Connivència de l’Estat espanyol amb organitzacions feixistes

5

9 Novembre 2012 per yeagov


Connivència de l’Estat espanyol amb organitzacions feixistes

Quan va celebrar-se la primera consulta pel dret a decidir, la d’Arenys de Munt, l’Estat va posar els seus serveis jurídics, allò que oficialment s’anomena “Advocacia de l’Estat” a instruir una causa contra els organitzadors de la consulta, finalment no van trobar cap llei amb que imputar algun delicte a algú, però per si de cas van dedicar a amenaçar amb la presó als organitzadors de la consulta. Per si la intimidació legal, que després no era tan legal, com molt bé hem pogut veure, perquè després s’han celebrat consultes a la majoria dels municipis catalans, inclosa la capital de Catalunya, Barcelona, i ningú no ha trepitjat la garjola ni l’Advocacia de l’Estat ha pogut imputar ningú de cap delicte, simplement perquè no hi havia delicte. Potser algú s’hauria de plantejar portar davant dels tribunals qui va inventar-se un delicte que no existia i va usar-lo com una amenaça per impedir l’exercici lliure del dret a decidir el futur del seu país. Per si de cas la intimidació (il·)legal no feia cap efecte, i no va fer cap efecte, la Delegació del Govern espanyol a Catalunya va autoritzar que militants del partit feixista Falange es manifestessin al mateix municipi on se celebrava la consulta, Arenys de Munt. Només en una dictadura o en una democràcia de pa sucat amb oli d’un país tercermundista s’autoritza que un grup de busca bregues ultres es manifesti per intimidar gent que està exercint el seu dret. I encara és més greu que la mateixa institució – Delegació del Govern, allò que abans es deia Govern Civil – que intenta prohibir un acte democràtic autoritzi una manifestació feixista que té el propòsit declarat d’intimidar la gent.
Hi ha un adagi llatí que diu “errare humanum est, sed perseverare diabolicum”, és a dir, errar és humà, perseverar (en l’error) és diabòlic. I la delegació del govern persevera en l’error. I sembla que aquesta perseverança en l’error és part de l’ADN de la institució, independentment de si està a Barcelona o a Madrid, i sembla que es repeteixen les connivències i es repeteixen les fòbies, fet que em fa sospitar que hi ha instruccions des del govern espanyol que s’actuï d’aquesta manera.
Amb motiu de la final de la Copa de l’elefanticida, perdó, volia dir del Rei, la delegació del govern va posar els cossos de seguretat de l’Estat a empaitar els aficionats bascos i catalans que havien anat a la ciutat de Madrid on se celebrava el partit que enfrontava el Barça i l’Athletic de Bilbao. La policia de l’Estat va dedicar-se a la confiscació de pitos i a sotmetre a identificacions i registres dels aficionats. Aquell mateix dia la Delegació del Govern a Madrid va autoritzar una manifestació feixista que pretenia anar al xoc amb bascos i catalans. Els fatxes feien exhibició de tota la parafernàlia i simbologia, i la policia no pot dir que no ho veien, perquè caminaven al costat dels fatxes. Cal afegir que les autoritats polítiques de la Comunitat de Madrid havien demanat la suspensió del partit, cosa que no es va fer, mentre, repeteixo, la Delegació del Govern espanyol a Madrid autoritza la manifestació feixista.
Fixem-nos. En ambdues situacions les autoritats espanyoles intenten trobar la manera de prohibir o impedir que se celebrin actes legals, i alhora autoritzen que grups feixistes que anuncien que van amb la idea d’organitzar aldarulls actuïn.
Tornem a Catalunya. Molts municipis catalans han decidit retirar la bandera espanyola del balcó de l’Ajuntament, la Delegada del Govern a Catalunya va advertir que prendria mesures legals contra aquests municipis, sembla que l’amenaça no se la ha cregut ningú perquè ningú o quasi ningú no ha fet cas.
La Delegada del Govern espanyol a Catalunya, la inefable Llanos de Luna, ha decidit atendre la denúncia de la Falange que el passat 25 de setembre va registrar a la Delegació del Govern espanyola a Catalunya una petició per tal que s’actués contra els municipis que s’han declarat “territori català lliure” adduint que aquestes mocions atempten contra “l’ordre constitucional”, actes que la Falange descriu com “actes de rebel·lia”. La Falange defensant la Constitució espanyola?
La Delegada del Govern espanyol, Llanos de Luna respon a la Falange que ha demanat a l’Advocacia de l’Estat el preceptiu informe. Ha estat la Falange qui ha fet pública la resposta de la Delegada del Govern esperant que la resolució de l’expedient no es dilati per “tèrboles decisions condicionades per les eleccions del 25N”. I que espera la Falange que faci la Delegada del Govern espanyol a Catalunya?. Potser pretenen que la Delegada del Govern espanyol detingui que els alcaldes i els regidors que han aprovat aquestes declaracions siguin detinguts a l’alba?
La carta diu: “Per la present acuso recepció del seu escrit, amb data registre d’entrada el 29 de setembre del 2012, sobre l’aprovació de mocions de declaració d’independència per part dels ajuntaments de Sant Pere de Torelló i Argentona”. “Li comunico que per aquesta delegació del govern s’està tramitant aquesta petició i que en relació a les mocions aprovades s’ha sol·licitat informe a l’advocacia de l’Estat“.
Per si algú encara podia tenir dubtes de la connivència de certs alts funcionaris de l’Estat amb organitzacions feixistes antidemocràtiques ara deixen constància escrita d’aquesta connivència, com si certes imatges que hem anat veient no fossin una prova ben evident d’aquesta connivència.
Connivencia del Estado español con organizaciones fascistas
Cuando se celebró la primera consulta por el derecho a decidir, la de Arenys de Munt, el Estado puso sus servicios jurídicos, lo que oficialmente se denomina “Abogacía del Estado” a instruir una causa contra los organizadores de la consulta, finalmente no encontraron ninguna ley con que imputar algún delito a alguien, pero por si acaso se dedicaron a amenazar con la cárcel a los organizadores de la consulta. Por si la intimidación legal, que luego no era tan legal, como muy bien hemos podido ver, porque después han celebrado consultas a la mayoría de los municipios catalanes, incluida la capital de Catalunya, Barcelona, ​​y nadie ha pisado la cárcel ni la Abogacía del Estado ha podido imputar a nadie de ningún delito, simplemente porque no había delito. Quizás alguien debería plantear llevar ante los tribunales a quien se inventó un delito que no existía y usarlo como una amenaza para impedir el ejercicio libre del derecho a decidir el futuro de su país. Por si acaso la intimidación (i)legal no hacía ningún efecto, y no hizo ningún efecto, la Delegación del Gobierno en Catalunya autorizó que militantes del partido fascista Falange se manifestaran en el mismo municipio donde se celebraba la consulta, Arenys de Munt. Sólo en una dictadura o en una democracia de pacotilla de un país tercermundista se autoriza que un grupo de camorristas ultras se manifieste para intimidar gente que está ejerciendo su derecho. Y aún es más grave que la misma institución – Delegación del Gobierno, lo que antes se llamaba Gobierno Civil – que intenta prohibir un acto democrático autorice una manifestación fascista que tiene el propósito declarado de intimidar a la gente.
Hay un adagio latino que dice “errare humanum est, sed perseverare diabolicum”, es decir, errar es humano, perseverar (en el error) es diabólico. Y la delegación del gobierno persevera en el error. Y parece que esta perseverancia en el error es parte del ADN de la institución, independientemente de si está en Barcelona o Madrid, y parece que se repiten las connivencias y se repiten las fobias, lo que me hace sospechar que hay instrucciones desde el gobierno español que se actúe de esta manera.
Con motivo de la final de la Copa del elefanticida, perdón, quería decir del Rey, la delegación del gobierno puso los cuerpos de seguridad del Estado a perseguir los aficionados vascos y catalanes que habían ido a la ciudad de Madrid donde se celebraba el partido que enfrentaba al Barça y el Athletic de Bilbao. La policía del Estado se dedicó a la confiscación de pitos y someter a identificaciones y registros de los aficionados. Ese mismo día la Delegación del Gobierno en Madrid autorizó una manifestación fascista que pretendía ir al choque con vascos y catalanes. Los fachas hacían exhibición de toda la parafernalia y simbología, y la policía no puede decir que no lo veían, porque andaban junto a los fachas. Hay que añadir que las autoridades políticas de la Comunidad de Madrid habían pedido la suspensión del partido, cosa que no se hizo, mientras, repito, la Delegación del Gobierno en Madrid autoriza la manifestación fascista.
Fijémonos. En ambas situaciones las autoridades españolas tratan de encontrar la manera de prohibir o impedir que se celebren actos legales, al tiempo autorizan que grupos fascistas que anuncian que van con la idea de organizar disturbios actúen.
Volvemos a Catalunya. Muchos municipios catalanes han decidido retirar la bandera española del balcón del Ayuntamiento, la Delegada del Gobierno en Catalunya advirtió que tomaría medidas legales contra estos municipios, parece que la amenaza no se la ha creído nadie porque nadie o casi nadie ha hecho caso.
La Delegada del Gobierno en Catalunya, la inefable Llanos de Luna, ha decidido atender la denuncia de la Falange que el pasado 25 de septiembre registró en la Delegación del Gobierno española en Catalunya una petición para que actuara contra los municipios que han declarado “territorio catalán libre” aduciendo que esas mociones atentan contra “el orden constitucional”, actos que la Falange describe como “actos de rebeldía”. ¿La Falange defendiendo la Constitución española?
La Delegada del Gobierno español, Llanos de Luna responde a la Falange que ha pedido a la Abogacía del Estado el preceptivo informe. Ha sido la Falange quien ha hecho pública la respuesta de la Delegada del Gobierno esperando que la resolución del expediente no se dilate por “turbias decisiones condicionadas por las elecciones del 25N”. ¿Y que espera la Falange que haga la Delegada del Gobierno en Catalunya?. ¿Quizás pretenden que la Delegada del Gobierno detenga que los alcaldes y los concejales que han aprobado estas declaraciones sean detenidos al amanecer?
La carta dice: “Por la presente acuso recibo de su escrito, con fecha de registro de entrada el 29 de septiembre de 2012, sobre la aprobación de mociones de declaración de independencia por parte de los ayuntamientos de Sant Pere de Torelló y Argentona“. “Le comunico que por esta delegación del gobierno está tramitando esta petición y que en relación a las mociones aprobadas se ha solicitado informe a la abogacía del Estado“.
Por si alguien aún podía tener dudas de la connivencia de ciertos altos funcionarios del Estado con organizaciones fascistas antidemocráticas ahora dejan constancia escrita de esta connivencia, como si ciertas imágenes que hemos ido viendo no fueran una prueba evidente de esta connivencia.

5 thoughts on “Connivència de l’Estat espanyol amb organitzacions feixistes

 1. Molt bon article, és bo saber tot el que estan fent.

  Podem observar que això de les amenaces i autoritzar les manis fatxes és el seu modus operandi. Confio que quan siguem independents, tota simbologia nazi i feixista estigui prohibida, condemnada i perseguida, la llibertat d’expressió té els seus límits.

  El problema que té la Delegació de Govern és que veu que el “bròquil is over” i estan desesperats. pic.twitter.com/KNeqTWQi

  Jo no sospito que és cosa del Govern, n’estic convençuda, Si volen que no pensi així que facin alguna cosa i, de passada, que facin callar a l’Alamán Castro, al Vidal-Quadras, la caverna mediàtica i a tots els tuitaires (ara no sé si m’obido algú…)

  El que va passar a la Final de la Copa del Rei, és vergonyosos, sobretot un fet que t’has oblidat, la detenció, apallissada i multa del seguidor que va mostrar l’estelada al camp.

  Estic FARTA del tema del DRAP BRUT, bandera espanyola. QUINA FIXACIÓ! No és que ens vulguin espanyolitzar, volen que vivim amb l’estómac remogut… Doncs mira, Palamós se l’ha cregut, Evolució de Palamós: penja l’espanyola, poc després l’ESTELADA (ben amagada) i, des de fa deu dies s’adhereix a l’AMI.

  Tant la Llanos de Luna com la Falange, els podríem enviar a la lluna, a veure si deixen de tocar els nassos. La Falange, per tal de tocar els nassos, és capaç de fer o dir qualsevol cosa. Hem d’estar orgullosos (mode irònic on) gràcies a nosaltres, hi ha qualsevol tipus d’unió entre els espanyols, què faran sense nosaltres?

  Us he dit que tinc moltes ganes que CATALUNYA sigui INDEPENDENT per perdre’ls de vista?

 2. yeagov ha dit:

  És cert, m’he oblidat del cas d’aquest aficionat i d’un altre. Ja vaig escriure sobre aquest tema en el seu moment, incloent un àudio que un aficionat català va gravar mentre “dialogava” amb la policia.

 3. De tot en diuen dialogar…

 4. Tomàs ha dit:

  L’Estat disposa de tot un seguit de serveis que actuen d’una manera o d’una altra en funció de qui els mana i del que se’ls demana. No oblidem el TC, que a força de polítitzat s’ha quedat en res. Qui creu hores d’ara en aquest Tribunal?

  En aquests moments tots els serveis de l’Estat estan treballant “a destajo” per aturar tot el que des de Catalunya es diu o es proposa.

 5. yeagov ha dit:

  El TC s’ha desacreditat ell sol, encara que també els dos principals partits espanyols en són molt responsables per haver convertit aquesta institució en una tercera cambra legislativa.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.859 hits
Novembre 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: