El problema espanyol (XXIII)

3

22 Juny 2012 per yeagov


El problema espanyol (XXIII)

Espanya és un país de broma
Acabo de descobrir perquè el govern espanyol no aconsegueix treure Espanya de la crisi, se’n diu pluriocupació. Aquells que tinguin una edat semblant a la meva recordaran que els ordinadors abans només podien fer una tasca, els d’ara poden fer vàries tasques alhora. Doncs bé, el govern espanyol és com un d’aquells ordinadors d’abans, només poden fer una cosa cada vegada i ara prou feina tenen. Descobrim sorpresos que Mariano “Wally” Rajoy és el primer ministre de les Illes Salomó, o almenys així va ser presentat a la cimera de Rio, evidentment, ha estat un error, Mariano “Wally” Rajoy és el (presumpte) president (primer ministre) del govern espanyol. Aquests errors no els cometen amb la cancellera Merkel o el president Obama. Potser si Rajoy fes com els seus homòlegs i sortís a explicar la situació en lloc de delegar en els seus ministres, o que els ciutadans espanyols s’hagin d’assabentar de tot per la cancellera Merkel o el president Hollande.
Que podem esperar d’un país on el primer que fa l’ambaixador nord-americà és fer una broma davant del cap d’Estat sobre elefants i on el primer ministre és presentat com a primer ministre de les Illes Salomó?. Doncs, no gaire. Espanya és un Estat de broma, un Estat i uns governants dels quals se’n riuen. Tot molt patètic.
TC bo, TC dolent, segons faci la voluntat de l’amo peper o no
El Tribunal Constitucional, TC pels amics (i enemics), ha legalitzat Sortu, i s’han obert les portes de l’infern carpetovetònic. El TC és aquell Tribunal que l’any 2006 va acceptar el recurs que el PP va presentar contra l’Estatut de Catalunya, van trigar 4 anys a fer la feina, els membres del TC van tenir temps de barallar-se entre ells, d’inhabilitar un dels seus membres, van provar-ho amb un altre, van anar caducant els mandats de molts d’ells sense que fossin renovats, alguns van tenir temps d’anar a veure corrides de toros a Sevilla, i, fins i tot, un va tenir temps de morir-se. Els membres d’aquest Tribunal haurien d’haver estat inhabilitats pel galdós espectacle que van representar i per haver re-legislat l’Estatut que els catalans havien referendat abans. Una vegada van dictar sentència condemnant l’Estatut a l’esquarterament després del linxament polític i especialment mediàtic, tant PP com PSOE van demanar que s’acatés la sentència, no debades aquella sentència era el que volien ambdós partits espanyols. Aquest mateix Tribunal amb menys credibilitat que el govern espanyol, menys crèdit que l’Estat pel qual vetlla, i amb uns membres amb el mandat més caducat que un iogurt de l’any 2006, que fa dos anys era defensat pel PP a capa i espasa, el mateix PP en demana ara el desmantellament del Tribunal Constitucional. L’error dels magistrats del TC ha estat no seguir convertint en realitat els desitjos dels seu amo, el Partit Popular. El Tribunal Constitucional no és l’òrgan garant de la Constitució espanyola com molta gent creu, és un mecanisme al servei del PP, i ha fallat quan ha legalitzat Sortu en contra dels desitjos de l’amo. La lideressa pepera i hispànica, Esperanza Aguirre, si, ella, única i irrepetible, ha demanat que se suprimeixi el Tribunal Constitucional convertint-lo en una sala del Tribunal Suprem. Diu la lideressa carpetovetònica que “potser cal començar a pensar que no ha d’haver-hi un Tribunal Constitucional nodrit per polítics que es fan dir magistrats però que no ho són. I si cal fer retallades potser cal començar a pensar que el Tribunal Constitucional sigui una sala del Suprem”. I amb l’habitual poca vergonya que caracteritza a la lideressa madrilenya ha dit que “avui és un dia molt trist per a la democràcia. El Tribunal Constitucional ha decidit esmenar de nou la plana al Tribunal Suprem al legalitzar Sortu, un partit que no ha volgut condemnar els atemptats d’ETA”. “El Suprem – diu la lideressa –  ha fixat els fets, una sentència i ha dit amb tota claredat que no es pot acceptar un partit com Sortu”. Sil·logisme d’Aguirre: Si el Suprem diu el que nosaltres volem que digui i el TC no, hem de convertir el TC en una secció del Suprem. Visca la democràcia espanyola, però ben lluny de nosaltres. Cada vegada que el PP aconsegueix que els Tribunals facin el que el PP vol la democràcia espanyola és una mica menys democràtica. El poder corromp, el PP està corromput i corromp tot el que toca, i amb el poder absolut que té el PP amb la seva majoria absoluta tot l’Estat espanyol es corromp absolutament, allò que encara no ho estava. La senyora Aguirre arriba a afirmar que “quina casualitat que la senyora Pérez Vera sigui la mateixa magistrada de la que fou ponent de la sentència de l’Estatut de Catalunya i de la sentència de Bildu. Em sembla una vergonya”. I a mi em sembla una vergonya que el mateix partit que va presentar la majoria dels recursos contra l’Estatut de Catalunya sigui el mateix que pretenia il·legalitzar qualsevol formació política de l’esquerra abertzale. El PP és el responsable de conculcar la voluntat del poble de Catalunya presentant un recurs contra l’Estatut de Catalunya referendat pels catalans, mentre copiava molts dels articles que havia recorregut en els Estatuts d’altres Comunitats Autònomes, i el PP és el partit que va deixar sense representació a milers de bascos il·legalitzant partits. Això si que és una vergonya, com ho és el grau de control que el PP té sobre molts tribunals que declaren innocents la majoria dels corruptes del PP. Els tribunals espanyols estan nodrits per polítics, igual que moltes caixes d’estalvis i moltes institucions i organismes, polítics de tots els partits, molt especialment del PP, així li va a l’Estat espanyol, és un Estat amb una mentalitat del segle XIX, amb partits i polítics del segle XIX. Molts d’aquests polítics pertanyen a nissagues que fa segles que governen i això els fa tenir la creença que l’Estat que gestionen els pertany. Els pertany l’Estat i els pertanyen els diners públics, només cal veure al senyor Divar, el gran capitost dels jutges que lluny de mostrar humilitat després de ser descobert gastant-se els calés públics ha dimitit fent-se la víctima. I el govern del PP l’ha defensat. La democràcia espanyola és una fal·làcia. Sortu o Bildu, segons el PP, són el braç polític d’ETA, ETA no ha demanat, segons el PP, perdó pels 900 morts que va provocar amb els seus atemptats, però és una broma de mal gust que això ho digui un partit fundat per exministres del règim franquista, un règim que va arribar al poder assassinant centenars de milers de persones i va mantenint-se quasi 40 anys al poder matant molta més gent que ETA. I el PP no ha demanat disculpes pels crims del franquisme, fins i tot han arribat a justificar la dictadura (i els seus crims), i ha impedit qualsevol intent d’investigar aquests crims. La democràcia espanyola és una enganyifa perquè ha premés que un partit feixista hagi arribat al poder sense fer cap acte de contrició. Abans d’il·legalitzar Sortu o Bildu caldria il·legalitzar el Partit Popular, molt més perillós que Bildu, que Sortu o que la ETA més salvatge.
El problema español (XXIII)
España es un país de broma
Acabo de descubrir porque el gobierno español no consigue sacar a España de la crisis, se llama pluriempleo. Aquellos que tengan una edad parecida a la mía recordarán que los ordenadores antes sólo podían hacer una tarea, los de ahora pueden hacer varias tareas a la vez. Pues bien, el gobierno español es como uno de esos ordenadores de antes, sólo pueden hacer una cosa cada vez y ahora bastante tienen. Descubrimos sorprendidos que Mariano “Wally” Rajoy es el primer ministro de las Islas Salomón, o al menos así fue presentado en la cumbre de Río, evidentemente, ha sido un error, Mariano “Wally” Rajoy es el (presunto) presidente (primer ministro ) del gobierno español. Estos errores no los cometen con la canciller Merkel o el presidente Obama. Quizá si Rajoy hiciera como sus homólogos y saliera a explicar la situación en lugar de delegar en sus ministros, o que los ciudadanos españoles tengan que enterarse de todo por la canciller Merkel o el presidente Hollande.
Que podemos esperar de un país donde lo primero que hace el embajador norteamericano es hacer una broma ante el jefe de Estado sobre elefantes y donde el primer ministro es presentado como primer ministro de las Islas Salomón?. Pues, no mucho. España es un Estado de broma, un Estado y unos gobernantes de los que se ríen. Todo muy patético.
TC bueno, TC malo, según haga la voluntad del dueño pepero o no
El Tribunal Constitucional, TC para los amigos (y enemigos), ha legalizado Sortu, y se han abierto las puertas del infierno carpetovetónico. El TC es aquel Tribunal que en 2006 aceptó el recurso que el PP presentó contra el Estatut de Cataluña, tardaron 4 años en hacer el trabajo, los miembros del TC tuvieron tiempo de pelearse entre ellos, de inhabilitar uno de sus miembros, probarlo con otro, fueron caducando los mandatos de muchos de ellos sin que fueran renovados, algunos tuvieron tiempo de ir a ver corridas de toros en Sevilla, y, incluso , uno tuvo tiempo de morirse. Los miembros de este Tribunal deberían haber sido inhabilitados por bonito espectáculo que representaron y por haber re-legislado el Estatut que los catalanes habían refrendado antes. Una vez dictaron sentencia condenando el Estatuto al cuarteamiento después del linchamiento político y especialmente mediático, tanto PP como PSOE pidieron que se acate la sentencia, no en vano aquella sentencia era lo que querían ambos partidos españoles. Este mismo Tribunal con menos credibilidad que el gobierno español, menos crédito que el Estado por el que vela, y con unos miembros con el mandato más caducado que un yogur del año 2006, que hace dos años era defendido por el PP a capa y espada, el mismo PP pide ahora el desmantelamiento del Tribunal Constitucional. El error de los magistrados del TC ha sido no seguir convirtiendo en realidad los deseos de su dueño, el Partido Popular. El Tribunal Constitucional no es el órgano garante de la Constitución española como mucha gente cree, es un mecanismo al servicio del PP, y ha fallado cuando ha legalizado Sortu en contra de los deseos del dueño. La lideresa pepera e hispánica, Esperanza Aguirre, si, ella, única e irrepetible, ha pedido que se suprima el Tribunal Constitucional convirtiéndolo en una sala del Tribunal Supremo. Dice la lideresa carpetovetónica que “quizá hay que empezar a pensar que no debe haber un Tribunal Constitucional nutrido por políticos que se hacen llamar magistrados pero que no lo son. Y si hay que hacer recortes quizás hay que empezar a pensar que el Tribunal Constitucional sea una sala del Supremo “. Y con la habitual poca vergüenza que caracteriza a la lideresa madrileña ha dicho que “hoy es un día muy triste para la democracia. El Tribunal Constitucional ha decidido enmendar de nuevo la página al Tribunal Supremo al legalizar Sortu, un partido que no ha querido condenar los atentados de ETA “. “El Supremo – dice la lideresa – ha fijado los hechos, una sentencia y ha dicho con toda claridad que no se puede aceptar un partido como Sortu”. Silogismo de Aguirre: Si el Supremo dice lo que nosotros queremos que diga y el TC no, debemos convertir el TC en una sección del Supremo. Viva la democracia española, pero bien lejos de nosotros. Cada vez que el PP consigue que los Tribunales hagan lo que el PP quiere la democracia española es un poco menos democrática. El poder corrompe, el PP está corrompido y corrompe todo lo que toca, y con el poder absoluto que tiene el PP con su mayoría absoluta todo el Estado español se corrompe absolutamente, lo que aún no lo estaba. La señora Aguirre llega a afirmar que “qué casualidad que la señora Pérez Vera sea la misma magistrada de la que fue ponente de la sentencia del Estatut de Cataluña y de la sentencia de Bildu. Me parece una vergüenza “. Y a mí me parece una vergüenza que el mismo partido que presentó la mayoría de los recursos contra el Estatut de Cataluña sea el mismo que pretendía ilegalizar cualquier formación política de la izquierda abertzale. El PP es el responsable de conculcar la voluntad del pueblo de Cataluña presentando un recurso contra el Estatut de Cataluña refrendado por los catalanes, mientras copiaba muchos de los artículos que había recorrido en los Estatutos de otras Comunidades Autónomas, y el PP es el partido que dejó sin representación a miles de vascos ilegalizando partidos. Esto si que es una vergüenza, como lo es el grado de control que el PP tiene sobre muchos tribunales que declaran inocentes la mayoría de los corruptos del PP. Los tribunales españoles están nutridos por políticos, al igual que muchas cajas de ahorros y muchas instituciones y organismos, políticos de todos los partidos, muy especialmente del PP, así le va al Estado español, es un Estado con una mentalidad del siglo XIX , con partidos y políticos del siglo XIX. Muchos de estos políticos pertenecen a linajes que hace siglos que gobiernan y eso les hace tener la creencia que el Estado que gestionan les pertenece. Les pertenece el Estado y les pertenecen el dinero público, sólo hay que ver al señor Divar, el gran cabecilla de los jueces que lejos de mostrar humildad tras ser descubierto gastándose el dinero públicos ha dimitido haciéndose la víctima. Y el gobierno del PP la ha defendido. La democracia española es una falacia. Sortu o Bildu, según el PP, son el brazo político de ETA, ETA no ha pedido, según el PP, perdón por 900 muertos que provocó con sus atentados, pero es una broma de mal gusto que esto lo diga un partido fundado por ex ministros del régimen franquista, un régimen que llegó al poder asesinando cientos de miles de personas y manteniéndose casi 40 años en el poder matando mucha más gente que ETA. Y el PP no ha pedido disculpas por los crímenes del franquismo, incluso han llegado a justificar la dictadura (y sus crímenes), y ha impedido cualquier intento de investigar estos crímenes. La democracia española es un engaño porque ha permitido que un partido fascista haya llegado al poder sin hacer ningún acto de contrición. Antes de y • legalizar Sortu o Bildu habría ilegalizar el Partido Popular, mucho más peligroso que Bildu, que Sortu o que la ETA más salvaje.

3 thoughts on “El problema espanyol (XXIII)

 1. Creo que está bastante bueno tu artículo pero me llamó especialmente la atención el que como dices tú: ” Esperanza Aguirre, si, ella, única e irrepetible, ha pedido que se suprima el Tribunal Constitucional convirtiéndolo en una sala del Tribunal Supremo.”.
  Yo entiendo que el Tribunal Supremo “es un órgano del Estado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder, con naturaleza jurídica de tribunal colegiado. De sus resoluciones no procede recurso alguno en contra, sin perjuicio de que el tribunal, por sí, rectifique los errores de hecho en los cuales haya incurrido.” En Chile este Tribunal fue disuelto en 1973 por la Junta Militar pero fue repuesto en 1980 con la nueva constitución y ha sido modificado en 2005-2006.
  Creo que un Tribunal Supremo debe ser autónomo e independiente para “Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes interpretativas, de algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado internacional que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación”; y en particular no debe depender del Tribunal Supremo porque le compete: “Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones; o por demanda de persona que sea parte en juicio, cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo auto o resolución del TS”; por esto último no puede ser parte del Tribunal Supremo. Al menos en Chile no lo es.

 2. yeagov ha dit:

  De la situación delirante y de desprestigio que hay en el Tribunal Constitucional y en gran parte de los altos tribunales españoles he hablado en otras ocasiones. El TC con la mitad de sus miembros con el mandato finalizado, un miembro expulsado y otro muerto dictó la sentencia contra el Estatut de Catalunya, entonces el PP dijo, ya que la sentencia era favorable a sus tesis que había que respetar la sentencia, además ha imposibilitado la renovación de las personas que forman parte de ese tribunal. Ahora el PP dice que ese tribunal que ha legalizado Sortu debe ser desmantelado y sus funciones pasarían al Tribunal Supremo.
  El Partido Popular ha logrado destrozar las instituciones del propio Estado poniéndolas a su servicio y al servicio de sus intereses. Da igual que la Constitución diga que los tres poderes deben estar separados, eso para el PP carece de importancia. Si la ley les beneficia la aplican, si no la ignoran o la derogan, y si necesitan legislar para beneficiarse de algo lo hacen. El problema es que tienen mayoría absoluta y la idea de que el Estado les pertenece.

 3. Te comprendo y creo que es terrible la situación para ustedes..como tú la dices..

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.683 hits
Juny 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Enllaços més clicats

 • Cap

Entrades més vistes

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: