La política és l’art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar els remeis equivocats

11

6 Desembre 2012 per yeagov


La política és l’art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar els remeis equivocats

I perquè no recuperem l’esclavatge i el dret de cuixa?
La OCDE diu que per sortir de la crisi s’han de fer més retallades i abaratir l’acomiadament. Crec que les següents mesures de la OCDE i dels Mercats serà demanar que s’aprovi l’esclavatge, el tràfic i comerç d’esclaus i el dret de cuixa. Els empresaris dels nostres dies podrien veure grans possibilitats si creuen que donant un got d’aigua i un crostó de pa en lloc d’haver de pagar un sou decent, a més, quan un treballador deixa d’interessar-lo no l’acomiaden, el venen, així no només no perden diners sinó que n’obtenen beneficis. Això faria crear una nova xarxa comercial i de transports que donaria feina a molta gent, d’una banda els agents comercials que s’haurien d’ocupar de vendre els esclaus, d’altra banda en funció de la demanda d’esclaus aquests s’haurien de moure, caldria crear una xarxa de transport d’esclaus i emmagatzematge. Els empresaris que demostressin una major capacitat comercial podrien ser premiats amb el dret a cuixa. Així els departaments de recursos humans aconseguirien que aquest nom es correspongués amb la realitat, que els treballadors siguin un recurs més com les matèries primeres, i deixin de ser considerats persones. Caldria crear càrrecs nous a les empreses, per exemple el càrrec d’estimulador laboral, un individu sense escrúpols que estimulés els esclaus, perdó, volia dir treballadors, amb un fuet, volia dir, un incentiu laboral.
Ara seriosament, no ens hauríem de plantejar porta davant dels tribunals als fills de puta responsables de tot aquest drama?. Hi ha gent que està passant gana i hi ha gent que s’està suïcidant perquè els desnonen, i el govern espanyol està salvant els bancs mentre retalla en Sanitat, Educació i Serveis Socials. Els que ens governen són estúpids o uns malparits?. Potser les dues coses, a més de mentiders. I surt ara la OCDE demanant que s’escanyi encara més a la gent que més està patint aquesta crisi, mentre cada dia ens assabentem dels sous obscens i multimilionaris dels grans capitostos de la banca, inclosos els sous dels pocavergonyes que dirigien les caixes i bancs que han hagut de ser salvats.
No és cap broma, és una vergonya que l’Estat, i especialment els governants de l’Estat, estiguin demostrant aquest grau d’ineptitud per resoldre els problemes derivats de la crisi, que cada mesura que prenen empitjora encara més la situació. Mentre el govern salva bancs i banquers corruptes hi ha gent que es desnona, gent que passa gana i gent que se suïcida desesperada per la seva situació. I mentrestant el govern segueix donant la raó a Groucho Marx quan deia allò que la política és l’art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar els remeis equivocats.
L’impost impossible
El Govern espanyol ha creat un impost sobre dipòsits bancaris amb un tipus del 0% amb el propòsit d’impedir que les Comunitats Autònomes creessin un impost semblant o, en el cas d’aquelles comunitats autònomes (Andalusia) que ja l’havien creat que aquest quedi anul·lat. La consellera andalusa de Presidència i Igualtat ha reivindicat el dret de la seva comunitat autònoma a cobrar aquest impost i ha exigit que el Govern central expliqui perquè ha creat aquest impost.
Aviat el PP podria crear el Ministeri del “NO RES”, un ministeri per anar col·locant tots aquells dirigents del Partit Popular dels quals no se’n coneix cap activitat, apart de fer declaracions pixant fora de test, i que normalment acaben vegetant al Parlament Europeu o al Senat, això si, tots cobrant a càrrec de l’impost de tipus 0%. De fet, crec que el mateix president del govern Mariano Rajoy podria assumir aquesta cartera, en seria el millor ministre possible del ministeri del “NO RES”, i podria aquest ministeri del “NO RES” assumir la gestió d’aquest impost sobre dipòsits bancaris amb un tipus del 0%.
La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados
¿Y porqué no recuperamos la esclavitud y el derecho de pernada?
La OCDE dice que para salir de la crisis hay que hacer más recortes y abaratar el despido. Creo que las siguientes medidas de la OCDE y los Mercados será pedir que se apruebe la esclavitud, el tráfico y comercio de esclavos y el derecho de pernada. Los empresarios de nuestros días podrían ver grandes posibilidades si creen que dando un vaso de agua y un corteza de pan en lugar de tener que pagar un sueldo decente, además, cuando un trabajador deja de interesarle no lo despiden , lo venden, así no sólo no pierden dinero sino que obtienen beneficios. Esto haría crear una nueva red comercial y de transportes que daría trabajo a mucha gente, por un lado los agentes comerciales que deberían ocuparse de vender los esclavos, por otra parte en función de la demanda de esclavos estos s ‘deberían mover, habría que crear una red de transporte de esclavos y almacenamiento. Los empresarios que demostraran una mayor capacidad comercial podrían ser premiados con el derecho a muslo. Así los departamentos de recursos humanos lograrían que este nombre se correspondiera con la realidad, que los trabajadores sean un recurso más como las materias primas, y dejen de ser considerados personas. Habría que crear cargos nuevos en las empresas, por ejemplo el cargo de estimulador laboral, un individuo sin escrúpulos que estimulara los esclavos, perdón, quería decir trabajadores, con un látigo, quería decir, un incentivo laboral.
Ahora en serio, ¿no deberíamos plantearnos llevar ante los tribunales a los hijos de puta responsables de todo este drama?. Hay gente que está pasando hambre y hay gente que se está suicidando porque los desahucian, y el gobierno español está salvando los bancos mientras recorta en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. ¿Los que nos gobiernan son estúpidos o unos malnacidos?. Quizá las dos cosas, además de mentirosos. Y sale ahora la OCDE pidiendo que se estrangule aún más a la gente que más está sufriendo esta crisis, mientras cada día nos enteramos de los sueldos obscenos y multimillonarios de los grandes cabecillas de la banca, incluidos los sueldos de los sinvergüenzas que dirigían las cajas y bancos que han tenido que ser salvados.
No es ninguna broma, es una vergüenza que el Estado, y especialmente los gobernantes del Estado, estén demostrando este grado de ineptitud para resolver los problemas derivados de la crisis, que cada medida que toman empeora aún más la situación. Mientras el gobierno salva bancos y banqueros corruptos hay gente que se desahucio, gente que pasa hambre y gente que se suicida desesperada por su situación. Y mientras el gobierno sigue dando la razón a Groucho Marx cuando decía aquello de que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados.
El impuesto imposible
El Gobierno español ha creado un impuesto sobre depósitos bancarios con un tipo del 0% con el propósito de impedir que las Comunidades Autónomas creasen un impuesto similar o, en el caso de aquellas comunidades autónomas (Andalucía) que ya la habían creado que éste quede anulado. La consejera andaluza de Presidencia e Igualdad ha reivindicado el derecho de su comunidad autónoma a cobrar este impuesto y ha exigido que el Gobierno central explique porque ha creado este impuesto.
Pronto el PP podría crear el Ministerio del “NADA”, un ministerio para ir colocando todos aquellos dirigentes del PP los que no se conoce ninguna actividad, aparte de hacer declaraciones meando fuera de tiesto, y que normalmente terminan vegetando al Parlamento Europeo o el Senado, eso si, todos cobrando a cargo del impuesto de tipo 0%. De hecho, creo que el propio presidente del gobierno Mariano Rajoy podría asumir esta cartera, sería el mejor ministro posible del ministerio del “NADA”, y podría este ministerio del “NADA” asumir la gestión de este impuesto sobre depósitos bancarios con un tipo del 0%.

11 thoughts on “La política és l’art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar els remeis equivocats

 1. Tu vés donant idees… encara que, per desgràcia, pot ser que la cosa acabi així. Bé, espero que això del dret de cuixa NO! No em donen prou per sac que, a sobre hauria de suportar que qualsevol malparit abusés de mi… NO, GRÀCIES, QUIN FÀSTIC!

  De malparits, en són i molt; d’estúpids, depèn de com es miri. Són estúpids perquè estan generant pobresa i, de retruc generaran malalties però d’altra banda són intel·ligents perquè han enganyat molta gent amb les seves mentides. Fixa’t en els gallecs, els han tornat a votar i, aquí, han aconseguit massa vots, per al meu gust. Per tant, arribo a la conclusió que bona part de la població o bé és estúpida o bé masoquista. El pitjor del cas, és que paguem tots per aquesta estupidesa.

  Això d’aquest impost, no entenc de què va ni com funciona.Veig que avui t’ha agafat fort amb les males idees, si creen aquest ministeri, encara haurem de pagar més.

 2. Tomàs ha dit:

  Estem veient coses que no creiem veuríem mai. Han passat tantes coses que si en féssim un resum no ens el creuríem ni nosaltres que l’hem viscut i patit des del principi.

 3. Tomàs, és com un malson, però no despertem MAI!

 4. yeagov ha dit:

  Maria: Ja està succeint que hi ha persones a les que se’ls ofereix una feina només a canvi que l’empresa pagui la cotització a la Seguretat Social, abans els esclaus treballaven només a canvi del menjar.
  Estem tan acostumats que els nostres governs no compleixin el que prometen que mai pensem que decideixin complir quan ens prometen que ens fotran.
  Aquest impost de tipus o% és un impost sobre els dipòsits bancaris, però com que és al 0% cobraran res, això si, l’impost existeix.
  No poden existir dos impostos de dues administracions diferents per un mateix concepte, i els impostos de l’Estat tenen un rang superior. Si l’Estat crea un impost impedeix que les administracions jeràrquicament inferiors creïn el seu. Hi ha algunes comunitats autònomes que tenen un impost sobre dipòsits bancaris però ara l’Estat ha creat aquest impost, i això significa que l’impost autonòmic queda derogat.

  Tomàs: El Govern espanyol ha creat un nou estil de govern, crear un impost del 0% és original, crec que Montoro passarà a la història com el creador d’un nou tipus de fiscalitat.

 5. Però dius a l’article que Andalusia ja el té i, si no m’equivoco, Junqueras proposava de crear-lo; per tant, per què aquest desgraciat passarà a la història?

 6. yeagov ha dit:

  Andalusia, Extremadura, Canàries i crec que Astúries. És cert, Junqueras proposa crear aquest impost a Catalunya amb un percentatge determinat, crec que seria un 0,05 % sobre els dipòsits bancaris. Si, crec que Montoro passarà a la història de la fiscalitat per crear un impost al 0%. Els impostos es creen per ser cobrats però un impost al 0% no es pot cobrar.

 7. Només es mereix passar a la història com a grandíssim desgraciat. I què tal un 0% d’IVA?

 8. yeagov ha dit:

  L’impost dels dipòsits bancaris el paguen els bancs, l’IVA el pagues tu cada vegada que vas a comprar, a dinar, compres un disc, un llibre o una entrada pel cinema.

 9. Per això ho dic! Té nassos, els bancs reben els nostres diners i els posen un 0%. A nosaltres, ningú ens dóna res i paguem de manera descarada i injusta fins a un 21% i, a part en ho retallen tot.

 10. yeagov ha dit:

  Els bancs poden decidir traslladar la seva seu social a un altre banda si les condicions no els agraden però els ciutadans no és tan fàcil que puguin marxar.

 11. Jo fa anys em vaig plantejar marxar ben lluny, però no tinc prou valor per fer-ho. No tinc esperit aventurer i tenim dret a viure més o menys bé, no demano luxes, només viure normal. Espanya ens Escanya!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.841 hits
Desembre 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: