El problema espanyol (XXVI)

2

11 Agost 2012 per yeagov


El problema espanyol (XXVI)

Esclafant qualsevol protesta
Les mesures del govern espanyol per fer front a la crisi estan empitjorant la situació de la majoria de la població. Retallades a les polítiques socials, educació i sanitat mentre s’injecten milers de milions d’euros en entitats financeres que han fet les coses tant malament com han sabut. El PP no vol protestes i d’algunes de les mesures anunciades, unes en marxa i unes altres encara no, destinades a silenciar qualsevol protesta. D’algunes he parlat en anteriors articles. La criminalització de qualsevol forma de protesta, incloent les protestes pacífiques i la resistència passiva. Control dels mitjans de comunicació fent fora periodistes no afins al PP.
Ara, el PP amenaça d’il·legalitzar FACUA-Consumidores en Acción, si no aturen qualsevol campanya i mobilitzacions contra les retallades. La secretària general de Sanitat i Consum del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Pilar Farjas, va amenaçar FACUA a aturar totes les accions, reivindicacions i campanyes contra les retallades a la sanitat i l’ensenyament públics i suprimeixi qualsevol rastre d’aquestes campanyes de la seva web en el termini de 15 dies hàbils (la data límit és el 22 d’agost). Si FACUA no ho fa s’exposa a ser expulsada del Registre Nacional de Consum i per tant a perdre la condició d’associació de consumidors i usuaris. Des de FACUA han respost que “no cedirem a aquest ni a cap altre xantatge. FACUA no es posa de genolls davant de cap govern per la velada amenaça de deixar de rebre les subvencions públiques a les que la Constitució en dóna dret per desenvolupar accions en defensa del consumidors. Seria un cop, però l’existència de FACUA no depèn de les subvencions”, va advertir Rubén Sánchez, portaveu de l’associació. “Si ens il·legalitzen, demanarem l’empara judicial, perquè no existeix cap base legal per al que volen fer-nos. Això és un atac directe contra la llibertat d’expressió, un intent de censura i un exercici d’autoritarisme que només pot interpretar-se com un greu atemptat contra la democràcia”. Si la resposta del govern espanyol o d’alts funcionaris d’aquest govern com la senyora Farjas davant de qualsevol protesta és emprar la repressió, la purga, la il·legalització o qualsevol altre procediment antidemocràtic poden acabar trobant-se unes protestes que vagin més enllà de les mobilitzacions. I el govern espanyol del PP sembla que opta per una restricció de les llibertats civils i polítiques abans que canviar les seves polítiques equivocades.
Aeroports per anar a passejar
L’aeroport de Corvera (Múrcia) és el tercer aeroport espanyol sense avions, juntament amb el de Castelló i el de Ciudad Real (Castella-la Manxa). El principal problema d’aquest aeroport és que van construir-lo en una zona on hi ha tres instal·lacions militars, un fet que per raons de seguretat i restricció de l’espai aeri fa impossible que aterrin i s’enlairin avions. La direcció espera aconseguir els permisos la propera tardor. L’aeroport ha costat 260 milions d’euros. Les instal·lacions militars ja hi eren abans que es comencés la construcció de l’aeroport i sembla que ningú va pensar que això pogués suposar un inconvenient. La idea de construir un aeroport va ser del Ramón Luís Valcárcel (Partit Popular), president de la Comunitat de Múrcia, que en arribar al poder va agafar la bandera de la vella reivindicació de tenir un aeroport. Van escollir uns terrenys entre les pedanies de Corvera i Valladolises per construir l’aeroport. L’any 2001 va demanar al llavors Ministre de Foment, Álvarez Cascos que (Partit Popular) iniciés els tràmits per declarar l’aeroport d’interès general. Però el ministre de Defensa, Federico “Viva Honduras” Trillo (Partit Popular) va decidir revitalitzar l’aeroport militar de San Javier, a Alacant, i demana al ministre de Foment que cofinancii l’obra. Això atura el projecte de l’aeroport de Corvera i fa que el president murcià es molesti i amenaci de no presentar-se a la reelecció. Álvarez Cascos, ministre de Foment finalment aprova la declaració d’interès general de l’aeroport, encara que qui va autoritzar la construcció va ser la ministra de Foment socialista Magdalena “ni doblá ni torcía” Álvarez. L’aeroport va ser promogut des del govern regional però la gestió és privada, encara que sigui la gestió d’un aeroport on només ha aterrat un avió, una avió d’AENA que va fer un aterratge de prova. Els accionistes són Sacyr (60%), Cajamurcia, CAM i quatre inversors murcians més (40%). Com veieu els accionistes són de categoria.
Aquest aeroport està envoltat de l’Acadèmia General de l’Aire de San Javier, la base paracaigudista d’Alcantarilla i l’aeròdrom militar de Los Llanos a Albacete. El passadís aeri que autoritza el Ministeri de Defensa obliga els avions a volar tan baix que no poden rebre els senyals de radioajuda per ajudar les operacions d’aterratge i enlairament. Això succeeix quan es planifica una infraestructura sense tenir ni puta idea del territori on s’ha de construir aquesta infraestructura perquè ho fan amb un mapa de carreteres damunt d’una taula de despatx.
Per més inri, AENA reclama a la empresa gestora de l’aeroport una compensació per les inversions que va fer en una segona pista i una nova terminal. AENA inverteix diners per construir una segona pista i una terminal en un aeroport que no és gaire segur que vegi un avió a no ser que construeixin una escultura del president de Múrcia i posin a sobre un avió coronant l’escultura presidencial com a Castelló.
El problema español (XXVI)
Aplastando cualquier protesta
Las medidas del gobierno español para hacer frente a la crisis están empeorando la situación de la mayoría de la población. Recortes en las políticas sociales, educación y sanidad mientras se inyectan miles de millones de euros en entidades financieras que han hecho las cosas tan mal como han sabido. El PP no quiere protestas y de algunas de las medidas anunciadas, unas en marcha y otras todavía no, destinadas a silenciar cualquier protesta. De algunas he hablado en anteriores artículos. La criminalización de cualquier forma de protesta, incluyendo las protestas pacíficas y la resistencia pasiva. Control de los medios de comunicación echando periodistas no afines al PP.
Ahora, el PP amenaza con legalizar FACUA-Consumidores en Acción, si no detienen cualquier campaña y movilizaciones contra los recortes. La secretaria general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Pilar Farjas, conminó a FACUA a detener todas las acciones, reivindicaciones y campañas contra los recortes a la sanidad y la enseñanza públicos y suprimir cualquier rastro de estas campañas de su web en el plazo de 15 días hábiles (la fecha límite es el 22 de agosto). Si FACUA no lo hace se expone a ser expulsada del Registro Nacional de Consumo y por tanto a perder la condición de asociación de consumidores y usuarios. Desde FACUA han respondido que “no cederemos a éste ni a ningún otro chantaje. FACUA no se pone de rodillas ante ningún gobierno por la velada amenaza de dejar de recibir las subvenciones públicas a las que la Constitución da derecho para desarrollar acciones en defensa de los consumidores. Sería un golpe, pero la existencia de FACUA no depende de las subvenciones”, advirtió Rubén Sánchez, portavoz de la asociación. “Si nos ilegalizan, pediremos el amparo judicial, porque no existe ninguna base legal para lo que quieren hacernos. Esto es un ataque directo contra la libertad de expresión, un intento de censura y un ejercicio de autoritarismo que sólo puede interpretarse como un grave atentado contra la democracia”. Si la respuesta del gobierno español o de altos funcionarios de este gobierno como la señora Farjas ante cualquier protesta es utilizar la represión, la purga, la ilegalización o cualquier otro procedimiento antidemocrático pueden acabar encontrándose unas protestas que vayan más allá de las movilizaciones. Y el gobierno español del PP parece que opta por una restricción de las libertades civiles y políticas antes que cambiar sus políticas equivocadas.
Aeropuertos para ir a pasear
El aeropuerto de Corvera (Murcia) es el tercer aeropuerto español sin aviones, junto con el de Castellón y el de Ciudad Real (Castilla-La Mancha). El principal problema de este aeropuerto es que construyeron en una zona donde hay tres instalaciones militares, un hecho que por razones de seguridad y restricción del espacio aéreo hace imposible que aterricen y despeguen aviones. La dirección espera conseguir los permisos el próximo otoño. El aeropuerto ha costado 260 millones de euros. Las instalaciones militares ya estaban antes de que se empezara la construcción del aeropuerto y parece que nadie pensó que esto pudiera suponer un inconveniente. La idea de construir un aeropuerto fue del Ramón Luís Valcárcel (Partido Popular), presidente de la Comunidad de Murcia, que al llegar al poder tomó la bandera de la vieja reivindicación de tener un aeropuerto. Escogieron unos terrenos entre las pedanías de Corvera y Valladolises para construir el aeropuerto. En el año 2001 pidió al entonces Ministro de Fomento, Álvarez Cascos que (Partido Popular) iniciara los trámites para declarar el aeropuerto de interés general. Pero el ministro de Defensa, Federico “Viva Honduras” Trillo (PP) decidió revitalizar el aeropuerto militar de San Javier, en Alicante, y pide al ministro de Fomento que cofinanciado la obra. Esto detiene el proyecto del aeropuerto de Corvera y hace que el presidente murciano se moleste y amenace con no presentarse a la reelección. Álvarez Cascos, ministro de Fomento finalmente aprueba la declaración de interés general del aeropuerto, aunque quien autorizó la construcción fue la ministra de Fomento socialista Magdalena “ni doblá ni torcía” Álvarez. El aeropuerto fue promovido desde el gobierno regional pero la gestión es privada, aunque sea la gestión de un aeropuerto donde sólo ha aterrizado un avión, un avión de AENA que hizo un aterrizaje de prueba. Los accionistas son Sacyr (60%), Cajamurcia, CAM y cuatro inversores murcianos más (40%). Como veis los accionistas son de categoría.
Este aeropuerto está rodeado de la Academia General del Aire de San Javier, la base paracaidista de Alcantarilla y el aeródromo militar de Los Llanos en Albacete. El pasillo aéreo que autoriza al Ministerio de Defensa obliga a los aviones a volar tan bajo que no pueden recibir las señales de radioayuda para ayudar a las operaciones de aterrizaje y despegue. Esto sucede cuando se planifica una infraestructura sin tener ni puta idea del territorio donde debe construirse esta infraestructura porque lo hacen con un mapa de carreteras encima de una mesa de despacho.
Para más inri, AENA reclama a la empresa gestora del aeropuerto una compensación por las inversiones que hizo en una segunda pista y una nueva terminal. AENA invierte dinero para construir una segunda pista y una terminal en un aeropuerto que no es muy seguro que vea un avión a no ser que construyan una escultura del presidente de Murcia y pongan encima un avión coronando la escultura presidencial como en Castellón.

2 thoughts on “El problema espanyol (XXVI)

  1. Panama ha dit:

    Per més inri, AENA reclama a la empresa gestora de l’aeroport una compensació per les inversions que va fer en una segona pista i una nova terminal. AENA inverteix diners per construir una segona pista i una terminal en un aeroport que no és gaire segur que vegi un avió a no ser que construeixin una escultura del president de Múrcia i posin a sobre un avió coronant l’escultura presidencial com a Castelló.

  2. gold price ha dit:

    Per més inri, AENA reclama a la empresa gestora de l’aeroport una compensació per les inversions que va fer en una segona pista i una nova terminal. AENA inverteix diners per construir una segona pista i una terminal en un aeroport que no és gaire segur que vegi un avió a no ser que construeixin una escultura del president de Múrcia i posin a sobre un avió coronant l’escultura presidencial com a Castelló.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

  • 29.732 hits
Agost 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Enllaços més clicats

  • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: