ARIAS CAÑETE, EL TORRENTE DE LA POLÍTICA ESPANYOLA

7

23 Desembre 2011 per yeagov


 

 
ARIAS CAÑETE, EL TORRENTE DE LA POLÍTICA ESPANYOLA
 
 
Arias Cañete va ser ministre d’agricultura durant el govern d’Aznar, i tornarà a assumir aquest mateix ministeri en el govern de Mariano Rajoy que ja ha pres possessió del càrrec. El ministeri d’agricultura també assumeix les responsabilitats sobre alimentació i medi ambient. Arias Cañete és una mena de Torrente de la política espanyola. Per a qui no ho sàpiga, Torrente és un policia masclista, feixista i groller interpretat per José Luís Segura, que ha creat la saga de més èxit del cinema espanyol. Doncs bé, Cañete, com he dit, és el Torrente de la política espanyola. El personatge és conegut principalment per la seva fatxenderia i les declaracions poc assenyades.
 
Pla Hidrològic Nacional
 
Quan era ministre del govern Aznar va ser l’època del Pla Hidrològic Nacional que el PP va voler impulsar aprofitant la majoria absoluta que tenien i Arias Cañete va declarar llavors: “No, sortir, surt per collons… Perquè el Pla Hidrològic o surt en aquesta legislatura o no surt mai. Perquè passen dues coses: que tenim majoria i hem perdut a l’Aragó. Ja li dic ara que serà així. Aquesta vegada surt per nassos… El desembre surt de les Corts i entra a tramitar-se la Llei que serà un passeig militar. Tingui vostè la seguretat que el president ha dit en el Consell de Ministres – estant jo – que això sortia per ous”. Cal dir, que arran de la derrota electoral de l’any 2004 el nou govern va derogar el Pla Hidrològic Nacional i Cañete que prometia un “passeig militar” devia quedar-se amb un pam de nas. Arias Cañete havia promès a un grup d’agricultors murcians que el PHN sortiria – s’aprovaria – per ous i que la seva aprovació pel Congrés dels Diputats seria un “passeig militar”, però va ser un dels petits Waterloo del PP que van trobar-se amb una forta oposició. Quin era el propòsit del PHN?. Principalment era construir una infraestructura per transportar l’aigua de l’Ebre fins a Alacant i Múrcia. Tot i que Cañete prometés als agricultors murcians l’aprovació d’aquest projecte la realitat és que aquesta aigua hauria servit per alimentar el gran nombre de complexos turístics i camps de golf que van anar apareixent com bolets gràcies a les polítiques del Partit Popular. El PHN tenia una forta oposició a les comarques tarragonines, especialment el Delta de l’Ebre. Llavors Cañete volia aprofitar la majoria absoluta que tenia el PP i que havien perdut a l’Aragó. Curiosament cap dels dos territoris principals per on transcorre l’Ebre, l’Aragó i Catalunya, estaven llavors en mans del PP, al meu entendre i si tenim en consideració tot plegat em sembla que el govern Aznar amb el ministre Cañete intentaven causar danys econòmics conscientment a Catalunya i l’Aragó i afavorir a territoris sota el control del PP com eren Alacant i Múrcia.
 
Un Partit Popular amb majoria absoluta i un ministre que va veure com el seu pla estrella se n’anava a en orris l’any 2004 quan van perdre les eleccions i que ara tornen amb una majoria encara més absoluta, repetint alguns dels que llavors van ser ministres.
Conflicte d’interessos
 
Arias Cañete ja és el ministre d’agricultura i medi ambient, un ministre que té 325000 euros en accions de companyies petrolieres (i set cotxes). En aquestes circumstàncies no crec que el senyor Arias Cañete faci res que perjudiqui els interessos de les petrolieres.
 
Quan va produir-se el desastre del Prestige va dir “afortunadament, la ràpida intervenció de les autoritats espanyoles allunyant el vaixell de les costes, fa que no tinguem por d’una catàstrofe ecològica, com ha succeït en altres ocasions, ni preveiem grans problemes a les aigües espanyoles ni pels recursos pesquers”. Van enviar el Prestige en un rumb erràtic fins que va enfonsar-se. La merda, perdó, el petroli que va anar sortint, filets de plastilina segons Rajoy, no només va emmerdar la costa atlàntica i cantàbrica espanyola, sinó també la portuguesa, la francesa i va arribar una mica de merda a les costes britàniques. Certament, ells no tenien por a una catàstrofe ecològica, no la tenien perquè eren uns inconscients i uns irresponsables. Les tres principals autoritats que llavors tenien responsabilitat en aquest assumpte van decidir que no era assumpte seu: El ministre de Foment, Francisco Álvarez Cascos estava rebent la xirimoia d’or i caçant cabres hispàniques, el president de la Junta de Galícia, Manuel Fraga mentre el Prestige embrutava la costa de la Comunitat Autònoma que de la que era president, es dedicava a tirotejar perdius a Toledo, i el cabdill Aznar estava intentant guanyar-se els galons d’estadista de nivell mundial llepant el cul de l’Imperator Bush.
Cañete i els immigrants
 
Segons Cañete, quan ja el seu partit estava a l’oposició i sabent que els immigrants no voten i per tant se’ls pot dir el nom del porc sense problemes va dir que “aquells cambrers meravellosos que teníem, que els demanàvem un tallat, un “nosequé”, la meva torrada amb crema, la meva amb sagí roig, porc, i a mi una de seitons en vinagre i venien i t’ho portaven ràpidament i amb una enorme eficàcia”. També va acusar els immigrants de col•lapsar els serveis sanitaris espanyols perquè “el col•lapse de les urgències és produeix perquè els immigrants ha descobert la grandesa del sistema sanitari espanyol. Algú que per fer-se una mamografia a l’Equador ha de pagar el sou de nou mesos, ve aquí a urgències i triga un quart d’hora. I “és una veritat evident que la immigració està poc formada”. Als que es pregunten els diria que anessin a alguna escola de la perifèria de Madrid al pati. No faig més comentaris. Hi ha enormes problemes d’integració cultural en aquest moment”. Altres dirigents del PP van atribuir als immigrants ser focus de malalties de tota mena i d’estar darrera de tots els actes delictius. Com vostès saben tots els espanyols que viuen sota el mantell protector del PP són gent que no emmalalteix mai i a les comunitats autònomes del PP no hi ha delinqüents espanyols, aquestes coses tan lletges són cosa només dels estrangers.
Cañete i les dones
 
Tampoc les dones s’han lliurat dels desafortunats comentaris d’Arias Cañete, sembla que aquest home no té prou insultant immigrants – que no voten a les eleccions espanyoles – i emprenyar els agricultors de l’Ebre – aquests si que voten i no els agrada gaire que els toquin l’Ebre – sinó que també va referir-se al regadiu i les dones en els següents termes: “El regadiu cal utilitzar-lo com a les dones, amb molta cura, que poden perdre-li a un”.
 
Ara que l’han tornat a nomenar ministre segurament tornarà a ser un dels principals contribuents a enriquir l’hemeroteca del disbarat polític.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIAS CAÑETE, EL TORRENTE DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA
 
Arias Cañete fue ministro de agricultura durante el gobierno de Aznar, y volverá a asumir este mismo ministerio en el gobierno de Mariano Rajoy que ya ha tomado posesión del cargo. El ministerio de agricultura también asume las responsabilidades sobre alimentación y medio ambiente. Arias Cañete es una especie de Torrente de la política española. Para quien no lo sepa, Torrente es un policía machista, fascista y grosero interpretado por José Luis Segura, que ha creado la saga de más éxito del cine español. Pues bien, Cañete, como he dicho, es el Torrente de la política española. El personaje es conocido principalmente por su chulería y las declaraciones poco sensatas.
 
Plan Hidrológico Nacional
 
Cuando era ministro del gobierno Aznar fue la época del Plan Hidrológico Nacional que el PP quiso impulsar aprovechando la mayoría absoluta que tenían y Arias Cañete declaró entonces: “No, salir, sale por cojones … Para que el Plan Hidrológico o sale en esta legislatura o no sale nunca. Porque pasan dos cosas: que tenemos mayoría y hemos perdido en Aragón. Ya le digo ahora que será así. Esta vez sale por narices … En diciembre sale de las Cortes y entra a tramitarse la Ley que será un paseo militar. Tenga usted la seguridad que el presidente ha dicho en el Consejo de Ministros – estando yo – que esto salía por huevos “. Hay que decir, que a raíz de la derrota electoral del año 2004 el nuevo gobierno derogó el Plan Hidrológico Nacional y Cañete que prometía un “paseo militar” debía quedarse con un palmo de narices. Arias Cañete había prometido a un grupo de agricultores murcianos que el PHN saldría – aprobaría – por huevos y que su aprobación por el Congreso de los Diputados sería un “paseo militar”, pero fue uno de los pequeños Waterloo del PP que encontraron con una fuerte oposición. ¿Cuál era el propósito del PHN?. Principalmente era construir una infraestructura para transportar el agua del Ebro hasta Alicante y Murcia. Aunque Cañete prometiera a los agricultores murcianos la aprobación de este proyecto la realidad es que esta agua habría servido para alimentar el gran número de complejos turísticos y campos de golf que fueron apareciendo como setas gracias a las políticas del Partido Popular. El PHN tenía una fuerte oposición en las comarcas tarraconenses, especialmente el Delta del Ebre. Entonces Cañete quería aprovechar la mayoría absoluta que tenía el PP y que habían perdido en Aragón.Curiosamente ninguno de los dos territorios principales por donde transcurre el Ebro, Aragón y Cataluña, estaban entonces en manos del PP, a mi entender y si tenemos en cuenta todo ello me parece que el gobierno Aznar con el ministro Cañete intentaban causar daños económicos conscientemente en Cataluña y Aragón y favorecer a territorios bajo el control del PP como eran Alicante y Murcia.
 
Un Partido Popular con mayoría absoluta y un ministro que vio como su plan estrella se iba a pique en 2004 cuando perdieron las elecciones y que ahora vuelven con una mayoría aún más absoluta, repitiendo algunos de los que entonces ser ministros.
Conflicto de intereses
 
Arias Cañete ya es el ministro de agricultura y medio ambiente, un ministro que tiene 325.000 euros en acciones de compañías petroleras (y siete coches). En estas circunstancias no creo que el señor Arias Cañete haga nada que perjudique los intereses de las petroleras.
 
Cuando se produjo el desastre del Prestige dijo “afortunadamente, la rápida intervención de las autoridades españolas alejando el barco de las costas, hace que no tengamos miedo de una catástrofe ecológica, como ha sucedido en otras ocasiones, ni prevemos grandes problemas en las aguas españolas ni por los recursos pesqueros “. Enviaron el Prestige en un rumbo errático hasta que se hundió. La mierda, perdón, el petróleo que fue saliendo, filetes de plastilina según Rajoy, no sólo liando la costa atlántica y cantábrica española, sino también la portuguesa, la francesa y llegó un poco de mierda en las costas británicas. Ciertamente, ellos no tenían miedo a una catástrofe ecológica, no la tenían porque eran unos inconscientes y unos irresponsables. Las tres principales autoridades que entonces tenían responsabilidad en este asunto decidieron que no era asunto suyo: El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos estaba recibiendo la chirimoya de oro y cazando cabras hispánicas, el presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga mientras el Prestige ensuciaba la costa de la Comunidad Autónoma que de la que era presidente, se dedicaba a tirotear perdices en Toledo, y el caudillo Aznar estaba intentando ganarse los galones de estadista de nivel mundial lamiendo el culo del Imperator Bush.
Cañete y los inmigrantes
 
Según Cañete, cuando ya su partido estaba en la oposición y sabiendo que los inmigrantes no votan y por lo tanto se les puede decir el nombre del cerdo sin problemas dijo que “aquellos camareros maravillosos que teníamos, que les pedíamos un cortado, un “nosequé”, mi tostada con crema, la mía con manteca rojo, cerdo, ya mí una de boquerones en vinagre y venían y te lo traían rápidamente y con una enorme eficacia “. También acusó a los inmigrantes de colapsar los servicios sanitarios españoles para que “el colapso de las urgencias se produce porque los inmigrantes ha descubierto la grandeza del sistema sanitario español. Alguien que para hacerse una mamografía en Ecuador tiene que pagar el sueldo de nueve meses, viene aquí a urgencias y tarda un cuarto de hora. Y “es una verdad evidente que la inmigración está poco formada”. A los que se preguntan les diría que fueran a alguna escuela de la periferia de Madrid en el recreo. No hago más comentarios. Hay enormes problemas de integración cultural en este momento “. Otros dirigentes del PP atribuyeron a los inmigrantes ser foco de enfermedades de todo tipo y de estar detrás de todos los actos delictivos. Como ustedes saben todos los españoles que viven bajo el manto protector del PP son gente que no adolece nunca y las comunidades autónomas del PP no hay delincuentes españoles, estas cosas tan feas son cosa sólo de los extranjeros.
Cañete y las mujeres
 
Tampoco las mujeres se han entregado los desafortunados comentarios de Arias Cañete, parece que este hombre no tiene suficiente insultando inmigrantes – que no votan en las elecciones españolas – y fastidiar a los agricultores del Ebro – estos si que votan y no les gusta mucho que les toquen el Ebro – sino que también se refirió al regadío y las mujeres en los siguientes términos: “El regadío hay que utilizarlo como a las mujeres, con mucho cuidado, que pueden perderle a uno”.
 
Ahora que lo han vuelto a nombrar ministro seguramente volverá a ser uno de los principales contribuyentes a enriquecer la hemeroteca del disparate político.

7 thoughts on “ARIAS CAÑETE, EL TORRENTE DE LA POLÍTICA ESPANYOLA

 1. Yo creo que hay que separar el gobierno de Aznar del gobierno de Rajoy pues son dos épocas y gobiernos distintos.
  Entiendo que la gestión del Agua en España “ha sido parte fundamental en la política de desarrollo económico del siglo XX, durante el cual el número de presas aumentó de cerca de 60 a más de mil. La infraestructura de riego aumento al mismo ritmo. Se estima que del regadío se obtiene el 50% de la producción agraria final”
  Yo creo que la gestión del Agua será también parte fundamental de la política de desarrollo económico de España… “un 18,5% de la producción de energía eléctrica era/es de origen hidráulico. Los embalses españoles, con una capacidad de almacenamiento de 54.000 hm³ – 50% del caudal de los ríos- juegan un papel importante en la reducción del impacto de sequías e inundaciones. Sin embargo, particularmente las sequías siguen siendo problemas graves en el país.” Esto nos hace pensar que este tema estará presente durante todo el gobierno de Rajoy. Lograr que el agua de los ríos españoles sea aceptable por ejemplo. Dicen que hay una sobrexplotación de los acuíferos lo cual hace que la gestión del agua sea realmente un problema. grave en la costa mediterránea. No hay un plan hidrológico entiendo yo, sino se trata de lograr un compromiso o pacto nacional para proteger el agua. Pueden también desalar el agua que es lo que hicieron en el gobierno de Rodríguez Zapatero.

  Entiendo que el nuevo ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente tiene o tendrá también otros problemas.

  Tu criticas a algunos de los ministros pero creo que hay que ver que es lo que pueden hacer hoy día,

 2. yeagov ha dit:

  Es cierto, son dos épocas diferentes pero algunos ministros de Aznar repiten con Rajoy, y el propio Rajoy fue ministro en los gobiernos de Aznar. Arias Cañete creo que va a ser el gran contribuyente a las hemerotecas de los disparates.
  Conociendo los precedentes no es para estar muy tranquilos.

 3. Te comprendo aunque yo creo que las personas pueden cambiar especialmente si los acontecimientos los obligan. El hecho que aparezcan las mismas personas en distintas épocas o gobiernos creo que es porque lo que algunos llaman clase política son las mismas personas. Me llama la atención por ejemplo que la ministra Saénz tenga sólo 40 años, es muy joven y por tanto será natural verla mucho tiempo en la política. Creo que pertenece a la nueva generación.

 4. yeagov ha dit:

  ¿Un político que aprenda de sus errores?. ¿Arias Cañete aprendiendo de sus errores?. No tendremos esa suerte. Los políticos tienen la habilidad de meter la pata repetidamente, y eso es porqué no suelen sufrir las consecuencias ellos si no los ciudadanos.
  Sáenz de Santamaría es joven, si, pero lleva mucho tiempo en política. Pero aparte del ministro expresidente de Lehman Brothers España, tenemos el retorno de dos ministros que lo fueron con Aznar: Montoro y Arias Cañete. Y hay que añadir a Rajoy que fue ministro con Aznar. Éste es un gobierno que huele muy mal. El ministro de defensa tiene intereses en la industria armamentística.
  Como decía la viñeta sobre el ministro de Lehman Brothers, solo faltaría que Rajoy hubiera hecho ministro de Industria a Paco el pocero. De ministro de comercio siempre podría nombrar a Francisco Correa.

 5. Quien es Paco el Pocero?
  Me sorprende que el ministro de Defensa tenga intereses en la industria armamentística, aquí no podría ser ministro, se armaría un gran escándalo..

 6. yeagov ha dit:

  Patricia: A lo mejor me equivoco, deseo equivocarme, no es escepticismo, es que en estos temas desgraciadamente no suelo equivocarme. En teoría en España también hay leyes que regulan las incompatibilidades de los cargos públicos, pero ¿conoces el dicho “hecha la ley, hecha la trampa”?.

  Paco Pocero es uno de esos personajes que ha medrado a costa de corromper a diestro y siniestro.
  http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Hernando

 7. Jaume, te entiendo y también desearía te equivocaras pero como lo explicas pareces tener razón, Nunca había escuchado el dicho que mencionas. Leí la biografía que aparece en Wikipedia y es sorprendente como logró hacer fortuna..cierto cuesta pensar que pudiese ser ministro.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.848 hits
Desembre 2011
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: