ISRAEL APAGARÀ ELS SEUS REACTORS NUCLEARS EN CAS DE GUERRA – L’ASCENS DE L’ISLAMISME FA PUJAR EL PREU DE LA LLUM A ISRAEL – A QUÈ JUGUEN ELS GERMANS MUSULMANS? – L’AVIÓ ESPIA ISRAELIÀ QUE “QUASI” VA SER ABATUT PELS TURCS – EHUD OLMERT JUTJAT PER CORRUPCIÓ

9

10 gener 2012 per yeagov


 
ISRAEL APAGARÀ ELS SEUS REACTORS NUCLEARS EN CAS DE GUERRA – L’ASCENS DE L’ISLAMISME FA PUJAR EL PREU DE LA LLUM A ISRAEL – A QUÈ JUGUEN ELS GERMANS MUSULMANS? – L’AVIÓ ESPIA ISRAELIÀ QUE “QUASI” VA SER ABATUT PELS TURCS – EHUD OLMERT JUTJAT PER CORRUPCIÓ

ISRAEL APAGARÀ ELS SEUS REACTORS NUCLEARS EN CAS DE GUERRA

Les centrals nuclears israelianes de Dimona i Nahal aturaran els seus reactors en cas de guerra per evitar, en cas que siguin atacades amb míssils i pateixin danys, que es produeixi una filtració radioactiva. Aquesta decisió va ser presa conjuntament pel comandament de rereguarda del Tzáhal i la comissió de l’energia atòmica d’Israel.

Creuen que el sistema integrat de míssils és perfectament capaç d’interceptar els míssils que puguin dirigir-se a Israel i que les instal•lacions nuclears estan molt ben fortificades, però reconeixen que qualsevol sistema defensiu pot ser penetrat, i davant d’aquesta possibilitat s’ha pres la decisió que l’activitat de les centrals nuclears s’aturarà en cas d’alerta de guerra i en cas que hi hagi atacs contra Israel.

S’estima que els atacs podrien venir de l’Iran, Síria, del sud del Líban controlat pel grup terrorista Hezbolà i de Gaza, des d’on actua Hamàs i altres grups terroristes palestins. Els atacs podrien ser realitzats mitjançant coets, míssils, avions tripulats o no tripulats. Iraq va atacar el reactor de Dimona l’any 1991 amb míssils SCUD però aquests míssils van fallar.

L’ASCENS DE L’ISLAMISME FA PUJAR EL PREU DE LA LLUM A ISRAEL

L’ascens de l’islamisme a Egipte està tenint per a Israel unes conseqüències negatives afegides ja que està fent pujar el preu de l’electricitat fins a uns preus rècord. Des de gener els israelians veuran com la seva factura elèctrica puja fins a un 24% degut a la interrupció del gas que subministrava Egipte que ha obligat als israelians a usar altres combustibles més cars (i contaminants).

Qui cregui a Occident que la caiguda de Mubarak i altres dictadors àrabs no tindrà conseqüències per a nosaltres que vagi prenent nota del que succeeix a Israel. Nosaltres també depenem del gas i derivats del petroli de països àrabs, el subministrament d’aquests productes pot veure’s dificultat per la situació política i social d’aquells països i això pot provocar que els preus s’enfilin.

Des de fa mesos el gasoducte que creua el Sinaí per subministrar gas natural egipci a Israel ha patit diversos atemptats terroristes i les noves autoritats egípcies han decidit pujar el preu que ambdós països havien acordat.

A QUÈ JUGUEN ELS GERMANS MUSULMANS?

Els Germans Musulmans van anunciar que no reconeixerien el tractat de pau amb Israel sota cap circumstància i que el sotmetran a un referèndum va afirmar un dels líders d’aquest grup islamista dies després que els Germans Musulmans aconseguissin la meitat dels escons a les últimes eleccions. Segons Rashad al Bayumi, segon dirigent del grup islamista al-Hayat “estem autoritzats a demanar-li al poble o al parlament electe que expressi la seva opinió sobre el tractat i (esbrinar) si comprometrà la llibertat i la sobirania popular”. Continua dient aquest dirigent que “prendrem les mesures legals amb respecte als tractats de pau” i “per a mi, no és vinculant, en absolut. El poble expressarà la seva opinió en aquesta matèria”. Suposem que realment celebren el referèndum, i suposem que els egipcis decideixen que s’ha de respectar el tractat de pau amb Israel, ho respectaran els islamistes?. Suposem que els egipcis decideixen trencar el tractat de pau, pensen declarar la guerra a Israel?. Els islamistes consideren que “Israel és una entitat enemiga” i es neguen a reconèixer l’Estat d’Israel i consideren que Israel a més d’una “entitat enemiga” és un “ocupant criminal i explotador”. Al Bayumi va advertir que cap representant dels Germans Musulmans es reunirà mai amb els israelians. “Jo no em permetria a mi mateix – va dir Al Bayumi – asseure’m amb un criminal” o “no cooperarem amb Israel amb cap situació”. Segurament els israelians deuen respondre que ells tampoc s’asseurien amb criminals i per això mateix no s’asseurien amb Al Bayumi.

Poc després els Germans Musulmans van informar als Estats Units que respectaran els pactes internacionals signats pels governs egipcis anteriors, incloent-hi el tractat de pau amb Israel. Que hem de creure?. Diuen una cosa i la contrària. Tampoc és cap garantia que signin acords perquè aquesta gent són capaços de signar i desdir-se’n cinc minuts després.

L’AVIÓ ESPIA ISRAELIÀ QUE “QUASI” VA SER ABATUT PELS TURCS

Això és com aquella gent que diu que una dona està mig embarassada. O ho està o no ho està, però no pot estar mig embarassada. Aquest cas de l’avió espia israelià que quasi va ser abatut és semblant. Analitzem els fets. La notícia diu que els turcs van detectar un avió no tripulat israelià sobrevolant Turquia. Segons els turcs “l’avió no tripulat Heron fou detectat espiant les casernes militars a la província de Hatai Khan, al sud de Turquia”, a prop de la frontera amb Síria, “l’aeronau va estar planejant sobre les forces turques per capturar imatges de les bateries de míssils i els equips de radars”. Un oficial turc va veure una llum brillant i va demanar que identifiquessin l’aparell, quan va rebre la confirmació de la identitat els soldats turcs van abandonar les seves posicions per por a un atac. Mentrestant el radar turc anava seguint l’avió no tripulat i es va enviar dos F-16 per abatre’l però quan van arribar al lloc l’avió no tripulat israelià ja havia desaparegut. Evidentment no el van abatre, ni van “quasi” abatre’l, de fet el van veure de lluny i l’oficial va haver de consultar per saber que era. L’avió no tripulat Heron és un aparell de fabricació israeliana i Turquia en té una desena d’aquests aparells.

EHUD OLMERT JUTJAT PER CORRUPCIÓ

L’exprimer ministre israelià Ehud Olmert i 17 persones més seran jutjats pel delicte de suborn implicats en el cas “Holyland”. Apart d’Olmert també estan implicats l’exintendent de Jerusalem, Uri Lupolianski, y l’exdirector de l’Administració de Terres d’Israel, Yacov Efrati. Se’ls acusa d’haver donat o rebut suborns per tal d’aconseguir que varis projectes immobiliaris es poguessin desenvolupar. Aquest és el cas de corrupció més greu d’Israel.

ISRAEL APAGARÁ SUS REACTORES NUCLEARES EN CASO DE GUERRA – EL ASCENSO DEL ISLAMISMO HACE SUBIR EL PRECIO DE LA LUZ EN ISRAEL – QUÉ JUEGAN LOS HERMANOS MUSULMANES? – EL AVIÓN ESPÍA ISRAELÍ QUE “CASI” FUE ABATIDO POR TURCOS – Ehud Olmert JUZGADO POR CORRUPCIÓN

ISRAEL APAGARÁ SUS REACTORES NUCLEARES EN CASO DE GUERRA

Las centrales nucleares israelíes de Dimona y Nahal detendrán sus reactores en caso de guerra para evitar, en caso de ser atacadas con misiles y sufran daños, que se produzca una filtración radiactiva. Esta decisión fue tomada conjuntamente por el mando de retaguardia del Tzahal y la comisión de la energía atómica de Israel.

Creen que el sistema integrado de misiles es perfectamente capaz de interceptar los misiles que puedan dirigirse a Israel y que las instalaciones nucleares están muy bien fortificadas, pero reconocen que cualquier sistema defensivo puede ser penetrado, y ante esta posibilidad ha tomado la decisión que la actividad de las centrales nucleares se detendrá en caso de alerta de guerra y en caso de que haya ataques contra Israel.

Se estima que los ataques podrían venir de Irán, Siria, del sur del Líbano controlado por el grupo terrorista Hezbolá y de Gaza, desde donde actúa Hamás y otros grupos terroristas palestinos.Los ataques podrían ser realizados mediante cohetes, misiles, aviones tripulados o no tripulados. Irak atacó el reactor de Dimona en 1991 con misiles SCUD pero estos misiles fallaron.

EL ASCENSO DEL ISLAMISMO HACE SUBIR EL PRECIO DE LA LUZ EN ISRAEL

El ascenso del islamismo en Egipto está teniendo para Israel unas consecuencias negativas añadidas ya que está haciendo subir el precio de la electricidad hasta unos precios récord.Desde enero los israelíes verán como su factura eléctrica sube hasta un 24% debido a la interrupción del gas que suministraba Egipto que ha obligado a los israelíes a usar otros combustibles más caros (y contaminantes).

Quien crea en Occidente que la caída de Mubarak y otros dictadores árabes no tendrá consecuencias para nosotros que vaya tomando nota de lo que sucede en Israel. Nosotros también dependemos del gas y derivados del petróleo de países árabes, el suministro de estos productos puede verse dificultado por la situación política y social de aquellos países y esto puede provocar que los precios suban.

Desde hace meses el gasoducto que cruza el Sinaí para suministrar gas natural egipcio a Israel ha sufrido varios atentados terroristas y las nuevas autoridades egipcias han decidido subir el precio que ambos países habían acordado.

¿A QUÉ JUEGAN LOS HERMANOS MUSULMANES?

Los Hermanos Musulmanes anunciaron que no reconocerían el tratado de paz con Israel bajo ninguna circunstancia y que el someterán a un referéndum afirmó uno de los líderes de este grupo islamista días después de que los Hermanos Musulmanes lograran la mitad de los escaños en las últimas elecciones.Según Rashad al Bayumi, segundo dirigente del grupo islamista al-Hayat “estamos autorizados a pedirle al pueblo o el parlamento electo que exprese su opinión sobre el tratado y (averiguar) si comprometerá la libertad y la soberanía popular”.Continúa diciendo este dirigente que “tomaremos las medidas legales con respecto a los tratados de paz” y “para mí, no es vinculante, en absoluto. El pueblo expresará su opinión en esta materia “. Supongamos que realmente celebran el referéndum, y suponemos que los egipcios deciden que se debe respetar el tratado de paz con Israel, lo respetarán los islamistas?.Supongamos que los egipcios deciden romper el tratado de paz, piensan declaró la guerra a Israel?. Los islamistas consideran que “Israel es una entidad enemiga” y se niegan a reconocer al Estado de Israel y consideran que Israel además de una “entidad enemiga” es un “ocupante criminal y explotador”. En Bayumi advirtió que ningún representante de los Hermanos Musulmanes se reunirá nunca con los israelíes. “Yo no me permitiría a mí mismo – dijo el Bayumi – sentarme con un criminal” o “no cooperaremos con Israel con ninguna situación”.Seguramente los israelíes deben responder que ellos tampoco se sentarían con criminales y por eso mismo no se sentarían con el Bayumi.

Poco después los Hermanos Musulmanes informaron los Estados Unidos que respetarán los pactos internacionales firmados por los gobiernos egipcios anteriores, incluyendo el tratado de paz con Israel. Que debemos creer?. Dicen una cosa y la contraria. Tampoco es ninguna garantía de que firmen acuerdos para que esta gente son capaces de firmar y desdecirse cinco minutos después.

EL AVIÓN ESPÍA ISRAELÍ QUE “CASI” FUE ABATIDO POR TURCOS

Esto es como esa gente que dice que una mujer está medio embarazada. O lo está o no lo está, pero no puede estar medio embarazada. Este caso del avión espía israelí que casi fue abatido es similar. Analizamos los hechos. La noticia dice que los turcos detectaron un avión no tripulado israelí sobrevolando Turquía. Según los turcos “el avión no tripulado Heron fue detectado espiando los cuarteles militares en la provincia de Hata Khan, al sur de Turquía”, cerca de la frontera con Siria, “la aeronave estuvo planeando sobre las fuerzas turcas para capturar imágenes de las baterías de misiles y los equipos de radares “. Un oficial turco vio una luz brillante y pidió que identificaran el aparato, cuando recibió la confirmación de la identidad los soldados turcos abandonaron sus posiciones por temor a un ataque. Mientras el radar turco iba siguiendo el avión no tripulado y se envió dos F-16 para abatirlo pero cuando llegaron al lugar el avión no tripulado israelí ya había desaparecido. Evidentemente no lo abatieron, ni “casi” abatirlo, de hecho lo vieron de lejos y el oficial tuvo que consultar para saber que era. El avión no tripulado Heron es un aparato de fabricación israelí y Turquía tiene una decena de estos aparatos.

EHUD OLMERT JUZGADO POR CORRUPCIÓN

El ex primer ministro israelí Ehud Olmert y 17 personas más serán juzgados por el delito de cohecho implicados en el caso “Holyland”. Aparte de Olmert también están implicados el exintendent de Jerusalén, Uri Lupolianski, y el ex director de la Administración de Tierras de Israel, Yacovar Efrata. Se les acusa de haber dado o recibido sobornos para conseguir que varios proyectos inmobiliarios se pudieran desarrollar. Este es el caso de corrupción más grave de Israel.

Anuncis

9 thoughts on “ISRAEL APAGARÀ ELS SEUS REACTORS NUCLEARS EN CAS DE GUERRA – L’ASCENS DE L’ISLAMISME FA PUJAR EL PREU DE LA LLUM A ISRAEL – A QUÈ JUGUEN ELS GERMANS MUSULMANS? – L’AVIÓ ESPIA ISRAELIÀ QUE “QUASI” VA SER ABATUT PELS TURCS – EHUD OLMERT JUTJAT PER CORRUPCIÓ

 1. Estoy de acuerdo, me parece bien que Israel apague sus reactores nucleares en caso de guerra. Creo también que si tiene un buen sistema defensivo antimisiles lo protegerá como esos sistemas protegen a cualquier otro país que los posean. Me imagino que por eso le dan tanta importancia al escudo antimisilesa USA o Rusia. Me pregunto que sucede si Israel apaga sus reactores nucleares y la electricidad que me imagino obtiene con ellos. Los reactores nucleares sirven para producir electricidad y pienso que esa es la razón para que muchos países, entre ellos Irán, quieran tenerlos y hacerlos funcionar.

  Yo no entiendo por qué, si el petróleo de los países árabes es tan importante, los países occidentales no mantienen buenas relaciones con ellos. El petróleo es de los árabes y no me imagino a la OTAN administrando esos productos, lo consideraría un abuso. Menciono a la OTAN porque se atrevieron a atacar/intervenir a los libios en el norte de Africa, ya no se que pensar. Yo creo que se impone la diplomacia entre los países que conforman las distintas áreas del mundo. Yo creo que hay que respetar las culturas diferentes de los pueblos y sus propias formas de gobierno que ellos puedan darse. Es cierto que el medio oriente está muy convulsionado por conflictos internos de la zona, creo que no debemos echar más leña en el fuego, y actuar a veces un poco como observadores mediando para pacificar los ánimos. Insisto que hay que dejar que los pueblos se desarrollen en su propia realidad y no tratar de imponerles sistemas que son ajenos a ellos. Es posible o casi seguro que muchos de esos gobiernos sean autoritarios y represivos y que no respeten los derechos humanos de las personas, pero si esas mismas personas no aprenden a defenderse y luchar por su libertad y por lo que ellos quieren que a lo mejor no es lo que nosostros queremos, no hay nada que hacer. No voy a ir yo a luchar por los derechos de las mujeres árabes de Dubai por ejemplo, se supone que la dirección de cualquier movimiento con el cual puedan ser solidarias personas del mundo occidental, la dirección es de ellos no nuestra.
  El hecho que se produzcan atentado en los gasoductos que llevanm gas a Israel y a otros países me imagino, me parece esperable si hay tanta inquietud, tantos cambios de gobierno y asesinatos de líderes de grupos de personas y países,no podemos esperar que esas personas se queden tranquiilos y no busquen represalias a corto o largo plazo. Nunca va a haber paz así..

  Yo creo que lo que hay que hacer es esperar para ver que sucede en la práctica en las conversaciones que Israel tiene con la autoridad palestina radicada en Cisjordania y que es una continuidad desde los acuerdos de Oslo.

  Lamento mucho el caso de corrupción descubierto en Israel, jamás pensé que eso fuera posible..

 2. Jaume Cusó ha dit:

  Los israelíes construyeron sus centrales nucleares pensando en la posibilidad de que fueran atacados, por eso el edificio que los alberga está pensado para soportar el impacto de un misil o de un Boeing, además de que hay sistemas antiaéreos, pero también saben que no hay construcción que soporte un ataque masivo, de ahí que hayan optado por apagar los reactores nucleares en caso de que se iniciara un ataque contra Israel. Si Israel apaga esos reactores deberán activarse generadores diesel, más contaminantes pero estamos hablando de una emergencia. En Israel algunos kibbutz, personas particulares y empresas tienen generadores. Algo de lo que me enteré recientemente es que los ultraortodoxos usan generadores que les permite desconectarse de la red durante aquellas fiestas en las que tienen prohibido por sus creencias consumir energía eléctrica procedente del servicio general. El problema es que Irán no quiere esos reactores para producir electricidad, está enriqueciendo uranio a un porcentage que no es el requerido para la producción eléctrica si no para armas nucleares.

  Occidente mantiene buenas relaciones con algunos países árabes pero no con todos. De hecho el petróleo no es de los árabes, ni de la OTAN, los dueños del petróleo son esos tiranos y solo ellos se benefician de su producción. Si no fuera por ese petróleo casi todos estos tiranos árabes estarían paseando en camellos por el desierto. Lo cierto, es que si todos los occidentales se retiraran de los países árabes en pocas semanas empezaría a paralizarse la extracción de petróleo porqué los técnicos son ciudadanos occidentales. La OTAN no atacó a Libia, atacó a Gaddafi y a sus tropas. No es un problema de diferencias culturales, salvo que por cultura árabe entendamos la presencia de dictadores megalómanos como Gaddafi o psicópatas religiosos como Ahmadinejad. No tengo problema en que dejemos que los árabes se desarrollen como ellos deseen pero el crecimiento del islamismo es algo que debemos frenar lo antes posible y hacerlo allí o esta gente nos van a intentar convertir. El Islam es en estos momentos una amenaza en expansión.

  Corruptos hay en todas partes, la diferencia es que en algunos países a los corruptos se les puede llevar ante los tribunales y en otros no. En Israel también hay políticos corruptos, ellos lo asumen, y toman las medidas pertinentes.

 3. Entiendo, No conozco mucho de generadores eléctricos pero entiendo que los generadores diesel los usan bastante los barcos. Los negocios suelen tener generadores eléctricos cuando se corta la electricidad, también los hospitales y entiendo que pueden tenerlos también algunos particulares. Lo que no estoy segura es que todos sean diesel.

  Entiendo que el uranio enriquecido sirve no sólo para fabricar armas nucleares o bombas sino también para propulsión nuclear de aviones y barcos de guerra.

  Lamentablemente no pensamos igual. Por ejemplo, tú dices que “el petróleo no es de los árabes, ni de la OTAN, los dueños del petróleo son los tiranos que gobiernan los países árabes y solo ellos se benefician de su producción. Si no fuera por ese petróleo casi todos estos tiranos árabes estarían paseando en camellos por el desierto. Y que lo cierto, es que si todos los occidentales se retiraran de los países árabes en pocas semanas empezaría a paralizarse la extracción de petróleo porqué los técnicos son ciudadanos occidentales.”.

  Yo pienso que es difícil gobernar, y doy como ejemplo a Siria que muchos dicen está gobernada por un dictador.
  Creo que es difícil gobernar y especialmente cuando tanta gente quiere intervenir en los asuntos internos de un pueblo. Siria es un país que está en el centro del Medio Oriente tan convulsionado hoy en día. Yo diría que tiene más de 20 millones de habitantes. La mayoría profesa el Islam y son sunitas. Pertenecen a las Naciones Unidas y no se si pertenecen aún o no a la Liga Arabe. De todos modos creo que pertenecer o no a organizaciones u organismos internacionales es algo voluntario. En Siria hay minorías étnicas y miles de refugiados palestinos. Siria tiene una historia antigua y una más moderna, y es una república desde 1963. Siria tiene una Constitución viogente que la define como República Democrática, Popular y Socialista, basada, entre otros, en el socialismo árabe, los principios de igualdad ante la ley, libertad religiosa y propiedad privada.
  La Constitución que ellos tienen le da poder al Presidente elegido el cual puede también legislar y controlar la legislación del Parlamento. Pero esas son sus leyes. Siria es un pueblo joven donde más o menos un 38% son menores de 15 años.
  Pienso que Siria tiene un sistema político que tal vez no es el “ideal” del mundo occidental o de otros países árabes, pero entiendo que es el sistema que tienen ellos y creo que deben dejarlos resolver a ellos sus problemas internos.
  Ellos tienen partidos políticos y el más fuerte que es el del presidente domina a los otros que son más pequeños, pero sólo a través de esos partidos los ciudadanos pueden manifestar sus ideas polìticas. Assad fue elegido con el 97% de los votos. Las protestas son de las minorías. Muchos países árabes o asiáticos tienen gobiernos de tipo dinástico..

  Yo creo que la OTAN no tendría por qué haber intervenido en Libia. No estoy de acuerdo en discriminar las ideas religiosas de las personas y menos luchar con tra ellas usando las armas.

  Se que hay corrupción en muchos lugares, pero no pensé que la hubiese en Israel. Tu siempre hablas de la perfección de la democracia en ese lugar y para mi la perfección es sin corrupción.

 4. Jaume Cusó ha dit:

  Los servicios de emergencia y los hospitales suelen tener autogeneradores para situaciones de emergencia aunque en condiciones normales estén conectados a la red eléctrica. La mayoría de estos aparatos son diesel. Los ultraortodoxos israelíes suelen tenerlos porqué durante determinadas celebraciones religiosas se desconectan de la red general.
  El uranio sirve para general electricidad en las centrales nucleares y para barcos de propulsión nuclear, pero no hay ningún avión propulsado por energía nuclear – solo en novelas de ciencia ficción -, pero en el caso del uranio enriquecido al porcentage que lo está haciendo Iran solo se usa para fabricar bombas atómicas, no para generar electricidad. Esa es una de las razones por las que se sabe que Irán está desarrollando armas nucleares, la otra és el tipo de misiles de largo alcance que están desarrollando diseñados para portar ojivas nucleares.

  De hecho la extracción material del petróleo la realizan corporaciones occidentales porqué los árabes no tienen ni la tecnología ni el personal técnico para ello.

  China y la Alemania Oriental (cuando existía) se autoproclamaban Repúblicas Democráticas, igual que Corea del Norte. ¿Crees que esos tres países son democracias?. Yo diría que no. Siria puede autodenominarse como le plazca pero es una dictadura. La ideología del Baas tiene elementos copiados del nazismo. Recuerda el artículo sobre el origen del Baas. De todos modos que un país se autodenomine socialista tampoco quiere decir que sea una democracia: La URSS era una República Socialista, Cuba es un Estado socialista, y hay otros ejemplos de ese socialismo totalitario.

  Lo que me sorprende es que no se atacara a Libia antes. Yo tampoco estoy de acuerdo en discriminar las ideas religiosas de nadie pero no voy a aceptar que estos bárbaros medievales quieran imponerme su forma de vida y prefiero que les caigan nuestras bombas a ellos a que nos caigan las suyas a nosotros. El Islam es una religión expansionista y la verdad es que respeto como quieran ellos rezar pero es preferible que lo hagan allí.

  Israel no es un país perfecto pero es una democracia, algo que no es ninguno de sus vecinos, y como en otras partes del mundo hay corruptos, cuando se les descubre se les detiene y se les juzga. Hace unos meses juzgaron y tuvo que dimitir el presidente del Estado de Israel por cometer abusos sexuales. Quien hace algo mal debe hacer frente a las consecuencias, no hay nadie por encima de la ley en Israel.

 5. Entiendo, es cierto que no hay ningún avión propulsado por energía nuclear, pero al parecer durante la guerra fría se llevaron adelante proyectos de investigación verdaderamente demenciales. Uno pretendía desarrollar un bombardero impulsado por energía atómica. Sobre el papel, era un proyecto fabuloso; suponía tener un avión con una autonomía de vuelo de años, pero en la práctica las cosas resultaron ser bnastante más complicadas. Los EEUU y los rusos trabajaron ambos en un proyecto de avión nuclear, pero los motores no tenía potencia para propulsar un avión. Los rusos se atrevieron a probar un motor en vuelo (el avión utilizaba motores convencionales, el motor nuclear lo llevaba sólo para probarlo) con unos resultados espeluznantes: El motor iba esparciendo contaminación radioactiva a su paso.A finales de los años 50 ya estaba claro que este proyecto era totalmente inviable, e incluso se llego a cancelar, pero el hecho de que los rusos estuvieran trabajando en lo mismo suponía que Estados Unidos estaba obligado a seguir adelante, “por si acaso”. La cancelación definitiva llegaría con la crisis de los misiles de Cuba; uno de los puntos del acuerdo que firmaron USA y URSS para cerrar esta crisis preveía el abandono de este tipo de proyectos, sin embargo el proyecto ha sido resucitado; se sabe que los Estados Unidos están trabajando en el diseño de un avión espía robot que iría propulsado por energía atómica. La ventaja de este nuevo planteamiento es que, puesto que el avión no lleva tripulación, no es preciso el pesado escudo de protección.

  Entiendo que la energía nuclear que se produce es no sólo desde el uranio enriquecido sino también desde el plutonio. Yo tengo la idea que las investigaciones científicas a nivel internacional son compartidas y que la comunidad científica internacional no tiene fronteras. Ellos intercambian los resultados de sus investigaciones.

  Tu dices “De hecho la extracción material del petróleo la realizan corporaciones occidentales porqué los árabes no tienen ni la tecnología ni el personal técnico para ello.”.

  En la industria petrolera existen muchos equipos multidisciplinarios que trabajan en conjunto para encontrar y producir los hidrocarburos entrampados en el subsuelo. Hay muchos problemas y fenómenos que se desarrollan tanto en el yacimiento como en la superficie. El ingeniero de petróleo tiene la capacidad de interpretar los datos recibidos de parte de geólogos, geofísicos, químicos y físicos, y de desarrollar métodos óptimos para el desarrollo de los yacimientos haciendo uso de todas las tecnologías que tenga al alcance. Hay mucha gente de todo el mundo que trabaja en esa área no sólo occidentales y me imagino te refieres a los europeos.

  Por ejemplo en América Latina, la ingeniería de petróleo se imparte generalmente en las universidades de los países productores de petróleo, destacando la formación de ingenieros de petróleo en las universidades venezolanas profesionales ,que destacan a nivel mundial por la calidad profesional de sus egresados bajo elevados estándares de calidad académica y exigencia; y también destacan los egresados de la universidades colombianas.De igual forma esta carrera es impartida en otros países importantes producción petrolera como México, Bolivia y Argentina. Yo creo que todos los países que tienen petróleo tienen la obligación de preparar profesionales y técnicos en esa área. Dicen que las resaervas de petróleo no van a durar muchos años más así que los países deben buscar otras cosas.

 6. Tú preguntas si China y la Alemania Oriental (cuando existía) o Corea del Norte son repúblicas democráticas.

  Entiendo que “Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios.
  Creo que lo importante es que la democracia sea en un estado de derecho, ya sea república o monarquía o sucesión dinástica y que se respeten los derechos humanos.

  “En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada “regla de la mayoría”, es decir el derecho de la mayoría a que se adopte su posición cuando existen diversas propuestas. Ello ha llevado a que sea un lugar común de la cultura popular asimilar democracia con decisión mayoritaria. Sin embargo muchos sistemas democráticos no utilizan la regla de la mayoría o la restringen mediante sistemas de elección rotativos, al azar, derecho a veto (mayorías especiales), etc. De hecho, en determinadas circunstancias, la regla de la mayoría puede volverse antidemocrática cuando afecta derechos fundamentales de las minorías o de los individuos

  “Las democracias reales suelen ser complejos mecanismos articulados, con múltiples reglas de participación en los procesos de deliberación y toma de decisiones, en los que el poder se divide constitucionalmente o estatutariamente, en múltiples funciones y ámbitos territoriales, y se establecen variedad de sistemas de control, contrapesos y limitaciones, que llevan a la conformación de distintos tipos de mayorías, a la preservación de ámbitos básicos para las minorías y a garantizar los derechos humanos de los individuos y grupos sociales.

  Entiendo que la democracia puede ser liberal, socialdemócrata, como democratización de relaciones de personas, democracia en monarquías constitucionales, populares que caracterizan al socialismo real, democracia soviética Modelo de representatividad basado en la experiencia de la Comuna de París y en la superación en el grado de representatividad de la Democracia liberal .Esta Democracia directa parte desde los puestos de trabajo cotidiano, donde se eligen representantes en cada fabrica, taller, granja u oficina, con mandato revocable en cualquier momento. Estos delegados se constituyen en una Asamblea local (soviets) y luego mandaban su representante a la Asamblea Nacional de Delegados del Pueblo.
  Se le niega el voto y el poder político, al 10% de la población que abarca a empresarios, banqueros y terratenientes, que ya poseen el poder económico. Por eso se dice que es Democracia obrera o Dictadura del Proletariado, ya que se aplica el poder político contra el poder económico instituido; (…);

  ” democracia en el socialismo “real” que son las democracias populares como China y Cuba.. Las llamadas «democracias populares» se caracterizan por estar organizadas sobre la base de un sistema de partido político único o hegemónico, íntimamente vinculado al Estado, en el que según sus promotores puede participar toda la población y dentro del cual debe organizarse la representación de las diferentes posiciones políticas, o al menos de la mayor parte de las mismas. Por otra parte en las llamadas “democracias populares” actuales la libertad de expresión y de prensa están restringidas y controladas por el Estado.Según sus defensores, la «democracia popular» es el único tipo de democracia en la cual se puede garantizar la igualdad económica, social y cultural de los ciudadanos, ya que los poderes económicos privados no puede influir en el sistema de representación;
  Yo pienso que cualquier forma de gobierno y democracia debe respetar los derechos humanos.

  Creo que China, la antigua Alemania oriental e incluso la dinástica Corea del Norte hoy son “democracias” a la manera de esos pueblos. Tienen sus propias formas de participación y control. Habría que estudiar a cada uno.

 7. Siria es una República Democrática, Popular y Socialista, basada, entre otros, en el socialismo árabe, los principios de igualdad ante la ley, libertad religiosa y propiedad privada. Creo que cuando hay democracia es más fácil que una per4sona se mantenga en el poder si puede reelegido indefinidamente. Personalmente no me gustan las reelecciones inmediatas, pero en muchos países existen las reelecciones por que los gobernantes pueden mantenerse en los cargos toda su vida.. Por eso es que a veces vemos a algunos gobernantes tantos años en el mismo cargo.

  El gobierno de la antigua Unión Sociética o el gobierno de Cuba hoy son representantes del “socialismo democrático”, es la democracia socialista que puede parecer autoritaria o dictatorial a personas que pertenecen a otros sistemas democráticos más liberales.

  No se por qué pero no estoy de acuerdo que la OTAN haya intervenido militarmente en Libia y hayan asesinado a su líder histórico Gadafi.

  De acuerdo que la democracia de Israel puede ser biena, si se respetan allí los derechos humanos, si sus ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones del gobierno, directa o indirectamente y si existen mecanismos de control apropiados creo yo..La corrupción me imagino es parte de los individuos a menos que esa democracia de lugar a la corrupción o la facilite a las personas al no tener algún mecanismo de control apropiado.

 8. Jaume Cusó ha dit:

  También eran o son repúblicas democráticas Corea del Norte, China y la Alemania Oriental, solo por citar algunos ejemplos. Que Siria se autodenomine democracia en su nombre me parece un chiste de mal gusto. Si Siria es una democracia la cigüeña es un pez.
  La URSS era una dictadura para los occidentales y lo era para los habitantes de la URSS, y Cuba es una dictadura.
  A Gaddafi lo asesinaron los libios. Si Gaddafi se hubiera entregado a la OTAN estaría vivo pero como le pasó a Hitler estuvo amenazando con que sus tropas pronto derrotarían a sus enemigos cuando sus tropas ya estaban en las últimas.
  Israel es una democracia de corte occidental con todo lo que ello indica. El hecho de que la Justicia israelí esté juzgando a un expresidente del Estado de Israel por corrupción demuestra que ante la ley todos los israelíes son iguales, y que si eres corrupto la ley te caerá encima seas quien seas. Corrupción y corruptos hay en todas partes, lo que diferencia a un país de otro es como se combate. Los países vecinos de Israel son extremadamente corruptos pero como los corruptos tienen el poder absoluto difícilmente se les juzgará salvo que sean derrocados, en ese caso serán juzgados por quienes les derrocaron, tan corruptos y autoritarios como ellos, quizá más,

 9. Yo creo que para entender el por qué China o Alemania Oriental en su época, se declaran “Repúblicas democráticas” hay que entender bien el concepto de democracia y sus distintas formas. Las formas en que los pueblos se gobiernan a si mismos.. Nos cuesta entender una forma de gobierno dinástica, como es el caso de Corea del Norte o monárquico parlamentario como España u otros, como “democráticos”
  Siria es un república socialista democrática, no como la democracia de China o Corea del Norte o España, o Chile, es distinta.
  La URSS estaba en el principio de centralismo democrático y en un momento representó la democracia del proletariado o sea la dictadura del proletariado. Cuba es una república democrática socialista. inentendible para otras repúblicas democráticas no socialistas.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

There was an error retrieving images from Instagram. An attempt will be remade in a few minutes.

Join 1.799 other followers

Estadístiques "Buscant raons"

 • 26,559 hits
gener 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« des.   febr. »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11/09/2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171/10/2017
Votant el futur
%d bloggers like this: