El problema espanyol (XVII)

3

1 Juny 2012 per yeagov


El problema espanyol (XVII)

Els nacionalismes a Espanya per Dummies

El nacionalisme espanyol com el coneixem ara neix arran de la invasió francesa, vol fer fora les tropes napoleòniques i restaurar els Borbons, a Ferran VII, per ser exactes, un rei de mentalitat absolutista.

Fixeu-vos que parlo de nacionalisme espanyol, ja que abans sempre es parlava de convertir tots els altres pobles en castellans, no pas en espanyols.

El nacionalisme català neix més tard. Impulsa la modernització del país (Catalunya) i comença a tenir una consciència nacional catalana, impulsa la recuperació cultural i lingüística, la Renaixença, i aspira a recuperar les institucions pròpies del país.

Ho he simplificat molt, ho sé, perquè és molt més complex tot aquest assumpte. Tenim dos nacionalismes enfrontats, un nacionalisme espanyol centralista i una monarquia que vol ser absolutista, amb una economia bàsicament agrícola i una població majoritàriament rural, i un nacionalisme català que impulsa la revolució industrial, tot i que amb alguns anys d’endarreriment respecte d’altres Estats europeus, una societat més urbana, ja que la indústria necessita molta mà d’obra, amb una burgesia que impulsa el renaixement de la cultura catalana i la llengua catalana, que comença a recuperar espais dels quals feia segle i mig l’havien prohibit, marginat, foragitat.

Ho resumim una mica més: El nacionalisme espanyol vol mantenir un Estat vell, artificial, caducat i en molts aspectes endarrerit. Quan el nacionalisme espanyol creu que ho aconseguirà sorgeix un nacionalisme el català, que vol recuperar les seves institucions, tornar els espais dels quals havia estat marginada i/o prohibida a la cultura i llengua pròpies, ara restringides a l’àmbit privat. I ho acaba aconseguint.

Altres cops he dit que l’Estat espanyol és un Estat fracassat. Quan en un Estat multiètnic una de les ètnies intenta imposar-se a les altres sorgeix el conflicte, si això no hagués passat mai seria “lògic” que els governants de l’Estat espanyol no tinguessin clar quines poden ser les conseqüències, però hem tingut molts exemples. L’extermini d’ètnies minoritàries només pot tenir èxit quan l’ètnia majoritària supera a la minoritària d’una manera aclaparadora i la minoritària està concentrada en un territori molt petit, I també si és un poble indefens. Els catalans podem haver estat derrotats en aquests últims segles unes poques vegades, derrotats, ocupats, etc., però seguim aquí, i diguem-ho clar, ens poden haver derrotat però ells també van rebre, podríem dir que la victòria dels castellans sobre els catalans és una victòria pírrica.

Quin és el model d’Estat que volem per a Catalunya?

Un document d’Òmnium Cultural planteja 8 qüestions sobre la mena d’Estat que podria ser Catalunya. (Vull agrair a l’Emili que va enviar-me el PDF per correu electrònic). Podeu llegir el text a l’enllaç al document “8 PREGUNTES -RESPOSTES QUE MÉS PREOCUPEN ALS CATALANS ENVERS LA INDEPENDÈNCIA , segons ÒMNIUM CULTURAL”. La meva opinió personal a aquestes qüestions és la següent:

1 La Catalunya independent, seria expulsada de la UE:

Si Catalunya s’independitzés d’Espanya també l’estatus d’Espanya dins de la UE canviaria. Perdria 7,5 milions d’habitants i això tindria conseqüències al Parlament Europeu i pes a la resta de les institucions europees. Evidentment, la independència de Catalunya també faria que la resta de membres de la UE exigissin explicacions a Espanya per no haver posat remei a un problema si no a haver-hi contribuït de manera inconscient. Evidentment, durant un temps hi hauria una forta tensió ja que la independència d’un territori amb 7,5 milions d’habitants no és cap broma, i a la UE hi ha altres territoris que podrien seguir l’exemple català. Els principals afectats podrien ser França i la Gran Bretanya. Cal dir que els escocesos l’any 2014 celebraran un referèndum per la independència, no crec que al Govern de Sa Graciosa Majestat Britànica li agradi però ho accepten esperant que guanyi el “NO”. Però crec que si guanya el “SI” els britànics ho acceptaran pragmàticament. Els escocesos podrien convertir-se en un Estat independent, i potser conservaran la reina Isabel II com a Cap d’Estat. Ja parlarem sobre el model per a Catalunya més endavant. La UE està integrant tots els Estats europeus, nosaltres ja hi som, no ens caldria sortir per demanar l’admissió una vegada fora. Això si, seria una situació nova dins de la Unió Europea que en tota la seva història com Unió Europea mai ha vist que un dels seus membres hagi sortit voluntàriament o hagi estat expulsat, la UE ha anat incorporant nous membres, només hi ha dos casos que malgrat voler entrar tenen la seva candidatura condicionada: Sèrbia i Turquia. Sèrbia entrarà quan compleixi les condicions, Turquia crec que no entrarà mai a la UE. El cas de Catalunya o Escòcia també seran una situació nova per a la UE, dos nous Estats independitzats d’Estats membres de la UE.

2 Caldria recuperar monedes antigues per substituir l’euro:

Crec que com a nou Estat compliríem totes les condicions per incorporar l’euro com a moneda pròpia, si no fos així hauríem de crear una moneda fins que complíssim les condicions, però crec que complim. Ja fa unes setmanes que vaig penjar un article sobre el nom que podria tenir una moneda catalana si no poguéssim entrar a l’euro.

3 L’Estat català, base de l’exèrcit dels Estats Units:

Quan era més jove desitjava que quan Catalunya fos independent no havia de tenir exèrcit, suposo que en aquella època després de la meva experiència militar, comprendreu que quan jo vaig fer la mili aquesta era obligatòria, i això va fer que durant molts anys tingués moltíssimes reticències a tot el que tingués a veure amb els militars. Però els anys passen. Avui dia crec que Catalunya ha de tenir un exèrcit propi, les tres armes, un exèrcit de l’estil de països com Holanda o Dinamarca. Un exèrcit català integrat dins l’Euroexèrcit. Crec que no tenim cap valor estratègic pels Estats Units, per tant crec que tenir bases aquí no paga la pena, això podia ser en temps de la Guerra Freda, ara el conflicte està situat cap al nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà.

4 En una Catalunya independent, en quina lliga jugaria el Barça:

Una qüestió interessant. Quan surt el tema de la independència el primer que diuen els espanyols és que en una lliga catalana només jugarien el Barça, l’Espanyol i la resta serien equips catalans de la Segona A i B, i altres categories. Això és cert, però una Lliga espanyola sense equips catalans, lliga espanyola de cadascun dels esports que existeixen sense la presència d’equips catalans perdria molt. Haig de recordar quina va ser la contribució a la victòria de la selecció espanyola de futbol a l’Eurocopa i al Mundial anteriors. El pes de la contribució dels jugadors catalans no pot discutir-se, sense ells dubto que Espanya hagués guanyat res. I això és aplicable a la majoria d’esports, n’hi ha algun esport que la selecció espanyola està formada només per jugadors catalans.

5 Catalunya podria sobreviure sola econòmicament:

No en tinc cap dubte que Catalunya podria sobreviure sola, si sobreviu malgrat l’espoli al qual es sotmesa per l’Estat, quan sigui independent d’Espanya no només sobreviurà, podria arribar d’aquí a uns anys a tenir un PIB com el que tenen països com Holanda o Dinamarca. També sobreviurà Espanya, això si, per la seva economia la independència de Catalunya tindrà efectes negatius.

6 Què passaria amb les pensions dels catalans? I el deute públic espanyol? :

Són qüestions que s’hauran de negociar. La població catalana és un 16% del total de l’Estat. Els impostos i contribucions que ara paguem els catalans a l’Estat ho pagaríem al nostre Estat, per tant, seria l’Estat qui perdria aquests diners. Com que el procés serà un procés de negociació bilateral que la UE tutelarà s’hauran de discutir tots els temes. A més, hi ha qüestions que ambdós Estats hauran d’aclarir. Ja no parlo només de pensions i impostos, també temes que ara tenen a veure amb infraestructures o recursos naturals. Crec que el cabdal de l’Ebre podria ser motiu de conflicte perquè ja ho és ara.

7 La independència és només cosa dels catalans «de tota la vida:

La independència és cosa dels catalans, independentment de si han nascut aquí o no, o si tenen les seves arrels a Catalunya, a Espanya o a qualsevol altre lloc. Tots. I malgrat tot el que es diu no crec que se’n vagi gaire gent. Els espanyols més recalcitrants segurament si que marxaran, altres acceptaran la nova situació. El dia després de la Independència i d’haver-la celebrat haurem de tornar a la feina, moltes coses hauran canviat però com abans de la independència ens haurem de guanyar el sou, i ara amb un país que cal aixecar.

8 Catalunya seria necessàriament republicana

República o monarquia?. Interessant debat. Personalment prefereixo la República. El nostre país va néixer monarquia, però no queda cap descendent legítim del que aparentment va ser l’últim monarca legítim de Catalunya, Martí l’Humà, i tinc entès que aquest abans de morir va deixar el seu tron a Déu, també crec que Déu no s’ha assegut mai en aquest tron. Sense rei legítim podria oferir-se la corona a algun príncep d’alguna monarquia europea, el text d’Òmnium cita el cas de Noruega. Algú podria preferir oferir la corona comtal al Borbó, dos Estats amb un mateix Cap d’Estat. Crec que aquesta última possibilitat és per a molts inacceptable.
Doncs bé, tots aquests punts i molts altres s’han de començar a discutir.

El problema español (XVII)


Los nacionalismos en España para Dummies

El nacionalismo español como lo conocemos ahora nace a raíz de la invasión francesa, quiere echar las tropas napoleónicas y restaurar los Borbones, a Fernando VII, para ser exactos, un rey de mentalidad absolutista.Tenga en cuenta que hablo de nacionalismo español, ya que antes siempre se hablaba de convertir todos los demás pueblos en castellanos, no en españoles.El nacionalismo catalán nace más tarde. Impulsa la modernización del país (Cataluña) y empieza a tener una conciencia nacional catalana, impulsa la recuperación cultural y lingüística, la Renaixença, y aspira a recuperar las instituciones propias del país.Lo he simplificado mucho, lo sé, porque es mucho más complejo todo este asunto. Tenemos dos nacionalismos enfrentados, un nacionalismo español centralista y una monarquía que quiere ser absolutista, con una economía básicamente agrícola y una población mayoritariamente rural, y un nacionalismo catalán que impulsa la revolución industrial, aunque con algunos años de retraso respecto de otros Estados europeos, una sociedad más urbana, ya que la industria necesita mucha mano de obra, con una burguesía que impulsa el renacimiento de la cultura catalana y la lengua catalana, que comienza a recuperar espacios de los que hacía siglo y medio lo habían prohibido, marginado, expulsado.Lo resumimos un poco más: El nacionalismo español quiere mantener un Estado viejo, artificial, caducado y en muchos aspectos atrasado. Cuando el nacionalismo español cree que lo conseguirá surge un nacionalismo catalán, que quiere recuperar sus instituciones, devolver los espacios de los que había sido marginada y/o prohibida en la cultura y lengua propias, ahora restringidas al ámbito privado. Y lo acaba consiguiendo. Otras veces he dicho que el Estado español es un Estado fracasado. Cuando en un Estado multiétnico una de las etnias intenta imponerse a las otras surge el conflicto, si esto no hubiera pasado nunca sería “lógico” que los gobernantes del Estado español no tuvieran claro cuáles pueden ser las consecuencias, pero hemos tenido muchos ejemplos. El exterminio de etnias minoritarias sólo puede tener éxito cuando la etnia mayoritaria supera a la minoritaria de una manera abrumadora y la minoritaria está concentrada en un territorio muy pequeño, y también si es un pueblo indefenso. Los catalanes podemos haber sido derrotados en estos últimos siglos unas pocas veces, derrotados, ocupados, etc., Pero seguimos aquí, y digámoslo claro, nos pueden haber derrotado pero ellos también recibieron, podríamos decir que la victoria de los castellanos sobre los catalanes es una victoria pírrica.

¿Cuál es el modelo de Estado que queremos para Cataluña?

Un documento de Òmnium Cultural plantea 8 cuestiones sobre el tipo de Estado que podría ser Cataluña. (Quiero agradecer a Emilio que enviarme el PDF por correo electrónico). Podéis leer el texto en el enlace al documento “8 PREGUNTAS-RESPUESTAS QUE MÁS PREOCUPAN A LOS CATALANES HACIA LA INDEPENDENCIA, según ÒMNIUM CULTURAL“. Mi opinión personal a estas cuestiones es la siguiente:

1 La Cataluña independiente, sería expulsada de la UE:

Si Cataluña se independiza de España también el estatus de España dentro de la UE cambiaría. Perdería 7,5 millones de habitantes y ello tendría consecuencias en el Parlamento Europeo y peso en el resto de las instituciones europeas. Evidentemente, la independencia de Cataluña también haría que el resto de miembros de la UE exigieran explicaciones a España por no haber puesto remedio a un problema si no a haber contribuido de manera inconsciente. Evidentemente, durante un tiempo habría una fuerte tensión ya que la independencia de un territorio con 7,5 millones de habitantes no es ninguna broma, y en la UE hay otros territorios que podrían seguir el ejemplo catalán. Los principales afectados podrían ser Francia y Gran Bretaña. Hay que decir que los escoceses en el año 2014 celebrarán un referéndum por la independencia, no creo que el Gobierno de Su Graciosa Majestad Británica le guste pero lo aceptan esperando que gane el “NO”. Pero creo que si gana el “SI” los británicos lo aceptarán pragmáticamente. Los escoceses podrían convertirse en un Estado independiente, y quizá conservarán la reina Isabel II como Jefe de Estado. Ya hablaremos sobre el modelo para Cataluña más adelante. La UE está integrando todos los Estados europeos, nosotros ya estamos, no nos habría salir para pedir la admisión una vez fuera. Eso si, sería una situación nueva dentro de la Unión Europea que en toda su historia como Unión Europea nunca ha visto que uno de sus miembros haya salido voluntariamente o haya sido expulsado, la UE ha ido incorporando nuevos miembros, sólo hay dos casos que a pesar de querer entrar tienen su candidatura condicionada: Serbia y Turquía. Serbia entrará cuando cumpla las condiciones, Turquía creo que no entrará nunca en la UE. El caso de Cataluña o Escocia también serán una situación nueva para la UE, dos nuevos Estados independizados de Estados miembros de la UE.

2 Habría que recuperar monedas antiguas para sustituir el euro:

Creo que como nuevo Estado cumpliríamos todas las condiciones para incorporar el euro como moneda propia, si no fuera así tendríamos que crear una moneda hasta que cumpliéramos las condiciones, pero creo que cumplimos. Ya hace unas semanas que colgué un artículo sobre el nombre que podría tener una moneda catalana si no pudiéramos entrar en el euro.

3 El Estado catalán, base del ejército de los Estados Unidos:

Cuando era más joven deseaba que cuando Catalunya fuera independiente no debía tener ejército, supongo que en aquella época después de mi experiencia militar, comprenderéis que cuando yo hice la mili esta era obligatoria, y eso hizo que durante muchos años tuviera muchísimas reticencias a todo lo que tuviera que ver con los militares. Pero los años pasan. Hoy en día creo que Cataluña debe tener un ejército propio, las tres armas, un ejército del estilo de países como Holanda o Dinamarca. Un ejército catalán integrado dentro del Euroejército. Creo que no tenemos ningún valor estratégico para los Estados Unidos, por lo tanto creo que tener bases aquí no vale la pena, eso podía ser en tiempos de la Guerra Fría, ahora el conflicto está situado hacia el norte de África y Oriente Medio.

4 En una Catalunya independiente, en qué liga jugaría el Barça:

Una cuestión interesante. Cuando sale el tema de la independencia lo primero que dicen los españoles es que en una liga catalana sólo jugarían el Barça, el Espanyol y el resto serían equipos catalanes de la Segunda A y B, y otras categorías. Esto es cierto, pero una Liga española sin equipos catalanes, liga española de cada uno de los deportes que existen sin la presencia de equipos catalanes perdería mucho. He de recordar cuál fue la contribución a la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa y el Mundial anteriores. El peso de la contribución de los jugadores catalanes no puede discutirse, sin ellos dudo que España hubiera ganado nada. Y eso es aplicable a la mayoría de deportes, hay algún deporte que la selección española está formada sólo por jugadores catalanes.

5 Cataluña podría sobrevivir sola económicamente:

No tengo ninguna duda de que Cataluña podría sobrevivir sola, si sobrevive a pesar del expolio al que es sometida por el Estado, cuando sea independiente de España no sólo sobrevivirá, podría llegar dentro de unos años a tener un PIB como el que tienen países como Holanda o Dinamarca. También sobrevivirá España, eso si, por su economía la independencia de Cataluña tendrá efectos negativos.

6 ¿Qué pasaría con las pensiones de los catalanes?

Y la deuda pública española? :Son cuestiones que se deberán negociar. La población catalana es un 16% del total del Estado. Los impuestos y contribuciones que ahora pagamos los catalanes en el Estado lo pagaríamos en nuestro Estado, por tanto, sería el Estado quien perdería ese dinero. Como el proceso será un proceso de negociación bilateral que la UE tutelará deberán discutir todos los temas. Además, hay cuestiones que ambos Estados deberán aclarar. Ya no hablo sólo de pensiones e impuestos, también temas que ahora tienen que ver con infraestructuras o recursos naturales. Creo que el caudal del Ebro podría ser motivo de conflicto porque ya lo es ahora.

7 La independencia es sólo cosa de los catalanes «de toda la vida:

La independencia es cosa de los catalanes, independientemente de si han nacido aquí o no, o si tienen sus raíces en Cataluña, en España o cualquier otro lugar. Todos. Y a pesar de todo lo que se dice no creo que se vaya mucha gente. Los españoles más recalcitrantes seguramente si que marcharán, otros aceptarán la nueva situación. El día después de la Independencia y de haberla celebrado tendremos que volver al trabajo, muchas cosas habrán cambiado pero como antes de la independencia nos tendremos que ganar el sueldo, y ahora con un país que hay que levantar.

8 Cataluña sería necesariamente republicana:

República o monarquía?. Interesante debate. Personalmente prefiero la República. Nuestro país nació monarquía, pero no queda ningún descendiente legítimo del que aparentemente fue el último monarca legítimo de Cataluña, Martín el Humano, y tengo entendido que este antes de morir dejó su trono a Dios, también creo que Dios no se ha sentado nunca en este trono. Sin rey legítimo podría ofrecerse la corona a algún príncipe de alguna monarquía europea, el texto de Òmnium cita el caso de Noruega. Alguien podría preferir ofrecer la corona condal al Borbón, dos Estados con un mismo Jefe de Estado. Creo que esta última posibilidad es para muchos inaceptable.Pues bien, todos estos puntos y muchos otros se han de empezar a discutir.

3 thoughts on “El problema espanyol (XVII)

  1. Yugurta Domingo ha dit:

    Creo que es un artículo excelente..! Muy interesante..

  2. yeagov ha dit:

    Gracias.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

  • 29.859 hits
Juny 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Enllaços més clicats

  • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: