El problema espanyol (VI)

1

8 Abril 2012 per yeagov


El problema espanyol (VI) El mapa del temps de TV3(6 d’abril de 2012)

Els mapes del temps de TV3 mostren Catalunya, País Valencià i les Illes Balears, és a dir, aquells territoris en què es parla la llengua catalana. Aquest mapa ha estat l’ase dels cops de blavers i espanyolistes que ho veuen com un exemple del pancatalanisme. Doncs bé, ara el recentment nomenat vicepresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Armand Querol (Partit Popular) ha demanat que al mapa del temps de TV3 també es mostri Espanya. Crec que no ha calculat el senyor Querol les conseqüències d’aquesta petició, si ara que només mostrava el Principat, el País Valencià i Balears ja hi havia gent que deia que els “catalanes nos quieren invadir”, ara si es fes cas al senyor Querol podem trobar que un dia hi hagi manifestacions a Guadalajara denunciant-nos per voler-los envair també. No, TV3 ha de mostrar Espanya de la mateixa manera que mostra el mapa d’Europa o de qualsevol lloc del món, és a dir, com un país estranger, el país situat a l’oest del nostre, i presentant-lo deixant clar que allò és un país estranger com ho pugui ser França o el Marroc. El mapa principal, però, ha de ser el de sempre.
Molt soroll per a no res
(6 d’abril de 2012)
La Defensora del Pueblo espanyola, Cava de Llano ha presentat el seu informe corresponent al 2011, i, ves per on, amb tot el soroll que ha fet amb el tema de l’ensenyament a Catalunya resulta que només hi ha una vintena de queixes per l’aplicació del règim de cooficialitat lingüística en l’àmbit educatiu. La senyora Cava del Llano reconeix que “en la majoria dels casos aquestes queixes, formulades habitualment per pares d d’alumnes, qüestionen el fet que l’ensenyament no es desenvolupi, precisament, en la llengua cooficial de la seva preferència”. I per una vintena de casos ha fet tant de soroll. Si us plau, apagui el megàfon i deixi de fer tant de soroll per a no res, el càrrec que ocupa exigeix que actuï amb responsabilitat i no que es converteixi en una mena de “hooligan” de les essències pàtries carpetovetòniques i situem aquest assumpte en la seva justa proporció, és a dir, una vintena de casos, i una vintena de casos no pot justificar que es pretengui derogar o canviar un sistema la validesa del qual  ha estat avalada pels fets.
La “virreina” vigila que fem amb la “Estanquera”
(6 d’abril de 2012)
La virreina imperial Llanos de Luna continua amb la seva croada “banderil” empaitant alcaldes “no adeptes” al “règim” de la “estanquera”. “Aquesta Estelada – diu la virreina Llanos de Luna – és bandera no oficial que es converteix en il·legal des del moment que suplanta la bandera espanyola. Però anar pel carrer amb una bandera no oficial, doncs, com si volen portar la de la banda de música de… de… de… del seu poble. M’explico?”. Per a mi l’estanquera pot ser tant legal com diguin les lleis espanyoles però no me la sento meva, en canvi la Senyera és la del meu país i l’Estelada m’agrada perquè representa el dessig d’independitzar-nos del país de Llanos de Luna. Per a molts de nosaltres la bandera suplantadora és l’”estanquera” i no crec que sigui feina de la virreina imperial dedicar-se a immiscir-se en les decisions internes de cadascun dels ajuntaments de Catalunya. Deu tenir poca feina la senyora Llanos de Luna si està perdent el temps en aquesta fotesa, potser convindria suprimir aquest càrrec i donar-li una feina a la senyora Llanos de Luna en una fàbrica de banderes ja que aquesta sembla ser la seva obsessió personal.
Llanos de Luna defensa l’espoli
(7 d’abril de 2012)
L’afany de notorietat de la senyora Llanos de Luna fa que estigui apareixent contínuament als mitjans fent declaracions quan pel càrrec que ocupa hauria de mantenir una certa discreció mediàtica, però sent un càrrec que pràcticament no té atribucions reals fa que la persona que l’ocupa no tenint gaire feina es dediqui a sortir dia si, dia també als mitjans fent declaracions sobre temes dels quals hauria d’abstenir-se de parlar. Com he dit, la senyora Llanos de Luna ocupa el càrrec de delegada del govern espanyol a Catalunya, allò que fa uns quants anys era el Govern Civil, i amb aquest nom aquesta institució té un historial molt negre a Catalunya. Mig en broma, mig seriosament jo anomeno a aquesta senyora pel càrrec que ocupa, virreina, és a dir, representant del rei d’Espanya, i per extensió del seu vàlid, a les colònies. Un predecessor seu en el càrrec va acabar sent passat a ganivet per “gent forastera que se’n deien segadors”. Potser hauríem de tornar a esmolar les eines i començar a segar les mala herba que és, en el nostre país, el poder de l’Estat espanyol.
Segons la virreina Llanos de Luna si Catalunya s’independitzés d’Espanya “passaria de ser una de les comunitats més riques d’Espanya a un dels països més pobres d’Europa”. “un dels països més pobres d’Europa”. En aquestes declaracions realitzades als micròfons de la COPE la virreina Llanos de Luna ha deplorat la “moda creixent” del sobiranisme i acusa a Convergència d’haver-s’hi “tret la careta” considerant que el separatisme és una “actitud” “molt greu i irresponsable”. A parer de la virreina la independència “seria nefasta”. “La independència suposaria per a Catalunya – segons la virreina – un empobriment terrible. Això només ho defensen les persones que no estimen Catalunya”. Quina poca vergonya. Els que estimem Catalunya volem la independència i hi vivim, a diferència de la senyora Llanos de Luna que és una funcionària d’un país estranger que ens ocupa. Evidentment, si ens independitzéssim ella perdria la seva feina, i això suposo que deu preocupar-li molt, però ja li trobarien alguna feina per algú que ha estat l’últim representant oficial de l’Estat a la colònia acabada d’independitzar. Espanya deixaria d’espoliar Catalunya i això si que els empobriria a ells. L’actitud irresponsable és la d’Espanya que ha anat empobrint Catalunya espoliant els seus ciutadans i nefast ha estat per a Catalunya els reiterats incompliments dels acords. Segons Llanos de Luna si Catalunya s’independitzés d’Espanya hauria de sortir de la Unió Europea perquè els tractats comunitaris no preveuen que un territori que se separi d’un Estat membre romangui dins de la UE. De fet, sembla que la UE no preveu el cas que un territori se separi d’un Estat membre perquè ni ha succeït mai ni ho han arribar a considerar. Per tant, seria una situació nova per a la UE, i l’escàndol d’un cas així seria majúscul, a Espanya li caurien clatellots de totes bandes per haver estat no només incapaç d’impedir-ho sinó que fins i tot es podria responsabilitzar des de la UE a l’Estat Espanyol d’haver fet tot lo possible per a què aquest fet es produís. Segons Llano de Luna plantejar el pacte fiscal en aquest moments és insolidari. És a dir, la virreina defensa que Espanya ens continuï espoliant i a sobre ens insulta per queixar-nos per ser espoliats. La virreina recrimina al president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que estiguin “constantment amb aquesta musiqueta i aquest rum-rum” del pacte fiscal, per a la virreina la prioritat és l’activitat econòmica de tot Espanya. És a dir, que els catalans continuem pagant la disbauxa espanyola encara que nosaltres ens anem empobrim. Segons Llanos de Luna “tal com està la situació econòmica, per poder dir que vols una caixa, aquesta caixa ha de tenir alguna cosa a dins. Primer tots hem de treballar per omplir aquesta caixa. Després ja es veurà”. I que el “millor finançament per a Catalunya” s’ha de sotmetre al fet de ser “solidaris amb la resta d’Espanya”.
Jo estic disposat a ser solidari amb Espanya, no tinc cap problema que els espanyols paguin els mateixos impostos que paguem els catalans i que els espanyols tinguin el mateix percentatge de carreteres de peatge que tenim els catalans. Quan els espanyols diuen que els catalans hem de ser solidaris amb els espanyols ens estan dient que hem de deixar-nos robar per aquest Estat espoliador i callar, i això és inacceptable.
Catalunya ja fa més de 1000 anys que existeix i els catalans que han viscut al llarg d’aquests segles les han vist de tots colors. Catalunya ha sobreviscut a moltes guerres, des de guerres civils pròpies a guerres que hem tingut com a conseqüència de la nostra desgraciada relació amb Castella i Espanya (Guerra dels Segadors, Guerra de Successió, Guerres Carlines, Guerra Civil espanyola) i a les diverses dictadures espanyoles que hem hagut de suportar (Primo de Rivera i Franco), a tot això hem sobreviscut i hem reconstruït el país malgrat l’espoli, la independència serà un alleujament d’una situació desagradable que ha arribat a un punt de no retorn. Sense un país que espoliï el nostre tinc clar que podem arribar lluny i podem construir un país amb un bon nivell de vida, tenim la força per fer-ho, però ara el que cal és deixar anar llast (Espanya) i separar-nos d’aquest país del costat. La independència serà treure`s la bota espanyola del coll. I si hem sobreviscut a totes aquestes situacions desgraciades i hem reconstruït sempre el país malgrat l’espoli, sent independents se’ns obre un esplèndid futur. Espanya s’empobrirà perquè ja s’haurà quedat sense l’última colònia de la que treia la seva riquesa i tenen dues possibilitats: convertir-se en un dels països més pobres d’Europa sense la possibilitat de seguir xuclant de la mamella catalana i sense rebre fons de la UE, o començar a posar els mitjans per crear riquesa.
El problema español (VI) El mapa del tiempo de TV3 (6 de abril de 2012) Los mapas del tiempo de TV3 muestran Cataluña, País Valenciano y las Islas Baleares, es decir, aquellos territorios en que se habla la lengua catalana. Este mapa ha sido el asno de los golpes de blaveros y españolistas que lo ven como un ejemplo del pancatalanismo. Pues bien, ahora el recientemente nombrado vicepresidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Armand Querol (PP) ha pedido que el mapa del tiempo de TV3 también se muestre España. Creo que no ha calculado el señor Querol las consecuencias de esta petición, si ahora que sólo mostraba el Principado, la Comunidad Valenciana y Baleares ya había gente que decía que los “catalanas nos quiero invadir”, ahora si se hiciera caso al señor Querol podemos encontrar que un día haya manifestaciones en Guadalajara denunciando con nosotros para quererlos invadir también. No, TV3 ha de mostrar España de la misma manera que muestra el mapa de Europa o de cualquier lugar del mundo, es decir, como un país extranjero, el país situado al oeste del nuestro, y presentándolo dejando claro que aquello es un país extranjero como lo pueda ser Francia o Marruecos. El mapa principal, sin embargo, debe ser el de siempre. Mucho ruido y pocas nueces (6 de abril de 2012) La Defensora del Pueblo española, Cava de Llano ha presentado su informe correspondiente al 2011, y, mira por donde, con todo el ruido que ha hecho con el tema de la enseñanza en Cataluña resulta que sólo hay una veintena de quejas por la aplicación del régimen de cooficialidad lingüística en el ámbito educativo. La señora Cava del Llano reconoce que “en la mayoría de los casos estas quejas, formuladas habitualmente para padres de de alumnos, cuestionan el hecho de que la enseñanza no se desarrolle, precisamente, en la lengua cooficial de su preferencia”. Y por una veintena de casos ha hecho tanto ruido. Por favor, apague el megáfono y deje de hacer tanto ruido para nada, el cargo que ocupa exige que actúe con responsabilidad y no que se convierta en una especie de “hooligan” de las esencias patrias carpetovetòniques y situamos este asunto en su justa proporción, es decir, una veintena de casos, y una veintena de casos no puede justificar que se pretenda derogar o cambiar un sistema cuya validez ha sido avalada por los hechos. La “virreina” vigila que hacemos con la “estanquera” (6 de abril de 2012) La virreina imperial Llanos de Luna continúa con su cruzada “banderil” persiguiendo alcaldes “no adeptos” al “régimen” de la “estanquera”. “Esta Estelada – dice la virreina Llanos de Luna – es bandera no oficial que se convierte en ilegal desde el momento que suplanta la bandera española. Pero ir por la calle con una bandera no oficial, pues, como si quieren llevar la de la banda de música de … de … de … de su pueblo. Me explico? “. Para mí la estanquera puede ser tanto legal como digan las leyes españolas pero no me la siento mía, en cambio la Senyera es la de mi país y la Estelada me gusta porque representa el deseo de independizarnos del país de Llanos de Luna. Para muchos de nosotros la bandera suplantador es la “estanquera” y no creo que sea trabajo de la virreina imperial dedicarse a inmiscuirse en las decisiones internas de cada uno de los ayuntamientos de Cataluña. Debe tener poco trabajo la señora Llanos de Luna si está perdiendo el tiempo en esta tontería, quizá convendría suprimir este cargo y darle un trabajo a la señora Llanos de Luna en una fábrica de banderas ya que esta parece ser su obsesión personal. Llanos de Luna defiende el expolio (7 de abril de 2012) El afán de notoriedad de la señora Llanos de Luna hace que esté apareciendo continuamente en los medios haciendo declaraciones cuando por el cargo que ocupa debería mantener una cierta discreción mediática, pero siendo un cargo que prácticamente no tiene atribuciones reales hace que la persona que la ocupa no teniendo mucho trabajo se dedique a salir día sí, día también a los medios haciendo declaraciones sobre temas de los que debería abstenerse de hablar. Como he dicho, la señora Llanos de Luna ocupa el cargo de delegada del gobierno español en Cataluña, lo que hace unos años era el Gobierno Civil, y con este nombre esta institución tiene un historial muy negro en Cataluña. Medio en broma, medio en serio yo llamo a esta señora por el cargo que ocupa, virreina, es decir, representante del rey de España, y por extensión de su válido, a las colonias. Un predecesor suyo en el cargo terminó siendo pasado a cuchillo por “gente forastera que se decían obreros”. Quizás deberíamos volver a afilar las herramientas y empezar a segar las maleza que es, en nuestro país, el poder del Estado español. Según la virreina Llanos de Luna si Cataluña se independizara de España “pasaría de ser una de las comunidades más ricas de España en uno de los países más pobres de Europa”. “Uno de los países más pobres de Europa”. En estas declaraciones realizadas a los micrófonos de la COPE la virreina Llanos de Luna ha deplorado la “moda creciente” del soberanismo y acusa a Convergencia de haberse “quitado la careta” considerando que el separatismo es una “actitud” “muy grave e irresponsable “. En opinión de la virreina la independencia “sería nefasta”. “La independencia supondría para Catalunya – según la virreina – un empobrecimiento terrible. Eso sólo lo defienden las personas que no aman Cataluña “. Qué poca vergüenza. Los que amamos Cataluña queremos la independencia y vivimos, a diferencia de la señora Llanos de Luna que es una funcionaria de un país extranjero que nos ocupa.Evidentemente, si nos independitzéssim ella perdería su trabajo, y eso supongo que debe preocuparle mucho, pero ya le encontrarían algún trabajo para alguien que ha sido el último representante oficial del Estado en la colonia recién independizarse.España dejaría de expoliar Catalunya y eso si que los empobrecería a ellos. La actitud irresponsable es la de España que ha ido empobreciendo Cataluña expoliando sus ciudadanos y nefasto ha sido para Catalunya los reiterados incumplimientos de los acuerdos. Según Llanos de Luna si Cataluña se independizara de España debería salir de la Unión Europea para que los tratados comunitarios no prevén que un territorio que se separe de un Estado miembro permanezca dentro de la UE. De hecho, parece que la UE no prevé el caso de que un territorio se separe de un Estado miembro porque ni ha sucedido nunca ni lo han llegar a considerar. Por lo tanto, sería una situación nueva para la UE, y el escándalo de un caso así sería mayúsculo, a España le caerían collejas de todas partes por haber sido no sólo incapaz de impedirlo sino que incluso se podríaresponsabilizarse desde la UE en España de haber hecho todo lo posible para que este hecho se produjera. Según Llano de Luna plantear el pacto fiscal en estos momentos es insolidario. Es decir, la virreina defiende que España nos siga expoliando y encima nos insulta por quejarnos por ser expoliados. La virreina recrimina al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que estén “constantemente con esta musiquita y ese runrún” del pacto fiscal, para la virreina la prioridad es la actividad económica de toda España. Es decir, que los catalanes seguimos pagando el desenfreno española aunque nosotros nos vamos empobrecemos. Según Llanos de Luna “tal como está la situación económica, para poder decir que quieres una caja, esta caja ha de tener algo dentro. Primero todos debemos trabajar para llenar esta caja. Luego ya se verá “. Y que el” mejor financiación para Cataluña “debe someterse al hecho de ser” solidarios con el resto de España “. Yo estoy dispuesto a ser solidario con España, no tengo ningún problema que los españoles paguen los mismos impuestos que pagamos los catalanes y que los españoles tengan el mismo porcentaje de carreteras de peaje que tenemos los catalanes. Cuando los españoles dicen que los catalanes tenemos que ser solidarios con los españoles nos están diciendo que tenemos que dejarnos robar por ese Estado expoliador y callar, y eso es inaceptable. Cataluña ya hace más de 1000 años que existe y los catalanes que han vivido a lo largo de estos siglos las han visto de todos colores. Cataluña ha sobrevivido a muchas guerras, desde guerras civiles propias guerras que hemos tenido como consecuencia de nuestra desgraciada relación con Castilla y España (Guerra de los Segadores, Guerra de Sucesión, Guerras Carlistas, Guerra Civil española) ya las diversas dictaduras españolas que hemos tenido que soportar (Primo de Rivera y Franco), a todo esto hemos sobrevivido y hemos reconstruido el país a pesar del expolio, la independencia será un alivio de una situación desagradable que ha llegado a un punto de no retorno. Sin un país que expoliar el nuestro tengo claro que podemos llegar lejos y podemos construir un país con un buen nivel de vida, tenemos la fuerza para hacerlo, pero ahora lo que falta es soltar lastre (España) y separarnos de este país de al lado.La independencia será sacar `s la bota española del cuello. Y si hemos sobrevivido a todas estas situaciones desgraciadas y hemos reconstruido siempre el país a pesar del expolio, siendo independientes nos abre un espléndido futuro. España se empobrecerá porque ya se habrá quedado sin la última colonia de la que sacaba su riqueza y tienen dos posibilidades: convertirse en uno de los países más pobres de Europa sin la posibilidad de seguir chupando de la teta catalana y sin recibir fondos de la UE, o empezar a poner los medios para crear riqueza.

One thought on “El problema espanyol (VI)

 1. Creo que está escrito muy finamente tu artículo, pero destaco lo siguiente:

  “. Medio en broma, medio en serio yo llamo a esta señora por el cargo que ocupa, virreina, es decir, representante del rey de España, y por extensión de su válido, a las colonias. Un predecesor suyo en el cargo terminó siendo pasado a cuchillo por “gente forastera que se decían obreros”. Quizás deberíamos volver a afilar las herramientas y empezar a segar las maleza que es, en nuestro país, el poder del Estado español. ” (…)

  “Según la virreina Llanos de Luna si Cataluña se independizara de España “pasaría de ser una de las comunidades más ricas de España en uno de los países más pobres de Europa”. “Uno de los países más pobres de Europa” (…)

  ” Yo estoy dispuesto a ser solidario con España, no tengo ningún problema que los españoles paguen los mismos impuestos que pagamos los catalanes y que los españoles tengan el mismo porcentaje de carreteras de peaje que tenemos los catalanes. Cuando los españoles dicen que los catalanes tenemos que ser solidarios con los españoles nos están diciendo que tenemos que dejarnos robar por ese Estado expoliador y callar, y eso es inaceptable.” (…)

  “Cataluña ya hace más de 1000 años que existe y los catalanes que han vivido a lo largo de estos siglos las han visto de todos colores. Cataluña ha sobrevivido a muchas guerras, desde guerras civiles propias guerras que hemos tenido como consecuencia de nuestra desgraciada relación con Castilla y España (Guerra de los Segadores, Guerra de Sucesión, Guerras Carlistas, Guerra Civil española) ya las diversas dictaduras españolas que hemos tenido que soportar (Primo de Rivera y Franco), a todo esto hemos sobrevivido y hemos reconstruido el país a pesar del expolio, la independencia será un alivio de una situación desagradable que ha llegado a un punto de no retorno. Sin un país que expoliar el nuestro tengo claro que podemos llegar lejos y podemos construir un país con un buen nivel de vida, tenemos la fuerza para hacerlo, pero ahora lo que falta es soltar lastre (España) y separarnos de este país de al lado”..(…).

  …y sin mayores comentarios.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.841 hits
Abril 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: