Volen tallar-nos la llengua

5

7 Desembre 2012 per yeagov


Volen tallar-nos la llengua

01 llengua catalana No és cap novetat que al PP no li ha agradat mai la llengua catalana, el PP és un partit nacionalista espanyol i considera que l’existència d’altres llengües apart del castellà representa un fracàs pel model d’Estat culturalment homogeni que desitgen. Quan han tingut el poder absolut com ara han emprat els mitjans (legislació) que tenien al seu abast per eliminar la llengua catalana, quan no han tingut el poder absolut han emprat els mecanismes (Tribunal Constitucional, premsa cavernària, etc) que han tingut a les seves mans per atacar la llengua.
Des de que va aprovar-se la llei d’immersió lingüística els partits espanyolistes, especialment el Partit Popular, han recorregut aquesta llei reiteradament. Cal recordar que en períodes predemocràtics la llengua catalana ha patit una persecució malaltissa. Com que altres vegades he publicat reculls de frases, lleis, decrets i ordres ministerials m’abstindré de fer-ho ara.
A Catalunya un partit va ser creat específicament amb el propòsit d’atacar la immersió lingüística a les escoles i la llengua catalana a la societat, aquest partit és C’s, partit que en com va crear-se i amb quin propòsit recorda molt als dits partits blavers del País Valencià.
Bauzá, l’espanyolizator de les Balears
02 bauzáAllà on governa el PP la llengua catalana pateix persecució. Només cal veure el cas del País Valencià, l’Aragó de Luísa Fernanda Rudi – que va decidir per decret que el català que es parla a la Franja de Ponent passa a dir-se aragonès oriental -, i Bauzá a Balears.
El president balear Bauzá ha eliminat la immersió lingüístiques a les escoles balears. Encara que reconeix que és una “riquesa tenir dues llengües” també ha dit que “eliminant la immersió ha arribat la llibertat a les Balears”. Bauzá també ha suprimit el mèrit d’haver de conèixer el català per exercit la funció pública. És a dir, la llengua pròpia de les Balears passa a segon terme.
Bauzá pensant en Artur Mas ha dit que el problema més important per a Espanya a llarg i mitjà termini són els nacionalismes “als quals cal tallar el pas i davant els quals no s’ha de cedir ni un mil·límetre”, perquè si se cedeix serà “un punt sense retorn”. El nacionalisme espanyol, president Bauzá, ja és ara un dels principals problemes d’Espanya, de fet, ha estat el principal problema històric d’Espanya. I crec que ja estem en un punt sense retorn, si l’Estat espanyol no és capaç de respectar la diversitat lingüística, i és evident que no ho és, perquè allà on governa el PP aquesta diversitat lingüística i cultural resulta amenaçada greument. El PP és un partit espanyolista, i només defensa una llengua i una cultura, la castellana.
Tant soroll espanyolista per a no res
03 sanchez camachoObrint els diaris de l’Altiplà castellà podria arribar-se a la conclusió que a Catalunya ens mengem els nens castellanoparlants crus, però tot el soroll mediàtic que es produeix a l’Altiplà es redueix a només 12 famílies que viuen a Catalunya i que han demanat l’escolarització en castellà. I al voltant del cas d’aquestes dotze famílies PP i C’s han intentat construir un cas per acabar amb un model, la immersió lingüística, que ha servit per contribuir a la integració dels nouvinguts, cosa que no agrada ni a PP ni a C’s.
Només el 0,024% de les famílies que han escolaritzat aquest any els seus fills a Catalunya han demanat l’escolarització en castellà, convertir en l’argument per inventar-se un conflicte és un disbarat, però ja se sap que qui no te ni feina (ni idees per solucionar els problemes) el gat pentina.
López Tena fot una garrotada al PP
04 LOPEZTENAAlfons López Tena, diputat de Solidaritat Catalana per la Independència, no s’ha tallat un pèl a l’hora de criticar els atacs del PP contra la immersió lingüística. Els ha acusat de perpetrar un “genocidi cultural” amb tot el que fa olor a català i ha recordat una frase de Golda Meir, que va ser primera ministra d’Israel, que ha fet emprenyar els pepers: “Entenem que hi hagi qui vulgui liquidar els jueus, però entenguin vostès que no hi col·laborarem i que no els ho posarem fàcil”. Doncs miri, comparteixo aquesta frase de la gran primera ministra israeliana, una dona de fort caràcter que va arribar a governar un dels països més complicats en un dels períodes més durs de la seva història.
Certament, fins a cert punt es pot entendre que un partit nacionalista espanyol com el PP pretengui fer desaparèixer la llengua catalana però el PP hauria d’entendre que la majoria dels catalans no vulguin col·laborar amb ells en aquesta barbaritat. Els pepers s’han sentit al·ludits i han respost a López Tena: “Acaba de comparar la intervenció del nostre grup parlamentari amb la persecució que patien els jueus”. López Tena amb l’habilitat i la mordacitat que sol caracteritzar-lo els ha respost que es referia a la persecució que els jueus patien els anys 60, no a la que patiren a l’Alemanya nazi, “cosa que no he fet ni faré”. El PP, com he dit, s’ha sentit al·ludit i han entès que López Tena estava titllant-los (quasi) de nazis, suposo que malgrat tenir en el tema de la llengua catalana molt pocs escrúpols el que no tenen és la consciència gaire tranqui-la.
El gat remullat titlla Sánchez Camacho de pusilànime
05 sánchez camacho gato al aguaDe moment sembla que Alicia Sánchez Camacho ja ha començat a tenir problemes amb els seus amics del gat remullat que l’han acusat de ser una pusilànime per no donar suport incondicional al ministre guillat Wert. “Hauria de partir-se el pit defenent aquesta llei, i no ho fa”, li diu el gat remullat. Suposo que esperaven que Alicia dirigís les hordes peperes que entressin a les escoles a destruir els llibres en català. De moment no és una llei, és un esborrany, i espero que si fem prou soroll aquí aquesta llei no arribi mai a aprovar-se, no passi de ser un esborrany, i si arribés a ser aprovada pel govern espanyol, espero que el govern de la Generalitat amb el suport del Parlament de Catalunya, els sectors implicats en l’ensenyament i la ciutadania fem un clar gest d’insubmissió davant d’aquesta nova agresió a la nostra llengua. I mentrestant Alicia assisteix a manifestacions en contra de la immersió lingüística de la mà de la més variada caspa espanyolista. Ai, Alicia, el gat remullat voldria veure’t cremant llibres escrits en català, no tenen prou veient com et manifestes en contra del català i proclamant la teva espanyolitat.
Norma, 30 anys després
06 NORMAFa 30 anys es va crear un personatge, la Norma. Aquesta nena ens deia llavors que el català és cosa de tots. Era l’any 1982 i encara no feia un any que un senyor amb bigoti, tricorni i pistola havia estat apunt de destruir els escasos avenços que havíem fet en la recuperació de la llengua catalana al nostre país després de 40 anys de dictadura. Ara, 30 anys després, el català torna a estar amenaçar pels feixistes del PP, la Norma reapareix posant cara d’estar emprenyada i preocupada i ens diu “no ens toqueu el català”. Recordo que havia dut un adhesiu de la Norma a una carpeta quan anava a l’escola, i n’hi ha un enganxat en una placa de carrer al Gòtic, em sembla que és la del carrer de la Pietat, cantonada amb el carrer del Bisbe. El més trist de tot aquest assumpte és que haguem de seguir reivindicant el dret a emprar la llengua del nostre país al nostre país com si estiguéssim encara en els primers anys de la democràcia. Segurament, aquests atacs a la llengua i la remor de sabres és l’exemple que la democràcia a Espanya és una impossibilitat si trenta set anys després de la mort del dictador, 31 del 23-F encara estem havent de reivindicar els nostres drets a aquest Estat espanyol.
Quieren cortarnos la lengua
No es ninguna novedad que el PP no le ha gustado nunca la lengua catalana, el PP es un partido nacionalista español y considera que la existencia de otras lenguas aparte del castellano representa un fracaso por el modelo de Estado culturalmente homogéneo que desean. Cuando han tenido el poder absoluto como ahora han utilizado los medios (legislación) que tenían a su alcance para eliminar la lengua catalana, cuando no han tenido el poder absoluto han utilizado los mecanismos (Tribunal Constitucional, prensa cavernaria, etc) que han tenido en sus manos para atacar la lengua.
Desde que se aprobó la ley de inmersión lingüística los partidos españolistas, especialmente el PP, han recorrido esta ley reiteradamente. Hay que recordar que en periodos predemocráticos la lengua catalana ha sufrido una persecución enfermiza. Como otras veces he publicado recopilaciones de frases, leyes, decretos y órdenes ministeriales me abstendré de hacerlo ahora.
En Catalunya un partido fue creado específicamente con el propósito de atacar la inmersión lingüística en las escuelas y la lengua catalana en la sociedad, este partido es C ‘s, partido que en cómo se creó y con qué propósito recuerda mucho a dichos partidos blaveros del País Valenciano.
Bauzá, el españolizator de Baleares
Allí donde gobierna el PP la lengua catalana sufre persecución. Sólo hay que ver el caso del País Valenciano, Aragón de Luísa Fernanda Rudi – que decidió por decreto que el catalán que se habla en la Franja de Ponent pasa a llamarse aragonés oriental -, y Bauzá en Baleares.
El presidente balear Bauzá ha eliminado la inmersión lingüísticas en las escuelas baleares. Aunque reconoce que es una “riqueza tener dos lenguas” también ha dicho que “eliminando la inmersión ha llegado la libertad en Baleares”. Bauzá también ha suprimido el mérito de tener que conocer el catalán para desempeñado la función pública. Es decir, la lengua propia de las Baleares pasa a segundo término.
Bauzá pensando en Artur Mas ha dicho que el problema más importante para España a largo y medio plazo son los nacionalismos “a los que hay que cortar el paso y ante los que no se debe ceder ni un milímetro”, porque si se cede será “un punto sin retorno”. El nacionalismo español, presidente Bauzá, ya es ahora uno de los principales problemas de España, de hecho, ha sido el principal problema histórico de España. Y creo que ya estamos en un punto sin retorno, si el Estado español no es capaz de respetar la diversidad lingüística, y es evidente que no lo es, porque allí donde gobierna el PP esta diversidad lingüística y cultural resulta amenazada gravemente. El PP es un partido españolista, y sólo defiende una lengua y una cultura, la castellana.
Tanto ruido españolista para nada
Abriendo los diarios de la Meseta castellana podría llegarse a la conclusión de que en Catalunya nos comemos los niños castellanohablantes crudos, pero todo el ruido mediático que se produce en la Meseta se reduce a sólo 12 familias que viven en Catalunya y que han pedido la escolarización en castellano. Y en torno al caso de estas doce familias PP y C ‘s han intentado construir un caso para acabar con un modelo, la inmersión lingüística, que ha servido para contribuir a la integración de los recién llegados, lo que no gusta ni a PP ni a C’ s.
Sólo el 0,024% de las familias que han escolarizado este año a sus hijos en Catalunya han pedido la escolarización en castellano, convertir en el argumento para inventarse un conflicto es un disparate, pero ya se sabe que quien no tiene trabajo (ni ideas para solucionar los problemas) el gato peina (Qui no té feina el gat pentina).
López Tena pega un mazazo al PP
Alfons López Tena, diputado de Solidaritat Catalana por la Independencia, no se ha cortado un pelo a la hora de criticar los ataques del PP contra la inmersión lingüística. Les ha acusado de perpetrar un “genocidio cultural” con todo lo que huele a catalán y ha recordado una frase de Golda Meir, que fue primera ministra de Israel, que ha hecho cabrear los peperos: “Entendemos que haya quien quiera liquidar los judíos, pero entiendan ustedes que no colaboraremos y que no se lo pondremos fácil “. Pues mire, comparto esta frase de la gran primera ministra israelí, una mujer de fuerte carácter que llegó a gobernar uno de los países más complicados en uno de los períodos más duros de su historia.
Ciertamente, hasta cierto punto se puede entender que un partido nacionalista español como el PP pretenda hacer desaparecer la lengua catalana pero el PP debería entender que la mayoría de los catalanes no queramos colaborar con ellos en esta barbaridad. Los peperos han sentido aludidos y han respondido a López Tena: “Acaba de comparar la intervención de nuestro grupo parlamentario con la persecución que sufrían los judíos”. López Tena con la habilidad y la mordacidad que suele caracterizarlo les ha respondido que se refería a la persecución que los judíos sufrían los años 60, no a la que sufrieron en la Alemania nazi, “algo que no he hecho ni haré “. El PP, como he dicho, se ha sentido aludido y han entendido que López Tena estaba calificándolos (casi) de nazis, supongo que a pesar de tener en el tema de la lengua catalana muy pocos escrúpulos lo que no tienen es la conciencia muy tranquila.
El gato remojado califica Sánchez Camacho de pusilànime
De momento parece que Alicia Sánchez Camacho ya ha empezado a tener problemas con sus amigos del gato remojado que le han acusado de ser una pusilànime por no dar apoyo incondicional al ministro chiflado Wert. “Debería partirse el pecho defendiendo esta ley, y no lo hace”, le dice el gato remojado. Supongo que esperaban que Alicia dirigiera las hordas pepera que entraran en las escuelas a destruir los libros en catalán.
Por el momento no es una ley, es un borrador, y espero que si hacemos suficiente ruido aquí esta ley no llegue nunca a aprobarse, no pase de ser un borrador, y si llegara a ser aprobada por el gobierno español, espero que el gobierno de la Generalitat con el apoyo del Parlamento de Catalunya, los sectores implicados en la enseñanza y la ciudadanía hagamos un claro gesto de insumisión ante esta nueva agresión a nuestra lengua. Y mientras Alicia asiste a manifestaciones en contra de la inmersión lingüística de la mano de la más variada caspa españolista. Ay, Alicia, el gato remojado quisiera verte quemando libros escritos en catalán, no tienen suficiente viendo cómo te manifiestas en contra del catalán y proclamando tu españolidad.
Norma, 30 años después
Hace 30 años se creó un personaje, la Norma. Esta niña nos decía entonces que el catalán es cosa de todos. Era el año 1982 y aún no hacía un año que un señor con bigote, tricornio y pistola había estado a punto de destruir los escasos avances que habíamos hecho en la recuperación de la lengua catalana en nuestro país después de 40 años de dictadura. Ahora, 30 años después, el catalán vuelve a estar amenazado los fascistas del PP, Norma reaparece poniendo cara de estar enfadada y preocupada y nos dice “no nos toquen el catalán”. Recuerdo que había llevado un adhesivo de la Norma en una carpeta cuando iba a la escuela, y hay uno pegado en una placa de calle en el Gòtic, me parece que es la de la calle de la Piedad, esquina con la calle del obispo. Lo más triste de todo este asunto es que tengamos que seguir reivindicando el derecho a utilizar la lengua de nuestro país en nuestro país como si estuviéramos aún en los primeros años de la democracia. Seguramente, estos ataques a la lengua y el ruido de sables es el ejemplo que la democracia en España es una imposibilidad si treinta y siete años después de la muerte del dictador, 31 del 23-F todavía estamos teniendo que reivindicar nuestros derechos a este España.

5 thoughts on “Volen tallar-nos la llengua

 1. Amb tot el que està passant, només hi ha una solució, la independència i, com més aviat, millor.

  A mi, la llengua, no me la tallaran MAI. No els n’hem de deixar passar ni una, sinó, estem perduts.

  En Bauzà diu: “és una riquesa tenir dues llengües” i es carrega la immersió, és idiota? També diu: “eliminant la immersió ha arribat la llibertat a les Balears”, discrepo, ha arribat la dictadura.

  No em dóna la gana que, per una minoria ho destrossin tot, si no els agrada, que marxin o que es fotin.

  En López Tena és genial! I tant que NO col·laborarem!

  Espero que aquesta vegada, no cremin cap llibre i que ens en puguem sortir bé. L’Alícia, que l’empresonin per no fer bé la feina, així la perdem de vista.

  Jo hi portava l’adhesiu d’el català, cosa de tots. La carpeta, la vaig llençar quan vaig empaquetar la darrera mudança. A mi, durant anys em deien la Norma, corregia tothom, encara recordo que un noi em va amenaçar, d’una manera poc fina, si no callava.

  No pot ser que cada tants anys tinguem el mateix problema. Ho hem de solucionar JA!

 2. yeagov ha dit:

  El títol només és una manera de parlar, evidentment la llengua no ens la tallaran però si que volen marginar-la de l’àmbit públic.

  Fixa’t que C’s va començar defensant el bilingüisme quan en realitat només defensen el castellà, ara defensen el trilingüisme, és a dir, castellà i una llengua estrangera, i el català passi a un segon pla. Aviat defensaran el tetralingüisme, i podria succeir que acabessin defensant el pentalingüisme. En aquest tema C’s i PP defensen el mateix, s’han manifestat sovint plegats.

  López Tena parla clar i no deixa indiferent ningú.

  Encara no fa gaire anys tenia la carpeta per casa però estava tan atrotinada que la vaig llançar a les escombraries.

  Sembla que visquem en un cercle viciós del qual no ens en podem sortir.

 3. Ja ho sé, Yeagov que és una manera de parlar, és una metàfora, encara que, amb les regressions que s’estan practicant… temps al temps.

  Quantes llengües parla en Rivera? Perquè, al Gobierno de Espanya, els Presidents, només el castellano, perdón, espanyol.

  La meva carpeta estava molt bé, era una qüestió d’espai, les coses anaven a un guardamobles. Va ser fa tres anys.

  Ara tenim la clau per sortir-ne, la sabrem fer servir? Si depengués de nosaltres, SÍ però, dels polítics, no me’n refio gaire. Tenen massa a perdre-hi.

  Mentre Espanya vagi regida per l’Una, Grande y Libre, les coses seran així.

 4. yeagov ha dit:

  Desconec les llengües d’en Rivera. Recordo que el president Pujol a més del català i el castellà parlava francès, anglès i alemany, i crec que italià. El president Mas sé segur que parla anglès i per formació segurament parla francès, l’Oriol Junqueras sé que parla italià, i molt probablement anglès.
  Dels presidents espanyols crec que cap d’ells excepte González sabia parlar cap més altra llengua que la castellana. Rajoy és gallec però l’has escoltat algun cop parlar en gallec?

 5. Yeagov, era una ironia. En Pujol parla sis llengües català, castellà, francès, anglès, alemany i italià, De la resta, no ho sé.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.732 hits
Desembre 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: