Diputat ultradretà hongarès fa proclames antisemites – L’edat fa sortir l’SS que Günter Grass duia amagat dins seu

15

9 Abril 2012 per yeagov


 

 
Diputat ultradretà hongarès fa proclames antisemites – L’edat fa sortir l’SS que Günter Grass duia amagat dins seu

Diputat ultradretà hongarès fa proclames antisemites

El diputat Zsolt Baráth de l’ultradretà partit hongarès Jobbik va fer unes declaracions al Parlament d’Hongria que han estat condemnades pels principals partits del seu país, l’Església i el Govern. Aquestes declaracions recuperaven un cas del segle XIX que va desencadenar una onada d’antisemitisme. Baráth va citar un cas de l’any 1882 en què els jueus de Tiszaeszlár van ser acusats d’assassinar ritualment una jove desapareguda. El diputat hongarès en el seu discurs davant el Parlament hongarès va dir que el jutge que llavors va jutjar el cas “s’havia vist obligat, arran d’una pressió externa” a absoldre els jueus. Aquest diputat vol fer entendre que aquells jueus eren culpables perquè, a parer seu, podien haver mort la noia. La ultradreta hongaresa treu aquest assumpte amb certa periodicitat per atiar l’odi contra els jueus. Jobbik, el partit de Baráth va aconseguir un 17% de vots atiant l’odi contra jueus i gitanos a les últimes eleccions celebrades l’any 2010. Tots els partits hongaresos han criticat les paraules de Baráth, els socialistes de MSZP i els ecologistes del LMP han demanat la dimissió de Baráth amb un comunicat que afirmen que “l’antisemitisme no pot ser tolerat dins del Parlament”. El Govern hongarès va declarar que les paraules de Baráth són inacceptables i contraris al que el Govern i el Parlament consideren valors fonamentals. L’organització jueva Mazsihisz va qualificar les paraules de “racistes i antisemites” i que aquestes paraules van fer tornar “el Parlament hongarès a les fosques èpoques medievals”. També van sol•licitar que aquests discursos siguin penalitzades mitjançant mesures legals.

L’edat fa sortir l’SS que Günter Grass duia amagat dins seu

Era conegut que Günter Grass havia estat membre de les Waffen SS durant la seva joventut, aquest era un grup d’elit de les SS, però semblava que aquest fet era una circumstància del passat, no era així, qui és un nazi quan és jove, per molt que durant molts anys ho dissimulés, en arribar a una edat provecta i sabent que ja tenen poc a perdre les idees de la seva joventut els tornen a influir. Günter Grass de 85 anys va publicar una article-poema en què afirmava que és el programa nuclear d’Israel i no el d’Iran una amenaça per a la pau mundial, a més tot i que reconeix que Ahmadinejad té la boca molt grossa, segons, Grass, les intencions nuclears de Grass encara no han estat demostrades. Cert, encara no ha llançat cap bomba nuclear contra Israel ni contra cap altre país, però també Hitler, a qui Grass admira molt, tenia la boca molt grossa, el problema és que a Hitler no se’l va poder aturar a temps, a Ahmadinejad encara se’l pot parar. Les idees dels dos dictadors no difereixen gaire, un va assassinar 6 milions de jueus i 4 milions d’altres grups ètnics, Ahmadinejad ha fet declaracions en la mateixa línia. Grass critica que Israel s’estigui armant, a parer seu, sense cap control, i denuncia que Israel podria estar armant amb ogives nuclears els submarins de construcció alemanya. Grass continua oblidant alguns fets: Israel és l’única democràcia de l’Orient Mitjà, Israel està envoltat d’enemics que volen destruir-lo i Israel ha estat atacat tres cops en els seus 64 anys d’existència pels seus veïns amb el propòsit declarat d’anihilar el petit Estat democràtic, a més de patir el terrorisme finançat per alguns dels seus veïns. Aquest poema-article de Grass ha estat criticat durament a Alemanya, Israel i per la comunitat jueva, consideren que aquest poema forma part de la “tradició d’altres tants antisemitismes”, segons l’ambaixador israelià a Alemanya Emmanuel Nahshon que afegeix que “forma part de la tradició europea acusar els jueus de morts rituals durant el Pesaj. Abans es deia que s’utilitzava sang de nens cristians per a fabricar ‘matza’ – pa sense llevat -. Ara resulta que l’Estat jueu vol anihilar els iranians”, ironitzar l’ambaixador. “Israel és l’únic Estat del món, el dret del qual a l’existència aparentment es qüestiona […] des de la seva fundació fins el dia d’avui”.

El primer ministre israelià Netanyahu considera que “les declaracions (de Grass) són ignorants i vergonyoses, i qualsevol persona honesta del món hauria de condemnar-les”. Netanyahu no té cap dubte que els motius de Grass per fer aquestes declaracions són antisemites i afirma que “durant sis dècades va amagar el seu passat com a membre de les Waffen SS (cos d’elit de les SS, braç armat del partit nazi)” i per això Netanyahu creu que “per tant no sorprèn que defineixi l’únic Estat jueu – i únic Estat democràtic de l’Orient Mitjà – com a l’amenaça més gran a la pau del món i s’oposi a que s’equipi per a la seva autodefensa”. Netanyahu considera que comparar Israel i l’Iran és vergonyós. “L’Iran – segons Netanyahu – és el règim que nega l’Holocaust i fa crides a destruir Israel […]. La comparació diu molt poc sobre Israel i molt del senyor Grass. És l’Iran, no pas Israel, el que suposa una amenaça per a la pau mundial. És l’Iran, i no pas Israel, qui amenaça de destruir altres països. És l’Iran i no pas Israel, qui dona suport a les organitzacions terroristes que disparen míssils contra civils innocents. És l’Iran i no Israel, qui dóna suport a la massacre que el règim sirià està duent a terme contra la seva població civil. És l’Iran i no pas Israel, el que apedrega a les dones, penja els homosexuals i oprimeix a milions dels seus ciutadans”.

PD: Malgrat tot, el senyor Günter Grass i el diputat ultradretà hongarès Zsolt Baráth continuaran pensant que els jueus són els culpables de tots els mals del món. Einstein deia que és més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici, i també va dir que només hi ha dues coses infinites: l’Univers i l’estupidesa humana.

Diputado ultraderechista húngaro hace proclamas antisemitas – La edad hace salir el SS que Günter Grass llevaba escondido en su interior

Diputado ultraderechista húngaro hace proclamas antisemitas

El diputado Zsolt Baráth del ultraderechista partido húngaro Jobbik hizo unas declaraciones en el Parlamento de Hungría que han sido condenadas por los principales partidos de su país, la Iglesia y el Gobierno. Estas declaraciones recuperaban un caso del siglo XIX que desencadenó una ola de antisemitismo. Baráth citó un caso del año 1882 en que los judíos de Tiszaeszlár fueron acusados de asesinar ritualmente una joven desaparecida. El diputado húngaro en su discurso ante el Parlamento húngaro dijo que el juez que entonces juzgó el caso “se había visto obligado, a raíz de una presión externa” a absolver a los judíos. Este diputado quiere hacer entender que aquellos judíos eran culpables porque, a su juicio, podían haber muerto la joven. La ultraderecha húngara saca este asunto con cierta periodicidad para atizar el odio contra los judíos. Jobbik, el partido de Baráth logró un 17% de votos atizando el odio contra judíos y gitanos en las últimas elecciones celebradas en el año 2010. Todos los partidos húngaros han criticado las palabras de Baráth, los socialistas de MSZP y los ecologistas del LMP han pedido la dimisión de Baráth con un comunicado que afirman que “el antisemitismo no puede ser tolerado dentro del Parlamento“. El Gobierno húngaro declaró que las palabras de Baráth son inaceptables y contrarios a lo que el Gobierno y el Parlamento consideran valores fundamentales. La organización judía Mazsihisz calificó las palabras de “racistas y antisemitas” y que estas palabras hicieron volver “el Parlamento húngaro a oscuras épocas medievales”. También solicitaron que estos discursos sean penalizadas mediante medidas legales.

La edad hace salir el SS que Günter Grass llevaba escondido en su interior

Era conocido que Günter Grass había sido miembro de las Waffen SS durante su juventud, este era un grupo de élite de las SS, pero parecía que este hecho era una circunstancia del pasado, no era así, quien es un nazi cuando es joven , por mucho que durante muchos años lo disimulara, al llegar a una edad provecta y sabiendo que ya tienen poco que perder las ideas de su juventud los vuelven a influir. Günter Grass de 85 años publicó una artículo-poema en el que afirmaba que es el programa nuclear de Israel y no el de Irán una amenaza para la paz mundial, además aunque reconoce que Ahmadineyad tiene la boca muy grande, segundos, Grass, las intenciones nucleares de Grass aún no han sido demostradas. Cierto, aún no ha lanzado ninguna bomba nuclear contra Israel ni contra ningún otro país, pero también Hitler, a quien Grass admira mucho, tenía la boca muy grande, el problema es que a Hitler no se le pudo detener a tiempo, a Ahmadineyad todavía se le puede parar. Las ideas de los dos dictadores no difieren mucho, un asesinó 6 millones de judíos y 4 millones de otros grupos étnicos, Ahmadineyad ha hecho declaraciones en la misma línea. Grass critica que Israel esté armando, a su juicio, sin ningún control, y denuncia que Israel podría estar armando con ojivas nucleares los submarinos de construcción alemana. Grass sigue olvidando algunos hechos: Israel es la única democracia de Oriente Medio, Israel está rodeado de enemigos que quieren destruirlo e Israel ha sido atacado tres veces en sus 64 años de existencia por sus vecinos con el propósito declarado de aniquilar el pequeño Estado democrático, además de sufrir el terrorismo financiado por algunos de sus vecinos. Este poema-artículo de Grass ha sido criticado duramente a Alemania, Israel y por la comunidad judía, consideran que este poema forma parte de la “tradición de otros tantos antisemitismo“, según el embajador israelí en Alemania Emmanuel Nahshon que añade que “forma parte de la tradición europea acusó a los judíos de muertos rituales durante el Pesaj. Antes se decía que se utilizaba sangre de niños cristianos para fabricar ‘matza’ – pan sin levadura -. Ahora resulta que el Estado judío quiere aniquilar los iraníes“, ironizó el embajador. “Israel es el único Estado del mundo, cuyo derecho a la existencia aparentemente se cuestiona […] desde su fundación hasta el día de hoy“.

El primer ministro israelí Netanyahu considera que “las declaraciones (de Grass) son ignorantes y vergonzosas, y cualquier persona honesta del mundo debería condenarlas“. Netanyahu no tiene ninguna duda que los motivos de Grass para hacer estas declaraciones son antisemitas y afirma que “durante seis décadas ocultó su pasado como miembro de las Waffen SS (cuerpo de élite de las SS, brazo armado del partido nazi)” y por eso Netanyahu cree que “por lo tanto no sorprende que defina el único Estado judío – y único Estado democrático de Oriente Medio – como la mayor amenaza a la paz del mundo y se oponga a que seequipe para su autodefensa“. Netanyahu considera que comparar Israel e Irán es vergonzoso. “Irán – según Netanyahu – es el régimen que niega el Holocausto y hace llamamientos a destruir Israel […].La comparación dice muy poco sobre Israel y mucho del señor Grass. Es Irán, no Israel, lo que supone una amenaza para la paz mundial. Es Irán, y no Israel, quien amenaza con destruir otros países. Es Irán y no Israel, quien apoya a las organizaciones terroristas que disparan misiles contra civiles inocentes. Es Irán y no Israel, quien apoya la masacre que el régimen sirio está llevando a cabo contra su población civil. Es Irán y no Israel, lo que apedrea a las mujeres, cuelga los homosexuales y oprime a millones de sus ciudadanos“.

PD: Sin embargo, el señor Günter Grass y el diputado ultraderechista húngaro Zsolt Baráth continuarán pensando que los judíos son los culpables de todos los males del mundo. Einstein decía que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, y también dijo que sólo hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana.

15 thoughts on “Diputat ultradretà hongarès fa proclames antisemites – L’edat fa sortir l’SS que Günter Grass duia amagat dins seu

 1. Estoy de acuerdo que no debe existir el racismo ni la discriminación dentro de los gobiernos democráticos y países en el mundo.

  En relación al Premio Nobel de Literatura (1999) Günter Grass, pienso que Israel puede negarla la entrada a su territorio si no están de acuerdo con las opiniones que él emitió acerca de Israel e Irán, poniéndose del lado de los iraníes en primer lugar; y en segundo lugar si influye en ellos el hecho que Grass haya pertenecido a las SS. Cualquier país puede declarar persona non grata a cualquier persona que ellos piensen vulnera su seguridad. No tengo problemas con esa decisión.

 2. Quiero aclarar algo en relación a mucha gente que en los últimos meses de la guerra mundial en Alemania fueron obligados a enrolarse como “deber patriótico” pues habían muerto muchos soldados y la mayoría que había al final eran jóvenes y adolescentes algunos de 15 o 16 años entiendo yo. Benedicto XVI el Papa , en los últimos meses de la segunda guerra mundial fue enrolado en los servicios auxiliares antiaéreos, perteneció al ejército de los nazis y no creo que haya sido nazi pues era parte de la cristiandad, pero tuvo que estar allí por su país. Creo que la situación de Günther Grass es similar. .Grass ha estado comprometido con el arte, la cultura, la política y los derechos humanos. El estuvo en la RFA y se opuso a la reunificación con la RDA en forma apresurada e invasiva, lo cual consideraba él una insesatez. El siempre fue cercano a los social demócratas y es posible que antes y después de recibir el Premio Nóbel en 1999 haya sido atacado de diferentes maneras, al extremo que él salió de Alemania un tiempo.

  Grass fue parte de un millón de jóvenes que fueron enrolados por el ejército de los alemanos/nazis a fines de la guerra porque habían muerto muchos soldados y la mayoría de los nuevos eran muy jóvenes. Grass tenía 17 años, fue uno más entre un millón. Grass estuvo unos meses en el ejército como auxiliar de artillería y sirvió en la milicia, pero no fue reclutado especialmente, fue uno más entre muchos otros.
  Tanto Benedicto XVI como Grass, que se conocen, fueron prisioneros de Guerra en Baviera.
  Por eso decía yo que la parte de la pertenencia de Grass en el ejército alemán era en segundo lugar ya que si eso fuera tan importante hoy día, tendrían que considerar persona con grata a su Santidad el Papa Benedicto XVI.

 3. yeagov ha dit:

  Israel ha declarado “persona non grata” a Günter Grass, lo que significa que será bienvenido a Israel. Lo de ser miembro de las Waffen SS era conocido desde hace tiempo aunque él intentó ocultarlo durante muchos años, luego apareció su ficha (la que yo he incluído en el artículo) de su paso como prisionero de guerra tras el fin de la SGM y en esa ficha aparece su filiación a las Waffen SS.

 4. yeagov ha dit:

  A las Waffen SS se alistaban los convencidos, y la unidad en la que se enroló Grass era una unidad que debía defender el búnker de Hitler, estaba directamente bajo las órdenes de Himmler.
  Cierto, Ratzinger fue miembro de las Juventudes Hitlerianas por obligación, pero al ser seminarista estaba bajo sospecha de no ser un nazi convencido. Fue destinado a una batería antiaérea que protegía la fábrica de BMW. Hay enormes diferencias entre una unidad auxiliar de la Luftwaffe y las Waffen SS. Quiero recordarte que una unidad de las Waffen SS era la que dirigía los campos de exterminio, no era la de Graff, evidentemente.

  Sin embargo, no estoy criticando a Grass por haber sido de las Waffen SS si no por acusar a Israel de querer destruir Irán y considerar que Ahmadinejad que ha dicho repetidamente que hay que destruir Israel es solo un bocazas. Hitler decía que había que hacer con los judíos lo que Ahmadinejad dice que hay que hacer con Israel. Hitler llevó a término sus amenazas aunque hasta 1938 muchos, incluidos los propios judíos, creían que eran bravuconadas. Ojo con los bravucones que tienen un arma nuclear y amenazan con usarla, y mucho cuidado con quienes minimizan la gravedad de ciertos discursos criminales.

 5. Si yo creo que el problema principal es que Grass crítica a Israel por pensar en atacar o destruir los reactores nucleares de Irán y eso significa para Israel que Grass está de parte de Irán. Creo que eso es lo más importante para declararlo persona non grata en Israel..

 6. Creo que lo que hay que tener claro es que Grass fue obligado a enrolarse al igual que un millón de jóvenes de entre 14, 15 o 17 años, a fines de la segunda guerra mundial, porque ya no tenían soldados y la guerra estaba por terminar. Si no aceptaban enrolarse por su país habrían siido ejecutados. Al enrolarse tendrían que ir donde los mandaron. No era un alistamiento voluntario era obligatorio. Daba lo mismo adonde los enviaran, no habrían podido negarse.

  Grass es social demócrata está más cerca de Israel que otras ideologías, creo yo, es un defensor de los derechos humanos y cree que un ataque de Israel a Irán para destruir los reactores nucleares puede hacer mucho daño al pueblo iraní , y entiendo que no ese no es el objetivo..

 7. yeagov ha dit:

  Las Waffen SS eran unidades para convencidos, es cierto que al final de la guerra se alistó a la fuerza a muchos adolescentes y también a hombres de más de 50 años, pero era en unidades auxiliares de la Wermach y la Luftwaffe, sin embargo Grass que era miembro de las Juventudes Hitlerianas fue a las Waffen SS, eso era una unidad de élite de las SS, ahí solo iban los fanáticos del nazismo.
  Grass ha disimulado durante años su pasado pero como a muchas personas les pasa cuando llegan a una edad avanzada deciden quitarse la máscara.
  Israel habla de atacar las instalaciones nucleares iraníes para acabar con el programa nuclear de ese país que supone una amenaza muy grave para Israel, más aún teniendo en cuenta las declaraciones de Ahmadinejad y de otros dirigentes del régimen iraní. Israel no ha hablado nunca de atacar al pueblo iraní ni de querer exterminar a los iraníes, sin embargo, los discursos de Ahmadinejad si que hablan de borrar a Israel del mapa. Israel es un país pequeño que ha sido atacado tres veces por sus vecinos árabes. Pero ahora estamos hablando que uno de sus vecinos está construyendo armamento que podría hacer desaparecer Israel con solo un par de golpes. Grass colocándose al lado de Irán se ha quitado la careta definitivamente y ha salido el SS que llevaba dentro.
  Israel habla de atacar los reactores nucleares mientras que Irán habla de atacar todas las ciudades israelíes importantes.
  Si cae una sola bomba sobre Israel los países occidentales serán tan responsables de ello como Irán, ya que no han hecho nada efectivo para impedirlo.

 8. En realidad no conocía mucho al respecto y he tenido que leer para informarme; estamos de acuerdo que las Waffen SS eran el cuerpo de combate de élite de las SS que empezaron como unidad de protección y choque de la dirección del Partido Nazi, y terminaron como una fuerza de combate de 950.000 soldados aproximadamente, de los que 352.000 murieron en acción y 50.000 desaparecieron. Combatieron bajo el signo de las Waffen-SS hombres de unas veintiséis nacionalidades, eran reclutas extranjeros:danesas, flamencas, noruegas, finlandesas y holandesas; letones, estonios, ucranianos y de bosnios.;lo que si eran todos principalmente anticomunistas y antisemitas. .En los Juicios de Núremberg, las Waffen-SS fueron condenadas como parte de una organización criminal debido a su participación en atrocidades y crímenes de guerra e inmediatamente abolidas. A mi no consta que Grass haya estado en este lugar, pero si es anticomunista es posible.
  Estoy de acuerdo que el motivo que disparó la presencia non grata de Grass en Israel es el asunto de Irán.

 9. yeagov ha dit:

  La división más conocida de las SS era las 3a división SS Tottenkopf, que se ocupaba de la vigilancia de los campos de exterminio. Grass formó parte de una división panzer de las Waffen SS, una unidad de élite de la que formaban parte los más fanáticos.

 10. yeagov ha dit:

  También había una unidad de las SS formada por musulmanes de los Balcanes, cuyo principal líder era el muftí de Jerusalén refugiado en Berlín. Estos individuos cometieron muchas atrocidades durante la ocupación alemana de los Balcanes asesinando a judíos y gitanos.

 11. Entiendo tu explicación pero en la biografía de Grass que leí no aparece eso.

 12. Es posible, leí que ellos tuvieron reclutados a muchos extrabnjeros, pero no mencionan musulmanes sino principalmente anticomunistas.

 13. yeagov ha dit:

  Hay unas fotos muy interesantes de soldados musulmanes de las Waffen SS con el muftí de Jerusalén pasando revista. En algunas aparecen haciendo el saludo nazi.

 14. Si me sorprende eso, no tenía idea, no sabía tampoco que las SS habían reclutado muchos extranjeros en sus filas. especialmente anticomunistas.

 15. yeagov ha dit:

  Ahora hablo de memoria pero creo que estos musulmanes que servían como Waffen SS eran bosnios musulmanes, fueron estas unidades las que realizaron las matanzs de judíos y gitanos en la antigua Yugoslavia durante la ocupación nazi.

  Günter Grass después de haber destruido él mismo su prestigio con ese infame poema debería haber hecho un mutis por el foro, aunque hacía tiempo que se sabía sobre su pertenencia a las Waffen SS mucha gente lo consideraba un pecado de su adolescencia, pero con este poema se ha quitado la careta y demuestra que las ideas de su juventud aún siguen en su mente. Grass, un ex Waffen SS, dice que Israel se comporta como la Stassi. ¿Acaso esperaba Grass que además de insultar a Israel le enviaran flores y le dieran las gracias?.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.682 hits
Abril 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: