L’ Harmagedon segons la pitonissa Sánchez Camacho

25

20 Octubre 2012 per yeagov


L’ Harmagedon segons la pitonissa Sánchez Camacho

Alícia Sánchez Camacho s’ha tret el vestit de política i s’ha vestit d’endevina apocalíptica, és la pitonissa Pita de la política. Segons la pitonissa Pita, perdó, la presidenta del Partit Popular a Catalunya (per la gràcia del dit de Rajoy) Alícia Sánchez Camacho, si Catalunya s’independitza seria expulsada de la Terra en direcció a l’Espai exterior o més enllà.
Els arguments de la por i contra la por:
-Unió Europea.
Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “Un país que se separa d’un Estat membre de la Unió Europea queda automàticament exclòs fora de la UE, i per ingressar-hi l’han d’acceptar els 27 països per unanimitat, prèvia aprovació de la Comissió Europea i el Parlament Europea.”
Els arguments dels experts: És possible que Catalunya quedés fora de la UE, però Mas recorda que no es pot donar per fet, ja que depèn de la interpretació dels tractats i la negociació. En tot cas, la readmissió seria ràpida perquè el país ja compleix la legislació comunitària, i hi seria un contribuent net. Brussel·les ja redacta informes jurídics per establir el mecanisme a seguir, que també urgeix pel cas escocès.
Opinió personal: Segons Vivian Reding no hi ha res a la legislació internacional que avali les tesis espanyoles en contra de la independència i de l’ingrés de Catalunya a la UE.
-Títols universitaris.
Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “Òbviament, la validesa dels títols donats per universitats catalanes es dóna no per la nostra pertinença a Catalunya, si no per ser espanyols, perquè Espanya és el subjecte de sobirania a Europa”.
Els arguments dels experts: Tal com a recordat el secretari d’Universitats, Antoni Castellà, els títols universitaris són validats i avaluats per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, reconeguda oficialment en l’àmbit internacionalment i per tant, tenen validesa en tot l’espai europeu.
Opinió personal: La condició de senadora de Alicia Sánchez Camacho si que depèn de la pertinença de Catalunya a Espanya, si Catalunya s’independitza ella deixaria de ser senadora ja que la seva circumscripció com a part del Regne d’Espanya hauria deixat d’existir.
-Ajudes agrícoles.
Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “El projecte separatista de CiU posaria en perill els 310 milions d’euros que Catalunya rep cada any dels fons europeus agrícoles”.
Els arguments dels experts: Els fons de la PAC per al 2014-2020 encara es negocien i, per tant, la del PP és tot just una hipòtesi. El conseller d’Agricultura, Josep M. Pelegrí, insta al ministeri a dotar en els pressupostos del 2013 amb els fons que toquen del Programa de Desenvolupament Rural. El model català, en tot cas, és el de l’empresa agrària familiar, mentre que l’Estat sol destinar els ajuts a grans latifundistes.
-Pensions i prestacions.
Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “El projecte separatista de CiU posaria en perill els ingressos dels pensionistes catalans. El 2011 el dèficit a Catalunya va ser de 1100 milions”.
Els arguments dels experts: És cert que les prestacions de la Seguretat Social tenen un saldo negatiu a Catalunya des del 2009, com a tot l’Estat, que ha recorregut a un fons de reserva que també tindria l’Estat català, en la part proporcional, en cas de secessió. En època expansiva, les estructures productiva i demogràfica de Catalunya garanteixen la sostenibilitat del sistema.
Opinió personal: Aquesta fixació del PP amb les pensions és malaltís. No cal patir per les dels catalans, però els espanyols tampoc haurien de patir perquè el PP sempre amenaça que no hi haurà diners per les pensions.
-Corredor mediterrani.
Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “El projecte de l’arc mediterrani quedarà bloquejat per l’objectiu de CiU de posar fronteres”.
Els arguments dels experts: L’Estat espanyol ha negat des del 1720 les inversions a l’eix mediterrani, i ni en plena crisi ha deixat d’invertir més en altres línies de pitjor rendibilitat. En tot cas, el tram català és el més avançat i el que requereix menys inversió. Si Espanya bloquegés les obres, seria la més perjudicada.
Opinió personal: Espanya té un problema, les seves dues sortides per via fèrria i per carretera passen per Catalunya i Euskadi. Catalunya continuarà poden comunicar-se amb França per tren i carretera, però si Espanya decidís tancar les fronteres que tenen amb Catalunya i Euskadi només es perjudicaria Espanya.
Segons la senyora Sánchez Camacho hem d’escollir entre l’harmagedon o seguir sent robats, insultats i amenaçats amb l’assimilació. De fet, les paraules del ministre Wert, correligionari de Sánchez Camacho, quan va dir que volia espanyolitzar els nens catalans té moltes similituds amb la frase que diuen els borgs quan ataquen: “Som els Borg. Prepareu-vos per a serassimilats. La resistència és inútil”. I la dèria per la unitat d’Espanya recorda a una altra frase amenaçadora d’aquesta raça de la sèrie Star Trek: “Estornaran un amb els Borg“. Serà que els guionistes d’Star Trek van basar els borgs en els espanyolistes?.
Però no hem de patir, no es produirà l’harmagedon, ni cauran milions de granotes, qual plaga bíblica, ni anirem a l’infern per independitzar-nos, a hores d’ara ja ho hauríeu de saber que els endevins fallen més que una escopeta de fira. La senyora Sánchez Camacho hauria de llançar la bola de vidre a les escombraries marca Intereconomía i llegir una mica d’història.
El Armagedón según la pitonisa Sánchez Camacho
Alicia Sánchez Camacho ha quitado el traje de política y se ha vestido de adivina apocalíptica, es la pitonisa Pita de la política. Según la pitonisa Pita, perdón, la presidenta del Partido Popular en Catalunya (por la gracia del dedo de Rajoy) Alicia Sánchez Camacho, si Catalunya se independiza sería expulsada de la Tierra en dirección al Espacio exterior o más allá.
Los argumentos del miedo y contra el miedo:
-Unión Europea.
Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: “Un país que se separa de un Estado miembro de la Unión Europea queda automáticamente excluido fuera de la UE, y para ingresar la deben aceptar los 27 países por unanimidad, previa aprobación de la Comisión Europea y el Parlamento Europea.”
Los argumentos de los expertos: Es posible que Catalunya quedara fuera de la UE, pero Mas recuerda que no se puede dar por hecho, ya que depende de la interpretación de los tratados y la negociación. En todo caso, la readmisión sería rápida porque el país ya cumple la legislación comunitaria, y sería un contribuyente neto. Bruselas ya redacta informes jurídicos para establecer el mecanismo a seguir, que también urge el caso escocés.
Opinión personal: Según Vivian Reding no hay nada en la legislación internacional que avale las tesis españolas en contra de la independencia y del ingreso de Catalunya en la UE.
-Títulos universitarios.
Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: “Obviamente, la validez de los títulos dados por universidades catalanas se da no por nuestra pertenencia a Catalunya, si no por ser españoles, porque España es el sujeto de soberanía en Europa”.
Los argumentos de los expertos: Tal como recordó el secretario de Universidades, Antoni Castellà, los títulos universitarios son validados y evaluados por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya, reconocida oficialmente a nivel internacional y por lo tanto, tienen validez en todo el espacio europeo.
Opinión personal: La condición de senadora de Alicia Sánchez Camacho sí que depende de la pertenencia de Catalunya en España, si Catalunya se independiza ella dejaría de ser senadora ya que su circunscripción como parte del Reino de España habría dejado de existir.
-Ayudas agrícolas.
Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: “El proyecto separatista de CiU pondría en peligro los 310 millones de euros que Catalunya recibe cada año de los fondos europeos agrícolas”.
Los argumentos de los expertos: Los fondos de la PAC para el 2014-2020 todavía se negocian y, por tanto, la del PP es apenas una hipótesis. El conseller de Agricultura, Josep M. Peregrino, insta al Ministerio a dotar en los presupuestos de 2013 con los fondos que tocan del Programa de Desarrollo Rural. El modelo catalán, en todo caso, es el de la empresa agraria familiar, mientras que el Estado suele destinar las ayudas a grandes latifundistas.
-Pensiones y prestaciones.
Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: “El proyecto separatista de CiU pondría en peligro los ingresos de los pensionistas catalanes. En 2011 el déficit en Catalunya fue de 1100 millones “.
Los argumentos de los expertos: ¿Es cierto que las prestaciones de la Seguridad Social tienen un saldo negativo en Catalunya desde 2009, como en todo el Estado, que ha recurrido a un fondo de reserva que también tendría el Estado catalán, en la parte proporcional, en caso de secesión. En época expansiva, las estructuras productiva y demográfica de Catalunya garantizan la sostenibilidad del sistema.
Opinión personal: Esta fijación del PP con las pensiones es enfermizo. No hay que preocuparse por las de los catalanes, pero los españoles tampoco deberían sufrir porque el PP siempre amenaza que no habrá dinero para las pensiones.
-Corredor mediterráneo.
Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: “El proyecto del arco mediterráneo quedará bloqueado por el objetivo de CiU de poner fronteras”.
Los argumentos de los expertos: El Estado español ha negado desde el 1720 las inversiones en el eje mediterráneo, y ni en plena crisis ha dejado de invertir más en otras líneas de peor rentabilidad. En todo caso, el tramo catalán es el más avanzado y el que requiere menos inversión. Si España bloqueara las obras, sería la más perjudicada.
Opinión personal: España tiene un problema, sus dos salidas por vía férrea y por carretera pasan por Catalunya y Euskadi. Catalunya continuará pueden comunicarse con Francia por tren y carretera, pero si España decidiera cerrar las fronteras que tienen con Catalunya y Euskadi sólo se perjudicaría España.
Según la señora Sánchez Camacho debemos escoger entre el Armagedón o seguir siendo robados, insultados y amenazados con la asimilación. De hecho, las palabras del ministro Wert, correligionario de Sánchez Camacho, cuando dijo que quería españolizar los niños catalanes tiene muchas similitudes con la frase que dicen los borgs cuando atacan: “Somos los Borg. Preparaos para ser asimilados. La resistencia es inútil“. Y la obsesión por la unidad de España recuerda a otra frase amenazadora de esta raza de la serie Star Trek: “Se volverán uno con los Borg“. Será que los guionistas de Star Trek basaron los borgs en los españolistas? .
Pero no debemos sufrir, no se producirá el Armagedón, ni caerán millones de ranas, que plaga bíblica, ni iremos al infierno para independizarnos, a estas alturas ya lo debería saber que los adivinos fallan más que una escopeta de feria. La señora Sánchez Camacho debería lanzar la bola de cristal a la basura marca Intereconomía y leer un poco de historia.

25 thoughts on “L’ Harmagedon segons la pitonissa Sánchez Camacho

 1. Jo ja fa temps que dic que si Catalunya s’independitza a la cua de l’atur hi haurà molts polítics.
  L’argument de les pensions, és jugar molt brut, per sort comptem amb bons economistes que aclareixen dubtes.
  Respecte al Corredor del Mediterrani, no ho entenc, ja sé que és beneficiar Catalunya i això no ho poden permetre, però tant que s’omplen la boca amb sortir de la crisi, si aquest corredor existís i els accessos al Port de Barcelona estiguessin fets, imagina’t com augmentaria l’exportació a Europa. En el cas del Port, seria un punt d’arribada amb destinació a Europa. En una Catalunya independent, trobo que seria de les primeres coses a fer, ens hem d’obrir al món.
  A qui volen arribar amb totes aquestes bajanades? Això només s’ho creu gent analfabeta.
  A cada mentida que deixin anar, hem de buscar la veritat i difondre-la, a partir de dilluns, se’ns gira molta feina, vindrà una bona colla d’alarmistes incompetents a dir mentides i bajanades. Si n’estarem de distrets!

 2. En general me quedo con la opinión de los expertos. Yo creo que si Catalunya logra independizarse del reino de España no debería tener problemas..es cierto que tiene que ser reconocida por la UE para seguir siendo parte de ella, pero creo que lo lograría con facilidad..y espero que también logre superar los problemas.que lleva consigo esa independencia..y concuerdo contigo en que no hay razón para sufrir,,,

 3. yeagov ha dit:

  El corredor del Mediterrani no només beneficiarà Catalunya sinó també tot el tràfic de mercaderies des de Cadis passant per tota la costa andalusa, Múrcia i el País Valencià, i´tant Múrcia com València està governada pel PP però l’odi del PP per Catalunya els porta a sacrificar València i Múrcia.
  La xarxa de ferrocarrils espanyola està pensada per comunicar totes les capitals de província amb Madrid, mai ha estat pensada per moure’s cap a la frontera.
  El PP sembla que s’ho passi bé amenaçant la gent amb treure’ls les pensions,

 4. yeagov ha dit:

  Según los expertos Catalunya ya cumple los requisitos para formar parte de la UE, salvo el de ser Estado, claro. Además, la Unión Europea está integrando a todos los países europeos, incluídos aquellos que pertenecían al bloque del Este. Serbia tiene aún algunas condiciones que cumplir. Luego hay una serie de países pequeños que sin ser miembros de pleno derecho podríamos decir que son miembros asociados.

 5. Ja ho sé que també beneficia València i Múrcia, però si ells estan disposats a sacrificar-se, jo no vull que Catalunya es sacrifiqui, vull que creixi i sé que ho pot fer i necessita fer-ho. L’egocentrisme d’Espanya cansa, què els fa por? És necessari obrir-se al món.
  Les pensions és un tema que preocupa la gent, ells ho saben i juguen brut. Pel que diuen molts economistes, quedant-nos a Espanya correm el risc de no cobrar-les. Et puc ser sincera? M’agradaria tant que callessin! Sort que he trobat la manera que no m’afecti el que diuen…

 6. yeagov ha dit:

  Des del punt de vista d’un governant espanyol sacrificar el potencial econòmic de Múrcia i València està justificat si això impedeix el creixement de Catalunya, ho consideren un mal menor. A més el govern central veu un perill en una bona relació entre els antics territoris de la Corona d’Aragó. Ara mateix els tres territoris de l’antiga Corona estan en mans d’un govern espanyolista del PP.
  Hem de pensar que el PP fa el que sempre han fet els governs espanyols, amenaçar, però hi ha amenaces que no poden arribar a portar a la pràctica. Per molt que ara bramin tard o d’hora s’hauran d’asseure a negociar perquè si no ho fan quedaran en evidència davant la resta de la UE.

 7. Que tard o d’hora hauran de cedir, sembla evident, però permet-me que pensi que no actuen bé. En la situació actual d’Espanya, la famosa CRISI que no es treuen de la boca i a la que no paren de posar-li pals a les rodes i aquest n’és un bon exemple; els esdeveniments van molt ràpids i, si fins ara sospitaven que ens podíem independitzar i fer el Corredor del Mediterrani és un benefici per Catalunya, ara, en un mes, s’han trobat amb un fet que no té aturador. De moment, fins al 25 de novembre faran tot el que puguin (no fan servir un mètode gaire convincent, més aviat els perjudica) per tal que la gent no voti partits independentistes. Després del 25, suposo que hauran de negociar. El mal se l’estan fent ells, estan ensenyant al món com són realment i que la suposada democràcia, era fictícia.

  D’aquí a uns anys, tinc el pressentiment que València i Ses Illes també voldran formar part de Catalunya i, a mi, personalment, no en fan cap nosa.

 8. yeagov ha dit:

  El que expliques és un exemple de la ignorància dels polítics espanyols perquè precisament han estat en períodes de crisi quan s’han produït els processos d’independència. El Regne d’Espanya va començar a perdre les seves colònies el 1810. I al llarg del XIX el declivi del poder militar espanyol va anar seguit per la pèrdua d’una colònia darrera de l’altra. Ara, la crisi és econòmica, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que s’alien en contra d’Espanya;
  No tenen prou capacitat militar per ocupar Catalunya.
  No poden usar la força militar perquè la UE no acceptaria que un dels seus membres actués contra una part del que fins ara també és part de la UE.

  El corredor mediterrani forma part de la xarxa ferroviària europea i que l’Estat espanyol es negui a construir la part que li pertoca és vergonyós. Vaig veure el document de la comissió de transports de la UE, on hi havia els trams aprovats, al final els representants espanyols van aconseguir afegir un annex per incloure el corredor central.

  Quan el procés s’iniciï s’hauran d’asseure a negociar perquè aquesta negociació no serà només entre representants espanyols i catalans, a la taula també hi serà la Unió Europea i molt probablement les Nacions Unides.

 9. No sabia això de l’annex per incloure el corredor central, quina fixació!
  O sigui que l’única cosa que fan és allargar l’inevitable i anar gastant diners en bajanades. Espero que la Unió Europea i, si hi són, les Nacions Unides, els facin entrar en raó. Poden negar-s’hi? I, en aquest suposat cas, la UE retiraria la seva aportació?

 10. yeagov ha dit:

  Aquest assumpte l’han discutit diverses vegades i sempre acaba igual. El govern espanyol vol construir el corredor central, que jo qualifico de la via morta més cara del món, ja que els francessos no estan disposatss a fer la seva part d’aquest tram, ells consideren que els corredors ferroviaris han de ser els que segueixen els recorreguts tradicionals, és a dir, per Euskadi i Catalunya.
  La UE finança crec que el 20% de cada tram d’aquesta xarxa.
  És com si en una casa els veins volen posar l’ascensor per dins i un d’ells diu que el vol per fora de l’edifici.
  Espanya pot construir la via per on vulgui però si és una línia transfronterera el més normal és que de l’altra banda construeixin el seu ramal i els francessos diuen que no.

 11. No només tu la qualifiques així, és una bajanada. A la Unió Europea “flipen” amb Espanya.

 12. yeagov ha dit:

  Sempre s’ha dit que la xarxa espanyola està dissenyada segons un esquema de construcció nacional espanyol, no pas buscant el rendiment econòmic. Et proposo que busquis a Internet un esquema de la xarxa ferroviària alemanya i un de l’espanyola, i veuràs la diferència.

 13. És com la frase: “Tots els camins porten a Roma”.
  A Espanya: “Totes les vies fèrries porten a Madrid”
  Tot ha de passar per Madrid.

 14. yeagov ha dit:

  Exacte, la idea de l’Estat centralitzat l’han volgut portar al límit. La xarxa ferroviària i de carreteres passa per Madrid, és radial.

 15. Quan no sé la paraula adequada, poso exemples. Resulta que sí la sabia. Jo també en dic egocentrisme o sentir-se el llombrígol d’Espanya.

 16. yeagov ha dit:

  Tot i que ja ho va voler provar el comte-duc d’Olivares, vàlid de Felip IV, de centralitzar tot el poder en mans del rei i del govern del Regne a imatge de França qui ho va poder fer va ser Felip V 70 anys després.

 17. Ens haurien d’entendre, ells porten el centralisme a l’ADN i nosaltres el sentiment català, però com que ells són egocèntrics, no ho entenen.

 18. yeagov ha dit:

  L’any 898 es produeix el trencament efectiu del vasallatge dels comtats catalans amb l’Imperi Carolingi per l’incompliment de les obligacions que l’Imperi tenia amb el seu vasall el comte Guifré. És a dir, la primera vegada que els catalans ens vam independitzar va ser en resposta a l’incompliment per part de l’Emperador.
  El 1640 Pau Claris va proclamar la República Catalana, tot i que la necessitat va forçar a les autoritats catalanes a proclamar Lluís XIII, rei de França, comte de Barcelona. Aquest fet va produir-se per l’intent del comte-duc d’Olivares d’imposar el poder absolut del rei a Catalunya.
  De fet, l’incompliment dels acords i/o les ingerències han estat habituals i és curiós que continuen sent les raons, o part d’elles, les que ens impulsen a prendre el camí de la independència.

 19. Necessitem fer la nostra, som esperits lliures. Necessitem poder ser sense imposicions. Massa segles patint. Ho devem a tants que varen haver de lluitar…

 20. Tomàs ha dit:

  Espero que a partir d’ara, en que l’interès general es focalitzarà només en Catalunya a l’haver passat ja les eleccions Basques i de Galícia, els nostres futurs governants ens aclareixin tots els punts del que volen pel nostre futur.

  Què vol dir Estat Propi per a CiU? Què ho expliquin fil per randa. Què expliquin amb números i estudis tots els temes que la dreta espanyola ha posat en dubte.

  Amb informació clara i transparent és la manera de tapar totes les boques. jo també vull conèixer informes que s’hagin fet per part del govern, vull tenir tota la informació abans de votar.

 21. CiU vol majoria absoluta per fer el que vulgui i les seves giragonses lingüístiques, per no dir INDEPENDÈNCIA, no em fan gaire gràcia Espero que ens donin tota la informació i que,per una vegada a la vida siguin sincers i transparents. Tindrà tot un poble a les seves mans. El que no sé és si tindran tota la documentació que tu vols…

 22. yeagov ha dit:

  Tomàs: La independència seria el camí i l’Estat propi el que volem aconseguir. Però és cert que els polítics solen tenir el mal costum de parlar amb eufemismes i això confon a uns i emprenya als altres. Ha arribat el moment de parlar clar i deixar-nos d’ambigüitats.

  Maria: A CiU els perd jugar amb les paraules.

 23. Yeagov, em sembla que ja vas veient com sóc, puc fer bromes, però en coses serioses vaig directa i sense bromes, un cop m’he expressat, ja relaxo la situació. No poden jugar amb la gent. Que vagin fent que s’ho trobaran, molta gent de CiU, s’està plantejant no votar-los. És un tema massa seriós, és el nostre futur i té tot un poble al darrera.

 24. yeagov ha dit:

  A CiU li succeeix com en el seu moment li va passar a la Lliga, volien influir en la política espanyola defensant alhora els interessos de Catalunya però això els obliga a ser excessivament ambigus, i sovint la bèstia – el nacionalisme espanyol – es descontrola.
  Apart de les raons culturals el catalanisme es converteix en una força política per tractar de suavitzar els prejudicis que provocaven els governants espanyols, i sovint aquesta influència s’ha hagut d’exercir mitjançant el suborn.
  No és que el cinema espanyol em torni boig precissament però recomano veure “la escopeta nacional”, és un retrat molt encertat i mordaç d’una realitat.
  Però ara hem arribat a un punt que s’han d’acabar les ambigûitats en els actes i en les paraules.

 25. Ara el que toca és no mirar enrere, posar seny, mirar endavant, fixar el millor camí possible i començar a caminar el més ràpid possible fins que arribem a destí.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.847 hits
Octubre 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: