L’ONU reconeix la República Terrorista Islàmica de Palestina

3

1 Desembre 2012 per yeagov


L’ONU reconeix la República Terrorista Islàmica de Palestina

https://i0.wp.com/3.bp.blogspot.com/-8LMfxEPevTA/ULpBVzJC8KI/AAAAAAAAExE/aqxyXyiiiUU/s320/article.jpgLes Nacions Unides reconeixen Palestina com Estat observador. Nacions Unides insulta novament Israel reconeixent un Estat governat per organitzacions terroristes islàmiques. Tant Fatah com Hamàs les dues principals organitzacions palestines s’han dedicat a perpetrat actes de terrorisme contra Israel.
Anem a pams. L’any 1947 les Nacions Unides van aprovar la creació de dos Estats al Protectorat britànic de Palestina, l’Estat d’Israel i l’Estat de Palestina. Israel va proclamar el seu Estat, els palestins van renunciar al seu Estat, i van unir-se a les potències àrabs de la zona que van llançar-se a la guerra d’extermini contra Israel amb el propòsit declarat d’esborrar Israel del mapa i als jueus també. Israel va aconseguir derrotar els àrabs. I des de llavors van haver dues guerres més entre àrabs i israelians, sempre iniciades pels àrabs amb el mateix propòsit, esborrar del mapa l’Estat d’Israel i exterminar els jueus, guerres que va guanyar Israel. Israel ha estat sotmès al terrorisme palestí del qual podem destacar:
-El segrest i assassinat d’11 atletes israelians als Jocs Olímpics de Munic perpetrat per terroristes de Setembre Negre.
-El segrest d’un avió d’Air France que va acabar a Entebe (Angola). I que va obligar els israelians a organitzar l’operació de rescat més complexa de la seva història.
-El llançament durant anys de milers de projectils contra ciutats israelianes des de Gaza.
-Atemptats terroristes contra ciutadans israelians arreu del Món.
-Atemptats terroristes contra ciutadans en territori israelià, per exemple, contra un autobús a Tel Aviv.
Fatah és una de les organitzacions terroristes que controlen aquest Estat, en concret la zona de Cisjordània. Aquesta organització va ser fundada pel muftí de Jerusalem, el palestí Hajj Amin el Husseini, un sinistre personatge que va col·laborar amb els nazis organitzant unitats de les Waffen SS formades per musulmans (principalment bosnians) proclamant “el dret dels àrabs a resoldre el problema jueu amb la mateixa modalitat i els mateix mitjans adoptats pel Führer” i va demanar a tots els musulmans contribuïssin amb les armes al triomf del nazisme. L’any 1944 el muftí va fer una al·locució radiofònica carregada d’odi contra els jueus: “Àrabs! Alceu-vos com un sol home i combaten pels seus sacrosants drets. Maten els jueus on els troben. Matant-los fareu una cosa grata a Allah”. L’Alemanya nazi va ser derrotada i el muftí de Jerusalem va ser detingut pels nord-americans, el van empresonar a França, d’on va aconseguir fugir primer a El Caire, d’allà a Síria i finalment al Líban, on va dedicar-se a organitzar plans per destruir Israel i assassinar els jueus allà on es trobessin. Aquest és l’origen de Fatah, l’organització que posteriorment dirigiria Yasir Arafat. Aquesta organització no només manté el mateix propòsit sinó tota la parafernàlia nazi, inclosa la salutació feixista.
L’altra organització terrorista palestina és Hamàs, organització que controla amb mà de ferro tot Gaza. Des d’allà realitza llançaments de projectils i míssils contra les ciutats israelianes, armes proveïdes principalment per la República terrorista Islàmica de l’Iran.
Hamàs declara en la seva carta fundacional el seu propòsit de destruir Israel, de fet, la prioritat de Hamàs no és pas constituir un Estat Palestí sinó destruir Israel i assassinar tots els jueus.
Preàmbul: Israel existirà i continuarà existint fins que l’Islam ho destrueixi, de la mateixa manera que ha  destruït a altres en el passat.
Article 7: “No vindrà el Dia del Juí fins que els musulmans combaten els jueus, fins que els jueus s’amaguen darrere de les muntanyes i els arbres, els quals cridaran: ‘Oh, musulmà! Un jueu s’amaga darrere meu, veuen i mata’l!'”.
L’actual president de l’Autoritat Palestina és un personatge bastant sinistre, entre d’altres coses va estar involucrat en el segrest de l’Achille Lauro, aquell creuer segrestat per quatre terroristes del PLF.
Nacions Unides reconeixent un Estat Palestí controlat per organitzacions terroristes ha obert un precedent perillós. Els palestins tindran accés a les agències de les Nacions Unides, i en especial podran usar el Tribunal Penal Internacional. Aquells que haurien de ser jutjats per terrorisme i crims contra la Humanitat poden acabar manegant el TPI i jutjant governants electes d’Estats democràtics, cosa que ja van provar de fer. Quina serà la següent baixada de pantalons de les Nacions Unides? Posaran al servei de Hamàs els cascos blaus?.
Vídeo: PALLYWOOD 1 DE 7
Vídeo: PALLYWOOD 2 DE 7
Vídeo: PALLYWOOD 3 DE 7
Vídeo: PALLYWOOD 4 DE 7
Vídeo: PALLYWOOD 5 DE 7
Vídeo: PALLYWOOD 6 DE 7
Vídeo: PALLYWOOD 7 DE 7
Vídeo: TERRORISME A L’ORIENT MITJÀ
Vídeo: 15 segons / 15 Segundos
Vídeo: Hitler y el muftí de Jerusalén
Vídeo: Parecidos entre el Islam radical y el nazismo

Vídeo: 1972 Jocs Olímpics de Munic matança d’atletes israelians

Video: Just one minute #justoneminut Només un minut
La ONU reconoce la República Terrorista Islámica de Palestina
https://i0.wp.com/3.bp.blogspot.com/-8LMfxEPevTA/ULpBVzJC8KI/AAAAAAAAExE/aqxyXyiiiUU/s320/article.jpgLas Naciones Unidas reconocen Palestina como Estado observador. Naciones Unidas insulta nuevamente Israel reconociendo un Estado gobernado por organizaciones terroristas islámicas. Tanto Fatah como Hamás las dos principales organizaciones palestinas se han dedicado a perpetrado actos de terrorismo contra Israel.
Vamos por partes. En 1947 las Naciones Unidas aprobaron la creación de dos Estados al Protectorado británico de Palestina, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Israel proclamó su Estado, los palestinos renunciaron a su Estado, y unirse a las potencias árabes de la zona que lanzarse a la guerra de exterminio contra Israel con el propósito declarado de borrar Israel del mapa y los judíos también. Israel consiguió derrotar a los árabes. Y desde entonces hubo dos guerras más entre árabes e israelíes, siempre iniciadas por los árabes con el mismo propósito, borrar del mapa al Estado de Israel y exterminar a los judíos, guerras que ganó Israel. Israel ha sido sometido al terrorismo palestino del que podemos destacar:
-El secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Munich perpetrado por terroristas de Septiembre Negro.
-El secuestro de un avión de Air France que terminó en entibiar (Angola). Y que obligó a los israelíes a organizar la operación de rescate más compleja de su historia.
-El lanzamiento durante años de miles de proyectiles contra ciudades israelíes desde Gaza.
-Atentados terroristas contra ciudadanos israelíes por todo el mundo.
-Atentados terroristas contra ciudadanos en territorio israelí, por ejemplo, contra un autobús en Tel Aviv.
Fatah es una de las organizaciones terroristas que controlan este Estado, en concreto la zona de Cisjordania. Esta organización fue fundada por el muftí de Jerusalén, el palestino Hajj Amin al Husseini, un siniestro personaje que colaboró ​​con los nazis organizando unidades de las Waffen SS formadas por musulmanes (principalmente bosnios) proclamando “el derecho de los árabes a resolver el problema judío con la misma modalidad y los mismo medios adoptados por el Führer “y pidió a todos los musulmanes contribuyeran con las armas al triunfo del nazismo. En 1944 el muftí hizo una alocución radiofónica cargada de odio contra los judíos: “Árabes! Levantaos como un solo hombre y combaten por sus sacrosantos derechos. Matan a los judíos donde los encuentran. Matándolos haréis algo grata a Allah “. La Alemania nazi fue derrotada y el muftí de Jerusalén fue detenido por los estadounidenses, lo encarcelaron en Francia, de donde logró huir primero a El Cairo, de allí a Siria y finalmente el Líbano, donde dedicó a organizar planes para destruir Israel y asesinar a los judíos allí donde se encontraran. Este es el origen de Fatah, la organización que posteriormente dirigiría Yasir Arafat. Esta organización no sólo mantiene el mismo propósito sino toda la parafernalia nazi, incluida la saludo fascista.
La otra organización terrorista palestina es Hamás, organización que controla con mano de hierro todo Gaza. Desde allí realiza lanzamientos de proyectiles y misiles contra las ciudades israelíes, armas provistas principalmente por la República terrorista Islámica de Irán.
Hamás declara en su carta fundacional su propósito de destruir Israel, de hecho, la prioridad de Hamás no es constituir un Estado Palestino sino destruir Israel y asesinar a todos los judíos.
Preámbulo: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que ha destruido a otros en el pasado.
Artículo 7: “No vendrá el Día del Juicio hasta que los musulmanes combatan a los judíos, hasta que los judíos se esconden detrás de las montañas y los árboles, los cuales gritarán: ‘Oh, musulmán! Un judío se esconde detrás mío, ven y mátalo!'”.
El actual presidente de la Autoridad Palestina es un personaje bastante siniestro, entre otras cosas estuvo involucrado en el secuestro del Achille Lauro, aquel crucero secuestrado por cuatro terroristas del PLF.
Naciones Unidas reconociendo un Estado Palestino controlado por organizaciones terroristas ha abierto un precedente peligroso. Los palestinos tendrán acceso a las agencias de las Naciones Unidas, y en especial podrán usar el Tribunal Penal Internacional. Aquellos que deberían ser juzgados por terrorismo y crímenes contra la Humanidad pueden terminar manejando el TPI y juzgando gobernantes electos de Estados democráticos, algo que ya intentaron hacer. ¿Cuál será la siguiente bajada de pantalones de las Naciones Unidas? ¿Pondrán al servicio de Hamás los cascos azules?.

3 thoughts on “L’ONU reconeix la República Terrorista Islàmica de Palestina

 1. Sóc sincera, no en sabia res de tot això, sabia que hi havia una guerra, però res més. No entenc res del que passa al món. El món s’ha tornat boig?

  O jo no sé llegir o no entenc el que llegeixo. L’ONU reconeix com a estat observador als palestins que es dediquen a declarar la guerra a Israel per exterminar els seus habitants? L’ONU és antisemita? Això de Pallywood ve de les palles mentals que es fan? Ho sento, de moment només m’he mirat tres vídeos, massa per a mi, la destrucció em fa mal, m’entristeix. A més, els palestins són força tanoques, una guerra la declares quan estàs convençut que guanyaràs, si ja n’has perdut dues contra el mateix estat, per què en declares un tercera?

  Aquest món en què vivim, quan començarà a aplicar la frase: “Viu i deixa viure”?

 2. Tomàs ha dit:

  No soc un entès en el tema, senzillament he anat seguint les notícies que anys rere anys en les darreres dècades surten als diaris. Aquesta “guerra” s’ha convertit en un clàssic.

  T’he de dir que d’alguna manera es podia esperar el que ha passat. Una part important de països, per motius diversos, estan a favor d’explorar aquesta solució, l’ha d’anar dotant Palestina d’estructures internacionals equiparables a les que té un Estat. Crec que hi ha un corrent a favor d’aquesta via.

  Els propers mesos seran importants. Caldrà veure si les darreres notícies sobre que Israel vol incrementar el nombre d’assentaments a Cisjordània es materialitzen, i si és així, com reaccionarà Palestina des del seu nou estatus.

 3. En primer lugar quiero decir que yo no soy pro-israelí, ni pro-palestina, sólo pretendo ser imparcial en un conflicto armado que tiene muchos años..De acuerdo con la información de tipo enciclopédica que para mi es la mejor fuente el conflicto se origina cuando la sociedad de las naciones proclama en 1948 al Estado de Israel y divide el territorio de Palestina en dos partes…de inmediato los cinco países árabes vecinos del naciente estado de Israel le declaran la guerra, porque entiendo no estaban de acuerdo con la división del territorio. En los 15 meses de guerra que siguieron, Israel conquistó un 26% de territorio adicional al otorgado por las naciones unidas. Egipto ocupó la Franja de Gaza y “al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 711.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel desplazados dentro de su propio territorio, otros se transformaron en refugiados de otros países árabes..”, “por la otra parte, un número significativo de judíos quedaron en territorio árabe y fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde antiguo, entre las que sobresale la de Jerusalén Este.”; en este principio del conflicto no está tan claro para mi el “vive y deja vivir” a que se refiere María..
  Después de ese principio se han producido muchas otras guerras entre Israel y los países árabes: la guerra del Sinaí de 1956 que se produjo a raiz de la nacionalización del canal de Suez, (…) aunque fue una derrota militar para Egipto fue al mismo tiempo una victoria moral y política (Francia y Reino Unido establecieron una alianza militar secreta con Israel, y atacaron por sorpresa y de forma coordinada a Egipto, desmantelando por completo el ejército egipcio y aniquilando su fuerza aérea. En solo una semana, Israel conquistó la península del Sinaí al completo, incluyendo zonas estratégicas) pero USA y la URSS por primera vez estuvieron de acuerdo e Irrael tuvo que renunciar a las enormes conquistas obtenidas en esta guerra relámpago (había conquistado 60.000 kilómetros cuadrados en sólo una semana), pero a cambio de la retirada logró que la frontera con Egipto quedase protegida de infiltraciones guerrilleras, gracias al despliegue de la fuerza multinacional, y ganó con ello nueve años de tranquilidad.Las consecuencias de la guerra de 1956 dejaron a la región en una situación inestable, con una aparente paz fronteriza (aunque los Estados árabes seguían sin reconocer a Israel).
  Otros conflictos: la desviación de las aguas del río Jordán por parte de Israel, en la pelea del agua donde los Estados árabes construyeron un muro de contenció para Jordania y Siria, pero pese a ello, todavía en 1990 la disponibilidad de agua per cápita en Israel era de 470 metros cúbicos, mientras que en la vecina Jordania era de 260 metros cúbicos un 45% menos que en el caso israelí. La Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron el proyecto en Siria en marzo, mayo y agosto de 1965, perpetuando una serie prolongada de actos de violencia en la frontera que contribuyó directamente a los acontecimientos que llevaron a la guerra.de los seis días en 1967, es difícil hablar de cada una de las guerras como comentario en este espacio, porque le siguen la guerra de Yom Kipur , la guerra y ocupacion del sur del Líbano, estatus de Jerusalén etc etc…hasta los conflictos que concoemos en la actualidad, hay muchas treguas, asesinatos de personas, tratados o acuerdos y desacuerdos por ambas partes..”El Estado de Israel limita con Líbano en el norte, frontera reconocida oficialmente por la ONU tras la retirada israelí del sur de dicho país; con Jordania al este y con Egipto al sur, ambas fronteras reconocidas a partir de los acuerdos de paz firmados con ambos países.
  Israel aún no ha fijado sus fronteras con Siria ni con la Autoridad Palestina en la zona de Cisjordania, aunque en este sentido la comunidad internacional suele considerar como frontera la Línea Verde, la línea de armisticio entre Israel y sus vecinos árabes que funcionó como frontera de facto hasta la Guerra de los Seis Días. Israel también mantiene grandes bloques deasentamientos próximos a dicha línea e incluso más allá, especialmente en torno a Jerusalén Este y el Bloque Etzión, y en la ciudad de Ariel en Cisjordania. En septiembre de 2005, Israel culminó su retirada unilateral de la Franja de Gaza hasta la «Línea Verde».”.
  No me parece justo que el artículo diga que “la ONU ha reconocido a la república terrorista islámica palestina”… la realidad es que la asamblea general de la ONU ha reconocido o acepta a los territorios palestinos como un Estado “observador”, el mismo rango que tiene el Estado del Vaticano ante la ONU..aunque Israel se retiró de Gaza en el 2005 todavía hay conflictos de fronteras entre los palestinos o los sirios con Israel..Y no sólo de fronteras, yo diría que Israel mantiene su estatus de potencia ocupante en el momento en que puede congelar traspaso de fondos a los palestinos como castigo por ir a la ONU.. Israel ha decidido confiscar cerca de 92 millones de euros, correspondientes a la cuota mensual que transfiere a los palestinos en concepto de impuestos recaudados y que el Gobierno de Ramala utiliza para pagar salarios de los funcionarios. Esta suma resulta crucial para el funcionamiento de la débil economía palestina… espero logren solucionar ese asunto…
  No quiero referirme a la comparación de los árabes con los nazis porque creo son pueblos y culturas diferentes…
  En relación a los crímenes de lesa humanidadf o crímenes de guerra cometidos en este largo conflico, creo que corresponde tal vez leer a Amnistía la cual hizo un informe después de la ocupación de Gaza, investigó los crímenes contra los derechos humanos y el no respeto de las leyes de la guerra, cometidos por ambas partes. Creo que en la última incursión israelí se impone una investigación e informe del alto comisionado de la ONU o del Consejo de seguridad de la ONU.
  Creo que hay que buscar distintas fuentes para entender el problema árabe israelí a fondo..

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.735 hits
Desembre 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enllaços més clicats

 • Cap

Entrades més vistes

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: