Portades sense ètica (II)

2

16 Mai 2012 per yeagov


Portades sense ètica (II)
Fa pocs dies vaig escriure sobre la manca d’ètica del diari La Razón dirigit per Paco Marhuenda:
Portades sense ètica

El diari monàrquic falangista dirigit pel català renegat, botifler i ultraespanyolista, Paco Marhuenda va publicar una portada menyspreable. Res de nou, aquest diari segueix una llarga tradició de la premsa (diguem-ne) conservadora espanyola de linxar públicament els enemics ideològics. En aquest cas, dimecres La Razón va publicar a la primera plana les fotos amb els noms de cinc estudiants titllant-los d’agitadors socials afirmant que “els mals estudiants agiten la l’Educació”. Posar a la picota cinc estudiants que s’han destacat, segons sembla, per oposar-se a les mesures del Ministeri d’Educació és menyspreable.

Paco Marhuenda, director d’aquest pamflet ultradretà, destaca per haver-se convertit en el principal apologeta de l’inepte govern (amb tics autoritaris i excessos de prepotència) que presideix l’inoperant, ineficaç i (semi)desaparegut Mariano Rajoy.

I La Razón es fa la víctima

El senyor Marhuenda tampoc va ser un bon estudiant, quan estudiava periodisme segurament va oblidar-se d’assistir a classes de deontologia professional, o és probable que per treballar a segons quins diaris cavernaris de la Vila i Cort calgui passar-se l’ètica personal i professional pel folre o l’entrecuix. Si la primera plana de La (sin)Razón de dimecres era menyspreable. Una allau de crítiques per aquesta portada no ha fet que aquest diari demani disculpes por un linxament públic de cinc persones per oposar-se a les mesures de l’inepte govern del qual La Razón és òrgan de propaganda, la portada de dijous, el rotatiu monàrquic falangista va presentar-se als seus lectors com les víctimes del linxament per haver linxat mediàticament a cinc persones. I invoquen “el dret a la informació”. Si, també La Razón té dret a informar, i ja seria hora que ho fessin, però la primera plana de dimecres no és un exercici d’aquest dret, és un exemple de la falta d’ètica d’aquest diari. Fer propaganda d’un govern incompetent i linxar als que s’oposen no té res a veure amb el dret a la informació.

Recomano veure la pel·lícula “Primera plana”. Excel·lent comèdia sobre el funcionament d’un diari amb un director d’ètica dubtosa i un periodista amb una mica de consciència. Sabem que el director de La Razón en aquest cas s’assembla al del diari d’aquesta pel·lícula, encara que el director de ficció arriba a caure simpàtic perquè és de ficció, el senyor Marhuenda no cau simpàtic, no fa cap gràcia.

Espero que dilluns pròxim el senyor Marhuenda s’expliqui quan intervingui a la tertúlia de El Món a RAC 1 i que els altres tertulians li retreguin públicament la seva falta d’ètica.

Marhuenda
Paco Marhuenda director del monàrquic feixista diari La Razón va justificar-se durant la seva intervenció a la tertúlia de El Món a RAC1 dient que els líders estudiantils “no són tan joves” i que “tots aquests anys que allarguen la carrera es paguen amb diners públics”. Com veieu els arguments són de pes. Fins i tot acusava a un d’aquests nois de tenir antecedents penals. M’imagino a Marhuenda trucant als seus contactes governamentals demanant els antecedents penals de tota la gent que no li agrada al senyor Marhuenda, això ja ens diu molt dels lligams de Marhuenda amb el poder, entenc que té informació de primera mà com bon servidor del líder. Quan vulgui saber quants punts em queden al carnet de conduir trucaré a Marhuenda. Ja és curiós que posin a la picota a cinc líders estudiantils que critiquen al govern del PP del qual el diari La Razón és suport propagandístic arribant a extrems de papanatisme pro-peper que arriben a defensar un govern més inepte que l’anterior, i això és dir molt, amb un president del govern que roman amagat i sense donar la cara, al qual el senyor Marhuenda defensa amb autèntic fanatisme. Desconec si aquests estudiants són bons o mals estudiants, només tinc la paraula d’un diari que no em mereix cap credibilitat, el que si que puc veure és que el senyor Marhuenda tampoc va ser gaire bon estudiant de periodisme, no nego que probablement es tragués el títol de periodista en el temps que tocava, però és evident que va oblidar qüestions com l’ètica, un periodista ha d’informar amb veracitat, no ser corifeu del poder com és ell, i no pot anar posant dianes sobre la gent per la simple raó que ataquen les mesures que pren un govern inepte. El senyor Marhuenda no dirigeix un diari d’informació diària, dirigeix un pamflet de propaganda del règim, i és molt lliure de fer-ho però no ens expliqui sopars de duro, si vol dedicar-se a la propaganda del seu estimat líder faci-ho, però no pretengui fer-ho passar per informació.
Danys col·laterals
A la mateixa portada en què La Razón “linxava” els cinc líders estudiantils hi havia un anunci d’ING Direct. Molta gent via Twitter va escriure missatges a aquesta empresa financera criticant que el seu anunci aparegui a la mateixa plana que les fotos dels líders estudiantils “linxats”. La empresa financera va respondre “compartim el vostre malestar. A ING Direct no opinem sobre continguts editorials ni sobre tendències polítiques […]. Tindrem en compte aquesta situació per a futurs acords comercials”.
Arran de l’emissió d’una entrevista a la mare d’un assassí del programa La Noria de Telecinco, la reacció va aconseguir que tots els anunciants retiressin la seva publicitat durant l’emissió d’aquest programa que es va emetre durant un temps sense publicitat. Els mitjans de comunicació viuen principalment de la publicitat, aconseguir que les marques deixin d’anunciar-se en aquells mitjans mancats d’una deontologia professional pot ser una bona manera d’evitar que des de certs mitjans es linxi públicament a persones o col·lectius no afins al “règim”.
Països amb sistemes democràtics més consolidats que Espanya han assegut directors de mitjans gens escrupolosos i èticament reprovables a la banqueta d’un tribunal i diaris de molt llarga trajectòria com News of the World han tancat, la seva directora podria acabar a la presó i, també el propietari, el totpoderós Murdoch, amo i senyor d’un imperi periodístic i mediàtic, i amo i senyor d’un expresident del govern espanyol d’ideologia afí a la del senyor Marhuenda i el seu libel.
El senyor Marhuenda demana que el denunciïn però que ell està convençut que diu la veritat, la veritat del senyor Marhuenda només és una mentida que insisteix a repetir fins que tothom cregui que és veritat, però això és la demagògia, un “art” que practica el diari del senyor Marhuenda de les formes més barroeres i miserables.
Portadas sin ética (II)
Hace pocos días escribí sobre la falta de ética del diario La Razón dirigido por Paco Marhuenda:
Portadas sin ética
El diario monárquico falangista dirigido por el catalán renegado, botifler y ultraespañolista, Paco Marhuenda publicó una portada despreciable. Nada nuevo, este diario sigue una larga tradición de la prensa (digamos) conservadora española de linchar públicamente a los enemigos ideológicos. En este caso, el miércoles La Razón publicó en primera plana las fotos con los nombres de cinco estudiantes tildándolos de agitadores sociales afirmando que “los malos estudiantes agitan la la Educación”.Poner en la picota cinco estudiantes que se han destacado, al parecer, por oponerse a las medidas del Ministerio de Educación es despreciable. Paco Marhuenda, director de este panfleto ultraderechista, destaca por haberse convertido en el principal apologeta del inepto gobierno (con tics autoritarios y excesos de prepotencia) que preside el inoperante, ineficaz y (semi) desaparecido Mariano Rajoy.
Y La Razón se hace la víctima
El señor Marhuenda tampoco fue un buen estudiante, cuando estudiaba periodismo seguramente olvidó de asistir a clases de deontología profesional, o es probable que para trabajar en según qué periódicos cavernarios de la Villa y Corte haya pasarse la ética personal y profesional por el forro o la entrepierna. Si la primera plana de La (sin) Razón del miércoles era despreciable. Un alud de críticas por esta portada no ha hecho que este diario pida disculpas por un linchamiento público de cinco personas por oponerse a las medidas del inepto gobierno del que La Razón es órgano de propaganda, la portada del jueves, el rotativo monárquico falangista se presentó a sus lectores como las víctimas del linchamiento por haber linchado mediáticamente a cinco personas. Y invocan “el derecho a la información”. Si, también La Razón tiene derecho a informar, y ya sería hora de que lo hicieran, pero la primera plana del miércoles no es un ejercicio de este derecho, es un ejemplo de la falta de ética de este diario. Hacer propaganda de un gobierno incompetente y linchar a los que se oponen no tiene nada que ver con el derecho a la información. Recomiendo ver la película “Primera plana”. Excelente comedia sobre el funcionamiento de un diario con un director de ética dudosa y un periodista con un poco de conciencia. Sabemos que el director de La Razón en este caso se asemeja al del diario de esta película, aunque el director de ficción llega a caer simpático porque es de ficción, el señor Marhuenda no cae simpático, no hace ninguna gracia. Espero que el lunes próximo el señor Marhuenda explique cuando intervenga en la tertulia de El Món a RAC 1 y que los demás tertulianos le reprochen públicamente su falta de ética.
Marhuenda
Paco Marhuenda director del monárquico fascista diario La Razón justificarse durante su intervención en la tertulia de El Món a RAC1 diciendo que los líderes estudiantiles “no son tan jóvenes” y que “todos estos años que alargan la carrera se pagan con dinero públicos “. Como veis los argumentos son de peso. Incluso acusaba a uno de estos chicos de tener antecedentes penales. Me imagino a Marhuenda llamando a sus contactos gubernamentales pidiendo los antecedentes penales de toda la gente que no le gusta al señor Marhuenda, eso ya nos dice mucho de los lazos de Marhuenda con el poder, entiendo que tiene información de primera mano como buen servidor del líder.Cuando quiera saber cuántos puntos me quedan en el carné de conducir llamaré a Marhuenda. Ya es curioso que pongan en la picota a cinco líderes estudiantiles que critican al gobierno del PP del que el diario La Razón es apoyo propagandístico llegando a extremos de papanatismo pro-pepero que llegan a defender un gobierno más inepto que el anterior, y eso es decir mucho, con un presidente del gobierno que permanece escondido y sin dar la cara, al que el señor Marhuenda defensa con auténtico fanatismo. Desconozco si estos estudiantes son buenos o malos estudiantes, sólo tengo la palabra de un diario que no me merece ninguna credibilidad, lo que si que puedo ver es que el señor Marhuenda tampoco fue muy buen estudiante de periodismo, no niego que probablemente se sacara el título de periodista en el tiempo que tocaba, pero es evidente que olvidar cuestiones como la ética, un periodista debe informar con veracidad, no ser corifeo del poder como es él, y no puede ir poniendo dianas sobre la gente por la simple razón que atacan las medidas que toma un gobierno inepto. El señor Marhuenda no dirige un diario de información diaria, dirige un panfleto de propaganda del régimen, y es muy libre de hacerlo pero no nos cuente cuentos chinos, si quiere dedicarse a la propaganda de su amado líder haga- , pero no pretenda hacerlo pasar por información.
Daños colaterales
En la misma portada en la que La Razón “linchar” a los cinco líderes estudiantiles había un anuncio de ING Direct. Mucha gente vía Twitter escribió mensajes a esta empresa financiera criticando que su anuncio aparezca en la misma página que las fotos de los líderes estudiantiles “linchados”. La empresa financiera respondió “compartimos su malestar. En ING Direct no opinamos sobre contenidos editoriales ni sobre tendencias políticas […]. Tendremos en cuenta esta situación para futuros acuerdos comerciales “. A raíz de la emisión de una entrevista a la madre de un asesino del programa La Noria de Telecinco, la reacción logró que todos los anunciantes retiraran su publicidad durante la emisión de este programa que se emitió durante un tiempo sin publicidad.Los medios de comunicación viven principalmente de la publicidad, conseguir que las marcas dejen de anunciarse en aquellos medios faltos de una deontología profesional puede ser una buena manera de evitar que desde ciertos medios se lince públicamente a personas o col • lectivos no afines al “régimen”. Países con sistemas democráticos más consolidados que España han sentado directores de medios nada escrupulosos y éticamente reprobables en el banquillo de un tribunal y diarios de muy larga trayectoria como News of the World han cerrado, su directora podría acabar en la cárcel y, también el propietario, el todopoderoso Murdoch, dueño y señor de un imperio periodístico y mediático, y dueño y señor de un ex presidente del gobierno español de ideología afín a la del señor Marhuenda y su libelo. El señor Marhuenda pide que lo denuncien pero que él está convencido de que dice la verdad, la verdad del señor Marhuenda sólo es una mentira que insiste en repetir hasta que todo el mundo crea que es verdad, pero eso es la demagogia, un “arte” que practica el diario del señor Marhuenda de las formas más burdas y miserables.

2 thoughts on “Portades sense ètica (II)

 1. Tomàs ha dit:

  Els periodistes que barregen la seva professió amb una forta militància politica (encara que no tingui carnet), no acostumen a saber-ho portar bé. Crec però, que en Marhuenda ni ho intenta, senzillament fa el que vol i el que li manen o sap que serà ben rebut a la seu del PP.

  Si malgrat tot, té lectors…, mira com està la cosa!

 2. yeagov ha dit:

  Abans els diaris no tenien problemes a reconèixer la seva filiació política o ideològica. El meu rebesavi era director d’un diari republicà federalista, i això en el seu temps era habitual, els diaris monàrquics ho deien obertament, fins i tot a la capçalera. Després hi havia diaris de partit, quasi tots els partits tenien el seu diari, òrgan de propaganda.
  La Razón pretén ser un diari independent però és evident que és un òrgan de propaganda del govern de Rajoy, i Marhuenda fa unes defenses del líder molt semblants a les que fan altres diaris oficialistes com el Granma cubà i el Pravda soviètic.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.859 hits
Mai 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: