Operacions contra els islamistes a França – Nova ambaixada israeliana a Egipte – Tecnologia israeliana de defensa per a Llatinoamèrica – Esvàstiques als mercats asiàtics

13

1 Abril 2012 per yeagov


 
Operacions contra els islamistes a França – Nova ambaixada israeliana a Egipte – Tecnologia israeliana de defensa per a Llatinoamèrica – Esvàstiques als mercats asiàtics


Operacions contra els islamistes a França

Els atemptats comesos per l’islamista Mohamed Merah en què van ser assassinades set persones comencen a tenir conseqüències pels islamistes. Una vintena d’islamistes han estat detinguts a diverses ciutats franceses – Nantes i altres ciutats del nord-est de França. Les autoritats franceses neguen que hi hagi relació entre els assassinats comesos per Merah i aquestes detencions. En els registres efectuats també han trobat armes, especialment “kalashnikov”, el fusell de “moda” a l’Orient Mitjà. El que ha ocorregut aquest matí continuarà, hi haurà altres operacions, que entre altres coses ens permetran expulsar gent que no té res que fer (a França)”, va dir el president Sarkozy afegint que la prioritat és “garantir la seguretat dels francesos”. Aquesta operació, segons el president Sarkozy “està vinculada a una forma d’islamisme radical” i es produeix arran del “traumatisme” provocat e la societat francesa pels crims de Merah. El govern francès prohibirà l’entrada de predicadors extremistes a França. L’operació ha estat dirigida pels serveis d’espionatge i van col•laborar-hi agents de les forces especials RAID i té l’objectiu de desmantellar els grups d’islamistes radicals presents a França. Aquests arrestos estan relacionats amb el grup gijadista “Forsane Alizza” que té la seva base principal a Nantes i que va ser il•legalitzat el passat 29 de febrer pel Ministeri de l’Interior. En un primer moment es va pensar que Merah estava relacionat amb aquest grup però aquesta tesi ha estat descartada, encara que el president de la República va ordenar que s’investigués aquests grups arran que Merah es declarés membre d’AlQaida. Ara la investigació sobre Merah s’ha centrat en tractar d’esbrinar tenia còmplices. Ara per ara l’únic còmplice conegut és Abdelkader Merah, germà del terrorista abatut.

Nova ambaixada israeliana a Egipte

L’ambaixada israeliana va ser atacada el setembre de l’any passat després que Israel matés accidentalment membres de les forces de seguretat egípcies als que van confondre amb els terroristes que havien comés un atac a la carretera que condueix a Eilat, al sud d’Israel. L’edifici de l’antiga ambaixada, però, no va ser abandonat fins la setmana passada pel personal de la legació diplomàtica. Ara Israel negocia amb el govern egipci un nou emplaçament per a l’ambaixada. Israel ha fet vàries propostes al govern egipci que les està estudiant i que com a principal prioritat té la seguretat dels diplomàtics. La delegació israeliana va arribar a El Caire per tractar aquest assumpte de la nova ambaixada i l’intercanvi de presoners: Egipte podria alliberar el ciutadà arab-israelià Ouda Tarabin que fa 12 anys que està en una presó egípcia a canvi de 63 presoners d’una presó israeliana.

Tecnologia israeliana de defensa per a Llatinoamèrica

Israel exporta equips de defensa a Llatinoamèrica per un valor de 500 milions de dòlars anuals segons el subdirector del SIBAT, l’organisme del Ministeri de Defensa israelià que autoritza (o no) les exportacions de materials de defensa. Els principals clients d’Israel en aquest terreny són Brasil, Mèxic, Colòmbia i Xile. Aquests països compren material per a les seves forces aèries, armes i altres equips. El subdirector del SIBAT reconeix que el seu organisme manté excel•lents relacions comercials amb tots els països llatinoamericans exceptuant Veneçuela, aliat de l’Iran: “En el passat també vam treballar amb Veneçuela però donada la política d’Hugo Chávez avui no existeix cap col•laboració”, Israel segons Graff, només ven equipament militar a “països amics”. Graff també destaca el potencial creixement de la indústria a Llatinoamèrica i que les empreses israelianes treballes amb empreses d’aquests països per fabricar els seus propis productes basats en la tecnologia israeliana. Malgrat que Llatinoamèrica està en un dels períodes d’estabilitat política i pau més llarg el comerç d’armes ha crescut. Xile i Veneçuela van acaparar el 61% de les importacions d’armes de la zona segons un informe de l’Institut Internacional per a la Pau d’Estocolm. Els països llatinoamericans estarien modernitzant els seus arsenals o renovant-los, no preparant-se per a la guerra, segons el subdirector del SIBAT. “Amb Xile tenim – diu Graff – projectes de modernització, sistemes nous de defensa. A Mèxic és el mateix, encara que hi ha necessitats diferents, mentre que a Brasil, per exemple, es venen equips per protegir l’Amazones”. Israel va produir l’any 2010 equipaments de defensa i seguretat per valor de 10.000 milions de dòlars, dels quals 7.500 milions van ser exportats a l’estranger. Els seus principals clients són els Estats Units i l’Índia. Israel aposta pel desenvolupament de “tecnologies intel•ligents amb valor afegit”, “ens hem convertit en líders al món en sistemes que multipliquen la potència i capacitat de les plataformes, com la robòtica, els sistemes no tripulats, míssils, electrònica i defensa aèria”. El risc de vendre aquests sistemes a alguns països que mantenen relacions amb l’Iran que aquestes tecnologies acabin en mans del principal enemic d’Israel és molt gran.

Esvàstiques als mercats asiàtics

Als mercats asiàtics no és rar trobar esvàstiques i altra simbologia nazi en objectes decoratius i samarretes que es venen als mercats de carrer. Fa un any va haver-hi una desfilada de gent jove vestit amb uniformes nazis les imatges del qual van donar la volta al món, ara han estat unes fotos que tenen de protagonista a Ronald McHitler, un híbrid entre el pallasso Ronald McDonald – símbol de la cadena de fast food McDonald’s – i el dictador Adolf Hitler. A l’Àsia el nazisme no provoca el rebuig que provoca als europeus ja que no van viure les conseqüències d’aquell règim com la va viure Europa. Els experts creuen que aquesta moda d’estètica nazi només és això, estètica sense cap contingut ideològic. A Europa les barbaritats comeses pel nazisme encara estan molt vives en el record de la gent, fins i tot d’aquella gent que no van viure el període. De vegades la relativització d’alguns fets pot acabar fent que oblidem la seva gravetat, de fet relativitzar el nazisme o directament negar els seus crims, és un pensament que té bastants seguidors a Europa però també algun dictador de l’Orient Mitjà que alhora de negar els fets voldria ell poder repetir-los. I podria haver-hi el risc que acabéssim veient samarretes o plats amb la imatge de Ronald McAhmadinejad.

Operaciones contra los islamistas en Francia – Nueva embajada israelí en Egipto – Tecnología israelí de defensa para Latinoamérica – esvásticas en los mercados asiáticos

Operaciones contra los islamistas en Francia

Los atentados cometidos por el islamista Mohamed Merah en que fueron asesinadas siete personas empiezan a tener consecuencias por los islamistas. Una veintena de islamistas han sido detenidos en varias ciudades francesas – Nantes y otras ciudades del noreste de Francia. Las autoridades francesas niegan que haya relación entre los asesinatos cometidos por Merah y estas detenciones. En los registros efectuados también han encontrado armas, especialmente “kalashnikov”, el fusil de “moda” en Oriente Medio. Lo que ha ocurrido esta mañana continuará, habrá otras operaciones, que entre otras cosas nos permitirán expulsar gente que no tiene nada que hacer (en Francia) “, dijo el presidente Sarkozy añadiendo que la prioridad es” garantizar la seguridad de los franceses ” . Esta operación, según el presidente Sarkozy “está vinculada a una forma de islamismo radical” y se produce a raíz del “traumatismo” provocado e la sociedad francesa por los crímenes de Merah. El gobierno francés prohibirá la entrada de predicadores extremistas en Francia. La operación ha sido dirigida por los servicios de espionaje y colaboraron en ella agentes de las fuerzas especiales RAID y tiene el objetivo de desmantelar los grupos de islamistas radicales presentes en Francia. Estos arrestos están relacionados con el grupo gijadista “Forsane Alizza” que tiene su base principal en Nantes y que fue ilegalizado el pasado 29 de febrero por el Ministerio del Interior. En un primer momento se pensó que Merah estaba relacionado con este grupo pero esta tesis ha sido descartada, aunque el presidente de la República ordenó que se investigara estos grupos a raíz de que Merah se declarara miembro de AlQaida. Ahora la investigación sobre Merah se ha centrado en tratar de averiguar tenía cómplices. Por ahora el único cómplice conocido es Abdelkader Merah, hermano del terrorista abatido.

Nueva embajada israelí en Egipto

La embajada israelí fue atacada en septiembre del año pasado después de que Israel matara accidentalmente miembros de las fuerzas de seguridad egipcias los que confundieron con los terroristas que habían cometido un ataque en la carretera que conduce a Eilat, al sur de Israel. El edificio de la antigua embajada, sin embargo, no fue abandonado hasta la semana pasada por el personal de la legación diplomática. Ahora Israel negocia con el gobierno egipcio un nuevo emplazamiento para la embajada. Israel ha hecho varias propuestas al gobierno egipcio que las está estudiando y que como principal prioridad tiene la seguridad de los diplomáticos. La delegación israelí llegó a El Cairo para tratar este asunto de la nueva embajada y el intercambio de prisioneros: Egipto podría liberar el ciudadano árabe-israelí Ouda Tarabin que hace 12 años en una prisión egipcia a cambio de 63 prisioneros de una cárcel israelí.

Tecnología israelí de defensa para Latinoamérica

Israel exporta equipos de defensa en Latinoamérica por un valor de 500 millones de dólares anuales según el subdirector del Sibat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que autoriza (o no) las exportaciones de materiales de defensa. Los principales clientes de Israel en este terreno son Brasil, México, Colombia y Chile.Estos países compran material para sus fuerzas aéreas, armas y otros equipos. El subdirector del Sibat reconoce que su organismo mantiene excelentes relaciones comerciales con todos los países latinoamericanos exceptuando Venezuela, aliado de Irán: “En el pasado también trabajamos con Venezuela pero dada la política de Hugo Chávez hoy no existe ninguna colaboración “, Israel según Graff, sólo vende equipamiento militar a” países amigos “. Graff también destaca el potencial crecimiento de la industria en Latinoamérica y que las empresas israelíes trabajas con empresas de estos países para fabricar sus propios productos basados en la tecnología israelí. A pesar de que Latinoamérica está en uno de los períodos de estabilidad política y paz más largo el comercio de armas ha crecido. Chile y Venezuela acapararon el 61% de las importaciones de armas de la zona según un informe del Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo. Los países latinoamericanos estarían modernizando sus arsenales o renovándolos, no preparándose para la guerra, según el subdirector del Sibat. “Con Chile tenemos – dice Graff – proyectos de modernización, sistemas nuevos de defensa. En México es lo mismo, aunque hay necesidades diferentes, mientras que en Brasil, por ejemplo, se venden equipos para proteger el Amazonas“. Israel produjo el año 2010 equipamientos de defensa y seguridad por valor de 10.000 millones de dólares, de los cuales 7.500 millones fueron exportados al extranjero. Sus principales clientes son Estados Unidos y la India. Israel apuesta por el desarrollo de “tecnologías inteligentes con valor añadido”, “nos hemos convertido en líderes en el mundo en sistemas que multiplican la potencia y capacidad de las plataformas, como la robótica, los sistemas no tripulados, misiles, electrónica y defensa aérea”. El riesgo de vender estos sistemas a algunos países que mantienen relaciones con Irán que estas tecnologías acaben en manos del principal enemigo de Israel es muy grande.

Esvásticas en los mercados asiáticos

En los mercados asiáticos no es raro encontrar esvásticas y otra simbología nazi en objetos decorativos y camisetas que se venden en los mercados callejeros. Hace un año hubo un desfile de gente joven vestido con uniformes nazis cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, ahora han sido unas fotos que tienen de protagonista a Ronald McHitler, un híbrido entre el payaso Ronald McDonald – símbolo de la cadena de fast food McDonald ‘s – y el dictador Adolf Hitler. En Asia el nazismo no provoca el rechazo que provoca a los europeos ya que no vivieron las consecuencias de aquel régimen como la vivió Europa. Los expertos creen que esta moda de estética nazi sólo es eso, estética sin ningún contenido ideológico. En Europa las barbaridades cometidas por el nazismo aún están muy vivas en el recuerdo de la gente, incluso de aquella gente que no vivieron el periodo. A veces la relativización de algunos hechos puede acabar haciendo que olvidemos su gravedad, de hecho relativizar el nazismo o directamente negar sus crímenes, es un pensamiento que tiene bastantes seguidores en Europa pero también algún dictador de Oriente Medio que a la vez de negar los hechos quisiera él poder repetirlos. Y podría haber el riesgo de que acabáramos viendo camisetas o platos con la imagen de Ronald McAhmadinejad.

13 thoughts on “Operacions contra els islamistes a França – Nova ambaixada israeliana a Egipte – Tecnologia israeliana de defensa per a Llatinoamèrica – Esvàstiques als mercats asiàtics

 1. “El Islam es la segunda religión en Francia con 3.550.000 fieles, o el 6% de la población, lo que la coloca después del Cristianismo. Dicen que “.La llegada de población musulmana a Francia se hizo en dos períodos distintos. Uno de ellos es la llegada a las regiones del sur de Francia de personas de la España musulmana. Este período se prolongó desde el siglo VIII hasta el siglo XV. El segundo período comienza en el siglo XX con la Primera Guerra Mundial y continúa hasta ahora. Se trata de la llegada de inmigrantes procedentes de África septentrional y subsahariana, Turquía o la antigua Yugoslavia.”. “El segundo gran período de inmigración comenzó en la década de 1950 con las necesidades de mano de obra para la reconstrucción de Francia, devastada por la Segunda Guerra Mundial. Se aceleró en la década de 1960, después del final de la guerra de Argelia. Esta inmigración, a partir de Argelia y demás ex colonias o protectorados del Norte de África, es predominantemente masculina. Fue complementada por una inmigración femenina relacionada con las leyes vigentes sobre la familia.”.En la percepción popular francesa, “árabe” y “musulmán” son considerados a menudo como sinónimos, aunque puedan existir árabes cristianos, agnósticos o de otras creencias en Francia.

  La primera generación de musulmanes era simplemente considerada como inmigrantes, pero las generaciones siguientes son ciudadanos franceses de pleno derecho aunque todas estas nuevas generaciones mantienen lazos con su origen aunque no conozcan bien esas culturas.

  En Francia dicen que unas 60.000 personas se habrían convertido al Islam, aproximadamente 3600 cada año y asimismo unos 150 o 200 musulmanes provenientes de familias mixtas se convierten al catolicismo. También hay personas que abandonan el Islam sin adoptar el catolicismo.

  Lo que quiero decir con todo esto es que pienso que es difícil controlar a una población tan numerosa que vive hace ya tanto tiempo en Francia y que las medidas del gobierno de Zarkosy serán recibidas con resistencia. por mucha gente que tiene origen de inmigrantes pero plenos derechos de ciudadanos franceses.

  Es importante conocer que un 51,8% de los musulmanes apoyan al PS francés y muchos tienen inclinación por la extrema izquierda. El Presidente Zarkozy puede tomar muchas medidas contra los extremistas musulmanes, pero creo que de alguna manera habrá resistencia contra su persona.y sus medidas.

 2. yeagov ha dit:

  Es cierto, la segunda y tercera generaciones son ya ciudadanos franceses de pleno derecho pero son estos los que parece que no logran integrarse y se echan en brazos de imanes radicales. Fíjate en el detalle que los terroristas de Londres eran musulmanes de nacionalidad británica, Merah era un musulmán francés, creo que el Islam en Europa se está convirtiendo en un problema ya que está usando a ciudadanos que por ley son ciudadanos de pleno derecho pero que parece que sienten menos lealtad a su país que a su religión, o para ser exactos, a la versión retorcida de su religión.
  Sarkozy no toma medidas contra los musulmanes porqué estos voten a los socialistas, las medidas se producen después de que Merah hiciera lo que hizo.

 3. Dicen que las nuevas generaciones de inmigrantes, donde hay una gran mayoría de musulmanes no tienen muchos conocimientos de la cultura de sus antepasados y tal vez por eso muchos viajan a conocer los lugares de donde eran sus antepasados, padres y abuelos. Lo que parece ser cierto es que la gran mayoría de ellos se inclina hacia los socialistas o grupos más extremos de la izquierda en Francia. “El Estado francés no reconoce legalmente la identidad étnica y religiosa (excepto el caso especial de los Harkis).Pero, debido a la falta de interlocutores en los últimos años, los sucesivos gobiernos han tratado de mantener una representación de los musulmanes franceses. El ministro del Interior de la época, Nicolás Sarkozy, creó en 2002 el Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM). Esta asociación, aunque formalmente reconocida por el gobierno, sin embargo, es una asociación sin fines de lucro sin estatus oficial. En 2004 fue encabezada por el rector de la Gran Mezquita de París, Dalil Boubakeur.”,
  Creo que el Islam no está utilizando a nadie, si el propio gobierno francés ha reconocido para ellos una representación de los musulmanes franceses.

 4. yeagov ha dit:

  Se puede entender que siendo argelinos decidan viajar a Argelia, pero no se puede explicar que la mayoría de estos islamistas vayan a Pakistán, Afganistán o Irak, sin ninguna relación con su pasado.

 5. No te comprendo, creo que las personas pueden viajar adonde ellos quieran y no necesariamente para encontrarse con su pasado o la cultura de sus ancestros.

 6. yeagov ha dit:

  Si, se puede viajar a cualquier sitio, aunque yo no viajaría a una zona de guerra como Afganistán o Irak. Además estos viajan a esos países a entrenarse para convertirse en terroristas. Te recuerdo que Merah era de origen argelino pero hizo viajes a Afganistán e Irak, entre otros sitios. Allí Merah no tenía ancestros.

 7. De acuerdo, creo que fuésemos agentes de segurodad investigando presuntos terroristas o presuntas acciones terroristas podríamos pensar así, tendríamos que pensar así, y presurnir intenciones posibles, pero la gente comùn y corriente no piensa asi.Se sorprenderían si te escucharan decir que ¿por qué viaja determinada pèrsona a un país musulmán si no tiene ancestros allí.?

 8. yeagov ha dit:

  Ciertos grupos de extrema izquierda suelen mostrar cierto grado de simpatía hacia estos movimientos que ellos llaman de liberación sin darse cuenta que el islamismo de liberador tiene poco. Ejemplos serían los de algunas personas, incluídas mujeres, que consideran que hay que respetar que la mujer musulmana se someta al varón y defienden el uso de estas prendas como símbolo de liberación de la mujer musulmana, lo que me parece un auténtico disparate viniendo de gente de izquierdas, y es curioso que se pongan siempre del lado de países árabes cuyos regímenes islámicos son cualquier cosa menos liberadores.
  Seguramente dentro de la izquierda soy un tipo raro por ponerme del lado de un país democrático como Israel en lugar de ponerme al lado de regimenes opresivos islámicos.

 9. Tienes razón, en general la gente de izquierda se pone de parte de los palestinos en el conflicto que estos tienen con Israel. Yo creo que influye el que Israel tenga un gobierno de derecha. Quizás si el gobierno de Israel fuera de izquierda sería apoyado por la izquierda.
  Pienso que el problema cultural es más difícil. A mi no me gustaría vivir en una sociedad como esa donde la mujer es dependiente de los hombres y donde no tiene los derechos que tiene en nuestro mundo.Yo creo que el reclamo debe surgir desde ellos mismos, ya sea en forma de reformas o cambios totales; podemos apoyar a una organización que realmente está proponiendo cambios verdaderos. Creo que no tenemos derecho a meternos en una lucha armada de otro país a menos que nos enlistemos en un lado donde podemos ganar o perder todo hasta la vida. Yo prefiero no meterme en las peleas de otros pueblos pero creo si que es posible tomar un partido, o no tomar ninguno y esperar como se resuelve el conflicto de un país y de un pueblo al cual no pertenecemos..

 10. yeagov ha dit:

  El actual gobierno israelí es una coalición de varios partidos que abarcan desde el centrista Haatzma `ut al ultraderechista Israel Beitenu, hay laicos y hay ultrarreligiosos, y en otras ocasiones ha gobernado el Partido Laborista, o el Kadima de centroderecha. Es decir, el gobierno de Israel ha sido de izquierdas, de centro y de derechas, o de coalición, según los resultados electorales. Pero así funcionan las democracias.
  Lo que yo pregunto es ¿porqué la extrema izquierda apoya regímenes totalitarios islámicos y dictaduras árabes que amenazan a un Estado democrático como Israel?.
  Es lamentable ver la gente hablando de la primavera árabe como un movimiento de liberación cuando estamos viendo que la caída de los dictadores solo ha servido para que su lugar sea ocupado por regímenes islamistas.
  Es como si en Chile/España hubieran derrotado a Pinochet/Franco para poner en su lugar a un obispo que quisiera implantar la inquisición.

 11. Yo pienso que es porque mucha gente siempre se pone de parte de quienes ellos piensan son más vulnerables y creo que ellos piensan que Israel es un Estado más fuerte que los palestinos.a los que ni siquiera es reconocido como Estado.

 12. yeagov ha dit:

  Lo que quizá esa gente ignora es que desde Gaza se disparan cada día decenas de proyectiles contra Israel. Y también ignora la gente que el problema de Gaza es Hamás, no Israel. Si en Gaza hubiera una democracia e Israel fuera una dictadura despiadada les daría la razón, pero en Gaza hay una dictadura impuesta por Hamás que mata más palestinos que los que puedan haber matado los israelíes en sus respuestas.

 13. Creo que la gente lo sabe, pero que igualmente son partidarios de Palestina y no de Israel, la verdad no se por qué..Pienso que es porque no creen nada de lo que escuchan o leen en los medios.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

No s'ha trobat cap imatge d'Instagram.

Uneix altres 1.800 subscriptors

Estadístiques "Buscant raons"

 • 29.848 hits
Abril 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Enllaços més clicats

 • Cap

Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre11 Setembre 2017
Diada 2017

Referèndum

1 d'octubre de 20171 Octubre 2017
Votant el futur
A %d bloguers els agrada això: