones con el régimen totalitario iraní. Un hecho como este en otras épocas habría supuesto la declaración de guerra ipso facto.
 
IRÁN AMENAZA ISRAEL
 
El ministro de defensa iraní y terrorista a tiempo parcial, el general Ahmed Vahidi advirtió que atacarían Israel con 150.000 misiles si Israel ataca Irán. El ministro terrorista iraní Vahidi está en la lista internacional de busca y captura por su responsabilidad en el ataque contra la AMIA y la Embajada iraní en Buenos Aires hace 17 años. Según el ministro terrorista Vahidi ante 50.000 Basij, tropas paramilitares, en el complejo nuclear de Bushehr “Irán no es Irak ni Afganistán, si los estadounidenses cometen el error de atacar Irán, les enseñaremos cómo se lucha” y después dijo que “Israel debe ser castigada por lo que le ha hecho a los musulmanes en Palestina y el Líbano“. Amenazó con atacar el escudo antimisiles emplazado en Turquía si los Estados Unidos e Israel atacan las instalaciones nucleares iraníes.
 
IRÁN Atacará INSTALACIONES NUCLEARES ISRAELÍES
 
Otro general, Yadollah Javán, de la Guardia Revolucionaria ha amenazado que atacarán muchos objetivos en Israel incluyendo las instalaciones nucleares. Varios oficiales iraníes han hecho públicas amenazas contra Israel.
 
EXPLOSIÓN en Ispahán
 
Se ha producido una explosión en una instalación de enriquecimiento de uranio cerca de Ispahán. Tras hacerse pública la noticia sobre esta explosión el asunto fue tapado y no se sabe que sucedió realmente. Este hecho se ha producido dos semanas más tarde de otra explosión en otra base militar iraní en el que murieron una veintena de miembros de la Guardia Revolucionaria cuando estaban trasladando munición.
 
Siempre es triste que se produzcan muertes pero con un poco de suerte los iraníes se harán volar a sí mismos y ahorrarán el trabajo.
 
Conclusiones
 
Si se les ataca esto les dará la legitimidad para atacar a todos los países que están al alcance de sus misiles, y existe el peligro de que decidan usar misiles con ojivas nucleares pero nada garantiza que no lo hagan igualmente. Todo el tiempo que tengan les permitirá armarse más y mejor, Irán es una amenaza creciente como crece el número de sus misiles y su alcance.
 
Irán es un país medieval, por lo tanto no podemos tratar esta amenaza con el razonamiento moderno sino con el razonamiento que ellos con su mentalidad medieval podrán entender mejor. Si Irán ha decidido amenazar a todos los países que están al alcance de sus misiles deberían atacar a Irán hasta dejarlos militarmente tan debilitados que no vuelvan a convertirse en una amenaza.
 
El tiempo es fundamental. En Irán se le debería haber atacado hace tiempo, ataques centrados en su poder militar. Los dirigentes iraníes están cada día más locos pero son locos muy peligrosos.
 
Una referencia a la situación social, política y militar del Mundo Árabe.
 
Estamos viendo cómo están siendo derribados regímenes totalitarios en los países árabes, pero los nuevos regímenes islamistas que están apareciendo como setas en todo el mundo árabe pueden comenzar a ser un problema. Convendría debilitar la capacidad militar de todos estos países. O los debilitamos o acabaremos vistiendo chilaba y orando en dirección a La Meca.

One thought on “L’IRAN CONTRA TOTS

 1. Lamento mucho lo que sucede con Irán, un país que es miembro fundador de la ONU ( La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco (California), por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas y, alli estaba Irán), y que firmó el acuerdo/tratado de no proliferación de armas nucleares, desarne y uso pacífico de la energía nuclear – abierto a las firmas de los países el 1 de julio de 1968, tratado que muchos otros países no han firmado.

  El 22 de noviembre 2011, el embajador iraní ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pidió que se deje de hablar a su país “con el lenguaje de la amenaza” respecto a su programa nuclear, y mantuvo que Irán está dispuesto a dialogar y cooperar. Dijo que “si usted le dice a un iraní ‘debe hacer esto o aquello’, su respuesta será un ‘no’ en voz alta. Pero si le pregunta educadamente que haga algo, hará todo lo posible por hacerlo”.

  Los acontecimientos se han ido agudizando en torno al tema de la energía nuclear iraní, y también creo, como otros, que han transformado en asunto político algo que podría haber sido simplemente un asunto técnico. Y que no han sido capaces de negociar con los iraníes las eventuales dimensiones de su programa militar. ,

  La Agencia de la OIEA, entregó un informe el 8 de noviembre que señala “que Irán ha realizado trabajos para desarrollar armas nucleares, aunque admite que no hay pruebas de que haya decidido fabricarlas.”. Yo no se como pueden probar intenciones de las personas o países. Irán dice que cómo se pueden defender de acusacioones que no pueden presentar ninguna prueba. La gente de la OIEA habla de indicios, pero no pueden probar que las intenciones de Irán sean fabricar armas nucleares para atacar a los demás países.

  Irán dice que ellos son un país responsable y respetan los compromisos del Tratado de No Proliferación, y que van a continuar su cooperación con la agencia, y que los inspectores podrán continuar con sus visitas y las cámaras de la agencia seguirán filmando las actividades

  Creo que el conflicto que se ha suscitado entre Gran Bretaña e Irán es algo aparte de alguna manera. Y se ha agudizado porque Gran Bretaña decidió nuevas medidas de sanción financiera contra Irán. La respuesta natural e inmediata por parte de Irán fue reducir los lazos con el reino Unido. pero lamentablemente eso no se detuvo allí, sino que esas medidas generaron ira entre los estudiantes universitarios y seguramente mucha otra gente los cuales actuaron violentamente contra la embajada británica, como actúan muchos de nuestros grupos radicales cuando queman una bandera nortamericana. Y no estoy justificando esas acciones porque para mi son repudiables. Y una cosa trae a la otra, el 30 de noviembre el Reino Unido decidió expulsar a todos los diplomáticos iraníes en el plazo de 48 horas como respuesta al asalto de su embajada y otras instalaciones británicas en Teherán y el mismo día 30 como respuesta el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán decidió también expulsar a todo el personal de la Embajada británica en Teherán, en respuesta a la decisión de del Gobierno británico de cerrar la Embajada de Irán en Londres y expulsar a su personal diplomático.
  Aunque ambos países no han cortado del todo sus lazos, dicen. Las relaciones entre Gran Bretaña e Irán han tenido muchos altibajos desde 1988 en que aparentemente se habían normalizado.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.683 hits
Novembre 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Enllaços més clicats

 • Cap

Entrades més vistes

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: