Quan siguem independents

6

15 Novembre 2012 per yeagov


Quan siguem independents

Recordava que quan fa vint anys vaig fer un viatge als Estats Units vaig haver d’omplir una declaració on em feien una sèrie de preguntes que em van deixar frapat. He buscat a Internet el document del que parlo i veig que han canviat totes les preguntes. És lògic, el món fa vint anys era molt diferent del món actual, i les circumstàncies polítiques i econòmiques eren molt diferents.
L’any 1991 quan jo vaig viatjar als Estats Units era president George Bush, a Espanya governava Felipe González i a Catalunya, Jordi Pujol. Va ser l’any que l’Iraq de Sadam Hussein va envair Kuwait. Recordo que estava veient la televisió, quan van tallar la programació i van posar les imatges d’uns tancs iraquians “passejant-se” per Kuwait. Deixem Iraq i Kuwait que no tenen cap relació amb aquest assumpte, i deixem a Sadam que tampoc té cap relació amb el que vull explicar, i ja fa anys que cria malves.
Tot i que ja havia omplert aquest document al que abans feia referència quan vaig sol·licitar el visat, a l’avió vaig haver de tornar a omplir aquella butlleta. Em van frapar les preguntes.
Preguntaven si era militant del partit comunista o del partit nazi, això a la mateixa pregunta. Si tenia el propòsit d’atemptar contra els Estats Units o contra el president dels Estats Units. Evidentment vaig respondre que no a tot.
Quan siguem independents crec que els estrangers que vinguessin a Catalunya, exceptuant aquells de països amb els quals tinguéssim signats acords, haurien d’omplir una declaració semblant:
1-És o ha estat vostè militant d’organitzacions antidemocràtiques o totalitàries?
Això impediria entrar a Catalunya l’Aznar i més d’un dirigent del Partit Popular.
2-Té o ha tingut algun cop el propòsit d’atemptar contra les institucions de Govern, representants electes catalans, contra el president de la Generalitat de Catalunya o els ciutadans de Catalunya?
Això impediria a la majoria dels polítics espanyols i als periodistes cavernaris venir a Catalunya.
Ara parlem seriosament. Quan siguem independents haurem de veure com reacciona Espanya. L’Estat espanyol pot asseure’s a negociar o negar-se a negociar. Espanya pot reconèixer Catalunya com Estat independent o no. Hi ha un fet curiós, i és que si Espanya no reconeix Catalunya difícilment es pot oposar al seu reconeixement o vetar l’ingrés a la UE. Espanya cada dia em recorda més als àrabs que es neguen a reconèixer l’existència de l’Estat d’Israel i alhora estan tot el dia dient que destruiran l’Estat d’Israel, si creus que un país no existeix com és que el vols destruir?. Si Espanya creu que Catalunya no existeix és ridícul que s’hi oposi que altres països reconeguin Catalunya. Doncs bé, una altra història és que Espanya no vulgui reconèixer Catalunya i decideixi no establir-hi relacions diplomàtiques, llavors la frontera entre ambdós països s’haurà de tancar. El 70% del tràfic ferroviari cap a Europa d’Espanya cap a Europa creua Catalunya, haurien de desviar tot aquest tràfic per Irún, amb tots els inconvenients que això pugui tenir.
La UE pot decidir entre admetre Catalunya com a nou membre de la UE o abaixar-se els pantalons davant les pressions del govern espanyol i refusar la candidatura de Catalunya. Altres vegades he dit que sempre m’he considerat partidari que quan Catalunya sigui independent formés part de la UE, en aquests moments a la UE que li donin pel sac si continua donant suport a l’Estat espanyol després de les declaracions d’alguns ministres i d’alguns importants dirigents del PP com l’encara vicepresident del Parlament Europeu Alejo Vidal-Quadras.
El Partit Popular segueix sent incapaç de posar damunt de la taula un argument en positiu, només són capaços d’amenaçar i d’insultar-nos. Sabem molt bé que ens espera si ens quedem a Espanya, i la veritat, això si que ens ha de fer por, sabem molt bé que és capaç de fer el nacionalisme espanyol. I tampoc ens podem refiar de cap promesa que ens puguin fer, els governants espanyols no tenen paraula.
Cuando seamos independientes
Recordaba que cuando hace veinte años hice un viaje a Estados Unidos tuve que llenar una declaración donde me hacían una serie de preguntas que me dejaron FRAP. He buscado en Internet el documento del que hablo y veo que han cambiado todas las preguntas. Es lógico, el mundo hace veinte años era muy diferente del mundo actual, y las circunstancias políticas y económicas eran muy diferentes.
En 1991 cuando yo viajé a los Estados Unidos era presidente George Bush, en España gobernaba Felipe González y en Catalunya, Jordi Pujol. Fue el año que el Irak de Sadam Hussein invadió Kuwait. Recuerdo que estaba viendo la televisión, cuando cortaron la programación y pusieron las imágenes de unos tanques iraquíes “paseándose” por Kuwait. Dejamos Irak y Kuwait que no tienen ninguna relación con este asunto, y dejamos a Sadam que tampoco tiene ninguna relación con lo que quiero contar, y ya hace años que cría malvas.
Aunque ya había llenado este documento al que antes hacía referencia cuando solicité el visado, en el avión tuve que volver a llenar esa hoja. Me FRAP las preguntas.
Preguntaban si era militante del partido comunista o del partido nazi, esto a la misma pregunta. Si tenía el propósito de atentar contra Estados Unidos o contra el presidente de Estados Unidos. Evidentemente respondí que no a todo.
Cuando seamos independientes creo que los extranjeros que vinieran a Catalunya, exceptuando aquellos de países con los que tuviéramos firmados acuerdos, deberían llenar una declaración similar:
1-¿Es o ha sido usted militante de organizaciones antidemocráticas o totalitarias?
Esto impediría entrar en Catalunya Aznar y más de un dirigente del PP.
2-¿Tiene o ha tenido alguna vez el propósito de atentar contra las instituciones de Gobierno, representantes electos catalanes, contra el presidente de la Generalitat de Catalunya o los ciudadanos de Catalunya?
Esto impediría a la mayoría de los políticos españoles y los periodistas cavernarios venir a Catalunya.
Ahora hablamos en serio. Cuando seamos independientes tendremos que ver cómo reacciona España. El Estado español puede sentarse a negociar o negarse a negociar. España puede reconocer Catalunya como Estado independiente o no. Hay un hecho curioso, y es que si España no reconoce Catalunya difícilmente podrá oponerse a su reconocimiento o vetar el ingreso en la UE. España cada día me recuerda más a los árabes que se niegan a reconocer la existencia del Estado de Israel y al mismo tiempo están todo el día diciendo que destruirán el Estado de Israel, si crees que un país no existe como es que el quieres destruir?. Si España cree que Catalunya no existe es ridículo que se oponga que otros países reconozcan Catalunya. Pues bien, otra historia es que España no quiera reconocer Catalunya y decida no establecer relaciones diplomáticas, entonces la frontera entre ambos países deberá cerrar. El 70% del tráfico ferroviario hacia Europa España hacia Europa cruza Catalunya, deberían desviar todo este tráfico por Irún, con todos los inconvenientes que esto pueda tener.
La UE puede decidir entre admitir Catalunya como nuevo miembro de la UE o bajarse los pantalones ante las presiones del gobierno español y rechazar la candidatura de Catalunya. Otras veces he dicho que siempre me he considerado partidario de que cuando Catalunya sea independiente formara parte de la UE, en estos momentos en la UE que le den por el saco si continúa apoyando en España tras las declaraciones de algunos ministros y de algunos importantes dirigentes del PP como el todavía vicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras.
El PP sigue siendo incapaz de poner encima de la mesa un argumento en positivo, sólo son capaces de amenazar y de insultarnos. Sabemos muy bien que nos espera si nos quedamos en España, y la verdad, eso si que nos debe dar miedo, sabemos muy bien que es capaz de hacer el nacionalismo español. Y tampoco nos podemos fiar de ninguna promesa que nos puedan hacer, los gobernantes españoles no tienen palabra.

6 thoughts on “Quan siguem independents

 1. Fer preguntes d’aquest tipus és estúpid, moltes persones NO s’adonen de com són. Quants espanyols que ens mostren una ideologia feixista, si els ho dius, ho neguen? Preguntar a un terrorista si vol fer un atemptat és doblement estúpid, òbviament, contestarà que no, a menys que sigui molt beneit.
  És una bona proposta, llàstima que ells contestaran que no a tot…

  Ara et faré una pregunta: Vols dir que Espanya no vol tancar-se al món, com durant el franquisme? Fa temps que dono voltes a aquesta possibilitat…

  Jo cada dia tinc menys clar que ens convingui entrar a la UE, no m’agrada que portin l’intermitent posat respecte a nosaltres. Tampoc m’agrada que no hagin pres cap decisió respecte l’Alejo i les amenaces. A més, queda ben clar que Espanya no és gens democràtica i què estan fent? També hi ha el fet que molts economistes ho avalen i, no tots són catalans. Espero que, a partir del 25N canviï tot.

  Quedar-nos a Espanya seria un error, aquesta gent són perillosos i, de les promeses que ens puguin fer, no ens n’hem de refiar governi el partit que governi, són tants els que s’estan treien la màscara…

 2. yeagov ha dit:

  Tens raó, és una mica absurd fer aquestes preguntes, pel que he vist les preguntes del formulari actual són diferents, però és ben cert que preguntar a algú si pensa cometre un delicte és absurd.
  Quan has de respondre a aquestes preguntes pots mentir si tens la intenció de cometre un delicte però si tenen la més mínima sospita que pots ser un perill per a la seva seguretat et negaran el visat.
  Per cert, jo vaig entrar amb un visat de turista, però curiosament va ser per temps indefinit, cosa que em va sorprendre molt, creia que me’l donarien per tres mesos. Jo no tenia cap intenció de quedar-me més enllà dels vint dies que vaig romandre als Estats Units.
  No només va ser durant el franquisme, Espanya té certa tendència a l’autocràcia i l’aïllacionisme, especialment quan com Estat ha entrat en crisi, i no parlo de la crisi econòmica, sinó de la crisi com Estat, fixa’t que a mida que anava perdent els dominis colonials va anar derivant cap a un cert aïllacionisme quan el que en aquell moment la tendència de tots els països, independentment de si eren règims democràtics o autoritaris es tendia a un cert aperturisme. De fet, a Espanya hi havia més llibertat de premsa a finals del segle XIX que a partir del 1906, on va instaurar-se una censura informativa. El Regne d’Espanya no ha sabut adaptar-se a les noves circumstàncies.
  Un detall: Espanya pràcticament va perdre tota relació amb les seves antigues colònies, encara que després s’hagin recuperat, en canvi la Gran Bretanya manté excel•lents relacions amb la majoria de les seves antigues colònies. Per exemple: Canadà, Nova Zelanda i Austràlia tenen com a cap d’Estat la reina Isabel II.
  Tinc clar que els que no hem de ser ambigus som nosaltres, o més ben dit, els nostres representants, i exigir que la UE es posicioni d’una vegada, sembla que la Puta i la Ramoneta s’hagin fet diputades de la Unió Europea, un dia et diuen una cosa i el següent diuen el contrari.

 3. Si em diguessis, fan una entrevista, és més fàcil enxampar un mentider, nerviosisme, mirar cap a una altra banda… encara que també pot fallar, per exemple jo sóc molt tímida i nerviosa i, si no conec l’altra persona i, a sobre, em sento observada, el número està assegurat.

  T’asseguro que només un beneit pot dir que vol cometre un atemptat.

  Els deuries caure bé perquè et fessin un visat indefinit. És una dada ben curiosa.

  Si et sóc sincera, de la història d’Espanya en recordo poques coses, me la varen fer odiar, vaig tenir molt mal professorat i, a part, del segle XX mai en vaig estudiar res, sempre amb l’excusa que anàvem malament de temps, també va passar amb la reproducció, hi havia temes tabú en aquella escola. M’he referit al franquisme perquè ho he sabut en l’actualitat.

  Espanya només entén d’amenaces i imposicions, no de relacionar-se. No m’estranyaria que tornessin a trencar relacions amb les antigues colònies Sí, respecte la Reina Isabel II, crec que també l’acceptarà Escòcia, si s’independitza. Ja et dic jo que aquí no farem el mateix amb l’elefanticida …

  Que no ho sabies que la Puta i la Ramoneta són omnipresents? (mode irònic activat). Jo ja començo a estar FARTA de la UE.

 4. yeagov ha dit:

  Hi ha molts sonats, Maria, hi ha gent a la que l’han enxampat amb explosius dins dels calçotets per intentar fer explotar els avions.
  La història d’Espanya que se solia explicar era la història escrita pels historiadors oficials del règim com en De la Cierva i d’altres que intentaven crear una història que legitimés el franquisme convertint el dictador en l’hereu natural. No ens hem de sorprendre, molts dictadors àrabs i imams per legitimar-se es declaren descendents del profeta. Un exemple seria els aiatol·làs iranians, els que porten el turbant negre diuen que són descendents del profeta, els que el porten blanc no ho són. També el rei del Marroc, els d’Aràbia i el de Jordània diuen ser descendents del profeta. I no és una cosa nova.
  El gran Alexandre deia ser fill d’un déu, crec que d’Apol·lo.

 5. Tomàs ha dit:

  Vàrem anar als EEUU fa 3 anys i a l’aeroport del Prat, la companyia aèria ens va fer un test similar al que tu comentes. Ara bé, no vàrem haver d’escriure res, personal de la companyia ens anava llegint el test i el complimentava a la vegada que anàvem contestant. Entre les preguntes n’hi havia del tipus: porta explosius en les seves maletes? Pensa fer algun atemptat terrorista als EEUU…?

  Un cop als EEUU, en el control de passaports la veritat és que no vàrem tenir cap impediment, ni cap incidència.

  Si Espanya no reconeix Catalunya no podran reclarmar-nos el pagament de la part del Deute Espanyols que ens podria pertocar.

 6. yeagov ha dit:

  Tomàs: En Sala i Martín així ho diu, si Espanya no ens reconeix no tenim perquè assumir la nostra part del deute d’Espanya.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uniu-vos a 1.800 seguidors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.639 hits
Novembre 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: