EL SÀTRAPA FA UN TOUR PER LES AMÈRIQUES

Deixa un comentari

14 gener 2012 per yeagov


 
EL SÀTRAPA FA UN TOUR PER LES AMÈRIQUES

Ahmadinejad està fent aquests dies un tour per Llatinoamèrica a la recerca de països que li donin suport en el seu enfrontament amb els Estats Units i la UE. Ahmadinejad intenta trobar aliats i se’n va a països amb uns sistemes democràtics molt fràgils de Llatinoamèrica. Haig de dir que els Estats Units són molt culpables que ara aquests països llatinoamericans es llencin als braços de l’Iran. Des de fa uns anys experts en terrorisme islamista denuncien que algunes àrees de Llatinoamèrica s’han convertit en àrees d’activitat terrorista.
Un exemple seria l’àrea coneguda com la triple frontera, una zona en què conflueixen Argentina, Brasil i Paraguai. Les autoritats intenten combatre les activitats il•lícites que es realitzen en aquesta zona: el contraban, la pirateria, el rentat de diners, el tràfic de drogues id’armes, i l’explotació sexual. Diversos serveis d’intel•ligència han informat que en aquesta zona hi ha camps d’entrenament de grups terroristes islàmics com Hamàs, Hezbolà i AlQaida, En aquesta zona hi ha unes 25000 persones d’origen àrab.

DANIEL ORTEGA DEMANA QUE ISRAEL ES DESARMI

Daniel Ortega ha estat investit president per un mandat de cinc anys. A la cerimònia han assistit el president veneçolà Hugo Chávez, el sàtrapa iranià Mahmud Ahmadinejad i el príncep Felip de Borbó. Ortega va afirmar que l’Iran viu “moments molt difícils” perquè segons ell “s’ha vingut armant una veritable conspiració en contra de l’Iran, que a final de comptes va contra tota la regió, contra la pau en el món”. Que bonic aquest interès per la pau en el món, molt lloable. Només un petit detall: L’Iran està desenvolupant armament de llarg abast i ha amenaçat a quasi tots els països del seu voltant, i especialment ha amenaçat de destruir l’Estat d’Israel. Ortega va recomanar a Ahmadinejad que “proposi que Israel comenci a desarmar-se”, en concret que Israel es desprengui del seu arsenal atòmic.

El que pretén Ortega és demanar a Israel que es suïcidi, i sorprèn que li demani a Ahmadinejad que proposi que sigui Israel qui es desarmi. Ja sé que algú em dirà que Ortega és un demòcrata però em disculparan si veient les amistats que té ho poso en dubte. Ahmadinejad és un dictador d’un país que fomenta el terrorisme contra ciutadans de països democràtics. No és Israel qui ha de renunciar a armes que garanteixen la seva existència en una zona en què són l’única democràcia envoltada de règims tirànics desitjosos d’esborrar els israelians del mapa. El president Ortega hauria d’haver demanat al seu amic dictador i terrorista iranià que deixi de construir el seu arsenal nuclear i els seus míssils de llarg abast. És l’Iran qui està en contra de la pau a l’Orient Mitjà.

EMPRESARIS EQUATORIANS PREOCUPATS AMB LA VISITA D’AHMADINEJAD

La Cambra de Comerç de Quito ha mostrat la seva preocupació per que la visita del dictador iranià Mahmud Ahmadinejad posi en risc les relacions comercials d’Equador amb la UE i els Estats Units. “Sens cap dubte, tenir una proximitat, un lligam estret amb l’Iran ens podria desposicionar en el principal mercat d’exportació per l’Equador”, que segons el president de la CCQ, Blasco Peñaherra, són els Estats Units. Segons Peñaherra no existeix una balança comercial entre l’Equador i l’Iran, la visita d’Ahmadinejad respon a una finalitat política. La visita d’Ahmadinejad només pot suposar per a l’Equador “complicacions am els països amics, veïns i amb els mercats dels que depenen les exportacions no petrolieres (d’Equador), com els Estats Units o la UE”. Estats Units va aprovar una llei per la qual es pot sancionar qualsevol institució estrangera que comerciï amb el Banc Central de l’Iran, és a dir, si una empresa fa negocis amb l’Iran ja pot oblidar-se de fer negocis als Estats Units. Peñaherra va comparar molt encertadament a Ahmadinejad amb Hitler i va afirmar que l’Equador no pot tenir relacions amb un mandatari “que nega l’Holocaust i vol fer desaparèixer del mapa a Israel” o que està “proliferant un programa d’armament nuclear per atacar Occident”.
Peñaherra es pregunta per les raons del viatge d’Ahmadinejad a Cuba, Veneçuela o Nicaragua, que són països “totalitaris i sense democràcia” o Equador “un país en què no hi ha democràcia” a parer de Peñaherra. Les declaracions són dures però no mancades de veritat. Cuba és una dictadura, i les democràcies nicaragüenca i veneçolana són formalment unes democràcies però l’Estat actua de manera autoritària, les tupinades electorals són la norma i en el cas de Veneçuela Chávez legisla per perpetuar-se en el poder. Peñaherra creu que “el que busca la visita (d’Ahmadinejad) és l’alineament d’un bloc de països que desconeixen els principis bàsics i fonamentals de la convivència pacífica”.

AHMADINEJAD INVESTIT DOCTOR HONORIS CAUSA A CUBA

El dictador iranià ha estat investit doctor honoris causa en ciències polítiques a la Universitat de L’Havana. En el seu discurs d’investidura Ahmadinejad va criticar el capitalisme que segons ell està en decadència. Ahmadinejad, el cap d’un govern en què hi ha alguns ministres que haurien d’estar a la garjola acusats de terrorisme, un país que arma i finança grups terroristes va tenir la poca vergonya de dir que “quan ja li falta la lògica recorren a les armes per matar i destruir”. Vull recordar que quan Ahmadinejad va guanyar les últimes eleccions les protestes contra el frau electoral que li va permetre ser reelegit president de la República Islàmica de l’Iran van ser ofegades brutalment. Cert, Ahmadinejad i els que li donaven suport mancats de lògica i raó van recorre a les armes per matar als que se li oposaven. “Avui – segons el sàtrapa iranià – l’únic que li ha quedat al sistema capitalista és matar”. El sistema capitalista, especialment el capitalisme salvatge no m’agrada però encara menys un règim islàmic terrorista i criminal com el del règim iranià. Ahmadinejad va advocar per un nou ordre mundial basat en la Justícia i el respecte a tots els éssers humans i va animar als cubans a treballar amb els iranians per assolir aquest objectiu. Cuba i l’Iran pensen dissenyar el nou ordre mundial?. El vell ordre mundial és una merda però si el nou l’han de dissenyar el dictador cubà i el psicòpata iranià jo prefereixo quedar-me amb el vell. Un nou ordre mundial dissenyat per un dictador comunista que fa 60 anys que està poder i un psicòpata islàmic és una cosa que m’esgarrifa.

EL SÀTRAPA HACE UN TOUR POR LAS AMÉRICAS

Ahmadineyad está haciendo estos días un tour por Latinoamérica en busca de países que le apoyen en su enfrentamiento con Estados Unidos y la UE. Ahmadineyad intenta encontrar aliados y se va a países con unos sistemas democráticos muy frágiles de Latinoamérica. Debo decir que los Estados Unidos son muy culpables de que ahora estos países latinoamericanos se tiren a los brazos de Irán. Desde hace unos años expertos en terrorismo islamista denuncian que algunas áreas de Latinoamérica se han convertido en áreas de actividad terrorista. Un ejemplo sería el área conocida como la triple frontera, una zona en la que confluyen Argentina, Brasil y Paraguay. Las autoridades intentan combatir las actividades ilícitas que se realizan en esta zona: el contrabando, la piratería, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y de armas, y la explotación sexual. Varios servicios de inteligencia han informado de que en esta zona hay campos de entrenamiento de grupos terroristas islámicos como Hamás, Hezbolá y AlQaida, En esta zona hay unas 25.000 personas de origen árabe.

DANIEL ORTEGA PIDE QUE ISRAEL SE DESARME

Daniel Ortega ha sido investido presidente por un mandato de cinco años. A la ceremonia asistieron el presidente venezolano Hugo Chávez, el sátrapa iraní Mahmud Ahmadineyad y el príncipe Felipe de Borbón. Ortega afirmó que Irán vive “momentos muy difíciles” porque según él “ha venido armando una verdadera conspiración en contra de Irán, que a final de cuentas va contra toda la región, contra la paz en el mundo” .Que bonito este interés por la paz en el mundo, muy loable. Sólo un pequeño detalle: Irán está desarrollando armamento de largo alcance y ha amenazado a casi todos los países de su entorno, y especialmente ha amenazado con destruir el Estado de Israel.Ortega recomendó a Ahmadineyad que “proponga que Israel comience a desarmarse”, en concreto que Israel se desprenda de su arsenal atómico. Lo que pretende Ortega es pedir a Israel que se suicidio, y sorprende que le pida a Ahmadineyad que proponga que sea Israel quien se desarme. Ya sé que alguien me dirá que Ortega es un demócrata pero me disculparán si viendo las amistades que tiene lo pongo en duda. Ahmadineyad es un dictador de un país que fomenta el terrorismo contra ciudadanos de países democráticos. No es Israel quien debe renunciar a armas que garantizan su existencia en una zona en la que son la única democracia rodeada de regímenes tiránicos deseosos de borrar los israelíes del mapa. El presidente Ortega debería haber pedido a su amigo dictador y terrorista iraní que deje de construir su arsenal nuclear y sus misiles de largo alcance. Es Irán quien está en contra de la paz en Oriente Medio.

EMPRESARIOS ECUATORIANOS PREOCUPADOS CON LA VISITA DE AHMADINEYAD

La Cámara de Comercio de Quito ha mostrado su preocupación por que la visita del dictador iraní Mahmud Ahmadineyad ponga en riesgo las relaciones comerciales de Ecuador con la UE y los Estados Unidos. “Sin ninguna duda, tener una proximidad, un vínculo estrecho con Irán podría desposicionar en el principal mercado de exportación para el Ecuador”, que según el presidente de la CCQ, Blasco Peñaherra, son los Estados Unidos. Según Peñaherra no existe una balanza comercial entre Ecuador e Irán, la visita de Ahmadineyad responde a una finalidad política. La visita de Ahmadineyad sólo puede suponer para el Ecuador “complicaciones am los países amigos, vecinos y con los mercados de los que dependen las exportaciones no petroleras (de Ecuador), como Estados Unidos o la UE”.Estados Unidos aprobó una ley por la que se puede sancionar cualquier institución extranjera que comercie con el Banco Central de Irán, es decir, si una empresa hace negocios con Irán ya puede olvidarse de hacer negocios en Estados Unidos .Peñaherra comparó muy acertadamente a Ahmadineyad con Hitler y afirmó que Ecuador no puede tener relaciones con un mandatario “que niega el Holocausto y quiere hacer desaparecer del mapa a Israel” o que está “proliferando un programa de armamento nuclear por atacar Occidente “.Peñaherra se pregunta por las razones del viaje de Ahmadineyad a Cuba, Venezuela o Nicaragua, que son países “totalitarios y sin democracia” o Ecuador “un país en el que no hay democracia” a juicio de Peñaherra. Las declaraciones son duras pero no carentes de verdad. Cuba es una dictadura, y las democracias nicaragüense y venezolana son formalmente unas democracias pero el Estado actúa de manera autoritaria, las pucherazo electorales son la norma y en el caso de Venezuela Chávez legisla para perpetuarse en el poder. Peñaherra cree que “lo que busca la visita (de Ahmadineyad) es el alineamiento de un bloque de países que desconocen los principios básicos y fundamentales de la convivencia pacífica”.

AHMADINEYAD INVESTIDO DOCTOR HONORIS CAUSA EN CUBA

El dictador iraní ha sido investido doctor honoris causa en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana. En su discurso de investidura Ahmadineyad criticó el capitalismo que según él está en decadencia. Ahmadineyad, el jefe de un gobierno en que hay algunos ministros que deberían estar en la cárcel acusados de terrorismo, un país que arma y financia grupos terroristas tuvo la poca vergüenza de decir que “cuando ya le falta la lógica recurren a las armas para matar y destruir “.Quiero recordar que cuando Ahmadineyad ganó las últimas elecciones las protestas contra el fraude electoral que le permitió ser reelegido presidente de la República Islámica de Irán fueron ahogadas brutalmente. Cierto, Ahmadineyad y los que le apoyaban carentes de lógica y razón van recurre a las armas para matar a los que se le oponían. “Hoy – según el sátrapa iraní – lo único que le ha quedado el sistema capitalista es matar”. El sistema capitalista, especialmente el capitalismo salvaje no me gusta pero menos un régimen islámico terrorista y criminal como el del régimen iraní. Ahmadineyad abogó por un nuevo orden mundial basado en la Justicia y el respeto a todos los seres humanos y animó a los cubanos a trabajar con los iraníes para lograr este objetivo. Cuba e Irán piensan diseñar el nuevo orden mundial?. El viejo orden mundial es una mierda pero si el nuevo lo tienen que diseñar el dictador cubano y el psicópata iraní yo prefiero quedarme con el viejo. Un nuevo orden mundial diseñado por un dictador comunista que hace 60 años que está poder y un psicópata islámico es algo que me estremece.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

  • 29.736 hits
gener 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Enllaços més clicats

  • Cap

Entrades més vistes

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: